Phân tích chi phí sản xuất và các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất tại công ty đóng tàu phà rừng

Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty đóng tàu phà rừng

Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty đóng tàu phà rừng
... quân sản xuất Phòng tài kế toán Phó tổng gđ Phòng vật t- Phó tổng gđ Ban qldn sở Phó tổng gđ Phòng sản xuất Phó tổng gđ PHòNG AN TOàN LAO ĐộNG Phó tổng gđ S 2.3 C cu t chc b mỏy qun lý caCụng ty ... nghip Chi phớ sn xut chung gm chi phớ nhõn viờn phõn xng, chi phớ vt liu, chi phớ cụng c sn xut, chi phớ khu hao ti sn c nh, chi phớ dch v mua ngoi v cỏc chi phớ khỏc theo dừi cỏc khon chi phớ ... Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Tổng giám đốc công nghệ Phòng tccb lđ Chi nhánh hải phòng Tr-ờng công nhân kt Cncudv hàng hải Phòng công trình Chi nhánh vũng tàu Ban qlda sở Vp đội giới Vp phân...
 • 99
 • 134
 • 1

Luận văn: Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty đóng tàu Phà Rừng ppt

Luận văn: Hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty đóng tàu Phà Rừng ppt
... quân sản xuất Phòng tài kế toán Phó tổng gđ Phòng vật t- Phó tổng gđ Ban qldn sở Phó tổng gđ Phòng sản xuất Phó tổng gđ PHòNG AN TOàN LAO ĐộNG Phó tổng gđ S 2.3 C cu t chc b mỏy qun lý caCụng ty ... nghip Chi phớ sn xut chung gm chi phớ nhõn viờn phõn xng, chi phớ vt liu, chi phớ cụng c sn xut, chi phớ khu hao ti sn c nh, chi phớ dch v mua ngoi v cỏc chi phớ khỏc theo dừi cỏc khon chi phớ ... Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Tổng giám đốc công nghệ Phòng tccb lđ Chi nhánh hải phòng Tr-ờng công nhân kt Cncudv hàng hải Phòng công trình Chi nhánh vũng tàu Ban qlda sở Vp đội giới Vp phân...
 • 100
 • 98
 • 0

kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty đóng tàu phà rừng

kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty đóng tàu phà rừng
... Lí CHI PH TI CễNG TY ểNG TU PH RNG 1.1.c im sn phm (dch v )ca Cụng ty 1.2.c im t chc sn xut sn phm (hoc cung cp dch v )ca Cụng ty 1.3.Qun lý chi phớ sn xut ca Cụng ty CHNG 2:THC TRNG K TON CHI ... CễNG TY ểNG TU PH RNG 2.1.K toỏn chi phớ ti Cụng ty 2.1.1.K toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip 2.1.2.K toỏn chi phớ nhõn cụng trc tip 2.1.3.K toỏn chi phớ sn xut chung 2.1.4.K toỏn tng hp chi ... -2.1.K TON CHI PH TI CễNG TY ểNG TU PH RNG 2.1.1 K toỏn hp chi phớ nguyờn vt liu trc tip (CPNVLTT) Ti Nh mỏy SCTB Ph Rng CPNVLTT chim t trng ln tng chi phớ sn xut, bao gm nhng chi phớ v nguyờn...
 • 58
 • 161
 • 0

phân tích rủi ro tín dụng các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng sài gòn công thương chi nhánh cần thơ

phân tích rủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng sài gòn công thương chi nhánh cần thơ
... quan trọng to lớn hoạt động tín dụng Ngân hàng nên em chọn đề tài: Phân tích rủi ro tín dụng giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Sài Gòn Công Thương Cần Thơ ” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ... dẫn đến rủi ro tín dụng ngân hàng, từ đề xuất giải pháp hạn chế phòng ngừa rủi ro tín dụng ngân hàng Trang 13 CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1 ... VỀ NGÂN HÀNG SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ .12 3.1 Khái quát Ngân hàng Sài Gòn Công Thương 12 3.2 Khái quát Ngân hàng Sài Gòn Công Thương chi nhánh Cần Thơ 13 3.2.1 Cơ cấu...
 • 111
 • 168
 • 0

Đánh giá thực trạng tài chính các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần thủy sản khu vực i

Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần thủy sản khu vực i
... giá thực trạng t i công ty cổ phần thủy sản khu vực I 2.1 kh i quát công ty cổ phần thủy sản khu vực I 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty Thuỷ Sản Khu Vực I (vốn doanh nghiệp ... K43/11.09 Khoa t i doanh nghiệp Luận văn tốt nghiệp 2.1.2.4 Đặc i m lĩnh vực kinh doanh công ty cổ phần Thuỷ sản khu vực I Công ty cổ phần Thuỷ sản khu vực I hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực nhng ... tiết theo th i gian giúp ích cho việc đánh giá kết kinh doanh đợc sát, tìm đợc gi i pháp hiệu lực cho công việc kinh doanh Tuỳ đặc tính trình kinh doanh, tuỳ n i dung kinh tế tiêu phân tích...
 • 87
 • 44
 • 0

phân tích hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn lưu động tại công ty đóng tàu phà rừng

phân tích và hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty đóng tàu phà rừng
... : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG 2.1 Tổng quan công ty Đóng tàu Phà Rừng o Tên đầy đủ : Công ty TNHH nhà nước thành viên đóng tàu Phà ... sở phân tích tình hình quản sử dụng vốn lưu động công ty Đóng Tàu Phà Rừng từ tìm tồn việc sử dụng vốn lưu động sở đưa số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao tình hình quản sử dụng vốn lưu ... nghiệp Sau thời gian thực tập Công ty Đóng Tàu Phà Rừng, , em định lựa chọn đề tài: "Phân tích hoàn thiện công tác quản sử dụng vốn lưu động Công ty Đóng Tàu Phà Rừng " làm chuyên đề tốt nghiệp...
 • 81
 • 275
 • 0

dự báo doanh thu thực trạng về hiệu quả sản xuất kinh doanh những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty đóng tàu phà rừng

dự báo doanh thu thực trạng về hiệu quả sản xuất kinh doanh và những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty đóng tàu phà rừng
... lý kinh doanh m cũn l sng cũn, quyt nh s tn ti v phỏt trin ca cỏc doanh nghip Trong nn kinh t th trng, cỏc doanh nghip ó thc s ch ng kinh doanh , nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh l c s doanh ... sn xut ca cụng ty cng khỏ cao, nm 2008, mt ng b thu v 5,25 ng doanh thu, nm 2009 l 3,83 ng doanh thu. Ch tiờu ny cú gim dn l tỡnh hỡnh kinh doanh cú gp khú khn + Ch tiờu doanh thu trờn mt ng chi ... NNG CAO HIU QU SN XUT KINH DOANH CA CễNG TY 5.1- Phng hng kinh doanh ca Cụng ty nhng nm ti: Xut phỏt t thc t hiu qu sn xut kinh doanh ca Cụng ty, ỏnh giỏ v nhn bit c khú khn chung ca ton nn kinh...
 • 64
 • 333
 • 1

phân tích hoàn thiện công tác quản lý vốn lưu động tại công ty đóng tàu phà rừng

phân tích và hoàn thiện công tác quản lý vốn lưu động tại công ty đóng tàu phà rừng
... II : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG 2.1 Tổng quan công ty Đóng tàu Phà Rừng o Tên đầy đủ : Công ty TNHH nhà nước thành viên đóng tàu Phà Rừng ... đến công tác tổ chức quản vốn lưu động 1.3.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức quản vốn lưu động * Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức quản vốn lưu động Nguồn vốn lưu ... I: VỐN LƯU ĐỘNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG 1.1 Vốn lưu động nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại vốn lưu...
 • 50
 • 191
 • 0

Đánh giá trang bị điện – điện tử cần trục kone tại công ty đóng tàu phà rừng đề xuất giải pháp cải tiến hiện đại hóa hệ truyền động điện

Đánh giá trang bị điện – điện tử cần trục kone tại công ty đóng tàu phà rừng đề xuất giải pháp cải tiến hiện đại hóa hệ truyền động điện
... chõn thnh cm n! Chng Tổng quan nhóm cần trục nhà máy đóng tàu phà rừng 1.1 lịch sử phát triển công ty đóng tàu phà rừng Cụng ty úng tu Ph Rng trc õy l cụng ty sa cha tu bin Ph Rng, l cụng trỡnh ... cu chy chõn bng h truyn ng in bin tn ng c 42 Chng đề xuất giảI pháp cảI tiến đại hóa hệ truyền động điện cấu di chuyển chân đế 3.1 đặt vấn đề ng c khụng ng b l loi mỏy in c s dng ph bin k thut ... 18 Chng KháI quát hệ thống điều khiển truyền động điện cho cần trục kone 2.1 giới thiệu chung cần trục kone Cn trc chõn KONE c hóng CRANES ca Phn Lan thit k v lp t ti Cụng ty vo trc nhng nm...
 • 80
 • 251
 • 0

LUẬN VĂN: Công tác tiêu thụ bán hàng chất lượng hang hóa tại Công ty đóng tàu Phà rừng trược thuộc tập đoàn Công nghiệp ppt

LUẬN VĂN: Công tác tiêu thụ bán hàng và chất lượng hang hóa tại Công ty đóng tàu Phà rừng trược thuộc tập đoàn Công nghiệp ppt
... cung cp thụng tin ỏp ng yờu cu qun lý Xut phỏt t im qun lý ca doanh nghip, vic t chc cụng tỏc hch toỏn k toỏn cn phi quỏn trit nguyờn tc phự hp CƠ CấU Tổ CHứC SXKD CÔNG TY ĐóNG TàU PHà RừNG TổNG ... sn phm u tay l tu ch hang bỏch hoỏ 6.300 tn cho Tng Cụng ty hang hi Vit Nam V cng t ú Cụng ty i tờn thnh Cụng ty trỏch nhim hu hn nh nc mt thnh viờn úng tu Ph Rng cho n Cụng ty ó úng mi thnh cụng ... Vng Tu: - i din cho cụng ty quan h giao dch vi khỏch hng, tip nhn thụng tin ca khỏch hng bỏo cỏo v cụng ty, ng thi trao i thụng tin ca cụng ty vi khỏch hng ti khu vc cụng ty ch nh - T chc lm dch...
 • 49
 • 184
 • 0

Luận văn: Đánh giá trang bị điện – điện tử cần trục Kone tại công ty đóng tàu Phà Rừng. Đề xuất giải pháp cải tiến hiện đại hóa hệ truyền động điện ppt

Luận văn: Đánh giá trang bị điện – điện tử cần trục Kone tại công ty đóng tàu Phà Rừng. Đề xuất giải pháp cải tiến hiện đại hóa hệ truyền động điện ppt
... cu chy chõn bng h truyn ng in bin tn ng c 42 Chng đề xuất giảI pháp cảI tiến đại hóa hệ truyền động điện cấu di chuyển chân đế 3.1 đặt vấn đề ng c khụng ng b l loi mỏy in c s dng ph bin k thut ... 18 Chng KháI quát hệ thống điều khiển truyền động điện cho cần trục kone 2.1 giới thiệu chung cần trục kone Cn trc chõn KONE c hóng CRANES ca Phn Lan thit k v lp t ti Cụng ty vo trc nhng nm ... chõn thnh cm n! Chng Tổng quan nhóm cần trục nhà máy đóng tàu phà rừng 1.1 lịch sử phát triển công ty đóng tàu phà rừng Cụng ty úng tu Ph Rng trc õy l cụng ty sa cha tu bin Ph Rng, l cụng trỡnh...
 • 81
 • 230
 • 0

quản trị vốn cố định biện pháp nâng cao hiêu quả sử dụng vốn cố định tại công ty đóng tàu phà rừng

quản trị vốn cố định và biện pháp nâng cao hiêu quả sử dụng vốn cố định tại công ty đóng tàu phà rừng
... dụng TSCĐ – VCĐ Cơng ty Xuất phát từ phân tích đánh giá trên, Cơng ty đóng tàu Phà Rừng áp dụng giải pháp nhằm nâng cao cơng tác quản lý hiệu sử dụng vốn Mỗi giải pháp tập trung vào khía cạnh cụ ... CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VCĐ CỦA CƠNG TY 3.1 Đánh giá hiệu sủ dụng TSCĐ – VCĐ Cơng ty Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ: 3.1.1 Hiệu suất sử dụng TSCĐ - Hiệu ... tàu Phà Rừng) trực thuộc Tổng cơng ty Cơng nghiệp Tàu thủy Việt Nam Tập đồn Cơng nghiệp Tàu thủy Việt Nam hoạt động từ năm 1984 Tiền thân Cơng ty đóng tàu Phà Rừng Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà...
 • 55
 • 245
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phân tích giá thành sản phẩm tại công tycác giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại và thực phẩm gia phátcác giải pháp xây dựng văn hóa kinh doanh tại công ty tài chính cổ phần handicoluan van các giải pháp hoàn thiện quản lý nhan sự tại công ty vận tải biểncác giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo tại công ty sumi hanelcác giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty tnhh hoa hoacác giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuấtcác giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuấtphân tích chiến lược sản phẩm của công ty điện tử tiêu dùng applecác giải pháp tiết kiệm chi phí trong doanh nghiệpphân tích chiến lược sản phẩm của công ty vinamilkcác giải pháp tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất xi măngphân tích chiến lược sản phẩm của công typhần 3 định hướng mục tiêu và các giải pháp để hoàn thiện các công cụ csntphần 2 mục tiêu nội dung và các giải pháp thực hiệnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây