Đội gạo lên chùa nhìn từ góc độ thi pháp thể loại

Đội gạo lên chùa nhìn từ góc độ thi pháp thể loại

Đội gạo lên chùa nhìn từ góc độ thi pháp thể loại
... gạo lên chùa nhìn từ góc độ thi pháp thể loại Việc tiếp nhận nghiên cứu Đội gạo lên chùa đòi hỏi làm việc công phu nghiêm túc Nghiên cứu Đội gạo lên chùa nghiên cứu thành lao động nghệ thuật ... Khánh Lịch sử vấn đề Đội gạo lên chùa ý từ đầu, từ lúc đời đến tác phẩm thu hút đông đảo quan tâm nghiên cứu bình luận Những người nghiên cứu thưởng thức Đội gạo lên chùa góc độ khác đem đến chân ... tiểu thuyết Đội gạo lên chùa đề tài mẻ có ý nghĩa thi t thực nghiên cứu lý luận phê bình tiếp nhận sáng tạo văn học Giải vấn đề bỏ ngỏ đưa mô hình thi pháp tiểu thuyết Đội gạo lên chùa, từ góp thêm...
 • 110
 • 529
 • 1

Đội gạo lên chùa nhìn từ góc độ thi pháp thể loại

Đội gạo lên chùa nhìn từ góc độ thi pháp thể loại
... gạo lên chùa nhìn từ góc độ thi pháp thể loại Việc tiếp nhận nghiên cứu Đội gạo lên chùa đòi hỏi làm việc công phu nghiêm túc Nghiên cứu Đội gạo lên chùa nghiên cứu thành lao động nghệ thuật ... Khánh Lịch sử vấn đề Đội gạo lên chùa ý từ đầu, từ lúc đời đến tác phẩm thu hút đông đảo quan tâm nghiên cứu bình luận Những người nghiên cứu thưởng thức Đội gạo lên chùa góc độ khác đem đến chân ... tiểu thuyết Đội gạo lên chùa đề tài mẻ có ý nghĩa thi t thực nghiên cứu lý luận phê bình tiếp nhận sáng tạo văn học Giải vấn đề bỏ ngỏ đưa mô hình thi pháp tiểu thuyết Đội gạo lên chùa, từ góp thêm...
 • 12
 • 143
 • 0

Truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 ( nhìn từ góc độ thi pháp thể loại )

Truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 ( nhìn từ góc độ thi pháp thể loại )
... đề tài "Truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 (Nhìn từ góc độ thi pháp thể loại) ", luận án sử dụng phơng pháp nghiên cứu chủ yếu sau: phơng pháp loại hình, phơng pháp tiếp cận thi pháp học, ... hình thức thời đại" (1 29, 36 2) thể xem hình thức thời đại giai đoạn 1945 - 1975 truyện ngắn Trong xu chung thời đại, với tất u điểm thể loại, truyện ngắn giai đoạn 1945 - 1975 phát triển nhiều ... Hoàng ( ôi mắt - Nam Cao), Đào (Mùa lạc - Nguyễn Khải), ông Tám Xẻo Đớc ( ất - Anh Đức), bác 18 Tám Sành (Lửa đêm - Phan T ), Cụ Mết (Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành), ông Năm Hạng ( ng Năm Hạng-...
 • 24
 • 3,196
 • 10

Diện mạo văn học VIỆT NAM 1945 1975 nhìn từ góc độ thi pháp học-sưu tầm bài viết của GS.TS La Khắc Hòa

Diện mạo văn học VIỆT NAM 1945 1975 nhìn từ góc độ thi pháp học-sưu tầm bài viết của GS.TS La Khắc Hòa
... thuật diện mạo văn học Việt Nam giai đoạn 1945 1975 Dĩ nhiên, hệ thống thể loại giai đoạn văn học không mang tính chất khép kín, cứng nhắc Bởi vì, việc sáng tác văn học vừa chịu tác động quy ... xét xem phù hợp với văn học Việt Nam Có thể kể tên nhiều tác giả, tác phẩm kịch xuất sắc thuộc giai đoạn văn học 1945 1975 Nhưng thành tựu kịch toàn thành tựu văn học Việt Nam giai đoạn Cũng ... cuối cùng, chất sử thi nhạt dần, nhiều tác phẩm văn học trước năm 1975, bắt đầu xuất nhân tố chuẩn bị cho đời hệ thống thể loại trình văn học Nhưng nói tới diện mạo văn học 1945 1975, ta hình dung,...
 • 4
 • 383
 • 1

Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp

Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp
... hiểu đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp để thấy đổi mới, nét đặc sắc quan niệm nghệ thuật người - nơi thể tập trung tư tưởng nhân sâu sắc Nguyễn Minh Châu, ... khổ cốt truyện ngắn góp phần làm nên tính chất đa truyện ngắn Nguyễn Minh Châu 2.1.1.3 Truyện cốt truyện Trong sáng tác truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975, có số truyện xem " cốt truyện" Đúng ... tế truyện ngắn Nguyễn Minh Châu, ta nhận thấy cốt truyện sáng tác ông thường tổ chức theo cách thức sau 2.1.1.Các kiểu cốt truyện truyện ngắn Nguyễn Minh Châu Truyện ngắn Nguyễn Minh Châu có hai...
 • 148
 • 707
 • 1

Sự vận động của truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến nay nhìn từ góc độ hình thức thể loại

Sự vận động của truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến nay nhìn từ góc độ hình thức thể loại
... sôi động từ thể loại đƣợc đánh giá động tích cực Với tên gọi Sự vận động truyện ngắn Việt Nam từ 1986 đến nay, nhìn từ góc độ hình thức thể loại, luận văn tập trung nghiên cứu biến chuyển hình thức ... động mà trình vận động tạo nghĩa chúng hình thành nên khung kể Sự vận động truyện ngắn VN từ 1986 đến nay, nhìn từ góc độ hình thức thể loại ... đề tài - Cung cấp nhìn tổng quan vận động biến đổi truyện ngắn Việt Nam đại phƣơng diện hình thức thể loại - Tìm hiểu vận động phát triển truyện ngắn 1986 - 2006 hình thức thể loại qua việc tập...
 • 121
 • 378
 • 1

Thơ Phạm Tiến Duật nhìn từ góc độ thi pháp học ( Luận văn ThS. Văn học )

Thơ Phạm Tiến Duật nhìn từ góc độ thi pháp học ( Luận văn ThS. Văn học )
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN PHƢƠNG DUNG THƠ PHẠM TIẾN DUẬT NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THI PHÁP HỌC Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Lý luận Văn học Mã số: ... đề tài Thơ Phạm Tiến Duật nhìn từ góc độ thi pháp học để làm luận văn nghiên cứu Luận văn muốn khẳng định giá trị thẩm mỹ cao lâu bền thơ trữ tình cách mạng nói chung thơ Phạm Tiến Duật nói ... cứu luận văn thơ Phạm Tiến Duật góc độ thi pháp học Luận văn chủ yếu xuay quanh vấn đề liên quan đến Thi pháp ngôn ngữ, nhịp điệu, hiệp vần, hình tượng, điểm nhìn Phạm vi nghiên cứu luận văn...
 • 114
 • 427
 • 0

Báo cáo " Bạo lực gia đình đối với phụ nữ - nhìn từ góc độ pháp lý " pdf

Báo cáo
... nhân gia ình Thu t ng “b o l c gia ình” l n u tiên c s d ng Báo cáo c a H i ngh ph n qu c t năm 1980 t i Copenhagen Báo cáo kêu g i: “C n ph i ban hành th c hi n lu t pháp v ngăn ng a b o l c gia ... ình Vi t Nam m i ch ch y u c ti p c n t góc xã h i hay y t ây l i m t n i dung quan tr ng c a pháp lu t qu c t pháp lu t qu c gia Khi xem xét báo cáo qu c gia c a Vi t Nam v vi c th c hi n Công ... phát tri n hi n pháp sau Hi n pháp năm 1959 quy nh “ph n bình ng v i nam gi i v m t sinh ho t tr , kinh t , văn hoá, xã h i gia ình” ( i u 24) Trong Hi n pháp năm 1980 v n ph n gia ình c ghi nh...
 • 7
 • 1,349
 • 10

Đề tài: Pháp luật Trung Quốc về biển đảo nhìn từ góc độ Luật pháp quốc tế và thực tiễn tranh chấp Biển Đông

Đề tài: Pháp luật Trung Quốc về biển đảo nhìn từ góc độ Luật pháp quốc tế và thực tiễn tranh chấp Biển Đông
... hợp với pháp luật quốc tế văn pháp luật Trung Quốc cần thiết Do đó, lựa chọn đề tài Pháp luật Trung Quốc biển, đảo nhìn từ góc độ luật pháp quốc tế thực tiễn tranh chấp Biển Đông làm đề tài ... chế pháp lý quần đảo Hoàng Sa quần đảo Trường Sa nhìn từ góc độ pháp luật quốc tế pháp luật Trung Quốc 81 2.3 Tác động sách, pháp luật Trung Quốc tới cục diện tranh chấp Biển Đông tranh chấp ... hợp với pháp luật quốc tế văn pháp luật Trung Quốc  Đánh giá tác động sách pháp luật biển Trung Quốc tranh chấp Biển Đông  Phân tích tác động tích cực tiêu cực sách pháp luật biển Trung Quốc cục...
 • 155
 • 261
 • 1

skkn phương pháp tiếp cận tác phẩm thơ tự do trong nhà trường thpt từ góc độ đặc trưng thể loại.

