Bí quyết quản lý sự căng thẳng trong công việc

"Bí quyết" chế ngự sự tức giận trong công việc docx

... Trút giận lên đồng nghiêp đáng tin cậy Hầu có đồng nghiệp thân thiết công ty, người bạn chia sẻ thứ liên quan tới công việc Hơn nữa, anh/cô lại hiểu rõ môi trường làm việc công ty tình ... chóng quên căng thẳng quay trở lại công việc với tâm trạng thoải mái Đi nghỉ Nếu việc khiến bạn thật giận tiếp tục tập trung làm việc, chẳng hạn đồng nghiệp “cướp công bạn thăng chức, cách giải ... đồng nghiệp thân thiết họ tiếp thêm sức mạnh để bạn kiềm chế thân tốt Thư giãn Hãy dành lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi để xao lãng thân khỏi giận hay tập trung vào điều bạn yêu thích Chẳng hạn, bạn...
 • 3
 • 371
 • 1

Tiểu luận xác định yếu tố gây ra sự căng thẳng trong công việc và tác động đến kết quả làm việc

Tiểu luận xác định yếu tố gây ra sự căng thẳng trong công việc và tác động đến kết quả làm việc
... - Xác định yếu tố gây căng thẳng công việc nhân viên ngân hàng - Xác định mức độ ảnh hưởng căng thẳng công việc đến kết làm việc Đề tài Quản trị nhân - Đề xuất giải pháp hạn chế căng thẳng công ... nên căng thẳng công việc H3: Chỉ tiêu gây nên căng thẳng công việc H4: chế độ lương thưởng gây nên căng thẳng công việc H5: giao dịch khách hàng gây nên căng thẳng công việc H6: Hiệu định gây ... căng thẳng công việc H7: hành vi quản lý phận hỗ trợ gây nên căng thẳng công việc H8: chất lượng cấp gây nên căng thẳng công việc H9: thời gian làm việc dài nhân viên ngân hàng gây nên căng thẳng...
 • 17
 • 1,582
 • 24

Giải pháp giảm thiểu sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tư vấn tài chính cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

Giải pháp giảm thiểu sự căng thẳng trong công việc của nhân viên tư vấn tài chính cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu
... n tài nhân t i Ngân hàng TMCP Á Châu ,s ,v ng c , yêu , 19 PHÂN TÍCH TH C TR NG CÁC Y U T TRONG CÔNG VI C C GÂY RA S NG N TÀI CHÍNH CÁ NHÂN T I NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 2.1 Gi i thi u Ngân hàng ... sát ng xu t gi i pháp gi m thi u s ng công vi c c a nhân viên n tài nhân t i Ngân hàng TMCP Á Châu xu t gi i pháp gi m thi u s vi c c n tài nhân c a gi xu t gi ng công i v i m i nguyên nhân, ... mô t công vi c c a ch n tài nhân) 24 Hi n nay, ACB có 1413 nhân viên n tài nhân toàn h th ng, p v tác phong v ng vàng v nghi p v 2.2.2 m công vi c c n tài nhân n tài nhân có trách...
 • 89
 • 238
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự hài lòng và sự căng thẳng trong công việc đến dự định nghỉ việc của công nhân ngành dệt may trên địa bàn tỉnh bình dương

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự hài lòng và sự căng thẳng trong công việc đến dự định nghỉ việc của công nhân ngành dệt may trên địa bàn tỉnh bình dương
... :M công nhân : Công nhân công nhân có thâm niên công tác khác nhau? 1.5 công nhân may -20 g 1.6 c ti n c a nghiên c u công nhân phát 1.7 K t c u báo cáo nghiên c u : : : : : LÝ THUY T VÀ ... may ngành Tuy nhiên, nhìn - 40%) cô Tuy nhiên, nghi Ngành g may “ s s g công ” 1.2 M c tiêu nghiên c u công nhân làm công nhân công nhân thâm niên công tác làm 1.3 c công ty ng ph m vi nghiên ... trung bình thành ph n c a y u t s hài lòng B ng 5.3: Giá tr trung bình thành ph n c a y u t m i quan h công ty cl p nghiên hài ng S ài lòng 1 T 1.1 Lý ch TÀI tài Ngành may hàng tiêu dùng t may...
 • 80
 • 215
 • 2

MỐI QUAN HỆ GIỮA CĂNG THẲNG TRONG CÔNG VIỆC VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP CẢNG BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MỐI QUAN HỆ GIỮA CĂNG THẲNG TRONG CÔNG VIỆC VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP CẢNG BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... i công vi c c a nhân viên, u qu ho ên c ng nghiên c u y u t vi c c a nhân viên t i Agribank B n Tre n s hài lòng i v i công ng kh o sát: i Agribank B n Tre, c th : nhân viên tín d ng, nhân viên ... (2005) “Khi nhân viên c ài lòng h v àc nh àm vi àn thành công vi nhà qu viên c ình S hài lòng i v i công vi c c a nhân viên v nhi u vài th p niên g ã n nhu c u c qu làm vi c c n s hài lòng c nghiên ... vào ti Ti n phù h p v i tính ch t công vi c hoàn thành công vi c giao m b o tính c nh tranh gi a nhân viên n Có nhi n n c a ngân hàng công b ng Ngân hàng t o cho nhân viên nhi phát tri n cá nhân...
 • 166
 • 276
 • 1

