Đề thi tuyển tín dụng 2010

Đề thi tuyển tín dụng ngân hàng BIDV

Đề thi tuyển tín dụng ngân hàng BIDV
... important thing in life Ký tên: Đề thi gửi từ fan hâm mộ GiangBLOG ^^! -=========================- GIẢI ĐỀ (Bài giải mang tính chất tham khảo từ GiangBLOG, đáp án cung cấp từ phía Ngân hàng BIDV) ... hiệu tài dự án, cán thẩm định sử dụng tiêu gồm có: - NPV (Phản ánh giá trị ròng khoản đầu tư dự án nêu) NPV > dự án khả thi - Tỷ lệ IRR > LS ngân hàng (chưa tính đến chi phí hội, chi phí vốn ... mạnh tiêu sử dụng phổ biến Đó IRR, đơn giản cách tính toán Đối với loại dự án khác cần sử dụng IRR NPV để đánh giá, chúng có ưu nhược điểm khác Với NPV: +) Ưu điểm là: - Cho phép sử dụng với tỉ...
 • 11
 • 454
 • 4

Tuyển tập 4 đề thi môn tín dụng ngân hàng

Tuyển tập 4 đề thi môn tín dụng ngân hàng
... 835 42 9,2 đồng B- 125 039 377,7 đồng C- 68 035 579,8 đồng D- 146 0 54 777 đồng Câu 4: Siêu thi Intimex bán chịu chiêc ô tô trị giá 300 tr đ cho người tiêu dùng Theo hợp đồng siêu thi ... thi không có rủi ro cho ngân hàng.” Câu 3: Giải thi ch vì cho vay tiêu dùng gián tiêp góp phần làm tăng doanh số cho ngân hàng CVTD gián tiêp tiềm ẩn những rủi ro gì? Câu 4: ... vay hàng năm - ĐỀ I CÂU HỎI NHỚ VÀ HIỂU (4 điểm) Câu 1: Nêu các điều kiện để giao dịch cho thuê được coi là cho thuê tài chính Câu 2: Nhận định sau hay sai? Giải thi ch “Nêu một...
 • 9
 • 253
 • 0

ĐỀ THI TUYỂN SINH NĂM 2010-kế toán tài chính

ĐỀ THI TUYỂN SINH NĂM 2010-kế toán tài chính
... Mang thi t bị dùng phận sản xuất góp vốn liên doanh dài hạn nguyên giá : 352.800 , hao mòn lũy kế 125.000 Thi t bị hội đồng liên doanh thống đánh giá 240.500 Biết chi phí vận chuyển thi t bị ... đánh giá 240.500 Biết chi phí vận chuyển thi t bị phát sinh góp vốn bao gồm thuế GTGT 10% 1.430 chi tiền mặt Thi t bị dự kiến sử dụng 12 năm , quyền kiểm soát doanh nghiệp 18% Bán số chứng khoán ... sinh bán chi tiền mặt : 1.200 10 Nhượng bán phương tiện vận tải thuộc phận bán hàng , nguyên giá : 240.000 , hao mòn : 95.000 cho công ty P với giá bán chưa thuế : 155.000 , thuế GTGT 10% , toán...
 • 3
 • 578
 • 5

Đề thi tuyển THPT 2009-2010 vật ly - tỉnh Quảng bình

Đề thi tuyển THPT 2009-2010 vật ly - tỉnh Quảng bình
... đổi D Luôn phiên tăng, giảm Câu 17: ánh sáng gây số biến đổi định sinh vật, lượng ánh sáng biến đổi thành dạng lượng cần thi t cho thể chúng Đó tác dụng A Sinh học ánh sáng B nhiệt sáng C quang ... PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 1: Cho thấu kính phân kỳ, vật sáng AB có dạng đoạn thăng đặt vuông góc với trục chính, trước thấu kính Hãy vẽ ảnh A’B’ vật AB qua thấu kính Câu2: Cho mạch điện hình vẽ ... quang D năng, hoá năng, quang Câu 19: dòng điện cảm ứng xuất A Sau nối hai cực pin vào hai đầu vật dẫn B Khi đưa cực pin từ vào cuộn dây dẫn kín C Khi đưa cực nam châm từ vào cuộn dây dẫn kín...
 • 2
 • 315
 • 0

Tuyển tập các đề thi tuyển sinh 2009-2010

Tuyển tập các đề thi tuyển sinh 2009-2010
... luyện thi tuyển sinh 10 Gỵi ý ®¸p ¸n Phạm Phú Phước – Tiên Phước – Quảng Nam Tài liệu luyện thi tuyển sinh 10 K× thi tun sinh líp 10 Trung häc phỉ th«ng N¨m häc 2009-2010 Kho¸ ngµy 24-6-2009 M«n thi: ... luyện thi tuyển sinh 10 Phạm Phú Phước – Tiên Phước – Quảng Nam Tài liệu luyện thi tuyển sinh 10 Phạm Phú Phước – Tiên Phước – Quảng Nam Tài liệu luyện thi tuyển sinh 10 Së GD - §T Kh¸nh hoµ K× thi ... Tài liệu luyện thi tuyển sinh 10 (v× a +2b+3c ≤ 4) …………… HẾT…………… SỞ GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM HỌC 2009-2010 Mơn thi: TỐN ( Hệ số...
 • 125
 • 237
 • 0

