ĐÁP án 160 câu hỏi SANG CHẢNH 9 điểm vật lý TRONG đề THI THỬ 2016 của TRƯỜNG CHUYÊN sẽ GIÚP bạn đạt tối đa

DE THI THU DH CUA TRUONG CHUYEN QGHN LAN I 2011 CO DAP AN

DE THI THU DH CUA TRUONG CHUYEN QGHN LAN I 2011 CO DAP AN
... thu 51.7 gam mu i khan Công thức phân tử amin A CH5N C2H7N B C2H7N C3H9N C C3H9N C4H11N D C3H7N C4H9N Câu 30: Cho chất: amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin(3); p-metylanilin (4) ; metylamin ... sau cho toàn lượng glucozơ thu lên men thành ancol etylic thu 100 ml ancol 460 Kh i lượng riêng ancol 0,8gam/ml Hấp thụ toàn khí CO2 vào dung dịch NaOH dư thu mu i có kh i lượng A 84.8 gam B 106 ... gồm NaCl CuSO đến H2O bị i n phân hai cực dừng l i, catốt thu 1.28 gam kim lo i an t thu 0.336 lít khí (ở i u kiện chuẩn) Coi thể tích dung dịch không đ i pH dung dịch thu A 12 B C D 13 Câu 39:...
 • 5
 • 274
 • 0

DE THI THU DH CUA TRUONG CHUYEN QGHN LAN 2 2011 CO DAP AN

DE THI THU DH CUA TRUONG CHUYEN QGHN LAN 2 2011 CO DAP AN
... 2SO3(k) ↔ 2SO2(k) + O2(k) B CaCO3(r) ↔ CaO(r) + CO2 (k) C N2(k) + 3H2(k) ↔ 2NH3(k) D I2(k) + H2(k) ↔ 2HI(k) Câu 50: Cho 20 0 ml dung dịch AgNO3 2, 5a mol/l tác dụng với 20 0 ml dung dịch Fe(NO3 )2 ... Y thu m gam rắn khan Giá trị m A 21 ,8 B 15 C 12, 5 D 8,5 Câu 47: Lên men lượng glucozơ thành ancol etylic thu 100 ml ancol 46 Khối lượng riêng ancol nguyên chất 0,8 gam/ml Hấp thụ toàn khí CO2 ... (có số mol nhau) thu tỉ lệ mol CO2 H2O 11: 12 Công thức phân tử X, Y, Z là: A CH4O, C2H4O, C2H4O2 B C4H10O, C5H10O, C5H10O2 C C2H6O, C3H6O, C3H6O2 D C3H8O, C4H8O, C4H8O2 Câu 32: Số nguyên tố hóa...
 • 4
 • 240
 • 0

Tuyển tập 18 câu hỏi phần toán lai sinh học có trong đề thi đh năm 2014

Tuyển tập 18 câu hỏi phần toán lai sinh học có trong đề thi đh năm 2014
... tham khảo môn sinh học dành cho học sinh THPT tại: www.quangvanhai.net - Hội người yêu thích môn sinh học: https://www.facebook.com/quangvanhai.net - Nhóm ôn luyện thi môn SINH HỌC: https://www.facebook.com/groups/luyenthisinhhoc/ ... chiếm tỉ lệ 9% Biết trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị gen với tần số Trong kết luận sau, kết luận với phép lai trên? (1) F2 loại kiểu gen (2) F2 loại kiểu gen quy định kiểu ... con: thấp, đỏ: cao, trắng: thấp, trắng Đáp án C − Khi P giao phần với KG đồng hợp tử lặn: Câu 3: Quá trình giảm phân tế bào sinh tinh kiểu gen Aa Bd không xảy đột biến xảy bD hoán vị gen alen...
 • 6
 • 235
 • 1

CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 TOÁN TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ 2016