skkn phương pháp tiếp cận tác phẩm thơ tự do trong nhà trường thpt từ góc độ đặc trưng thể loại.
... chiếm lĩnh tác phẩm thơ tự em khó khăn 20 Phương pháp giảng dạy thơ tự chương trình Ngữ văn THPT 3.1 Khơi gợi hứng thú tác phẩm thơ tự Việc lựa chọn phương pháp tiếp cận không hiểu thơ tự dạng lí ... chọn phương pháp hướng dẫn học sinh tiếp cận tác phẩm theo đặc trưng thể thơ tự Chỉ có thầy trò dễ dàng tìm đường khám phá, bước vào giới nghệ thuật tác phẩm thơ 2.2 Đối với giáo viên Tác phẩm thơ ... mong muốn Trong dung lượng đề tài nhỏ này, bước đầu muốn hướng tới nhiệm vụ làm sáng tỏ đặc trưng thi pháp thơ tự do, từ tìm số phương pháp, biện pháp tiếp cận, phân tích tác phẩm thơ tự Phần thực...
 • 30
 • 527
 • 2

Phương pháp dạy học thơ mới cho học sinh Trung học phổ thông từ góc độ đặng trưng thể loại

Phương pháp dạy học thơ mới cho học sinh Trung học phổ thông từ góc độ đặng trưng thể loại
... GIẢNG DẠY THƠ MỚI 1932 - 1945 TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI 1.1 Định hướng đổi phương pháp dạy học 1.2 Thơ hướng tiếp cận từ góc độ đặc trưng thể loại ... THỰC TRẠNG DẠY HỌC THƠ MỚI TRONG NHÀ TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY VÀ ĐỊNH 35 HƢỚNG ĐỔI MỚI TỪ HƢỚNG TIẾP CẬN ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI 2.1 Thực trạng dạy học Thơ trường trung học phổ thông 35 ... GIẢNG DẠY THƠ MỚI 1932 - 1945 TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI 1.1 Định hƣớng đổi phƣơng pháp dạy học Phương pháp dạy học hình thức cách thức hoạt động giáo viên học sinh...
 • 124
 • 132
 • 0

Phương pháp giảng dạy thơ mới từ góc độ thi pháp

Phương pháp giảng dạy thơ mới từ góc độ thi pháp
... phƣơng pháp giảng dạy thơ Từ giáo án thể nghiệm Thơ mới, luận văn đề xuất Phương pháp dạy Thơ từ góc độ thi pháp Nghiên cứu vấn đề tách rời việc nghiên cứu thi pháp Thơ với nghiên cứu phƣơng pháp giảng ... trạng giảng dạy, thành tựu nghiên cứu Thơ từ góc độ thi pháp học để từ đề xuất phƣơng pháp giảng dạy phù hợp tác phẩm Thơ nhà trƣờng phổ thông, tạo điều kiện để đổi phƣơng pháp giảng dạy Thơ mới, ... thật hệ thống đầy đủ Phương pháp dạy Thơ từ góc độ thi pháp Mặt khác đời sống văn học có nhiều khía cạnh để khám phá, khai thác vấn đề Phương pháp dạy Thơ từ góc độ thi pháp nhiều điều để ngỏ,...
 • 95
 • 621
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đội gạo lên chùa từ góc nhìn văn hóatôn giáo nhìn từ góc độ xã hộiđoi gao len chuatiểu thuyết đội gạo lên chùa của nguyễn xuân khánhdoi gao len chua mp3doi gao len chua vnthuquandoi gao len chua audiodoi gao len chua prcdoi gao len chua ebookdoi gao len chua cua nguyen xuan khanhđội gạo lên chùa ebook downloadba co doi gao len chuadoi gao len chua nguyen xuan khanhhat ru ba co doi gao len chuadoc truyen doi gao len chua cua nguyen xuan khanhĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGbao cao khao sat nha in94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gemtieu luan bds2003hối lộ trong kinh doanhTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu hoTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDFPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾKỹ thuật trình bày văn bản06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAhuong dan nhan co tuc bang tien matnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 2017B Chuong trinh - the le bieu quyetBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013