Nghiên cứu hoạt tính sinh học và một số tính chất của quercetin tách từ hành tây allium cepa l

nghiên cứu đặc điểm sinh học một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giống nhãn phm-99-1-1 trồng tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giống nhãn phm-99-1-1 trồng tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên
... quỏ trỡnh sinh trng sinh dng v sinh trng sinh thc ca cõy, c bit l thi k cõy sinh trng mnh, cn trung dinh dng to hoa, nuụi qu Dựng phõn bún lỏ cho nhón tn rt ớt v s lng m li hiu qu cao, nng lng ... Ngoi cũn mt s cht kớch thớch sinh trng - Nit rt cn cho cõy giai on sinh trng, cú tỏc dng nõng cao nng sut, phm cht qu Nit thỳc y quỏ trỡnh sinh trng sinh dng, nõng cao hiu qu quang hp, thun li ... thỏi qu ca ging nhón PHM-99-1-1 50 4.1.2 c im sinh trng ca ging nhón PHM-99-1-1 50 4.1.3 c im phỏt trin ca ging nhón PHM-99-1-1 54 4.1.3.1 c im hoa ca ging nhón PHM-99-1-1 54...
 • 96
 • 341
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học một số biện pháp phòng trừ loài bọ cánh cứng hại cây Hồi tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp phòng trừ loài bọ cánh cứng hại cây Hồi tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
... lý phòng trừ bọ cánh cứng hại Hồi huyện Văn Quan 60 3.4.3 Phòng trừ bọ cánh cứng hại Hồi biện pháp hóa học 61 3.5 Đề xuất số biện pháp phòng trừ bọ cánh cứng hại Hồi, huyện Văn Quan, ... lý phòng trừ bọ cánh cứng hại Hồi huyện Văn Quan 60 3.4.3 Phòng trừ bọ cánh cứng hại Hồi biện pháp hóa học 61 3.5 Đề xuất số biện pháp phòng trừ bọ cánh cứng hại Hồi, huyện Văn Quan, ... tiêu nghiên cứu - Đánh giá mức độ gây gại loài bọ cánh cứng hại Hồi - Khảo nghiệm số biện pháp phòng trừ bọ cánh cứng hại Hồi - Đề xuất số biện pháp phòng trừ loài bọ cánh cứng hại Hồi địa bàn nghiên...
 • 98
 • 42
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học một số biện pháp phòng trừ loài bọ cánh cứng hại cây hồi tại huyện văn quan, tỉnh lạng sơn

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp phòng trừ loài bọ cánh cứng hại cây hồi tại huyện văn quan, tỉnh lạng sơn
... (Coleoptera) Hồi - Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học Bọ cánh cứng hại Hồi - Đánh giá mức độ gây hại bọ cánh cứng hại Hồi - Thử nghiệm số biện pháp phòng trừ bọ cánh cứng hại Hồi - Đề xuất số biện ... lý phòng trừ bọ cánh cứng hại huyện Văn Q uan 60 3.4.3 Phòng trừ bọ cánh cứng hại Hồi biện pháp hóa h ọ c 61 3.5 Đề xuất số biện pháp phòng trừ bọ cánh cứng hại Hồi, huyện Văn Quan, ... tiêu nghiên cứu - Đánh giá mức độ gây gại loài bọ cánh cứng hại Hồi - Khảo nghiệm số biện pháp phòng trừ bọ cánh cứng hại Hồi - Đề xuất số biện pháp phòng trừ loài bọ cánh cứng hại Hồi địa bàn nghiên...
 • 98
 • 77
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học một số điều kiện lên men sinh tổng hợp Validamycin A của xạ khuẩn Streptomyces hygroscopicus 11405

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số điều kiện lên men sinh tổng hợp Validamycin A của xạ khuẩn Streptomyces hygroscopicus 11405
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN THỊ HUYỀN NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN LÊN MEN SINH TỔNG HỢP VALIDAMYCIN A C A XẠ KHUẨN Streptomyces hygroscopicus 11405 ... Streptomyces hygroscopicus 11045“ Mục tiêu nghiên cứu: L a chọn chủng xạ khuẩn có khả sinh tổng hợp val -A nghiên cứu đặc điểm sinh học, số điều kiện lên men sinh kháng sinh val -A xạ khuẩn l a ... cứu khả ứng dụng validamycin Xuất phát từ tính cấp thiết nhu cầu thực tiễn việc sử dụng val -A, thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học số điều kiện lên men sinh tổng hợp validamycin A xạ khuẩn...
 • 78
 • 558
 • 6