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng sự căng thẳng trong công việc đối với công chức thuế trên địa bàn TPHCM

Luận văn thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng sự căng thẳng trong công việc đối với công chức thuế trên địa bàn TPHCM
... Quá t i công vi c; B n ch t công vi c} thành bi n quan sát c a nhân t b n ch t công vi c Các bi n {thi u h tr c p trên; Thi u t do; quan h công vi c} l p thành bi n m i quan h , bi n l i {Công c ... ng công vi c Công vi c ngành thu mang l i phát tri n ngh nghi p cho công ch c Công ch c d b thuyên chuy n v trí nhi m v công tác Công vi c có tính an toàn cao Công vi c phân b c VI C NHÀ6 Công ... c ng th ng công vi c c a nhân viên Trên th gi u công trình nghiên c u v s c a nhân viên, t ch c an toàn s c kh e nghiên c u v y u t s i v i công vi c ng nhà khoa h c ng, y u t cá nhân, t ch t...
 • 121
 • 163
 • 0

ĐÁNH GIÁ các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến sự CĂNG THẲNG TRONG CÔNG VIỆC đối với CÔNG CHỨC THUẾ tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

ĐÁNH GIÁ các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến sự CĂNG THẲNG TRONG CÔNG VIỆC đối với CÔNG CHỨC THUẾ tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH
... thức căng thẳng công chức thuế 76 xi TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN Đề tài: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến căng thẳng công việc công chức thuế TP.HCM” thực với mục đích xác định lượng hóa yếu tố ảnh hưởng ... tế minh bạch áp dụng 3.2.2.7 Thang đo Căng thẳng công việc công chức thuế Thang đo căng thẳng thể căng thẳng công việc cán công chức thể qua việc né tránh công việc, hứng thú công việc, làm việc ... CT1: Căng thẳng công việc làm cho công chức thuế khó gắn kết với ngành, với Chi Cục CT2: Căng thẳng làm giảm hài lòng công việc công chức CT3: Căng thẳng dễ làm cho công chức thuế né tránh công việc...
 • 113
 • 373
 • 4

13 quyết quản sự thay đổi.docx

13 bí quyết quản lý sự thay đổi.docx
... khiến nhà quản vỡ mộng trì hoãn định thay đổi Kịch vòng tròn thất bại trở thành quen thuộc kinh nghiệm nhà quản Để giải khó khăn này, có nhiều kỹ quản chuyên nghiệp ứng dụng Thay đổi ... người thực thay đổi Nói cách khác, nằm kỹ hạn chế nhà quản việc thực thay đổi Theo khảo sát nhanh Unicom tiến hành đầu năm 2005, 95% nhà quản Việt Nam cho nên tiếp tục tiến hành thay đổi ... tập nhìn nhận khía cạnh tích cực thay đổi Quản thay đổi: Vai trò lãnh đạo nhóm: đề xướng thay đổi; nhận biết thay đổi tiềm năng; tính toán chi phí để thực thay đổi; xác định mức độ khả thi;...
 • 4
 • 542
 • 3

13 quyết quản sự thay đổi

13 bí quyết quản lý sự thay đổi
... tập nhìn nhận khía cạnh tích cực thay đổi Quản thay đổi: Vai trò lãnh đạo nhóm: đề xướng thay đổi; nhận biết thay đổi tiềm năng; tính toán chi phí để thực thay đổi; xác định mức độ khả thi; cung ... hoãn Thay đổi bắt đầu nhanh nhanh chóng biến Vấn đề không hẳn nằm tiền hay nguồn lực đầu tư cho thay đổi mà nằm đầu người thực thay đổi Nói cách khác, nằm kỹ hạn chế nhà quản việc thực thay đổi ... khiến nhà quản vỡ mộng trì hoãn định thay đổi Kịch vòng tròn thất bại trở thành quen thuộc kinh nghiệm nhà quản Để giải khó khăn này, có nhiều kỹ quản chuyên nghiệp ứng dụng Thay đổi cấp...
 • 4
 • 359
 • 3

QUẢN SỰ CĂNG THẲNG

QUẢN LÝ SỰ CĂNG THẲNG
... cỏch thc ci tin qun thi gian ca h Cỏc qui tc ca nh qun Mt danh sỏch qui tc th hai l phự hp vic thc hnh i vi cỏc nh qun nú bao gm cỏc hot ng chớnh m cỏc nh qun cam kt thc hin ti ni ... hn nh qun tt hn U thỏc tng hiu qu ca c ngi qun v t chc vi cụng vic thc hin vi chi phớ ớt hn u thỏc tng cng nng lc cỏ nhõn ca nh qun t chc Cỏc hn ch ca u thỏc Mt vi iu tra qun dó thu ... cho cỏc nh qun hn th na, cỏc nguyờn u thỏc ó hn ch cỏc stress i vi cỏc nh qun b quỏ ti v cỏc thuc cp b tht vng Tuy nhiờn, u thỏc trung ch yu vo khớa cnh lm cỏi gỡ qun b sung vo bn...
 • 20
 • 69
 • 2

Pháp luật về quản lý, sử dụng vốn trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu qua thực tiễn thoái vốn ngoài ngành

Pháp luật về quản lý, sử dụng vốn trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu qua thực tiễn thoái vốn ngoài ngành
... pháp luật quản lý, sử dụng vốn công ty TNHH MTV Nhà nước làm chủ sở hữu thoái vốn ngành Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật quản lý, sử dụng vốn Công ty TNHH MTV Nhà nước làm chủ sở hữu qua thực tiễn ... lý, sử dụng vốn Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu 1.1.1.Khái niệm Quản lý, sử dụng vốn Pháp luật quản lý, sử dụng vốn Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước ... LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƢỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU VÀ THOÁI VỐN NGOÀI NGÀNH 1.1 Một số vấn đề lý luận pháp luật quản lý, sử dụng vốn Công ty TNHH...
 • 94
 • 253
 • 0

quyết để bạn tự tin hơn trong công việc pptx

Bí quyết để bạn tự tin hơn trong công việc pptx
... tiếp thu mới, bạn cải thiện hiệu suất công việc, từ thúc đẩy tự tin bạn Điều giúp bạn tự tin để theo đuổi công việc khác đòi hỏi phải có kỹ Đừng chọn mục tiêu không thực tế Sự thiếu tự tin bắt nguồn ... cười bạn bắt tay vào công việc mới, bạn thấy có nhiều hứng khởi để làm "Một cảm giác tự tin góp phần thúc đẩy thành công công việc, mối quan hệ, tình xã hội thành tựu cá nhân khác Vì vậy, tự tin ... tiêu không khả thi! Một then chốt lòng tự tin chủ nghĩa thực tế: Bạn cần biết rõ khả hạn chế Hãy chia nhỏ mục tiêu thành giai đoạn chuyển tiếp nhỏ Thành công bước giúp bạn hoàn thành mục tiêu...
 • 3
 • 539
 • 0

Những quyết để giữ được nhiệt huyết trong công việc hàng ngày docx

Những bí quyết để giữ được nhiệt huyết trong công việc hàng ngày docx
... thành công dù nho nhỏ Tách biệt công việc sống: Nhiều người không giữ đam mê công việc để muộn phiền sống tác động nhiều vào công việc Bạn nên nhớ, bạn trả tiền để làm việc hiệu để giải công việc ... tiếp với người có niềm đam mê cháy bổng với công việc Hãy để đồng nghiệp bạn hỗ trợ bạn phút Hãy gắn với đội làm việc hiệu để họ nâng đỡ tinh thần làm việc bạn lúc khó khăn Không thích kẻ nịnh ... người trợ lí, cách nhã nhặn công Nhưng tránh để thoải mái giới hạn Đừng khiến công việc bị ảnh hưởng bạn thích cập nhật thông tin Facebook giải việc cần làm Nhiều công ty có chương trình quản...
 • 3
 • 735
 • 0

Chiến thuật giúp bạn giải toả căng thẳng trong công việc

Chiến thuật giúp bạn giải toả căng thẳng trong công việc
... hiệu làm việc giúp ích cho bạn Dọn dẹp bàn làm việc Một bàn làm việc bừa bộn hay bẩn thỉu khiến đầu óc bạn thêm nặng nề, bế tắc Giải tỏa đầu óc cách lành mạnh (và tiết kiệm) sau làm việc Giữ ... stress: “Hãy nghĩ bạn Bạn sống ổn thôi? Đừng trọng vào thứ người khác sở hữu mà bạn chưa đạt được, sống bạn trở nên dễ chịu nhiều!” Ngoài ra, Wehrenberg cho chút lo lắng cho tương lai giúp cải thiện ... kiệm) sau làm việc Giữ cho đầu óc thật thoải mái sau tan sở việc dễ làm với Hãy nhớ điều quan trọng bạn cần trút bỏ toàn liên quan đến công việc bước chân khỏi văn phòng – dành thời gian chăm sóc...
 • 3
 • 312
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lý sự căng thẳngkỹ năng quản lý sự căng thẳng13 bí quyết quản lý sự thay đổicách giải tỏa căng thẳng trong công việcgiải tỏa căng thẳng trong công việcgiảm bớt căng thẳng trong công việcnhững căng thẳng trong công việcgiảm căng thẳng trong công việccách làm giảm căng thẳng trong công việcnguyên nhân gây căng thẳng trong công việccăng thẳng trong công việccách giảm căng thẳng trong công việcbí quyết quản lý nhân sựbí quyết quản lý nhân sự thành côngbí quyết quản lý nhân sự của googlechiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