CHINH PHỤC ĐIỂM 8, 9, 10 TOÁN TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ 2016
... Luyện thi môn TOÁN MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016 CHINH PHỤC ĐIỂM 8-9 -10 TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ – ĐẶNG VIỆT HÙNG – LÊ VĂN TUẤN – NGUYỄN THẾ DUY CHINH PHỤC ĐIỂM 8-9 -10 TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ ... Luyện thi môn TOÁN MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016 CHINH PHỤC ĐIỂM 8-9 -10 TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ – ĐẶNG VIỆT HÙNG – LÊ VĂN TUẤN – NGUYỄN THẾ DUY CHINH PHỤC ĐIỂM 8-9 -10 TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ ... Luyện thi môn TOÁN MOON.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016 CHINH PHỤC ĐIỂM 8-9 -10 TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ – ĐẶNG VIỆT HÙNG – LÊ VĂN TUẤN – NGUYỄN THẾ DUY CHINH PHỤC ĐIỂM 8-9 -10 TỪ CÁC ĐỀ THI THỬ...
 • 41
 • 364
 • 0

Mục tiêu 9 điểm môn toán trong đề thi đại học

Mục tiêu 9 điểm môn toán trong đề thi đại học
... 3x  x2   n – Sđt: 093 25 892 46 – Fb: ThayNguyenDaiDuong 12 Quà Tặng Điểm 2016 – Sienghoc.com BÀI TOÁN THỰC TẾ Các toán cần ý Bài toán 1: Bài Toán Quy Hoạch Tuyến Tính( toán kinh tế) B toá t ... n nghi m bi n lu t h trục Oxy ) th Bài toán 2: Bài Toán Thực Tế B toá tí h t thực t b ng ki n thức Phổ Thô Ví dụ 1: Câu Đề Dự Bị Môn Toán 2015 Trong thi pha ch , mỗ ộ ch ược sử dụng t 24 hư ... (bao g c nh) t n ác h trục Oxy Các toán tƣơng tự : Bài toán : Đề thi thử THPT Lưu Hữu Phước Cần Thơ D n – Sđt: 093 25 892 46 – Fb: ThayNguyenDaiDuong 14 Quà Tặng Điểm 2016 – Sienghoc.com Một cô t...
 • 23
 • 191
 • 0

79 cau hoi on tap tai chinh tien te bo de thi het mon co dap an

79 cau hoi on tap tai chinh tien te bo de thi het mon co dap an
... Ebook.VCU – www.ebookvcu.com 54 Chọn mệnh đề mệnh đề sau đây: a) Tỷ suất coupon trái phiếu thường cố định suốt thời gian tồn trái phiếu b) Lợi tức trái phiếu mang lại cố định c) Tỷ suất coupon trái phiếu ... suất coupon b) Lợi tức trái phiếu lãi suất coupon c) Lợi tức trái phiếu thấp tỷ suất coupon d) Không xác định lợi tức trái phiếu TL: c) lợi tức tỷ lệ nghịch với giá trái phiếu Page 14 Ebook.VCU ... có giá trị thực (Commodities money) sang tiền quy ước (fiat money) xem bớc phát triển lịch sử tiền tệ vì: a) Tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ b) Tăng cường khả kiểm soát quan chức Nhà nước...
 • 68
 • 1,076
 • 2

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập vật đại cương a2 có đáp án

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập vật lý đại cương a2 có đáp án
... êlectron, vật nhiễm điện âm vật nhận thêm êlectron 14 Phát biết sau không đúng? A Vật dẫn điện vật chứa nhiều điện tích tự B Vật cách điện vật chứa điện tích tự C Vật dẫn điện vật chứa ... không đúng? A thể tạo chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ B thể tạo chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì C thể tạo chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song D thể tạo chùm sáng ... chiều lớn vật 126 Ảnh vật qua thấu kính hội tụ A nhỏ vật B lớn vật C chiều với vật D lớn nhỏ vật 15 127 Ảnh vật thật qua thấu kính phân kỳ A nhỏ vật B lớn vật C ngược chiều với vật D lớn nhỏ vật 128...
 • 16
 • 2,386
 • 0

