Nghiên cứu thuật ngữ thời sự chính trị trong tiếng hán hiện đại và cách dịch sang tiếng việt

Sự chuyển đổi chức năng nghĩa từ vựng của thuật ngữ hoá học, sinh học trong tiếng việt

Sự chuyển đổi chức năng  nghĩa từ vựng của thuật ngữ hoá học, sinh học trong tiếng việt
... Chơng 3: chuyển đổi chức nghĩa từ vựng 78 phạm vi thuật ngữ sinh học 3.1 Sự chuyển đổi chức nghĩa phạm vi danh từ 3.2 Sự chuyển đổi chức nghĩa phạm vi động từ 3.3 Sự chuyển đổi chức nghĩa phạm ... Tỉ lệ thuật ngữ hoá từ thờng danh từ thuật ngữ hoá 51 học Bảng 2.2 Tỉ lệ thuật ngữ hoá từ thờng động từ thuật ngữ hoá 64 học Bảng 2.3 Tỉ lệ thuật ngữ hoá từ thờng tính từ thuật ngữ hoá 74 học Bảng ... lệ thuật ngữ hoá từ thờng danh từ, động từ, tính từ 76 thuật ngữ hoá học Bảng 3.1 Tỉ lệ thuật ngữ hoá từ thờng danh từ thuật ngữ 82 sinh học 5 Bảng 3.2 Tỉ lệ thuật ngữ hoá từ thờng động từ thuật...
 • 108
 • 402
 • 0

Tài liệu Đề tài: Bước đầu nghiên cứu thành ngữ đối xứng bốn chữ trong tiếng Hán docx

Tài liệu Đề tài: Bước đầu nghiên cứu thành ngữ đối xứng bốn chữ trong tiếng Hán docx
... nhƣ Bước đầu nghiên cứu thành ngữ đối xứng bốn chữ tiếng Hán 33 thành ngữ dịch sang tiếng Việt nhƣ Chƣơng tiếp sau giúp bạn giải vấn đề Bước đầu nghiên cứu thành ngữ đối xứng bốn chữ tiếng Hán ... từ Thành ngữ đối xứng động từ tạo thành vị từ Thành ngữ đối xứng tính từ tạo thành vị từ Bước đầu nghiên cứu thành ngữ đối xứng bốn chữ tiếng Hán 36 Thành ngữ đối xứng cụm C-V tạo thành vị từ Thành ... thích dành cho Thành ngữ đối xứng bốn chữ khiến định đề tài “Bƣớc đầu nghiên cứu thành ngữ đối xứng bốn chữ tiếng Hán Phƣơng pháp phạm vi nghiên cứu Trong nghiên cứu “Từ điển thành ngữ vạn dụng”...
 • 82
 • 642
 • 0

Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị trong giai đoạn tấn công nồng độ rifampicin huyết tương bệnh nhân lao phổi AFB (+)

Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị trong giai đoạn tấn công và nồng độ rifampicin huyết tương bệnh nhân lao phổi AFB (+)
... công nồng độ rifampicin huyết tương bệnh nhân lao phổi AFB (+) với mục tiêu: L Đánh giá kết điều trị sau tháng công bệnh nhân lao phổi AFB( -\-) Khảo sát nồng độ rifampicin huyết tương bệnh nhân ... số nghiên cứu [7], [11] nồng độ rifampicin huyết tương bệnh nhân lao công bố, nghiên cứu đo nồng độ rifampicin huyết tưofng thời điểm Từ chọn đề tài: Nghiên cứu đánh giá kết điều trị giai đoạn ... Australia nghiên cứu giám sát 90 bệnh nhân thấy nồng độ rifampicin huyết tương bệnh nhân dao động lớn cá thể, 46% bệnh nhân nồng độ rifampicin huyết tưcỉng thời điểm nằm nồng độ điều trị (8 -...
 • 55
 • 344
 • 0

Nghiên cứu độ đo tương đồng văn bản trong tiếng việt ứng dụng hỗ trợ đánh giá việc sao chép bài điện tử

Nghiên cứu độ đo tương đồng văn bản trong tiếng việt và ứng dụng hỗ trợ đánh giá việc sao chép bài điện tử
... kết nghiên cứu có vấn đề đo độ tương đồng văn ứng dụng tiếng Việt Nghiên cứu lý thuyết mô hình độ đo tương đồng văn bản, ứng dụng mô hình vào thiết kế xây dựng hệ thống đo độ tương đồng văn tiếng ... 22 Nghiên cứu độ đo tương đồng văn tiếng Việt ứng dụng Chương Phương pháp đánh giá độ tương đồng văn tiếng Việt 2.1 Giới thiệu Các kết nghiên cứu đánh giá độ tương tự văn tiếng Anh diễn sôi động ... 38 Nghiên cứu độ đo tương đồng văn tiếng Việt ứng dụng Để đo độ tương đồng văn Tiếng Việt, chương trình đánh giá độ tương đồng mặt từ ngữ ngữ nghĩa Tuy nhiên với độ đa dạng phong phú Tiếng Việt...
 • 45
 • 1,651
 • 13

