Nghiên cứu một số phương pháp phân cụm bán giám sát mờ trong phân đoạn ảnh nha khoa

Nghiên cứu một số giải pháp phân đoạn ảnh màu

Nghiên cứu một số giải pháp phân đoạn ảnh màu
... phương pháp Nghiên cứu mở rộng số phương pháp khác việc phân đoạn ảnh màu Cài đặt chương trình hoàn chỉnh cho việc phân đoạn ảnh có tích hợp phương pháp nghiên cứu Mỗi ảnh đầu vào muốn phân đoạn ... với số ảnh Vì vậy, muốn phân đoạn ảnh, việc lựa chọn phương pháp phân đoạn phù hợp có ảnh hưởng lớn đến kết thu Trong luận văn này, trình bày bốn phương pháp phân đoạn khác Trong đó, nghiên cứu ... điểm ảnh chọn thích hợp cho mắt người cảm nhận liên tục không gian mức xám (hoặc màu) ảnh số gần ảnh thật 1.4.2 Độ phân giải ảnh Độ phân giải (Resolution) ảnh mật độ điểm ảnh ấn định ảnh số hiển...
 • 21
 • 220
 • 0

Nghiên cứu một số phương pháp phân cụm mờ và ứng dụng

Nghiên cứu một số phương pháp phân cụm mờ và ứng dụng
... Phƣơng pháp phân cụm dựa mật độ 20 2.4.4 Phƣơng pháp phân cụm dựa lƣới 21 2.4.5 Phƣơng pháp phân cụm dựa mô hình 22 2.4.6 2.5 Phƣơng pháp phân cụm phân hoạch 19 Phƣơng pháp phân ... cận phân cụm liệu 18 2.4.1 Phƣơng pháp phân cụm phân hoạch 19 2.4.2 Phƣơng pháp phân cụm phân cấp 19 2.4.3 Phƣơng pháp phân cụm dựa mật độ 20 2.4.4 Phƣơng pháp phân ... phân cụm phân hoạch phân cụm phân cấp, nghĩa kết thu đƣợc phƣơng pháp phân cấp cải tiến thông qua bƣớc phân cụm phân hoạch Phân cụm phân hoạch phân cụm phân cấp hai phƣơng pháp PCDL cổ điển, có...
 • 90
 • 790
 • 9

nghiên cứu một số phương pháp phân cụm cho dữ liệu gene microarray

nghiên cứu một số phương pháp phân cụm cho dữ liệu gene microarray
... dụng cho toán phân cụm liệu gene microarray Trong chương trước trình bày vấn đề phân cụm cho liệu gene microarray, phương pháp phân cụm cho liệu gene microarray hướng giải cho toán phân cụm Như ... việc phân cụm cho liệu gene microarray Chương 3: Hướng giải toán phân cụm cho liệu gene microarray Chương đưa phương pháp phân cụm chọn để cài đặt số phương pháp khắc phục nhược điểm phương pháp ... Chương 2: Một số phương pháp phân cụm cho liệu gene microarray Chương trình bày phương pháp hay giải thuật phân cụm sử dụng tiếp cận phân cụm giám sát (unsupervised) Các phương pháp phân cụm trình...
 • 46
 • 398
 • 0

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN CỤM CHO DỮ LIỆU GENE MICROARRAY pdf

LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN CỤM CHO DỮ LIỆU GENE MICROARRAY pdf
... dụng cho toán phân cụm liệu gene microarray Trong chương trước trình bày vấn đề phân cụm cho liệu gene microarray, phương pháp phân cụm cho liệu gene microarray hướng giải cho toán phân cụm Như ... Chương 2: Một số phương pháp phân cụm cho liệu gene microarray Chương trình bày phương pháp hay giải thuật phân cụm sử dụng tiếp cận phân cụm giám sát (unsupervised) Các phương pháp phân cụm trình ... phân cụm cho liệu gene microarray Chương 3: Hướng giải toán phân cụm cho liệu gene microarray Chương đưa phương pháp phân cụm chọn để cài đặt số phương pháp khắc phục nhược điểm phương pháp Chương...
 • 46
 • 223
 • 0

nghiên cứu một số phương pháp phân lớp cải tiến, ứng dụng vào hệ truy tìm văn bản

nghiên cứu một số phương pháp phân lớp cải tiến, ứng dụng vào hệ truy tìm văn bản
... lớp lớp sử dụng SVM-NN .73 5.1.4 Phân lớp đa lớp 75 5.1.5 Cài đặt phân hệ phân lớp văn .76 5.1.6 Kết thử nghiệm phân hệ phân lớp văn 79 -iii- 5.2 Phân hệ truy tìm văn ... dụng kết phân lớp văn kho văn trƣớc thực kỹ thuật xử lý truy tìm Kết việc cải tiến phân hệ truy tìm văn cải thiện đáng kể tốc độ, hiệu truy tìm thực xử lý truy tìm toàn kho văn mà thực truy tìm ... thuật toán phân lớp cải tiến 59 CHƢƠNG 4: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN TRUY TÌM VĂN BẢN 61 4.1 Hệ truy tìm văn 61 4.2 Các mô hình hệ truy tìm văn 62 4.3 Hệ truy tìm văn theo...
 • 97
 • 221
 • 1

