on tap tieng anh ki 2 lop 11

on tap tieng anh ky 1 lop 9

on tap tieng anh ky 1 lop 9
... Y & Y club They wanted to help the poor and the old 3> Conditional sentence : a/ Conditional sentences (type 1) :Present possible condition If clause Main clause Present simple tense Will / can ... colorlights 10 / She is going to visit her friends……….are living in Hue 11 / I haven’t met the woman………… I wrote last week 12 / Here is the man……… company has developed for years 13 / Huong river, ... time b/ Conditional sentences (type 2) : Present unreal condition If clause Main clause - to be: were /V2/ed would / could / might + V (inf) EX : If I were you I wouldn’t that c*/ Conditional sentences...
 • 11
 • 592
 • 10

TÀI LIỆU ÔN TẬP TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT

TÀI LIỆU ÔN TẬP TIẾNG ANH THI VÀO LỚP 10 ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT
... other + danh từ đếm số nhiều = lại (của bộ), người lại (của nhóm) Dùng với danh từ không đếm  another + danh từ không đếm = chút  The other + danh từ không đếm = chỗ sót lại I don't want this book ... FEW  Little + danh từ không đếm được: ít, không đủ để (có khuynh hướng phủ định) I have little money, not enough to buy groceries  A little + danh từ không đếm được: có chút, đủ để I have a ... (pretty) 10 This picture is ………………………………….than that one (beautiful) SO SÁNH DANH TỪ @ So sánh danh từ: Ngoài so sánh tính từ, trạng từ ta so sánh danh tư trước hết phải xem danh từ đếm hay không đếm...
 • 101
 • 4,059
 • 44

phieu on tap toan giua ki 2 lop 1

phieu on tap toan giua ki 2 lop 1
... Số 11 + + = 15 13 + = 14 + = 12 + 18 + 10 + + + = 18 19 - 19 - 10 10 + = 16 + = 19 = 14 Bài : Điền dấu thích hợp 12 + 18 18 - = 15 + = + + = 17 16 + 19 11 + 15 18 - 11 15 - 14 ... + + = 12 + = + 13 Bài :Cho số : 10 , 9, 15 , 17 , 20 , 11 , 19 Xếp thứ tự từ lớn đến bé : Bài : Điền số : 10 + = 12 + = 12 13 + = 17 .+ = 17 18 - = 13 .- = 13 Bài Có 12 gà mái ... : Ngày 21 tháng năm 20 09 phiếu toán Bài : Tính + 12 - = + 11 - = Bài : Điền dấu thích hợp ? 13 + + = 16 + - = + 10 - = 18 + - = 11 + + 19 - - 17 - 11 + 12 + + + 15 10 + + 19 - Bài :...
 • 17
 • 913
 • 25

ôn tập thi học kỳ 2 lớp 11 đầy đủ

ôn tập thi học kỳ 2 lớp 11 đầy đủ
... D+ ∆ ; d2 = ∆ = D2 – 4fD > ⇒ d1 = 2 có vị trí thấu kính : d2 – d1 = l ⇒ ∆ = l D2 − l D2 – 4fD = l2 ⇒ f = 4D * Hệ hai thấu kính có độ tụ D1 , D2 ghép sát , độ tụ tương đương : D = D1 + D2 CẬN ... trường chân không n2 v1 c = n= ( chiết suất tuyệt đối chất lớn 1) c) Chiết suất tỉ đối: n21 = n1 v v * Định luật khúc xạ viết: n1 sin i1 = n2 sin i2 2) Hiện tượng phản xạ toàn phần : a) Công thức ... sáng truyền hai môi trường có chiết suất n1 n2 góc giới hạn giữa2 n2 môi trường sin igh = (n2 < n1) n1 Nếu ánh sáng từ môi trường có chiết suất n rakhông khí thì:sin igh = n b) Điều kiện phản...
 • 9
 • 248
 • 0

