Báo cáo môn Kinh Tế Lượng, Đại học Ngoại Thương

Bài tập kinh tế lượng đại học ngoại thương

Bài tập kinh tế lượng đại học ngoại thương
... CHƯƠNG Bài (trang 37) đến (trang 43) sách Bài tập Kinh tế lượng với trợ giúp phần mềm Eviews Nguyễn Quang Dong Biên soạn: Th.S Phùng Duy Quang Đại học Ngoại Thương HN Chương MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI 2.1 ... Quang Đại học Ngoại Thương HN tăng nguồn vốn Theo kết hồi quy sản lượng tăng nhanh, chậm hay so với tăng nguồn vốn? j) Sản lượng tăng có tăng lao động hay không? BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG Bài (trang ... CHƯƠNG Bài (trang 45) đến (trang 56) sách Bài tập Kinh tế lượng với trợ giúp phần mềm Eviews Nguyễn Quang Dong Biên soạn: Th.S Phùng Duy Quang Đại học Ngoại Thương HN CHUƠNG HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ...
 • 24
 • 2,020
 • 1

ĐỀ THI THAM KHẢO 2 : MÔN KINH TẾ LƯỢNG ( ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG)

ĐỀ THI THAM KHẢO 2 : MÔN KINH TẾ LƯỢNG ( ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG)
... anh (chị) cho biết mục đích kiểm định nêu kết luận Hết Đề 3: 1) Yi = 0,758 + 0,661Xi + ei 2) 2 ϵ (0 ,560; 0,7 62) 3) t = (0 ,661-0,7)/0,044 = -0,886 TINV(0.01, 8) = 3,355 Không giảm Hoặc: 0,7 ϵ (0 ,514; ... tiêu thực tế hộ gia đình chênh lệch với mức chi tiêu trung bình (khi thu nhập) 0,538 5) k1 = 12. 10-3; k2 = 12. 103 Do đ : Yi = 9,096 10-3+ 0,661.10-6Xi + ei 6) F = 195, 125 ; FINV(0.05 ,2, 7) = 4,737 ... -0.651774 3 .25 9440 Jarque-Bera Probability 0.7360 62 0.6 920 96 -1.0 -0.5 0.0 0.5 Bảng 5: Omitted Variables: Z F-statistic Log likelihood ratio 6.519380 6.5 821 41 Probability Probability 0.037 920 0.010301...
 • 3
 • 1,263
 • 19

ĐỀ THI THAM KHẢO 1 : MÔN KINH TẾ LƯỢNG ( ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG)

ĐỀ THI THAM KHẢO 1 : MÔN KINH TẾ LƯỢNG ( ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG)
... Serial Correlation LM Test: F-statistic 1. 8465 91 Probability 0 .19 917 4 Obs*R-squared 2 .13 3772 Probability 0 .14 4086 Với mức ý nghĩa 5%, nghi ngờ anh An hay sai? Vì sao? (1 ) Chị Bình nghi ngờ mô ... sau: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 12 .889297 Probability 0.00523 Obs*R-squared 13 .92464 Probability 0.0 014 6 Với mức ý nghĩa 5%, mô hình có tượng phương sai thay đổi không? Vì sao? (1 ) ... X 2: đơn giá ô tô (trăm triệu/chiếc) X 3: lãi suất ngân vàng cho vay mua ô tô (% /tháng) Anh An nghi ngờ mô hình có tự tương quan bậc nên tiến hành kiểm định BreuschGodfrey Kết sau: Breusch-Godfrey...
 • 2
 • 1,756
 • 35

BÁO CÁO MÔN KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO GIÁ DẦU THÔ THẾ GIỚI