Nghiên cứu một số phương pháp bảo vệ bản quyền âm thanh và ứng dụng

Nghiên cứu một số phương pháp bảo vệ bản quyền âm thanh và ứng dụng
... HỌC CÔNG NGHỆ TẠ MINH THẮNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ BẢN QUYỀN ÂM THANH ỨNG DỤNG Công nghệ thông tin Hệ thống thông tin 60.48.05 Ngành: Chuyên ngành: Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI ... 2: MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP BẢO VỆ BẢN QUYỀN ÂM THANH 26 2.1 THUỶ VÂN SỐ (DIGITAL WATERMARKING) 26 2.1.1 Tổng quan thuỷ vân số .26 2.1.1.1 Khái niệm thủy vân số .26 2.1.1.2 Các ứng ... nhiên, số trường hợp đặc biệt, việc chứng thực quyền, nhóm phương pháp lại tỏ hiệu quả, chí chúng cần thiết 33 Từ lý trên, nhóm phương pháp nghiên cứu phát triển, số lượng phương pháp thuộc nhóm Một...
 • 87
 • 372
 • 0

Nghiên cứu một số phương pháp nhận dạng đối tượng ứng dụng trong hệ thống camera quan sát bảo vệ mục tiêu

Nghiên cứu một số phương pháp nhận dạng đối tượng ứng dụng trong hệ thống camera quan sát bảo vệ mục tiêu
... chia camera h thng CCTV lm loi: Camera k thut tng t hay cũn gi l Camera Analog v Camera k thut s hay cũn gi l Camera Digital cũn trờn c s k thut lp t, ngi ta chia lm loi: Camera lp t c nh v Camera ... định quan sỏt c mt khung cnh, khụng gian nht nh (nh hỡnh 2.3) Camera cú iu khin, thng c gi l Camera quay quột zoom Hình 2.4: P/T/Z camera (Pan/Tilt/Zoom Camera) , l loi Camera cú th thay i gúc quan ... chớnh h thng camera quan sỏt 1.4 Cỏc chc nng phn mm ca h thng camera quan sỏt Theo dừi ngi, phng tin c ng mụi trng rng, vi s lng ln cỏc camera l mt cụng vic phc tp, vỡ vy mt h thng camera quan sỏt...
 • 88
 • 387
 • 0

Nghiên cứu một số phương pháp bảo vệ bản quyền âm thanh và ứng dụng

Nghiên cứu một số phương pháp bảo vệ bản quyền âm thanh và ứng dụng
... trình thuỷ vân số Chương trình ký số âm KẾT LUẬN Luận văn nghiên cứu số phương pháp thuỷ vân số phương pháp sử dụng chữ ký số để bảo vệ quyền âm số Các phương pháp thuỷ vân số âm chủ yếu khai ... đặc điểm ứng dụng trải phổ  Mô hình giả lập hệ thính giác chuỗi giả ngẫu nhiên MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ BẢN QUYỀN ÂM THANH SỐMỤC THỨ HAI Thuỷ vân số  Trình bày khái niệm, đặc tính, ứng dụng phân ... tiến), nhóm cá phương pháp tập đôi (phương pháp Patchwork, phương pháp điều chỉnh biên độ), nhóm phương pháp sử dụng (LSB, echo, lượng tử hoá mục), nhóm phương pháp tự đánh dấu Chữ ký số  Trình...
 • 3
 • 227
 • 1

Nghiên cứu một số phương pháp biến đổi thông tin người nói trong tiếng nói

Nghiên cứu một số phương pháp biến đổi thông tin người nói trong tiếng nói
... thông tin phi ngôn ngữ thông tin người nói cần phải bổ sung đầu Nói cách khác, thông tin tiếng nói mã hóa cần phải biến đổi theo người nói cụ thể Một số phương pháp biến đổi thông tin người nói ... đề tài Luận văn nghiên cứu số phương pháp biến đổi thông tin người nói tiếng nói bao gồm: - Phương pháp biến đổi trực tiếp tham số, - Phương pháp thay khung, - Phương pháp biến đổi học máy Sau ... 13 1.7 Biến đổi thông tin người nói tiếng nói ứng dụng 14 CHƢƠNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI THÔNG TIN NGƢỜI NÓI TRONG TIẾNG NÓI 17 2.1 Phương pháp biến đổi tham số trực tiếp ...
 • 66
 • 99
 • 0

Đề tài " MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN ẢNH THEO NGƯỠNG " ppt

Đề tài
... vấn ảnh ông; phương pháp phân đoạn trung bình-k thích nghi; phương pháp phân đoạn theo ngưỡng cục thích nghi Nhóm 11 10 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại học Điện Lực PHẦN : MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN ... vấn ảnh theo nội dung, bước tiền xử lý phân đoạn phải ý đến thông tin tòan cục cục Đồng thời đảm bảo tính liên tục không gian ảnh Vì vậy, ta sâu vào thuật toán phân đoạn: phương pháp phân đoạn ... định chẳng hạn phương pháp Park,áp dụng không gian màu RGB, phương pháp Weeks Hague áp dụng không gian màu HIS Dựa không gian đặc trưng, ta có phương pháp phân đoạn: phương pháp phân nhóm đối...
 • 39
 • 1,659
 • 3

Phân tích một số phương pháp phân đoạn ảnhgiám sát

Phân tích một số phương pháp phân đoạn ảnh có giám sát
... phương pháp phân đoạn ảnh  Trình bày số phương pháp phân đoạn ảnh giám sát Học viên: Nguyễn Văn Thành C NỘI DUNG THỰC HIỆN Các hướng tiếp cận phân đoạn ảnh Một số phương pháp phân đoạn ảnh ... nâng cao phân đoạn ảnh Các hướng tiếp cận phân đoạn ảnh với thuật toán tiêu biểu  Trình bày sở lý luận, thuật toán phương pháp phân đoạn ảnh giám sát  Thực nghiệm thực phân đoạn ảnh RWR, đánh ... Phƣơng pháp phân đoạn ảnh giám sát loại thuật toán phân đoạn giám sát  Dựa ranh giới mong muốn  Đưa ranh giới ban đầu sát với ranh giới mong muốn  Người sử dụng cung cấp nhãn ban đầu số...
 • 30
 • 276
 • 0

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Phân tích một số phương pháp phân đoạn ảnhgiám sát

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Phân tích một số phương pháp phân đoạn ảnh có giám sát
... HỌC LẠC HỒNG *** Nguyễn Văn Thành PHÂN TÍCH MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN ẢNH CÓ GIÁM SÁT Chuyên ngành : Công Nghệ Thông Tin số: 60480201 Luận văn thạc Công nghệ thông tin NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA ... 1.2.2.6 Phân vùng ảnh dựa biểu diễn xử lý đa phân giải 35 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN ĐOẠN ẢNH CÓ GIÁM SÁT 37 2.1 Giới thiệu phân đoạn ảnh giám sát 37 2.2 Phân đoạn ảnh sử dụng ... cấp đầu vào, phương pháp phân vùng ảnh giám sát thường ưa tiên Gần đây, số phương pháp tiếp cận phân đoạn giám sát đề xuất ba loại của thuật toán phân đoạn giám sát theo yếu tố đầu vào...
 • 80
 • 395
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp bảo đảm an toàn thông tin trong giai đoạn đăng ký bỏ phiếu điện tử

Nghiên cứu một số giải pháp bảo đảm an toàn thông tin trong giai đoạn đăng ký bỏ phiếu điện tử
... cầu, quy trình bỏ phiếu số toán an toàn thông tin giai đoạn đăng bỏ phiếu điện phƣơng pháp giải Chƣơng nghiên cứu năm toán an toàn thông tin giai đoạn đăng bỏ phiếu điện tử: bảo vệ hồ sơ ... NGHỆ Trần Đông Hải NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN TRONG GIAI ĐOẠN ĐĂNG KÝ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin số: 60480104 LUẬN ... trung nghiên cứu năm toán an toàn thông tin giai đoạn đăng bỏ phiếu điện tử: bảo vệ hồ sơ cử tri, thẩm định hồ sơ, ẩn danh phiếu, chống cử tri đăng bỏ phiếu nhiều lần, chống ban đăng ký...
 • 70
 • 134
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật phân đoạn ảnh y tế (LV01001)

Nghiên cứu một số kỹ thuật phân đoạn ảnh y tế (LV01001)
... tài Nghiên cứu số kỹ thuật phân đoạn ảnh Y tế để làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu: - Tìm hiểu khái quát xử lý ảnh sâu nghiên cứu kỹ thuật phân đoạn ảnh y tế - Cài đặt số kỹ thuật phân ... nghiên cứu: Kỹ thuật phân đoạn ảnh đối tượng nghiên cứu ảnh y tế Ø Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu kỹ thuật phân đoạn ảnh y tế Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp lý luận - Phương pháp nghiên cứu ... phân đoạn ảnh y tế Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý thuyết xử lý ảnh, cụ thể phân đoạn ảnh - Xác định toán cụ thể - X y dựng chương trình ứng dụng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ø Đối tượng nghiên...
 • 74
 • 128
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BẮT GIỮ, PHÂN TÍCH VÀ NHẬN DẠNG LUỒNG LƯU LƯỢNG IP TRÊN INTERNET

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BẮT GIỮ, PHÂN TÍCH VÀ NHẬN DẠNG LUỒNG LƯU LƯỢNG IP TRÊN INTERNET
... sau: Chương 1: Tổng quan Internet lưu lượng IP Chương 2: Các phương pháp bắt giữ phân tích luồng lưu lượng IP Chương 3: Mô hình tự động nhận dạng, phân loại lưu lượng IP Internet đề xuất ứng dụng ... nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp xây dựng mô hình bắt giữ, phân tích nhận dạng luồng lưu lượng Internet để từ làm sở cho việc xây dựng mô hình tự động nhận dạng phân chia lưu lượng theo nhóm ứng ... dụng IP Do đó, luận văn nêu bật yêu cầu cần phải phát triển phương thức mô hình giám sát lưu lượng mạng IP 18 CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP BẮT GIỮ VÀ PHÂN TÍCH LUỒNG LƯU LƯỢNG IP 2.1 Các phương pháp...
 • 75
 • 247
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số phương pháp xử trí thai dị dạng ở những sản phụ có sẹo mổ tử cung tại bệnh viện phụ sản trung ươngđề cương về luận văn thạc sĩ nghiên cứu một số phương pháp luận xây dựng kiến trúctổng thể đề xuất phương pháp luận xây dựng kiến trúc tổng thể tại việt namde tai nghien cuu mot so phuong phap phat trien ngon ngu cho tre mau giao nhomột số phương pháp phân đoạn videomột số phương pháp phân cụm dữ liệunghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây c phê vối coffea canephora pierre giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại đắk lắkđồ án tìm hiểu một số phương pháp phân cụm dữ liệu và ứng dụngcâu 20 khi nào nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi qui trình bày ưu nhược điểm của phương pháp này và cho biết một ví dụ cụ thể về một phân tích hồi quinghiên cứu một số biện phápmột số phương pháp phân tích điện hóanghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển hoa cúc tại thành phố thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa jo2 và đs1 tại phú lương thái nguyênnghiên cứu một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại trường đại học giao thông vận tải đến năm 2020luận vănnghiên cứu một số phương pháp bảo mật trong mạng không dây meshnghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng thuốc tại bệnh viện nhân dân 115Bài giảng Quản trị họcProblemSolving and Selected Topics in Number TheoryCÁC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT LÀM CÂM GEN Ở MỘT SỐ NẤM GÂY BỆNH CÂY TRỒNGCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌCPHÁT TRIỂN NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRONG CẢI CÁCH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH: KINH NGHIỆM CHLB ĐỨC VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊXÁC ĐỊNH HÀNH VI TIÊU DÙNG GẠO GAP CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: TRƯỜNG HỢP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠNGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC, TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG THÔNG TIN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN PHỤC VỤ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬUQUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030Sức khỏe môi trường sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộngHóa phân tích (lý thuyết và thực hành) sách đào tạo trung học dượcBệnh học và điều trị nội khoa (kết hợp đông tây y)sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyềnPraise for auto repair for dummiesHướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng CHƯƠNG III các ví dụ đồ ánProgramming the network with perlGIÁO ÁN MẦM MON CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆPNghiên cứu, trồng rau thủy canh công nghệ cao trong điều kiện nhà có mái che sản xuất trong nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh miền núi phía bắc việt namTạo chủng vi khuẩn e coli có khả năng sản xuất lycopene ứng dụng trong công nghệ thực phẩmTRANG sức của PHỤ nữ VIỆT ở THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHBài dịch môn đầu tư và tài trợ bất động sản hoạt động bảo lãnh vay thế chấp bất động sảnTiểu luận GĐBT bồi thường BIC