Tài liệu Đề thi tuyển sinh ĐH 2010 môn Hóa khối A_Đề tham khảo của BGD pptx

Tài liệu Đề thi tuyển sinh ĐH 2010 môn Hóa khối A_Đề tham khảo của BGD pptx
... Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O HNO3 đóng vai trò là: A chất oxi hóa B axit C môi trường D Cả A C Câu 32 Hòa tan hoàn toàn 16,8g muối cacbonat kim loại hóa trị II HCl dư thu 4,48 lít khí CO2 (đktc) Muối cacbonat ... trùng hợp B trùng ngưngC axit – bazơ D este hóa Câu 41 Trong công nghiệp người ta điều chế axit axetic theo phương pháp sau đây? A Lên men giấm B Oxi hóa anđehit axetic C Cho metanol tác dụng với ... X có nhóm chức? A B C D Câu 46 Để điều chế anđehit người ta dùng phương pháp: A oxi hóa ancol đơn chức B oxi hóa ancol bậc C thủy phân dẫn xuất 1,1–đihalogen dung dịch kiềm, đun nóng D B, C Câu...
 • 4
 • 216
 • 0

Tài liệu Đề thi tuyển sinh ĐH 2010 - Môn Toán khối A (BGD)_Đề 01 doc

Tài liệu Đề thi tuyển sinh ĐH 2010 - Môn Toán khối A (BGD)_Đề 01 doc
... Điều gợi ý ta đ a đến hướng xyz A B C , y = tan , z = tan 2 A B B C C A Nếu A, B,C ∈ (0; π ), A + B + C = π t a n t a n + t a n t a n + t a n t a n = 2 2 2 C A B C Khi P = sin A + sin B − cosC ... N trung điểm AC ⇒ N  0;    0 ,   a a 3 ;   2  MN đường trung bình tam giác ABC ⇒ AB // MN ⇒ AB //(OMN) ⇒ d(AB;OM) = d(AB;(OMN)) = d(B;(OMN)) a a OM =  ; ; 2    a a 3  , ON = ... a, OC = 3, (a > ) đường cao OA = a Gọi M trung điểm cạnh BC Tính khoảng cách hai đường thẳng AB,OM Chọn hệ trục t a độ hình vẽ Khi O(0;0;0), a a ; A( 0; 0; a 3), B (a; 0; 0), C (0; a 3; 0),...
 • 5
 • 114
 • 0

Tài liệu Đề thi tuyển sinh ĐH 2010 - Môn Toán khối A (BGD)_Đề 01 docx

Tài liệu Đề thi tuyển sinh ĐH 2010 - Môn Toán khối A (BGD)_Đề 01 docx
... điểm cạnh AB,CD 1 AI dtICD , VBICD = BI dtICD 3 1 Hay : VABCD = dtICD AI + BI , dtICD = IJ CD Dễ dàng chứng minh IJ đoạn vuông góc chung AB,CD Dễ thấy VABCD = VAICD + VBICD , VAICD = ( ) Ta có : ... chương trình ban , giảm tải dẫn đến toán cấp số cộng , cấp số nhân hạn chế đề thi Nếu xuất toán cấp số việc l a chọn phương pháp giải liên quan điểm uốn không chấp nhận Do học sinh cần lưu ý ... tứ diện ABCD có AB = CD = 2x ,  < x <  AC = BC = BD = DA = Tính     thể tích tứ diện ABCD theo x Tìm x để thể tích lớn tính giá trị lớn Đây dạng toán sách tập hình học 12 Học sinh tự...
 • 6
 • 182
 • 0

Đề thi môn Tín dụng pptx

Đề thi môn Tín dụng pptx
... L/C không tuyên bố rõ ràng áp dụng UCP thì: a L/C áp dụng tự động UCP b L/C áp dụng tự động UCP 400 c L/C không áp dụng UCP Ngay UCP áp dụng, ngân hàng không áp dụng số điều khoản loại L/C riêng ... bề mặt phù hợp với điều kiện L/C B Hình thức thông báo thư tín dụng Một ngân hàng phát hành L/C bỏ sót từ “có thể huỷ ngang”: a Dẫu tín dụng huỷ ngang thuật ngữ “không thể huỷ ngang” không đưa ... c Có thể chuyển chúng cho ngân hàng phát hành mà không cam kết người hưởng lợi yêu cầu 16 Một tín dụng chứng từ mục “các thị đặc biệt” quy đinh: “Sau giao hàng người hưởng lợi phải gửi phụ chứng...
 • 14
 • 109
 • 0

Xem thêm