Nghiên cứu đặc điểm sinh học một số biện pháp kỹ thuật hạn chế hiện tượng rụng quả trên hồng nhân hậu tại lục ngạn bắc giang

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật hạn chế hiện tượng rụng quả trên hồng nhân hậu tại lục ngạn  bắc giang
... trng - i khỏng sinh lý gia cỏc cht x lý ngoi sinh v cỏc cht ni sinh cõy: s i khỏng sinh lý ny s trit tiờu tỏc dng ca Chng hn, s i khỏng sinh lý gia Auxin ngoi sinh v Ethylen ni sinh phũng nga ... cõn bng dinh dng ca cõy chuyn giai on t sinh trng sinh dng sang sinh trng sinh thc Lỳc ny cỏc cht dinh dng c trung vo hỡnh thnh c quan sinh sn lm gim sinh trng b r, gim hỳt khoỏng dn n mt cõn ... vic s dng cht iu ho sinh trng 1.1.3.1 C s khoa hc ca bin phỏp s dng cht iu tit sinh trng 1.1.3.2 Vai trũ sinh lý ca cht iu tit sinh trng 1.1.3.3 Phõn loi cht iu tit sinh trng 1.1.3.4...
 • 121
 • 128
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học một số biện pháp kỹ thuật đối với nguồn thực liệu tạo quả không hạt cây có múi

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với nguồn thực liệu tạo quả không hạt cây có múi
... tạo không hạt múi chưa nhiều Do việc nghiên cứu tạo không hạt múi cần thiết, thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học số biện pháp kỹ thuật nguồn thực liệu tạo không hạt múi Mục tiêu ... dạy, nghiên cứu, học tập múi nói chung 3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Kết nghiên cứu sở khoa học để giải vấn đề sinh học số dòng /giố́ng múi với đặc tính không hạt , đề xuất biện pháp kỹ thuật ... điểm nông học đối tượng nghiên cứu làm tiền đề cho việc nghiên cứu chế tạo không hạt - Nghiên cứu chế tạo không hạt số dòng/giống thí nghiệm - Nghiên cứu việc ứng dụng số biện pháp kỹ thuật nhằm...
 • 27
 • 164
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm sinh học một số biện pháp kỹ thuật đối với nguồn thực liệu tạo quả không hạt cây có múi

Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với nguồn thực liệu tạo quả không hạt cây có múi
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN HOÀNG THỊ THỦY NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỐI VỚI NGUỒN THỰC LIỆU TẠO QUẢ KHÔNG HẠT CÂY CÓ MÚI Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG Mã số: ... 52 2.3 Phương pháp nghiên cứu 52 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm nông học 52 v 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học liên quan đến tạo không hạt số dòng/giống thí ... pháp kỹ thuật nguồn thực liệu tạo không hạt múi vừa sở khoa học vừa ý nghĩa thực tiễn sâu sắc Mục tiêu yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu Xác định đặc điểm nông sinh học sở khoa học cho việc nghiên...
 • 156
 • 311
 • 0

nghiên cứu thành phần hoá học một số tác dụng sinh học của cây ô đầu (aconitum carmichaeli debx.) trồng ở tỉnh hà giang tóm tắt

nghiên cứu thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của cây ô đầu (aconitum carmichaeli debx.) trồng ở tỉnh hà giang tóm tắt
... thực vật học, thành phần hóa học tác dụng sinh học chi Aconitum giới Việt Nam Chƣơng NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nguyên vật liệu Thu hái mẫu Ô đầu trồng huyện Quản Bạ tỉnh Giang ... khoa học Ô đầu trồng tỉnh Giang + Nghiên cứu thành phần hóa học: định tính, định lượng nhóm chất, chiết xuất, phân lập xác định cấu trúc hoá học chất phân lập + Đánh giá độc tính cấp thử số tác ... kia, số công bố cho thấy tác giả nghiên cứu Ô đầu Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Ô đầu Giang chưa thấy có nghiên cứu công bố Mặt khác, điều kiện sinh thái khác nhau, loài thực vật có thay đổi hàm lượng,...
 • 24
 • 391
 • 0

Đề Tài : Nghiên cứu thành phần hoá học một số tác dụng sinh học của cây ô đầu (aconitum carmichaeli debx.) trồng ở tỉnh Hà Giang (Full Text )

Đề Tài : Nghiên cứu thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của cây ô đầu (aconitum carmichaeli debx.) trồng ở tỉnh Hà Giang (Full Text )
... ON TT FPS- 1: -(1 6)- D-glucan, (14000 DA) TấN LOI TLTK A carmichaeli Debx [46] Aconitan A, -(1 6)- D-glucopyranosid, (8700 DA) A carmichaeli Debx [101] AKP: -(1 3), (1 4)- D-glucan, (14000 DA) A kusnezoffii ... hnh thớ nghim: Chut thớ nghim c chia thnh lụ - Lụ (Chng sinh hc ): Chut khụng b tỏc ng gỡ (n=1 0) (ung nc ct) - Lụ (Tiờm CY ): Chut c tiờm CY, khụng iu tr (n=1 0) - Lụ (Tiờm CY +levamisol ): Chut c tiờm ... Phỏp - Cht chun: Codein phosphat (99.2 %), aconitin (99.0 %), D-glucose (98.6 %), quercetin (99.0 %) ca hóng Fermentas (c), Sigma Aldrich (M) - Nh dch OA (Ovalbumin + Al(OH)3 ): dựng lm khỏng...
 • 133
 • 590
 • 0

nghiên cứu thành phần hóa học một số tác dụng sinh học của cây ô đầu (a. carmichaeli debx) trồng ở tỉnh hà giang

nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây ô đầu (a. carmichaeli debx) trồng ở tỉnh hà giang
... ca cõy ễ u H Giang theo hng ng dng Y Dc hc hin i, gúp phn phỏt trin sn phm t cõy ễ u nhm to u cho cõy ễ u H Giang Qua tham kho, n cha thy cú nghiờn cu no v thnh phn húa hc v tỏc dng sinh hc ca ... ễ u trng tnh H Giang úng gúp v mt khoa hc, thc tin v gúp phn gii quyt nhng nờu trờn, lun ỏn vi tờn ti Nghiờn cu thnh phn hoỏ hc v mt s tỏc dng sinh hc ca cõy ễ u (Aconitum carmichaeli Debx.) ... tnh H Giang Do ú, cn cú nghiờn cu xỏc nh tờn khoa hc ca cõy ễ u trng tnh H Giang 1.1.4 Xỏc nh tờn khoa hc ca loi thuc chi Aconitum L bng gii trỡnh t ADN Thụng tin di truyn ca mi c th sinh vt...
 • 127
 • 332
 • 0

nghiên cứu thành phần hóa học một số tác dụng sinh học của cây ô đầu (a. carmichaeli debx) trồng ở tỉnh hà giang (tóm tắt)

nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây ô đầu (a. carmichaeli debx) trồng ở tỉnh hà giang (tóm tắt)
... thực vật học, thành phần hóa học tác dụng sinh học chi Aconitum giới Việt Nam Chƣơng NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nguyên vật liệu Thu hái mẫu Ô đầu trồng huyện Quản Bạ tỉnh Giang ... lượng, thành phần hóa học, tác dụng sinh học Đề tài xác định tên khoa học Ô đầu trồng Giang phương pháp phân tích đặc điểm hình thái giám định ADN giúp xác định rõ nguồn gốc Nghiên cứu hóa học ... kia, số công bố cho thấy tác giả nghiên cứu Ô đầu Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Ô đầu Giang chưa thấy có nghiên cứu công bố Mặt khác, điều kiện sinh thái khác nhau, loài thực vật có thay đổi hàm lượng,...
 • 24
 • 262
 • 0

Nghiên cứu thành phần hoá học một số tác dụng sinh học của cây ô dầu (aconitum carmichaeli debx ) trồng ở tỉnh hà giang

Nghiên cứu thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của cây ô dầu (aconitum carmichaeli debx ) trồng ở tỉnh hà giang
... TT FPS-1: -(1 6)- D-glucan, (14000 DA) TấN LOI TLTK A carmichaeli Debx [46] Aconitan A, -(1 6)- D-glucopyranosid, (8700 DA) A carmichaeli Debx [101] AKP: -(1 3), (1 4)- D-glucan, (14000 DA) A kusnezoffii ... -3-O-((-D-glucopyranosyl(1 3) -(4-O(E-p-coumaroyl )) - -L-rhamnopyranosyl-(1 6)- D-galactopyranosyl )) - 7-O- -L-rhamnopyranosid [61] [98] A tanguticum (Maxim .) Stapf [95] Kaempferol -3-O-((-D-glucopyranosyl-(1 3)- (4-O(E-p-coumaroyl )) - -L-rhamnopyranosyl-(1 6)- -Dgalactopyranosyl )) - 7-O--L-rhamnopyranosid ... chun: Codein phosphat (99.2 %), aconitin (99.0 %), D-glucose (98.6 %), quercetin (99.0 %) ca hóng Fermentas (c), Sigma Aldrich (M) - Nh dch OA (Ovalbumin + Al(OH) 3): dựng lm khỏng nguyờn gõy mn...
 • 127
 • 396
 • 0

Nghiên cứu thành phần hoá học một số tác dụng sinh học của cây ô đầu (aconitum carmichaeli debx ) trồng ở tỉnh hà giang

Nghiên cứu thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của cây ô đầu (aconitum carmichaeli debx ) trồng ở tỉnh hà giang
... TT FPS-1: -(1 6)- D-glucan, (14000 DA) TấN LOI TLTK A carmichaeli Debx [46] Aconitan A, -(1 6)- D-glucopyranosid, (8700 DA) A carmichaeli Debx [101] AKP: -(1 3), (1 4)- D-glucan, (14000 DA) A kusnezoffii ... -3-O-((-D-glucopyranosyl(1 3) -(4-O(E-p-coumaroyl )) - -L-rhamnopyranosyl-(1 6)- D-galactopyranosyl )) - 7-O- -L-rhamnopyranosid [61] [98] A tanguticum (Maxim .) Stapf [95] Kaempferol -3-O-((-D-glucopyranosyl-(1 3)- (4-O(E-p-coumaroyl )) - -L-rhamnopyranosyl-(1 6)- -Dgalactopyranosyl )) - 7-O--L-rhamnopyranosid ... chun: Codein phosphat (99.2 %), aconitin (99.0 %), D-glucose (98.6 %), quercetin (99.0 %) ca hóng Fermentas (c), Sigma Aldrich (M) - Nh dch OA (Ovalbumin + Al(OH) 3): dựng lm khỏng nguyờn gõy mn...
 • 127
 • 213
 • 0

Nghiên cứu thành phần hoá học một số tác dụng sinh học của cây ô đầu (aconitum carmichaeli debx ) trồng ở tỉnh hà giang (tt)

Nghiên cứu thành phần hoá học và một số tác dụng sinh học của cây ô đầu (aconitum carmichaeli debx ) trồng ở tỉnh hà giang (tt)
... khoa học Ô đầu trồng tỉnh Giang + Nghiên cứu thành phần hóa học: định tính, định lượng nhóm chất, chiết xuất, phân lập xác định cấu trúc hoá học chất phân lập + Đánh giá độc tính cấp thử số tác ... kết nghiên cứu từ trước tới thực vật học, thành phần hóa học tác dụng sinh học chi Aconitum giới Việt Nam Chƣơng NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nguyên vật liệu Thu hái mẫu Ô đầu trồng ... kia, số công bố cho thấy tác giả nghiên cứu Ô đầu Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Ô đầu Giang chưa thấy có nghiên cứu công bố Mặt khác, điều kiện sinh thái khác nhau, loài thực vật có thay đổi hàm lượng,...
 • 24
 • 254
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số điều kiện lên men sinh tổng hợp validamycina của xạ khuẩn streptomyces hygroscopicus 11405nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họcnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống vải chín sớm làng chanh tại tam đảo vĩnh phúcnghiên cứu thực trạng sản xuất đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cam sành hàm yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu tác dụng sinh học và độc tính của cây lược vàng callisia fragrans lindl woodsnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nộiviện nghiên cứu công nghệ sinh học và môi trườngnghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng sinh enzim xenlulaza của hai chuẩn nấm mốc thuộc chi aspergillus phân lập từ đất trồng lúa ở thừa thiên huếnghiên cứu thực trạng bệnh bthailassemia và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dân tộc tày và dao tạinghiên cứu khả năng thích ứng và một số biện pháp kỹ thuật sản xuất cà chua vụ đông xuân 2009 2010 và 2010 2011 tại thái nguyênnghiên cứu về daldinia concentrica 1996 và một số loài daldinia nhiệt đới khác hashimoto yukiko và các cộng sự đã tìm thấy các hợp chất cytochalasinsnghiên cứu cơ cấu cây giống và một số biện pháp kỹ thuật nuôi tằm vùng đbsh và tây nguyênnghiên cứu các tính chất của bê tông cường độ cao đã rắn chắcbài 43 đồng và một số hợp chất của đồngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học