20 Bộ đề ôn tập tiếng anh tuyển sinh lớp 10

20 Bộ đề ôn tập tiếng anh tuyển sinh lớp 10
... him for six months They stopped _ THE END 10 20 Bộ đề ôn tập tuyển sinh 10 Ôn tập tuyển sinh lớp 10 ENTRANCE EXAM (1-3) Choose the word whose underlined part is pronounced ... programmer Peter takes THE END 18 20 Bộ đề ôn tập tuyển sinh 10 Ôn tập tuyển sinh lớp 10 ENTRANCE EXAM 10 (1-3) Choose the word whose underlined part is pronounced ... watching video films His mother takes _ THE END 20 20 Bộ đề ôn tập tuyển sinh 10 Ôn tập tuyển sinh lớp 10 ENTRANCE EXAM 11 (1-3) Choose the word whose underlined part is pronounced...
 • 40
 • 1,441
 • 2

on thi het hoc ki 2 lop 11

on thi het hoc ki 2 lop 11
... hàm số y=x3-3x2(C) Viết pt tiếp tuyến (C) biết a)Tiếp tuyến điểm có hoành độ x =2; b)Tiếp tuyến điểm có tung độ y=0 c)Tiếp tuyến vuông góc với d:x-3y+6=0 Bài 2: Cho hs y=(x-1)/(x -2) Lập pttt đt ... lên SC CM HI vuông với AJ, tính diện tích AHJI 10.Gọi M trung điểm SA, dựng thi t diện cắt (BCM), tính dt thi t diện Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a, tâm O, cạnh bên a a Chứng ... đờng thẳng AB đờng thẳng SC d Gọi ( ) mặt phẳng qua O vuông góc với SC Xác định thi t diện hình chóp cắt mp Tính dt thi t diện Bài 4: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông AB = AC = a Mặt bên...
 • 3
 • 187
 • 1

Ôn tập toán học 2 lớp 8

Ôn tập toán học kì 2 lớp 8
... c) 3a2 - 6ab + 3b2 - 12c2 d)x2 - 25 + y2 + 2xy 2 2 e) a + 2ab + b - ac - bc f)x - 2x - 4y - 4y g) x2y - x3 - 9y + 9x h)x2(x-1) + 16(1- x) 2 2 2 n) 81 x - 6yz - 9y - z m)xz-yz-x +2xy-y p) x + 8x ... phÐp tÝnh sau: a) (2x - y)(4x2 - 2xy + y2) b) (6x5y2 - 9x4y3 + 15x3y4): 3x3y2 c) (2x3 - 21 x2 + 67x - 60): (x - 5) d) (x4 + 2x3 +x - 25 ):(x2 +5) e) (27 x3 - 8) : (6x + 9x2 + 4) 2/ Rót gän c¸c biĨu ... đáp số khác BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C 12 C13 C15 C15 C16 C17 C 18 C19 C20 C21 C 22 C23 C 28 C29 C30 C31 C 32 C33 C34 B - BÀI TẬP : Bài : Cho ∆ABC cân A có AB = AC...
 • 43
 • 747
 • 0

ON TAP CUOI HỌC 2 LOP 3

ON TAP CUOI HỌC KÌ 2 LOP 3
... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài 5: Một HCN có chu vi 72cm Nếu giảm chiều rộng 6cm giữ nguyên chiều dài diện tích giảm 120 cm Tính chiều dài chiều rộng HCN ……………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 242
 • 3

Ôn tập tiếng Anh 5 tháng 10, 11

Ôn tập tiếng Anh 5 tháng 10, 11
... a letter IV Sắp xếp câu am/ I/ from/ Vietnam 2.born/ December/ on/ 10th/ was/ I 10 11 12 13 14 15 today/ the/ is/ what/ date/ you/ when/ born/ were does/ father/ what/ do/ your Best/ my/...
 • 2
 • 142
 • 0

BAI ON TẬP TV GIỮA KI 2 LOP 3

BAI ON TẬP TV GIỮA KI 2 LOP 3
... Hỳc mu son, cong cong nh Câu 11: t cõu hi cho b phn in m: - Nha Trang l quờ hng ca tụi - Quờ hng tụi l ni ụng b, cha m tụi ó sinh v ln lờn ú - Ch nht, Tựng giỳp m dn dp nh ca Câu 12: t cõu ... cho b phn in m: Võn giỳp m xp ngụ lờn gỏc bp Ch em Mai ang nu cm chiu Mi ngi r i hi ch Câu 13: Tỡm ting bt u bng r, d hay gi thớch hp in vo ch chm: - Em .nhón v - Em gp thuyn - Bn nh vt...
 • 2
 • 141
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 8 HKII 10-11

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 8 HKII 10-11
... to swim in that river ( Bơi sông thật nguy hiểm.) - It’s easy to learn English ( Rất dễ học tiếng Anh / Học tiếng Anh dễ.) - It’s difficult to that exercise ( Làm tập khó.) Những Adjectives thường ... your exam (Họ vui bạn thi đậu.) - He was happy that you remembered his birthday ( Ông vui bạn nhớ sinh nhật ông ấy.) - I’m sure that they will come (Tôi chắn họ đến.) Những Adjectives thường ... if I open the window? (Tôi mở cửa sổ có phiền cho bạn không?) - Would you mind if I opened the window? (Tôi mở cửa sổ có phiền cho bạn không?) * Nếu đồng ý, ta dùng cách sau đây: - No, I don’t...
 • 12
 • 216
 • 6

ÔN TẬP THI HỌC 2 KHỐI 11

ÔN TẬP THI HỌC KÌ 2 KHỐI 11
... giới hạn sau  5.1/ x 2 2 x−6 lim x →6  lim 5 .2/   5.3/ lim x → ±∞ ( x →0 x + 3x + − x 5.4/ ) lim x →0 x +1 −1 x+4 2 x cos x + x x sin x cos 2 Lời giải:  5.1/ Ta có: x 2 2 x−6 lim = lim x ... x 2 2 x−6 lim = lim x →6 x →6 ( x − ) x−6 x 2 +2 1 = lim = x →6 x 2 +2 5 .2/ Ta có: ( ) x + −1 x + −1 x lim = lim x →0 x + − x →0 x + − x x + −1 x+4 2 vµ lim Tính giới hạn lim x →0 x →0 x x lim ... R  2x + −  neu x > f ( x) =  x − ax + neu x ≤  Hướng dẫn giải: * Khẳng định hàm số liên tục R\ {2} * Xét liên tục bên Bài 5.9: Chứng minh phương trình sau có nghiệm với số a: x3 – 3x2 +...
 • 8
 • 97
 • 0

bai tap on tap hoa hoc ky 2 lop 11 co dap an

bai tap on tap hoa hoc ky 2 lop 11 co dap an
... 2/ C6H12O6 men n C6H12O6 men rửụùu, 30 - 32 C CH -CH OH t 3/ CH3-CH2OH + O2 + CO2 CO2 + H2O H SO ,170 C CH2=CH2 + H2O CH2=CH2 + H2O H CH3-CH2OH , t 4/ CH3-CH2OH 5/ + Chui 3: boọt ... 30 - 32 C CH -CH OH 3/ CH3-CH2OH + O2 men m giaỏ + CO2 CH3COOH + H2O 4/ CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O 5/ CH3COONa + HCl 6/ CH3COOH + CH3OH 7/ CH3-CH2OH + CuO 8/ CH3CHO + O2 CH3COOH ... 5/ CH3-CH2OH + HBr 6/ CH3-CH2Br + NaOH H2SO4 ủaởc,t0 t CH3-CH2Br + H2O CH3-CH2OH + NaBr H SO ủaởc, 140 C CH3-CH2-O-CH2-CH3 + H2O 7/ CH3-CH2OH Chui 2: 1/ (C6H10O5)n + n H2O 2/ C6H12O6 men...
 • 5
 • 329
 • 4

Một số dạng bài tập ôn tập thi học II lớp 11.hayhay

Một số dạng bài tập ôn tập thi học kì II lớp 11.hayhay
... −3 x −1 Dạng IV: Xét tính liên tục hàm số, xác định tham số để hàm số liên tục điểm: a) lim  x + 3x − nêu x ≠ −4  Bài 1: Xét tính liên tục hàm số f ( x) =  x + 2 x + nêu x = −4  Bài 2: Xét ... tính liên tục hàm số f ( x ) =  x − x0 = −2 x + với x ≤  x2 +  Bài 5: Xét tính liên tục hàm số f ( x ) =  x  ( x > 0) ( x ≤ 0) x0 =0 Bài 6:Xác định tham số m để hàm số sau liên tục điểm ... cot x d) y = x cot x Bài 5: Cho hàm số y = x2 + cos2x π a) Tính y” = ( ) b) Chứng minh y(3) + y” – 8x = Dạng VII: Viết phương trình tiếp tuyến : Bài 1: Viết PTTT đồ thị hàm số sau: x2 + x + a)...
 • 4
 • 183
 • 0

Xem thêm