Xây dựng ngân hàng câu hỏi và hỗ trợ cho việc sinh các đề thi trắc nghiệm

Xây dựng ngân hàng câu hỏi và hỗ trợ cho việc sinh các đề thi trắc nghiệm
... − Sinh đề: + Vào chức sinh đề thi, hệ thống cho phép người dùng chọn môn thi đề thi gốc Sinh viên thực : Phan Thị Gấm – K54A 21 Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm ... Mã đề thi gốc Khóa Mã câu hỏi tương ứng Khóa 1.7 de _thi: Là bảng lưu đề thi sinh từ đề thi gốc Sinh viên thực : Phan Thị Gấm – K54A 14 Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc ... ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm 1.12.Quản lý đề thi 1.12.1 Chức tạo đề thi gốc xóa đề thi gốc Thi t kế chi tiết module chức Tên chức quản lý đề thi Mục đích Tạo đề thi...
 • 22
 • 742
 • 17

XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ HỖ TRỢ CHO VIỆC SINH CÁC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ HỖ TRỢ CHO VIỆC SINH CÁC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
... giao diện − Sinh đề: Các xử lý, thao tác + Vào chức sinh đề thi, hệ thống cho phép người dùng chọn môn thi đề thi gốc 20 Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm +  ... môn học khỏi hệ thống môn học bị xóa Acount, câu hỏi hay đề thi thuộc môn học bị xóa theo  Quản lý câu hỏi 12 Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm Các câu hỏi có ... người dùng: Cho phép liệt kê câu hỏi giáo viên 18 Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm Quản lý đề thi 1.12.1 Chức tạo đề thi gốc xóa đề thi gốc 1.12 Thi t kế chi...
 • 21
 • 395
 • 4

Xây dựng ngân hàng câu hỏi và hỗ trợ cho việc sinh các đề thi trắc nghiệm

Xây dựng ngân hàng câu hỏi và hỗ trợ cho việc sinh các đề thi trắc nghiệm
... TUYẾN Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm Thi t kế giao diện Các xử lý, thao tác − Sinh đề: Vào chức sinh đề thi, hệ thống cho phép người dùng chọn mơn thi đề thi ... TUYẾN Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm “chọn câu tự động” hệ thống tự lấy tập câu hỏi cho đề từ CSDL, click “tự chọn câu hỏi hệ thống cung cấp bảng câu hỏi mơn ... TUYẾN Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm 1.12 Quản lý đề thi 1.12.1.Chức tạo đề thi gốc xóa đề thi gốc Thi t kế chi tiết module chức Tên chức quản lý đề thi Mục...
 • 23
 • 327
 • 0

câu hỏi ôn tập HK 2 - Vật 10 - NC

câu hỏi ôn tập HK 2 - Vật lý 10 - NC
... mặt nước 72. 1 0-3 N/m A F = 22 ,6 .10 -2 N B F = 1,13 .10 -2 N C F = 9,06 .10 -2 N D F = 2, 26 .10 -2 N 94 Một thép dài m có tiết diện ngang 1,5 cm giữ chặt đầu Cho biết suất đàn hồi thép E = 2. 10 11 Pa ... A F1d2 = F2d1; F = F1+F2 B F1d2 = F2d1; F = F1-F2 C F1d1 = F2d2; F = F1+F2 D F1d1 = F2d2; F = F1-F2 o 21 Một săm xe máy bơm căng không khí nhiệt độ 20 C áp suất 2atm Khi để nắng nhiệt độ 42oC, ... lượng 100 0 kg chuyển động với vận tốc 72 km/h Động ôtô có giá trò: A 25 , 92. 105 J B 105 J C 51,84 .105 J D 2. 105 J 31 Thế vật nặng kg đáy giếng sâu 10m so với mặt đất nơi có gia tốc g=10m/s2 bao...
 • 6
 • 640
 • 7

Vật 10: Đề thi - Đáp án KSĐN 2010-2011

Vật Lý 10: Đề thi - Đáp án KSĐN 2010-2011
... SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NINH TRƯỜNG THPT TIÊN YÊN ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HỌC 201 0- 2011 Môn: Vật lí :10 Thời gian: 20 phút ĐỀ 01 Chọn gốc thời gian lúc hãm phanh Chiều dương ... t = − 20 t=5s = - 4( m/s2 ) b , Quãng đường đoàn tàu( 5,0 điểm) Cách : s = v0.t + at 2 = 20( 5) + − 4.5 2 = 50( m) Cách : v2 – v02 =2as – v02 = 2as ⇒s = - v0 20 = = 50( m) − 2a ĐỀ 02 Chọn gốc...
 • 2
 • 163
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: huong dan can bo quan li va giao vien ve bien soạn cau hoi và bài tập mon vat ly thcscâu hỏi lý trong đề thiđáp án đề thi thử môn toán trường chu văn anđáp án đề thi thử môn toán 2015 chuyên khtn hà nộicau hoi trac ngiem li thuyet vat ly 12 chuong 3câu hỏi ôn tập chương 4 vật lý 10dap an de thi thu lan 1 truong thpt tam nôngdap an de thi thu mon hoa 2013 chuyen nguyen huede va dap an de thi tuyen sinh lop10 truong chuyen lam son thanh hoacac dang tich phan trong de thi thu co dap anđáp án trắc nghiệm đề thi thử thpt quốc gia chuyên nguyễn huệ năm 2015de thi thu vao lop 10 chuyen anh co dap anđề thi vào lớp 6 trường chuyên cầu giấyđề thi thử môn toán trường phan bội châu nghệ anloi giai chi tiet de thi thu mon hoa truong thpt chu van anIELTS READING PRACTICE1THÌ HIỆN tại đơnDon xin du thiTuần 1. Tổng quan văn học Việt NamGiáo dục truyền thống yêu nước qua dạy học lịch sử lớp 10Một số biện pháp nhằm khắc sâu nhân vật lịch sử tiêu biểu trong phần lịch sử việt nam 11 THPTMột số kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực thi của học sinh nhằm đạt kết quả cao trong kì thi THPT quốc gia qua dạy phần lịch sử việt nam lớp12Một vài biện pháp tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học lịch sử địa phương ở trường THPT lam kinhNâng cao hiệu quả dạy học lich sử thế giới lớp 12 bằng kỹ thuật tư duy 5w1h ở trường THPT bá thướcPhương pháp ôn tập cho học sinh giỏi khi giảng dạy phần lịch sử việt nam giai đoạn 1930 đến 1945Phương pháp tổ chức trò chơi trong dạy chưng III phần 2 lịch sử lớp 12 ban cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả bài họcRèn kĩ năng ôn luyện, làm bài thi trắc nghiệm khách quan môn lịch sử kì thi THPT quốc gia năm 2017Sử dụng ca dao và đồ dùng trực quan nhằm nâng cao hiệu quả bài họctình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân lSử dụng một số phương tiện,đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử góp phần tạo sự hứng thú cho học sinh ở trường THPT bá thước 3Sử dụng niên biểu hệ thống hoá kiến thức nhằm nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 1975 ở trường THPT lam kinhSử dụng phương pháp học theo hợp đồng để dạy chủ đề thanh hóa trong phong trào cần vương nhằm trang bị kiến thức lịch sử địa phương cho học sinh lớp 11 tại tỉnh thanh hóaSử dụng sơ đồ tư duy dạy và học bài 21, lịch sử 11 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỉ XIXTạo hứng thú học tập cho học sinh khi dạy bài chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945 (lớp 11 chương trình chuẩn) thông qua việc sử dụng câu hỏi và khai thác kênh hìnhVận dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong các tiết dạy học lịch sử ở lớp 11a2 và 12a5Vận dụng kiến thức mới, liên hệ thực tiễn vào một số bài dạy phần lịch sử thế giới 12THPT nhằm nâng cao hiểu biết , tạo hứng thú học tập cho học sinh