BÁO CÁO MÔN KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO GIÁ DẦU THÔ THẾ GIỚI
... chuỗi liệu khứ II Xây dựng hình Arima cho giá dầu thô giới giới thiệu số liệu: Nguồn cập nhật số liệu từ trang web www.eia.gov trang web cục lượng Hoa Kỳ Số liệu giá dầu thô giới từ tháng / 2005 ... chuỗi giá dầu giới: Nhìn vào bảng kết ta có hình ARIMA( p,1,q) Với: P=(1) Q=(1,2,5,6,7) -Ước lượng: Sau ước lượng kiểm tra nhiều hình thấy hình ARIMA( 0,1,7) phù hợp Bảng kết ước lượng: ... nước giới đầu tư quan tâm chặt chẽ để kịp thời nắm bắt tình hình biến động đưa sách phù hợp Trong khuôn khổ đề tài, đề xuất sử dụng hình ARIMA phương pháp Box-jenkins để dự báo giá dầu thô giới...
 • 7
 • 1,187
 • 40

Báo cáo môn Kinh tế lượng về năng suất của các hộ trồng mía (1)

Báo cáo môn Kinh tế lượng về năng suất của các hộ trồng mía (1)
... với nông hộ không tham gia tập huấn - Kinh nghiệm trồng mía nông dân tỷ lệ thuận với suất mía thu nông hộ Khi kinh nghiệm trồng mía ngày tăng năm yếu tố khác mô hình không đổi suất mía tăng 111.5745237 ... Trình độ học vấn, tập huấn, kinh nghiệm trồng mía lượng giống suất mía nông hộ trung bình 11198.75539 kg/ 1000m2 - Trình độ học vấn tỷ lệ thuận với suất thu nông hộ Khi trình độ học vấn nông ... 2.431447397 │tX3│ > t2% nên bác bỏ giả thuyết H0 tức kinh nghiệm trồng mía có ảnh hưởng đến suất mía nông hộ, t 2% có ý nghĩa thống kê kinh nghiệm trồng mía + Kiểm tra ý nghĩa biến độc lập X4 Đặt giả...
 • 12
 • 301
 • 1

Báo cáo môn kinh tế lượng về doanh thu của các hộ trồng mía (2)

Báo cáo môn kinh tế lượng về doanh thu của các hộ trồng mía (2)
... Hiệu kinh tế họat động sản xuất kinh doanh chủ yếu đề cập đến lợi ích kinh tế thu hoạt động Hiệu kinh tế phạm trù phản ánh chất lượng hoạt động kinh tế Nâng cao chất lượng hoạt động kinh tế có ... để sản xuất, kinh doanh Kinh tế nông hộ lọai hình sản xuất có hiệu kinh tế xã hội, tồn phát triển lâu dài có vị trí quan trọng trình công nghiệp hóa, đại hóa Cây mía vị trí mía: Mía công nghiệp ... động kinh tế Đây đòi hỏi khách quan sản xuất xã hội nhu cầu vật chất sống người ngày tăng Nói cách khác yêu cầu công tác quản lý kinh tế, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kinh tế làm...
 • 11
 • 190
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 MÔN KINH TẾ LƯỢNG (ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT) docx

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2 MÔN KINH TẾ LƯỢNG (ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT) docx
... sau: ˆ Y = 2. 27404 + 0 .22 22 X + 0.5447 Z ( 0, 20 98) ( 0,0550 ) ( 0, 121 5) N = 10, R = 0,961 a) Nêu ý nghĩa hệ số hồi quy riêng? b) Theo bạn hệ số chức vụ có ảnh đến lương không? c) Kiểm định giả ... − 2 R s biến động nghịch chiều  (a) Hệ số (b) Nếu − R tăng lên chứng tỏ việc đưa thêm biến vào làm giảm độ xác ước lượng  (c) Nếu − R giảm chứng tỏ việc đưa thêm biến vào tốt (d) Đại lượng 2 ... câu hỏi sau: ^ Sử dụng hai tính chất thống kê ước lượng LS: (1) E ( β k ) = E ( β k + ^ Var ( β k ) = ∑c nk ε n ) ; (2) đánh giá sai số ước lượng s2 Khi đó, ta đến nhận định đưa thêm biến giải...
 • 3
 • 380
 • 2

Báo cáo môn KINH TẾ LƯỢNG đề tài PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SẢN XUẤT LÚA TẠI ẤP NGÃI HÒA

Báo cáo môn KINH TẾ LƯỢNG đề tài PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SẢN XUẤT LÚA TẠI ẤP NGÃI HÒA
... sản xuất lúa ấp Ngãi Hòa 2.2 Mục tiêu  Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu việc sản xuất lúa ấp Ngãi Hòa 2.3 Mục tiêu  Đề xuất số giải pháp lựa chọn nhằm nâng cao suất lúa ấp Ngãi Hòa PHẠM ... yếu tố ảnh hưởng đến hiệu việc sản xuất lúa, từ làm sở cho việc đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc sản xuất lúa 2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu  Phân tích thực trạng việc sản xuất ... DO CHỌN ĐỀ TÀI Nền kinh tế tỉnh Trà Vinh chủ yếu dựa vào chăn nuôi trồng trọt, lúa trồng đặc thù tỉnh Nhóm thực đề tài Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu việc sản xuất lúa ấp Ngãi Hòa , với...
 • 14
 • 565
 • 0

Bài báo cáo môn kinh tế lượng đề tài Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của việc sản xuất lúa tại xã Hiếu Tử

Bài báo cáo môn kinh tế lượng đề tài Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của việc sản xuất lúa tại xã Hiếu Tử
... tiêu 2: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận sản xuất lúa Hiếu Tử Mục tiêu 3: Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất lúa Hiếu Tử NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Đánh giá khả năng, kinh nghiệm ... KINH TẾ LƯỢNG 10 11 10 DA10QKDA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH GVHD: NGUYỄN VĂN VŨ AN Số phiếu: BẢNG CÂU HỎI PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ HIẾU TỬ Để có sở đề ... năng, kinh nghiệm trồng lúa nông dân Hiếu Tử - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận sản xuất lúa - Đề xuất số kiến nghị nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng sản xuất lúa PHẠM VI NGHIÊN CỨU...
 • 13
 • 489
 • 0

Đề kiểm tra học kì II môn Kinh tế lượng - Đại học Kinh tế Luật (2010 - 2011)

Đề kiểm tra học kì II môn Kinh tế lượng - Đại học Kinh tế Luật (2010 - 2011)
... info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.862990 0.837301 62.67245 62845.38 -1 08.9058 2.823871 t-Statistic 6.630687 -5 .221933 2.433615 -3 .782614 Prob 0.0000 0.0001 0.0270 ... 1034.061 P -1 26.5758 QC 159.1637 QC*QC -3 2.34955 Std Error 155.9508 24.23925 65.40219 8.552167 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat ... sản phẩm tăng lên 10 ngàn đồng số lượng sản phẩm bán trung bình giảm 120 sản phẩm hay không? 4.Hãy kiểm định phù hợp hàm hồi quy với mức ý nghĩa 5.Từ kết ước lượng, cho biết tuần giá bán không...
 • 3
 • 78
 • 0

Báo cáo môn Kinh tế học lao động - Chuyển dịch lao động

Báo cáo môn Kinh tế học lao động - Chuyển dịch lao động
... • • CHUYỂN DỊCH LAO ĐỘNG Chuyển dòch lao dộng: phân bổ lao động chế thò trường lao động. Cơ chế thò trường lao động sử dụng để cải thiện phân bổ lao động cho doanh nghiệp có tên chuyển dòch lao ... thức chuyển dòch thò trường lao động: -Những người lao động trẻ tuổi thay đổi việc làm -Những người nhập cư Chuyển dòch lao động xuất phát từ yếu tố bản: Người lao động muốn cải thiện tình hình kinh ... lao động • Tần suất chuyển đổi việc làm giưa lao động trẻ tuyển dụng Mỹ đáng kể • a-GIẢ THIẾT CHUYỂN ĐỔI HIỆU QUẢ: • Giả sử doanh nghiệp người lao động biết giá trò sản phẩm biên người lao động...
 • 42
 • 308
 • 2

Bài tập kinh tế lượng đại học kinh tế quốc dân

Bài tập kinh tế lượng đại học kinh tế quốc dân
... cầu dự báo tỷ suất gia tăng dân số tỉnh năm 2012 7/ Có ý kiến cho số lượng doanh nghiệp địa bàn tỉnh thu hút lượng dân di cư tỉnh khác dẫn tới tăng tỷ suất gia tăng dân số Nếu không đưa biến vào ... Số năm kinh doanh tăng thêm lượng tiêu thụ điện thoại doanh nghiệp tăng khoảng nào? 8/ Số năm kinh doanh tăng thêm lượng tiêu thụ điện thoại doanh nghiệp tăng tối đa bao nhiêu? 9/ Số năm kinh doanh ... hay không? Bài 2.2: Cho số liệu: LB – lượng bán smartphone/tháng, KD – thời gian doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực điện thoại di động (năm), QC – chi phí quảng cáo/tháng 25 doanh nghiệp kinh doanh...
 • 22
 • 3,143
 • 66

ĐÊ THI KINH TẾ LƯỢNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG pot

ĐÊ THI KINH TẾ LƯỢNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG pot
... HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NIÊN KHOÁ 2005-2006 THI KINH TẾ LƯỢNG (L1) LỚP: HCDH7.6 NGÀY: 26 - -2006 THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 ... 2006 Hải Châu Bối cảnh giả định: Anh (Chị) chuyên gia kinh tế cao cấp phủ thủ tướng giao nhiệm vụ khảo sát thực trạng thu hút du khách quốc tế tỉnh thành, từ đề xuất sách tầm địa phương khuếch ... đặc biệt thu hút du khách quốc tế Chọn biến phụ thuộc số lượt du khách quốc tế đến tỉnh thành khảo sát tháng đầu năm 2006 (SDK), số quan sát khoảng 30 tỉnh thành đại diện cho vùng nước Phân tích...
 • 7
 • 423
 • 0

Báo cáo môn kinh tế lao động - Cung lao động

Báo cáo môn kinh tế lao động - Cung lao động
... dung Cung lao động -Khái niệm - o lường lao động -Sở thích người lao động -Giới hạn thời gian ngân sách -Làm việc hay khơng làm việc -Quyết định làm việc -Hàm cung lao động Nội dung Cung lao động ... niệm cung lao động Cung lao động kinh tế xây dựng cách cộng tất định làm việc cá nhân kinh tế Đo lường lao động Đo lường lao động Lực lượng lao động: LF = E + U Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: ... nghĩa sau: %∆ lao động người lao động lớn tuổi τ= %∆ tiền lương người lao động lớn tuổi Cung lao động theo chu kỳ kinh doanh Trong chu kỳ kinh doanh ta xem xét hai hiệu ứng:  Lao động phụ” : người...
 • 60
 • 1,124
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kinh tế lượng đại học ngoại thươngbài tập kinh tế lượng đại học ngoại thươnggiáo trình kinh tế lượng đại học ngoại thươngđề thi kinh tế lượng đại học ngoại thươngđề thi môn kinh tế lượng đại học thương mạigiáo trình môn kinh tế lượng đại học kinh tế quốc dânbài báo cáo môn kinh tế lượngde thi mon kinh te luong dai hoc ha tinhđề thi tham khảo 1 môn kinh tế lượng đại học tôn đức thắngbáo cáo thực tập tốt nghiệp đại học ngoại thươngngành kinh tế của đại học ngoại thươngkinh tế lượng đại học thương mạikinh tế lượng đại học kinh tếbài tập kinh tế lượng đại học thương mạiđề thi kinh tế lượng đại học thương mạiKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNUKCT ThS Vat ly dia cauKCT ThS Vat ly ly thuyet va Vat ly toan07062016 dlg dieu chinh ty le free float04.KCT thac si Hoa ly 121 9 1503.KCT thac si Hoa phan tich 21 9 1501.KCT thac si Hoa VoCo 21 09 1505.KCT thac si KTHH 20 9 151. KCT ThS Dong vat hoc Final28022017 cap giay chung nhan dang ky chung khoan bo sung lan 09Bang tien do (mau) va huong dan mau do an chuyen nghanh KTL DHKK rev03. KCT ThS Thuy sinh vat hoc FinalThông báo mời họp ĐHCĐ 201720170301 20170228 dlg qd ny bs cp chao ban ra cong chung20170301 20170301 dlg tb ny gd bs cpbctc hop nhat da kiem toan nam 2009bctc tom tat 9 thang nam 2008Bài 5. Chăm chỉ học tập1.2 .Khung Chuong trinh ThS QLDDKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU