Bai 6 DT lien ket khong hoan toan TLBG

Phương pháp giải các bài tập về di truyền liên kết không hoàn toàn

Phương pháp giải các bài tập về di truyền liên kết không hoàn toàn
... 2008 Phan Cự Nhân Di truyền học tập I,II Nhà xuất Giáo dục, 1999 Lê Đình Lơng, Phan Cự Nhân Cơ sở di truyền học Nhà xuất Giáo dục, 1994 Trần Đức Lợi Phơng pháp giải toán 11,12 Các dạng toán lai ... Trẻ, 2002 11 Vũ Đức Lu Tuyển chọn, phân loại tập di truyền hay khó chơng trình THPT Nhà xuất Giáo dục, 1996 Phan Kỳ Nam Phơng pháp giải tập Sinh học, tập 1,2 Nhà xuất TP Hồ Chí Minh, 2001 Nguyễn ... tớnh kiu hỡnh F2 cõy cao, chớn mun ( A-;bb) = 12,75% 16 qui lut di truyn chi phi s di truyn hai cp tớnh trng l qui lut di truyn hoỏn v gen Bc2: -Gi t l giao t ca F1 AB = ab = x Ab = aB =...
 • 12
 • 2,021
 • 11

Liên kết gen không hoàn toàn (HVG)

Liên kết gen không hoàn toàn (HVG)
... truyền: - Xác định số nhóm gen liên kết, thứ tự khoảng cách gen nhóm liên kết - Dựa vào việc xác định tần số, người ta xác lập thứ tự khoảng cách gen NST - Các nhóm gen liên kết đánh số theo thứ tự ... vào giảm phân không xẩy trao đổi chéo nhiễm sắc thể, gen liên kết hoàn toàn - Nếu y = x ⇒ f = 50% tất tế bào sinh dục vào giảm phân xẩy tượng bắt chéo nhiễm sắc thể dẫn đến hoán vị gen với tần ... mang gen liên kết hai loại giao tử aB Ab giao tử mang gen hoán vị Với y tế bào có xẩy hoán vị gen ta có ky AB = ab = Ab = aB = Tổng số giao tử sinh hoán vị gen ky Ab + aB = (2) Tần số hoán vị gen...
 • 4
 • 191
 • 0

Bài 11. Liên kết gen & hóan vị gen

Bài 11. Liên kết gen & hóan vị gen
... ct: 0.09 xỏm ct: 0.09 en di: BI 11 : LIấN KT GEN V HON V GEN I / Lờn kt gen II/ Hoỏn v gen III/ íngha ca hin tng liờn kt gen v hoỏn v gen I/ Liờn kt gen 1.Thớ nghim: Pt/c : X F1 : PB : FB : (100% ... gen tng ng mt cp NST tng ng cú th i ch cho Khong cỏch gia hai cp gen cng ln thỡ sc liờn kt cng v ngc li * Tn s hoỏn v gen c xỏc nh bng tng t l phn trm cỏc giao t mang gen húan v Tn s hoỏn v gen ... v thc tin Sơ đồ tượng liên kết hoàn toàn có hoán vị gen Nhn xột v s khỏc ca c s t bo hc hin tng liờn kt hon ton v khụng hon ton Liờn kt hon ton l: A Trng hp gia cỏc gen tri trờn cỏc NST khỏc...
 • 28
 • 412
 • 2

Bài soạn LIEN KET GEN - HOAN VI GEN

Bài soạn LIEN KET GEN - HOAN VI GEN
... hốn vị gen? a tần số hốn vị gen thể lực liên kết gen b Các gen NST có xu hướng chủ yếu liên kết nên tần số hốn vị gen khơng vượt q 50%q c tần số hốn vị gen tỉ lệ nghịch với khoảng cách gen d tần ... hốn vị gen sử dụng làm sở để mơ tả khoảng cách gen lập đồ gen 24 Phát biểu quy luật hốn vị gen khơng đúng? a Làm xuất tổ hợp gen gen nằm NST khác cặp tương đồng thay đổi vị trí b Trên NST gen nằm ... hốn vị gen? a tần số hốn vị gen thể lực liên kết gen b Các gen NST có xu hướng chủ yếu liên kết nên tần số hốn vị gen khơng vượt q 50%q c tần số hốn vị gen tỉ lệ nghịch với khoảng cách gen d tần...
 • 5
 • 1,035
 • 20

Tài liệu BÀI TẬP PHẢN ỨNG KHÔNG HOÀN TOÀN pptx

Tài liệu BÀI TẬP PHẢN ỨNG KHÔNG HOÀN TOÀN pptx
... hành phản ứng nhiệt nhôm Giả sử lúc xảy phản ứng khử FexOy thành Fe Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp chất rắn sau phản ứng dung dịch H 2SO4 20% ( d=1,14 g/ml) thu 10,752 lit H 2(đktc) Tính hiệu suất phản ... để đốt cháy, giữ nhiệt độ 109,20C Tính áp suất bình nhiệt độ Biết dung tích bình không đổi Bài 5: Hoà tan hoàn toàn oxit FexOy H2SO4 đặc nóng thu 2,24 lit SO 2(đktc) dung dịch chứa 120 gam muối ... lit H 2(đktc) Tính hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm thể tích tối thiểu dung dịch H2SO4 dùng Bài 6: Cho 89,6 gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe 3O4 Al vào bình kín không chứa không khí Nung bình nhiệt độ cao...
 • 3
 • 598
 • 0

Tiết 5-6: Bài tập về Liên kết văn bản, Bố cục văn bản, Mạch lạc trong văn bản. pdf

Tiết 5-6: Bài tập về Liên kết văn bản, Bố cục văn bản, Mạch lạc trong văn bản. pdf
... trước câu 3,4 thể mạch lạc văn Bài tập 4: Hãy nêu tác dụng liên kết văn sau: Đường vô xứ Huế quanh quanh Non xanh nước biếc tranh họa đồ * Gợi ý: Bài ca dao câu lục bát 14 chữ gắn kết với chặt chẽ ... tác giả (ngạc nhiên, yêu thích, thú vị…) quê hương đất nước tươi đẹp, hùng vĩ Bài tập 5: Văn nghệ thuật sau liên kết nội dung hình thức ntn? Bước tới đèo Ngang bóng xế tà, Cỏ chen đá, chen hoa ... liền mạch, gắn kết, hòa quyện với nhau, âm điệu, nhạc điệu thơ du dương Các bằng, trắc (chữ thứ 2,4,6,8 ) phối hợp với hài hòa ( theo luật thơ ) Các chữ thứ 2,6,8 bằng; chữ thứ phải trắc Trong...
 • 5
 • 1,306
 • 4

bài 11 liên kết gen hoán vị gen

bài 11 liên kết gen hoán vị gen
... (Đen-cụt) ab ab Bài 11 : LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN Kết luận - Các gen NST phân li giảm phân, làm thành nhóm gen liên kết từ tạo nên DT Thế tượng liên kết gen? nhóm TT - Số nhóm gen liên kết loài ứng ... HVG không vượt 50% ? + Hai gen nằm gần fHVG thấp ngược lại Bài 11 : LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN III Ý nghĩa tượng liên kết gen hoán vị gen: Ý nghĩa tượng liên kết gen: + Hạn chế xuất biến dị ... đơn bội loài Số nhóm gen cặp NST( Ruồi 23 ruồi tạo thành Ở ngườicó 2 3liên kết người giấm có cặp) giấm nhóm gen liên kết? Bài 11 : LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN II HOÁN VỊ GEN Thí nghiệm: lấy ruồi...
 • 24
 • 193
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Liên kếthoán vị Gen Bài 3 (Nâng cao) docx

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Liên kết và hoán vị Gen Bài 3 (Nâng cao) docx
... 11: LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN Nội dung học I Liên kết gen Thí nghiệm Nhận xét giải thích thí nghiệm Đặc điểm liên kết gen Ý nghĩa liên kết gen II Hoán vị gen Thí nghiệm Morgan tượng hoán vị gen ... Giao tử nguồn gốc cặp NST tương đồng dẫn đến liên kết trao đổi (hoán vị) gen. Giao t gen Các hoán vị xa lực liên kết yếu, dễ xảy HVG Giao tử hoán vị Giao tử liên kết Đặc điểm II Hoán vị gen * ... gen Cơ sở tế bào học tượng hoán vị gen Ý nghĩa hoán vị gen I .Liên kết gen Thí nghiệm Nhận xét giải thich Đặc điểm Ý nghĩa II .Hoán vị gen Thí nghiệm Cơ sở TBH Ý nghĩa I Liên kết gen Thí nghiệm ...
 • 24
 • 305
 • 0

Giáo án điện tử sinh học:Sinh học lớp 12- Bài giảng hay- Liên kết Gen và Hoán Vị Gen docx

Giáo án điện tử sinh học:Sinh học lớp 12- Bài giảng hay- Liên kết Gen và Hoán Vị Gen docx
... Giao tử liên kết Giao tử hoán vị Giao tử hoán vị Giao tử liên kết Tuy nhiên trình giảm phân hình thành giao tử cái, số tế bào, NST tương đồng tiếp hợp với nhau, chúng xảy tượng trao đổi chéo  gen ... xám, a: thân đen; B: cánh dài, b: cánh cụt Gen A B liên kết với nhau, gen b v liên kết với Tần số hoán vị gen tính tỉ lệ phần trăm số cá thể có tái tổ hợp gen A B a b A B a b a b a b A b a B ... GIẢI THÍCH THÍ NGHIỆM CỦA MORGAN Cơ sở tế bào học tượng: Giao tử liên kết Giao tử hoán vị Moocgan cho rằng: Các gen quy định màu thân hình dạng cánh nằm NST  trình giảm phân chúng thường  đời...
 • 28
 • 383
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề lưng-thắt lưng có liệt tủy không hoàn toàn tại bệnh viện việt đức

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn bản lề lưng-thắt lưng có liệt tủy không hoàn toàn tại bệnh viện việt đức
... Bệnh viện Việt Đức Với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh chấn thương cột sống đoạn lề lưng- thắt lưng liệt tủy không hoàn toàn Bệnh viện Việt Đức Đánh giá kết điều trị phẫu ... cột sống tuyến sở, tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh đánh giá kết điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống đoạn lề lưng- thắt lưng liệt tủy không hoàn toàn Bệnh ... TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Gồm bệnh nhân bị chấn thương cột sống lưng – thắt lưng liệt tủy không hoàn toàn điều trị phẫu thuật bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ...
 • 76
 • 762
 • 0

tính toán hệ dầm sàn liên hợp thép - bê tông nhà nhiều tầng có kể đến tương tác không hoàn toàn giữa bản bê tông và dầm thép hình theo tiêu chuẩn eurocode 4

tính toán hệ dầm sàn liên hợp thép - bê tông nhà nhiều tầng có kể đến tương tác không hoàn toàn giữa bản bê tông và dầm thép hình theo tiêu chuẩn eurocode 4
... 17, 04 IPE 360 14 hd 16,07 IPE 360 8,5 14, 5 15,52 IPE 40 0 41 Dm thộp hd hỡnh HE (cm) HE 260B 37 44 ,5 HE 260B 37,5 45 HE 260B 38 48 ,5 HE 280B 40 ,5 49 HE 280B 41 49 ,5 HE 300B 43 ,5 50 HE 300B 44 54, 5 ... IPE 40 0 IPE 40 0 IPE 45 0 IPE 45 0 IPE 45 0 IPE 45 0 47 47 ,5 52 52,5 58 58,5 59 59,5 HE 280B HE 280B HE 300B HE 300B HE 320B HE 320B HE 320B HE 340 B 39 39,5 42 42 ,5 45 45 ,5 46 48 ,5 (IPE450/HE 340 B) ... 18,08 17, 04 16,07 15,52 IPE 330 IPE 330 IPE 360 IPE 360 IPE 40 0 IPE 40 0 IPE 40 0 IPE 40 0 44 44 ,5 48 48 ,5 53 53,5 54 54, 5 HE 260B HE 260B HE 280B HE 280B HE 300B HE 300B HE 300B HE 300B (IPE400/HE300B)...
 • 26
 • 1,737
 • 12

Giải pháp liên kết thẻ thanh toán giữa các ngân hàng ở việt nam

Giải pháp liên kết thẻ thanh toán giữa các ngân hàng ở việt nam
... phát triển thẻ toán Việt Nam Chương 3: Giải pháp liên kết thẻ toán Việt Nam Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẺ THANH TOÁN VÀ LIÊN KẾT THẺ THANH TOÁN Sơ lược trình đời, phát triển thẻ toán a Trên ... kết hợp với thực tiễn ngân hàng Việt Nam, từ tìm giải pháp liên kết thống thẻ toán tất ngân hàng nước - Đối tượng nghiên cứu: thẻ toán liên kết thẻ toán - Phạm vi nghiên cứu: Một số Ngân hàng ... tối ưu V Kết cấu đề tài Tên đề tài Giải pháp liên kết thẻ toán ngân hàng Việt Nam Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài kết cấu theo chương: Chương 1: Lý luận chung thẻ toán liên kết thẻ toán Chương...
 • 26
 • 293
 • 3

DT lien ket

DT lien ket
...
 • 15
 • 152
 • 0

LIEN KẾT GEN - HOÁN VỊ GEN. SINH 12 MỚI

LIEN KẾT GEN - HOÁN VỊ GEN. SINH 12 MỚI
... tớnh hoa - thõn cú lụng Cho F1 giao phn vi c F2 gm: - 114 cõy hoa - thõn khụng lụng - 221 cõy hoa - thõn cú lụng - 103 cõy hoa trng thõn cú lụng Bit rng cp tớnh trng ny c qui nh bi cp gen (A, ... 50% Hai gen cng xa thỡ tn s HVG cng ln v ngc li III í ngha ca hin tng LKG v HVG í ngha ca LKG - Duy trỡ s n nh ca loi - Nhiu gen tt c hp v lu gi trờn 1NST - m bo s di truyn bn vng ca nhúm gen quý ... ngha trng chn ging í ngh ca HVG - To ngun bin d t hp, nguyờn liu cho tin hoỏ v chn ging - Cỏc gen quý cú c hi c t hp li gen - Thit lp c khong cỏch tng i ca cỏc gen trờn NST n v o khong cỏch c...
 • 19
 • 326
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: di truyền liên kết không hoàn toànsự di truyền liên kết không hoàn toàn đãhiện tượng di truyền liên kết không hoàn toànliên kết gen các gen có thể liên kết với nhau trên nst thường hay nst giới tính các gen liên kết trên nst thường thì có 2 loại liên kết hoàn toàn và liên kết không hoàn toàn hoán vị genví dụ liên kết không hoàn toànbài tập liên kết gen hoàn toànliên kết gen hoàn toànquy luật liên kết gen hoàn toànđối với sinh vật liên kết gen hoàn toàný nghĩa của liên kết gen hoàn toànbài tập về liên kết và hoán vị gencách gải bài tập về liên kết gen hoán vị genbài tập về liên kết gen hoán vị genliên kết gene bản chất là quy luật liên kết gene hoàn toànbài tập liên kết gen không hoàn toànĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả