Nghị định 41/2016/NĐ-CP Quy định việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Cấp giấy phép cho phép tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, nhân nước ngoài pdf

Cấp giấy phép cho phép tổ chức trong nước hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài pdf
... thực TTHC: Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Không quy định Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp giấy phép; Thành phần hồ sơ Kịch văn học tiếng Việt tiếng nước Số hồ sơ: Không quy...
 • 3
 • 172
 • 0

Tài liệu Đình chỉ, thu hồi giấy phép thành lập quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh hoặc quỹ do tổ chức, nhân nước ngoài góp tài sản với nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động ppt

Tài liệu Đình chỉ, thu hồi giấy phép thành lập quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh hoặc quỹ do tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với cá nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động ppt
... định Nội dung lập quỹ không hoạt động Không đủ điều kiện sau: - tài khoản với đủ số tiền sáng lập vi n cam kết đóng góp Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước nơi quỹ đăng ký mở tài khoản xác nhận ... quản lý quỹ tài sản khác cam kết đóng góp sáng lập vi n - trụ sở giao dịch - Đã công bố vi c thành lập quỹ (ba) số báo vi t, báo điện tử liên tiếp Trung ương Nội dung công bố bao gồm: tên quỹ, ... điều kiện để thực TTHC: Nội dung Quyết định thu hồi giấy phép thành lập quỹ trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể quỹ sau thời hạn 12 tháng, kể từ ngày cấp giấy phép thành Văn qui...
 • 3
 • 209
 • 0

Thủ tục cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc tổ chức/cá nhân nước ngoài doc

Thủ tục cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc tổ chức/cá nhân nước ngoài doc
... nằm Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Phú Yên * Thành phần: + Đơn xin nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể + Đề án nghiên cứu, sưu tầm + Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu, sưu ... nhận tổ chức /địa phương nơi công tác trú - Căn pháp lý thủ tục hành chính: + Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009; + Nghị định ... cứu, sưu tầm + Danh sách đối tác Việt Nam tham gia nghiên cứu, sưu tầm (nếu có) * Số lượng hồ sơ: 01 - Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc - Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tổ chức/cá nhân...
 • 3
 • 257
 • 0

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam doc

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam doc
... A2 ĐIỆN ẢNH - Điều Nghị định 98/2010/NĐ-CP, ngày 21 tháng năm 2010, quy định chi tiết thi hành số điều Luật Di sản văn hoá Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Di sản văn hoá ... Đối tượng thực TTHC nhân Mẫu đơn, tờ khai thực TTHC Không Phí, lệ phí Không Kết việc thực TTHC Giấy phép Yêu cầu, điều kiện thực TTHC Không Tổ chức - Luật Di sản văn hoá năm 2001, sửa đổi,...
 • 2
 • 242
 • 0

Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên ppsx

Cấp giấy phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên ppsx
... TTHC: Giấy phép Các bước Mô tả bước Tên bước Người Việt Nam định nước ngoài, tổ chức, nhân nước xin nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ... phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể Đề án nói rõ mục đích, địa bàn, thời hạn đối tác Việt Nam tham gia nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể Số hồ sơ: Không quy định Yêu ... trực thuộc trung ương trở lên phải gửi đơn xin phép kèm theo đề án nói rõ mục đích, địa bàn, thời hạn đối tác Việt Nam tham gia nghiên cứu, sưu tầm đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch;...
 • 3
 • 212
 • 0

Báo cáo các quy định về việc người việt nam định cư ở nước ngoài tổ chức, nhân nước ngoài sử dụng đất tại việt nam

Báo cáo  các quy định về việc người việt nam định cư ở nước ngoài tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất tại việt nam
... quyn th 44 chp giỏ tr ti sn thuc quyn s hu ca mỡnh gn lin vi quyn s dng t, Ngh nh s 11/CP ngy 24/1/1994 ó lm hn ch quyn ca h so vi quy nh Phỏp lnh m bo quyn li cho nh u t nc ngoi v ngi Vit Nam ... thuờ thi hn thuờ t Quyn s hu cỏc cụng trỡnh sau ht thi hn thuờ t c quy nh hp ng thuờ t; + c nh nc Vit Nam bo h quyn s dng t hp phỏp; + c quyn khiu ni t cỏo v nhng hnh vi vi phm quyn s dng t hp phỏp ... nhõn nc, ngoi tr ngi Vit Nam nh c nc ngoi cú quyn s hu nh ti Vit Nam thỡ cú quyn s dng t ú m khụng phi tin hnh th tc thuờ t v tr tin thuờ t trờn ú cú nh Mc ớch ca vic quy nh nh vy mt mt th hin...
 • 6
 • 51
 • 0

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC, NHÂN NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI
... II VỀ QUY N VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ NƯỚC NGOÀI SỬ DỤNG ĐẤT Mặc dù quy n sở hữu đất đai, người dụng đất nói chung, người Việt Nam định nước ngoài, ... với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, nhân, người Việt Nam định nước ngoài, tổ chức, nhân nước theo quy định pháp luật 4.7 Người Việt Nam định nước sử dụng đất thuê đất, ... dụng đất hộ gia đình, nhân người Việt Nam định nước thuộc đối tượng mua nhà gắn liền với quy n sử dụng đất Quy n tổ chức, nhân nước sử dụng đất: 5.1 Tổ chức, nhân nước có nhu cầu sử dụng...
 • 15
 • 324
 • 1

Tài liệu Tạm đình chỉ quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh hoặc quỹ do tổ chức, nhân nước ngoài góp tài sản với nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động docx

Tài liệu Tạm đình chỉ quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh hoặc quỹ do tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với cá nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động docx
... khai tài chính; phủ số 14 Tổ chức quản lý điều hành quỹ sai quy định Nghị định Chính pháp luật; phủ số 14 Sử dụng sai khoản tài trợ mục đích Nghị định Chính tổ chức, nhân tài trợ cho quỹ; ... Nội dung Hoạt động sai mục đích, không Điều lệ quỹ quan nhà nước thẩm quyền Văn qui định Nghị định Chính phủ số 14 Nội dung Văn qui định công nhận; Vi phạm quy định Nhà nước quản lý tài Nghị ... Các bước Mô tả bước Tên bước Chưa quy định cụ thể trình tự thực thủ tục Hồ sơ Thành phần hồ sơ Chưa quy định cụ thể thành phần hồ sơ Số hồ sơ: Không quy định Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để...
 • 3
 • 184
 • 0

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. pot

Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. pot
... thuê đất, ghi rõ: diện tích đất thuê; thời hạn thuê đất; lý miễn thời hạn miễn tiền thuê đất Tờ khai tiền thuê đất Thành phần hồ sơ Dự án đầu tư cấp thẩm quyền phê duyệt Quyết định cho thuê ... thực miễn theo thực tế Cục thuế định miễn tiền thuê đất Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy phép xây dựng quan thẩm quyền cấp; Hợp đồng xây dựng; Biên bàn giao đất thực địa; Đơn đề nghị miễn tiền thuê ... trình xây dựng, dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng người thuê đất phải đơn đề nghị hồ sơ gửi Chi cục thuế Căn hồ sơ, Cục thuế thông báo kéo dài thời gian tạm miễn tiền thuê đất thời gian...
 • 5
 • 222
 • 0

Phân tích phạm vi hoạt động kinh doanh BĐS của tổ chức, nhân trong nước với tổ chức, nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Phân tích phạm vi hoạt động kinh doanh BĐS của tổ chức, cá nhân trong nước với tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
... lý BĐS Phạm vi hoạt động kinh doanh BĐS tổ chức, nhân nước người Vi t Nâm định nước Theo điều 10 Luật Kinh doanh BĐS năm 2006 Phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản tổ chức, nhân nước ... tế.” Phạm vi hoạt động tổ chức, nhân nước ngoài, người Vi t Nam định nước hẹp so với tổ chức, nhân nước Vi c mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản nhà đầu tư nước Vi t kiều ... án BĐS du lịch Do vậy, nhà đầu tư dù nước hay nước đáp ứng khả đầu tư kinh doanh BĐS II Phạm vi hoạt động kinh doanh BĐS tổ chức, nhân nước với tổ chức, nhân nước người Vi t Nam định nước...
 • 11
 • 1,163
 • 15

Địa vị pháp lý của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, nhân nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam

Địa vị pháp lý của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam
... thuê đất Quyền nghĩa vụ ngời Việt Nam định c nớc ngoài, tổ chức, nhân nớc sử dụng đất để thực dự án đầu t Việt Nam Những đối tợng sử dụng đất có yếu tố nớc theo quy định Điều 119 Luật đất đai ... tài sản tổ chức nhân Việt Nam hay tổ chức, nhân nớc hình thức pháp xác lập quyền sử dụng đất ngời mua tài sản có khác Trong trờng hợp ngời mua tài sản tổ chức, nhân Việt Nam họ đợc ... nghiệp Việt Nam mà không phân biệt đối xử II Các quyền nghĩa vụ tổ chức, nhân nớc ngoài, ngời Việt Nam định c nớc sử dụng đất Việt Nam Nhìn nhận Luật đất đai dới góc độ doanh nghiệp, nhà quản lý...
 • 13
 • 644
 • 15

Tài liệu Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh hoặc quỹ do tổ chức, nhân nước ngoài góp tài sản với nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động pdf

Tài liệu Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh hoặc quỹ do tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với cá nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động pdf
... Đồng Vi t Nam quỹ doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước quỹ góp vốn nhân, tổ chức nước với nhân, tổ chức Vi t Nam quy định sau: Hoạt động phạm vi toàn quốc: 10.000.000.000,00đ ... lập quỹ, Điều lệ tổ chức, Quyết định cử đại diện tham gia sáng lập vi n thành lập quỹ; - Đối với sáng lập vi n tổ chức nước ngoài: tên đầy đủ địa trụ sở tổ chức; Điều lệ tổ chức; cam kết góp ... quỹ Tư cách sáng lập vi n - Đối với sáng lập vi n nhân công dân Vi t Nam phải có: lý lịch tư pháp; cam kết đóng góp tài sản, tài để thành lập quỹ; - Đối với sáng lập vi n người nước phải có: ...
 • 7
 • 278
 • 0

Tài liệu Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh hoặc quỹ do tổ chức, nhân nước ngoài góp tài sản với nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động pptx

Tài liệu Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh hoặc quỹ do tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với cá nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động pptx
... Các bước Mô tả bước Tên bước Thay đổi giấy phép thành lập công nhận Điều lệ quỹ vi c cấp lại giấy phép Nộp hồ sơ xin đổi giấy phép thành lập công nhận điều lệ quỹ thành lập quỹ công nhận ... vận động quyên góp, vận động, tiếp nhận tài trợ thực tài trợ - Những quy định tài sản, tài vi c quản lý, sử dụng tài sản, tài - Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm hoạt động quỹ ... cấp lại giấy phép thành lập sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung với nội dung - Tên gọi quỹ - Tôn mục đích, lĩnh vực địa bàn hoạt động quỹ - Nhiệm vụ, quyền hạn quỹ - Nguyên...
 • 4
 • 189
 • 0

Báo cáo " Hành lang pháp lý mới cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, nhân nước ngoài sử dụng đất ở Việt Nam" docx

Báo cáo
... t i Vi t Nam c Nh n c Vi t Nam giao t, cho thuờ t, c mua nh g n li n v i quy n s d ng t ;(5) - T ch c, cỏ nhõn n c ngoi u t vo Vi t Nam theo phỏp lu t v u t c (6) Nh n c Vi t Nam cho thuờ ... Tạp chí luật học số 1/2005 cho c th i gian thuờ.(8) Th hai, ng i Vi t Nam nh c n c ngoi v u t t i Vi t Nam (theo Lu t Qu c t ch - ú l cụng dõn Vi t Nam v ng i g c Vi t Nam c trỳ, lm n sinh s ng ... n li n v i t; b) Cho thuờ quy n s d ng t v cụng trỡnh ki n trỳc, k t c u h t ng ó c xõy d ng g n li n v i t; c) T ng cho quy n s d ng t cho Nh n c, t ng cho quy n s d ng t cho c ng ng dõn c...
 • 6
 • 286
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ubnd cấp tỉnh cấp gcn đất cho tổ chức cơ sở tôn giáo người việt nam định cư ở nước ngoài tổ chức cá nhân nước ngoàiđiều 73 đất nông nghiệp do tổ chức người việt nam định cư ở nước ngoài tổ chức cá nhân nước ngoài sử dụngđiều 119 quyền và nghĩa vụ của người việt nam định cư ở nước ngoài tổ chức cá nhân nước ngoài sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư tại việt namđiều 120 quyền và nghĩa vụ của người việt nam định cư ở nước ngoài tổ chức cá nhân nước ngoài sử dụng đất trong khu công nghiệp khu công nghệ cao khu kinh tếđịnh đối với người việt nam định cư ở nước ngoài tổ chức cá nhân nước ngoài được góp vốn bằng qsdđcục trưởng cục thuế ban hành quyết định số tiền sử dụng đất dược miễn giảm đối với tổ chức kinh tế tổ chức cá nhân nước ngoài người việt nam định cư tại nước ngoàiquy định của nhà nước về nghiên cứu khoa họcphương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh nguyễn đình thọquyết định công nhận đề tài nghiên cứu khoa họcnguyễn đình thọ 2011 phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh nxb lao động xã hội hà nộinguyên tắc dựa trên định hướng chủ trương về nghiên cứu khoa học trong trường cao đẳng và đại họctiền tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do tổ chức cá nhân khác đang giữđơn đề nghị đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoàiví dụ về vận dụng quy trình ðể hýớng dẫn cho học sinh nghiên cứu khoa học trong dạy học sinh họctrường hợp thuê các tổ chức cá nhân cung cấp các dịch vụ tư vấn thì phải quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn của nhà tư vấnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học