nghiên cứu thuật toán tính toán chính xác tay đòn ổn định tàu thủy theo phương pháp của giáo vlaxôp v.g

nghiên cứu thuật toán tính toán chính xác tay đòn ổn định tàu thủy theo phương pháp của giáo sư vlaxôp v.g
... tõm n ng theo phng phỏp ca GS Vlaxụp 41 3.2 Vit chng trỡnh tớnh chớnh xỏc tay ũn n nh tu thy theo phng phỏp ca GS Vlaxụp trờn mỏy tớnh 42 3.3 Tớnh chớnh xỏc tay ũn n nh tu thy theo phng ... CHNH XC TAY ềN N NH TU THY THEO PHNG PHP CA GIO S VLAXễP V.G PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 3.1 Xõy dng thut toỏn tớnh toỏn chớnh xỏc tay ũn n nh tu thy theo phng ... TNH CHNH XC TAY ềN N NH TU THY THEO PHNG PHP CA GIO S VLAXễP V.G PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 34 3.1 XY DNG THUT TON TNH CHNH XC TAY ềN N NH TU THY THEO PHNG...
 • 86
 • 317
 • 0

nghiên cứu thuật toán tính toán chính xác tay đòn ổn định tàu thủy theo phương pháp của pgs nguyễn quang minh

nghiên cứu thuật toán tính toán chính xác tay đòn ổn định tàu thủy theo phương pháp của pgs nguyễn quang minh
... THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP VÀ THUẬT TOÁN -25- 2.1 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TAY ĐÒN ỔN ĐỊNH TÀU THỦY CỦA PGS. TS NGUYỄN QUANG MINH: Các phương pháp tính tay đòn ổn định có uy tín lớn nói hàng chục phương pháp ... tay đòn ổn định theo phương pháp PGS Nguyễn Quang Minh Mục tiêu nghiên cứu: Giải vấn đề tính toán xác tay đòn ổn định theo phương pháp PGS Nguyễn Quang Minh hướng đến tự động hóa việc tính toán ... Thuật toán Spline ứng dụng tính toán đại lượng hình học hình cong Chương TÍNH TAY ĐÒN ỔN ĐỊNH THEO PHƯƠNG PHÁP CỦA PGS NGUYỄN QUANG MINH 3.1 Qui trình tính tay đòn ổn định tàu thủy theo phương pháp...
 • 76
 • 446
 • 0

Quản lý hoạt động tự nghiên cứu của học viên trường Chính trị Hoàng Đình Giong, tỉnh Cao Bằng

Quản lý hoạt động tự nghiên cứu của học viên trường Chính trị Hoàng Đình Giong, tỉnh Cao Bằng
... tiết quản hoạt động tự nghiên cứu học viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, tỉnh Cao Bằng 58 3.2.2 Nâng cao ý thức hoạt động tự nghiên cứu học viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, tỉnh Cao ... quản hoạt động dạy học học viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, tỉnh Cao Bằng Các nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở luận quản hoạt động tự nghiên cứu học viên Trường Chính trị Hoàng ... sở luận quản hoạt động tự nghiên cứu học viên Trƣờng Chính trị 1.3.1 Các chức quản hoạt động tự nghiên cứu học viên Quản hoạt động tự nghiên cứu học viên nội dung cụ thể hoạt động quản...
 • 97
 • 230
 • 0

Nâng cao chất lượng chương trình về biển đảo trên sóng phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam( Qua thực tế các chương trình trên hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Nâng cao chất lượng chương trình về biển đảo trên sóng phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam( Qua thực tế các chương trình trên hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1
... CHNH TR TNG HP VOV1- I TING NểI VIT NAM Chng 3: XUT PHNG HNG V MT S GII PHP NNG CAO CHT LNG CC CHNG TRèNH PHT THANH V BIN, O TRấN H THI S CHNH TR TNG HP VOV1 PHN NI DUNG Chng 1: TNG QUAN V BIN, ... cỏc c quan, n v ca tng Vựng hi quõn trờn a bn; trin khai Cuc thi tỡm hiu v Bin, o quờ hng - Ngi chin s Hi quõn Thụng qua ú ó gúp phn quan trng nõng cao nhn thc, trỏch nhim ca lónh o, cỏc c quan, ... truyn v bin, o trờn súng H VOV1 58 Chng 3: XUT PHNG HNG V MT S GII PHP NNG CAO CHT LNG CC CHNG TRèNH PHT THANH V BIN, O TRấN H THI S CHNH TR TNG HP VOV1 68 3.1 Mc...
 • 127
 • 753
 • 0

