giáo án luật doanh nghiệp

báo cáo đánh giá dự báo tác động dự án luật doanh nghiệp (sửa đổi)

báo cáo đánh giá dự báo tác động dự án luật doanh nghiệp (sửa đổi)
... đổi Luật doanh nghiệp Để làm sở cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu tư tiến hành đánh giá dự báo tác động nội dung thay đổi dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) Báo cáo ... trình đánh giá dự báo tác động dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) II Mục tiêu sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp Mục tiêu sửa đổi Mục tiêu cao sửa đổi Luật doanh nghiệp làm cho doanh nghiệp ... đăng ký doanh nghiệp yêu cầu điều kiện kinh doanh không cần thiết 15 Đánh giá tác động phương án STT Phương án Phương án 1: giữ nguyên quy định hành Luật Doanh nghiệp Tác động tiêu cực Tác động...
 • 68
 • 157
 • 0

De thi dai hoc thuong mai 216 ebook VCU câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn luật doanh nghiệp

De thi dai hoc thuong mai 216  ebook VCU câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn luật doanh nghiệp
... đảm nhà nước doanh nghiệp chủ sở hữu doanh nghiệp thể : a.Nhà nước cơng nhận tồn lâu dài phát triển loại hình doanh nghiệp qui định luật này, bảo đảm bình đẳng trước pháp luật doanh nghiệp b.Cơng ... nhiệm hữu hạn c loại: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh d loại: doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, cơng ty cổ phần, cơng ty trách nhiệm hữu hạn Câu 2: Cơng ty trách ... định luật doanh nghiệp kéo dài tình trạng liên tục thời hạn: a tháng b.6 tháng c.7 tháng d.8 tháng Câu 14: Phát biểu cơng ty cổ phần sau sai? a Cổ đơng sở hữu cổ phần ưu đãi biểu khơng quyền...
 • 35
 • 1,252
 • 7

Báo cáo " Kiểm soát các giao dịch tư lợi trong công ti theo luật doanh nghiệp" ppt

Báo cáo
... lớ cụng ti v nh ng ng i cú liờn quan c a h thi t l p giao d ch v i cụng ti v c m cụng ti giao d ch v i cỏc cụng ti khỏc m ú c ụng ho c ng i qu n lớ cụng ti cú l i ớch tr c ti p ho c giỏn ti p Vớ ... ng giao d ch gi a cụng ti v i thnh viờn qu n lớ v nh ng ng i cú liờn quan c a h em l i l i ớch cho cụng ti Theo Lu t cụng ti TNHH c a c nm 56 1892 thỡ khụng cú quy nh no tr c ti p c m cỏc giao ... thi t h i vỡ ti s n c a cụng ti s ch y d n vo tỳi m t nhúm c ụng S thi t h i l i ớch c a cụng ti kộo theo s thi t h i quy n l i c a cỏc ch n c a cụng ti Cũn d i m t cụng chỳng thỡ cỏc giao d ch...
 • 5
 • 581
 • 9

Báo cáo " Kiểm soát các giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi theo Luật doanh nghiệp năm 2005 " pot

Báo cáo
... a Lu t doanh nghi p nm 2005 v ki m soỏt cỏc giao d ch cú nguy c phỏt sinh t l i v m t s bỡnh lu n Nh ng quy nh v ki m soỏt cỏc giao d ch cú nguy c phỏt sinh t l i Lu t doanh nghi p nm 2005 c ... 9/2010 Pháp luật doanh nghiệp Việt Nam Những vấn đề cần hoàn thiện b Cỏc bi n phỏp ki m soỏt cỏc giao d ch cú nguy c phỏt sinh t l i v x lớ cỏc giao d ch t l i Lu t doanh nghi p nm 2005 ch y u ... soỏt cỏc giao d ch cú nguy c phỏt sinh t l i theo gi i phỏp th hai Ch ng h n, theo lu t c a M , tu theo m i bang nhng khuynh h ng hi n l cú ba cỏch cho m t giao d ch t l i c ch p thu n: 1) Giao...
 • 9
 • 340
 • 3

tóm tắt luận án tiến sĩ pháp luật doanh nghiệp trong mối quan hệ với cải cách thủ tục hành chính việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ pháp luật doanh nghiệp trong mối quan hệ với cải cách thủ tục hành chính việt nam
... Pháp luật doanh nghiệp mối quan hệ với cải cách cải cách thủ tục hành Việt Nam để làm Luận án tiến luật học cho Mục tiêu nghiên cứu Luận án nghiên cứu đề tài Pháp luật doanh nghiệp mối quan ... LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 2.1 Khái niệm, đặc điểm nội dung pháp luật doanh ... doanh nghiệp, góp phần mang lại hiệu cho cải cách TTHC Việt Nam thời gian tới Phạm vi nghiên cứu Luận án nghiên cứu đề tài Pháp luật doanh nghiệp mối quan hệ với cải cách thủ tục hành Việt Nam với...
 • 28
 • 263
 • 1

Câu hỏi và đáp án liên quan đến luật doanh nghiệp

Câu hỏi và đáp án liên quan đến luật doanh nghiệp
... nghĩa vụ doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp năm 2005 Chủ quyền doanh nghiệp xác định từ nhiều chế định khác pháp luật kinh doanh, song quy định quyền, nghĩa vụ Điều Điều LDN 2005 Quyền doanh nghiệp ... tài sản hoạt động kinh doanh doanh nghiệp  Chủ DNTN có quyền cho thuê toàn DN phải báo cáo văn đến quan đăng ký kinh doanh, quan thuế  Chủ DNTN có quyền bán DN, sau bán DN chủ DNTN phải chịu ... hạn theo quy định pháp luật kế toán; Thực chế độ thống kê theo quy định pháp luật thống kê; định kỳ báo cáo đầy đủ thông tin doanh nghiệp, tình hình tài doanh nghiệp với quan nhà nước có thẩm...
 • 17
 • 178
 • 0

Bài tập tình huống luật doanh nghiệp (có đáp án)

Bài tập tình huống luật doanh nghiệp (có đáp án)
... Theo quy định pháp luật, hợp đồng giao dịch pháp nhân phải người đại diện theo pháp luật pháp nhân ký kết có hiệu lực pháp luật Theo tình Hùng giám đốc đại diện theo pháp luật cty nên Hùng đc ... 134 Luật DN 2005, thành viên hợp danh có quyền nhân danh công ty đàm phán ký kết hợp đồng Bài 4: 1) DN tư nhân An Phú có trụ sở quận Tân Bình, TP HCM, Nguyễn Văn Quang chủ DN Ngày 20/06/2007, doanh ... định giống luật DN Ngày 25-03-2007, ông Bảo với tư cách chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giàm đốc cty triệu tập phiên họp Hội đồng thành viên để định dự án đầu tư cty Phiên họp triệu tập hợp lệ,...
 • 4
 • 2,956
 • 56

Giáo trình cải cách quan trọng luật doanh nghiệp 2014, đại học kinh tế quốc dân

Giáo trình cải cách quan trọng luật doanh nghiệp 2014, đại học kinh tế quốc dân
... trước kinh doanh Luật doanh nghiệp 2014 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không ghi ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp Doanh nghiệp tự chủ, chủ động kinh doanh ngành nghề mà Luật không cấm; kinh ... proprietorship Doanh nghiệp tư nhân Các chủ nợ Là doanh nghiệp cá nhân chủ Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn tài sản với nghĩa vụ doanh nghiệp Gần gianh giới phân biệt Doanh nghiệp chủ doanh nghiệp ... 1/6/2015 Quyền kinh doanh Luật doanh nghiệp 2005 Doanh nghiệp làm mà pháp luật không cấm – Thực chất làm sau đăng ký ! Từ 2000nay Không biết xác ngành nghề cấm, ngành nghề kinh doanh có điều kiện...
 • 22
 • 565
 • 1

Ôn thi trác nghiệm môn pháp luật doanh nghiệp có đáp án

Ôn thi trác nghiệm môn pháp luật doanh nghiệp có đáp án
... kinh doanh Doanh nghi p tư nhân c i m pháp lý c a doanh nghi p tư nhân Là doanh nghi p ch Là doanh nghi p khơng tư cánh pháp nhân Là doanh nghiêp kh huy ng v n Là doanh nghi p m t cá ... ph i ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t, th i gian B.3 tháng D tháng A tháng C tháng 108 Tòa án c p huy n quy n ti n hành th t c phá s n A B C D 109 Doanh nghi Doanh nghi Doanh nghi ... cu Lu t doanh nghi p 2005 th i h n a) tháng liên t c b) tháng liên t c c) tháng liên t c d) tháng liên t c V n pháp nh a) M c v n t i thi u ph i theo quy nh cu pháp lu t thành l p doanh nghi...
 • 16
 • 167
 • 0

thi hành án dân sự đối với người phải thi hành ándoanh nghiệp một số bất cập và hướng hoàn thiện pháp luật

thi hành án dân sự đối với người phải thi hành án là doanh nghiệp một số bất cập và hướng hoàn thiện pháp luật
... thi hành án dân người phải thi hành án doanh nghiệp 21 Thi hành án dân người phải thi hành án doanh nghiệp Một số bất cập hướng hoàn thi n pháp luật Căn để thi hành án doanh nghiệp phải thi hành ... CỦA PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN DOANH NGHIỆP 20 Thi hành án dân người phải thi hành án doanh nghiệp Một số bất cập hướng hoàn thi n pháp ... bất cập hướng hoàn thi n pháp luật CHƯƠNG NHẬN THỨC CHUNG VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN DOANH NGHIỆP Thi hành án dân người phải thi hành án doanh nghiệp dạng thi hành án...
 • 91
 • 123
 • 0

Giáo trình mạng doanh nghiệp

Giáo trình mạng doanh nghiệp
... cho doanh nghiệp - Phân tích ưu nhược điểm mạng không dây mạng có dây - Trình bày mô hình ứng dụng mạng không dây - Trình bày chuẩn mạng 802.11a,b,g đặc điểm chuẩn - Trình bày chức thiết bị mạng ... nhu cầu nhân lực trình độ chuyên gia lĩnh vực mạng doanh nghiệp thị trường lao động nhiều Mạng doanh nghiệp môn học giảng dạy sau Module Mạng trước Module Bảo mật mạng Module Mạng hệ Mục đích ... quan mạng doanh nghiệp 1.1 Giới thiệu môn học, phương pháp học Với xu ứng dụng hệ thống thông tin vào tất hoạt động sản xuất doanh nghiệp, vấn đề triển khai hệ thống mạng xây dựng doanh nghiệp...
 • 149
 • 603
 • 3

Việc triển khai các hoạt động đào tạo giáo dục của doanh nghiệp cần phải có đủ kinh phí để đảm bảo việc thực hiện, đồng thời, bộ phận đào tạo có trách nhiệm làm cho việc đầu tư và đào tạo có hiệu quả. Bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới .

Việc triển khai các hoạt động đào tạo giáo dục của doanh nghiệp cần phải có đủ kinh phí để đảm bảo việc thực hiện, đồng thời, bộ phận đào tạo có trách nhiệm làm cho việc đầu tư và đào tạo có hiệu quả. Bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới .
.. . bằng: Nếu doanh nghiệp địa điểm riêng để đào tạo cần chia phí chi t khấu năm tính kinh phí đào tạo Nếu doanh nghiệp phải thuê mặt làm nơi đào tạo khung dự tính chi phí cho đào tạo chi m tỉ .. . Căn vào nhu cầu đào tạo giáo dục doanh nghiiệp, thời gian định phải triển khai hoạt động đào tạo giáo dục để tính toán chi phí cho sử dụng phương pháp dự tính phải xét đến nhu cầu đào tạo giáo .. . tạo giáo dục doanh nghiệp tính khả kinh phí cung cấp Quản lý việc dự tính chi phí đào tạo Thông thường, dự án tính toán chi phí đào tạo giáo dục doanh nghiệp chia thành số loại sau: - Chi phí mặt...
 • 5
 • 1,091
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN: LUẬT DOANH NGHIỆP

BÀI GIẢNG  MÔN: LUẬT DOANH NGHIỆP
... tư doanh sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải + NĐ 170-HĐBT ngày 14/11/1988 việc ban hành quy định sách kinh tế cá thể, xí nghiệp doanh nông, lâm, ngư nghiệp Luật ... CHƯƠNG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỘ KINH DOANH T.THAO-GV LUAT KINH TE I DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM: * Giai đoạn trước 1986: chưa ... nghiệp Luật DNTN 1990, Luật DN 1999, Luật DN 2005 T.THAO-GV LUAT KINH TE *Lưu ý: thuật ngữ “DNTN” Báo chí: “ DNTN” = “DN thuộc thành phần kinh tế tư nhân” = Doanh nghiệp dân doanh ? Nhầm lẫn? -...
 • 55
 • 1,667
 • 14

Bài giảng Luật Doanh nghiệp

Bài giảng Luật Doanh nghiệp
... QTKD Bài gi ng môn Lu t doanh nghi p c a cô H Thuý Ng c Ngu n: http://a2ftu.info CHƯƠNG V: THÀNH L P DOANH NGHI P I Ngành ngh kinh doanh: Ngành ngh b c m: kinh doanh ch t ma tuý Ngành ngh kinh doanh ... Lu t KDQT – K45/ QTKD Bài gi ng môn Lu t doanh nghi p c a cô H Thuý Ng c PH N II: CHƯƠNG I: Ngu n: http://a2ftu.info N I DUNG MÔN H C T NG QUAN V DOANH NGHI P VI T NAM I Doanh nghi p gì? N: i ... n h p ng kinh doanh: k c n: VD: L p công ty chuyên phân ph i → c ăng kí m i ngành kinh doanh thu c kinh doanh II Phân lo i - Theo tiêu chí ch s h u: DN nhà nư c: 4/ k22 DN qu c doanh - Theo y...
 • 41
 • 1,569
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình luật doanh nghiệpgiáo trình luật doanh nghiệp 2005giáo trình luật doanh nghiệp năm 2005đáp án luật doanh nghiệpcâu hỏi và đáp án luật doanh nghiệpdownload giáo trình luật doanh nghiệpgiáo trình luật doanh nghiệp mới nhấtgiáo trình pháp luật doanh nghiệpgiáo trình môn luật doanh nghiệpcâu hỏi luật doanh nghiệp có đáp ántrắc nghiệm luật doanh nghiệp có đáp ánđáp án trắc nghiệm luật doanh nghiệptình huống luật doanh nghiệp có đáp áncâu hỏi đúng sai luật doanh nghiệp có đáp ánbài tập đáp án môn luật doanh nghiệp353-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (416).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUKHẢO sát các mô HÌNH PHÁ HOẠI dẻo của dầm bê TÔNG xỉ cốt THÉP TRONG THÍ NGHIỆM uốn BA điểmThông báo chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiềnLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUgdt bao cao tinh hinh quan tri 6t dau nam 2017 cbttLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUMỘT số TÍNH NĂNG nổi TRỘ của MPLS TP só với MPLS