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ BẰNG hóa xạ TRỊ ĐỒNG THỜI

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ BẰNG hóa  xạ TRỊ ĐỒNG THỜI
... dõn, ng u cỏc loi ung th ca nam v n l 7,3/100.000 dõn, ng th nm s cỏc ung th n [2] Trong thc hnh iu tr, ung th phi c phõn hai loi chớnh l ung th phi khụng phi t bo nh (UTPKTBN) v ung th phi t bo ... tin s b ung th khỏc - Mụ bnh hc hoc t bo hc: Ung th phi loi khụng phi t bo nh - Giai on III theo H thng xp giai on ung th phi ca Hip hi Phũng chng Ung th Quc t (UICC) nm 2010 - Th trng chung: 0-1 ... tu xng Trong ú h bch cu trung tớnh l ph bin nht .Trong nghiờn cu ca chỳng tụi, t l h bch cu, bch cu trung tớnh, tiu cu v huyt sc t ln lt 95,1%, 93,9%, 46,9% v 69,4% H bch cu v bch cu trung tớnh...
 • 6
 • 412
 • 6

Báo cáo nghiên cứu khoa học triết lý chính trị của mạnh tử

Báo cáo nghiên cứu khoa học  triết lý chính trị của mạnh tử
... đông nh chợ. (Mạnh tử, thiên Lơng Huệ Vơng hạ.) Dùng đạo nhân để trị dân giải pháp trị mà Khồng tử nêu Mạnh tử kế thừa Mạnh tử có phát triển chủ thuyết nhân trị Khổng tử Trong Khổng tử nói nhiều ... tính, ngời quân tử cho không thuộc vận mệnh. (Mạnh tử, Tận tâm, hạ) Qua thấy mà Cáo tử cho nhân tính Mạnh tử lại cho nhân tính Mạnh tử không hiểu ngời nhân tính ta thấy Mạnh tử chịu ảnh hởng ... tát. (Mạnh tử, thiên Cáo tử, thợng.) Qua thấy rằng, Mạnh tử hiểu tính phần thiên trời phú, để phân biệt ngời với vật, không hiểu tính theo nghĩa bao gồm thú tính Chính cách hiểu Mạnh tử dẫn...
 • 7
 • 158
 • 0

Phóng sự ngắn phát thanh trên hệ VOV1 ( khảo sát chương trình thời sự 6h,12h,18h trên hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1, 6 tháng đầu năm 2015)

Phóng sự ngắn phát thanh trên hệ VOV1 ( khảo sát chương trình thời sự 6h,12h,18h trên hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1, 6 tháng đầu năm 2015)
... THÚY PHÓNG SỰ NGẮN PHÁT THANH TRÊN HỆ VOV1 (Khảo sát chương trình Thời 6h, 12h, 18h Hệ Thời Chính trị tổng hợp VOV1 tháng đầu năm 2015) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học Mã số: 60 .32.01.01 ... nghiên cứu luận văn Phóng ngắn phát Hệ VOV1 10 Phạm vi nghiên cứu luận văn chương trình thời 6h, 12h,18h Hệ Thời Chính trị tổng hợp VOV1, Đài TNVN thời gian khảo sát tháng đầu năm 2015 Cơ sở lý ... Giới thiệu Hệ VOV1 chƣơng trình thời 6h,12h,18h Hệ VOV1, Đài TNVN 2.1.1 Hệ VOV1- Đài TNVN Từ thành lập đến nay, Hệ Thời Chính trị tổng hợp VOV1 có dấu mốc phát triển như: Ngày 1/7/1994, Hệ Thời thành...
 • 148
 • 275
 • 1

KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM Y TẾ Ở VIỆT NAM MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM Y TẾ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
... Khảo sát nghiên cứu hình tổ chức, sách, chế hoạt động bảo hiểm y tế Việt Nam số nớc giới Với mục tiêu sau: 1- Nghiên cứu, đánh giá hình tổ chức, chế hoạt động sách Bảo hiểm y tế Việt Nam ... l ý Hình 2.4: hình tổ chức quỷ BHYT số quốc gia giới Các nớc lại thực sách Bảo hiểm y tế thông qua tổ chức quỷ Bảo hiểm y tế: - Mỹ nớc giới mà sách Bảo hiểm y tế dựa chủ y u Bảo hiểm y tế thơng ... - quan Trung ơng: Bảo hiểm y tế Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế - Bảo hiểm y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Giám đốc Sở Y tế địa phơng, Bảo hiểm y tế ngành trực thuộc lãnh đạo ngành Bảo hiểm y tế...
 • 64
 • 851
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: nghe thời sự chính trị tổng hợphệ thời sự chính trị tổng hợphệ thời sự chính trị tổng hợp vov1thời sự chính trị tổng hợpnghiên cứu khoa học lý luận chính trịđối tượng nghiên cứu của xã hội học chính trịcông tác nghiên cứu giáo dục lý luận chính trịthuật ngữ kinh tế chính trịnghiên cứu sinh ngành kinh tế chính trịtin tức thời sự chính trị tổng hợpquyền dân sự chính trị trong luật quốc tếquyen dan su chinh tri va su phat trien quyen dan su chinh tri trong qua trinh doi moi o vnsu chinh tri trong hanh trinh doi moinhững nhà chính trị nổi tiếng việt namnghien cuu hoat dong marketing phat trien thuong hieu ngan hang nong nghiep va phat trien nong thon viet namBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015