QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đên năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của xã Tân Lĩnh

Mẫu số 9.5 Mẫu Quyết định về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết ppt

Mẫu số 9.5 Mẫu Quyết định về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết ppt
... không yêu cầu phải lập dự án; Các pháp lý khác có liên quan; Căn kết thẩm định đề cương dự toán chi tiết .; Xét đề nghị , QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt đề cương dự toán chi tiết (Tên hoạt động ... đơn vị đề nghị thẩm định, quan thực tổ chức lập (hoặc tư vấn lập) đề cương dự toán chi tiết bổ sung, hoàn thiện đề cương dự toán chi tiết (nếu có) Điều Trách nhiệm quan liên quan thi hành định. / ... Căn Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông quy định lập đề cương dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin...
 • 3
 • 2,324
 • 8

Mẫu quyết định Về việc phê duyệt phương án và chuyển (tên doanh nghiệp) thành công ty cổ phần pot

Mẫu quyết định Về việc phê duyệt phương án và chuyển (tên doanh nghiệp) thành công ty cổ phần pot
... cổ phần là: 10.000 đồng, đó: + Cổ phần nhà nước: … cổ phần, chiếm …% vốn điều lệ + Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động doanh nghiệp: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ + Cổ phần bán cho tổ chức công ... Ban đạo cổ phần hoá có trách nhiệm đạo (tên doanh nghiệp) tiến hành bán cổ phần theo quy định, thẩm tra trình Bộ trưởng (Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐTV) định phê duyệt toán chi phí cổ phần hoá, ... đoàn doanh nghiệp: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ + Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: … cổ phần, chiếm % vốn điều lệ + Cổ phần bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư thông thường: .cổ phần, ...
 • 3
 • 456
 • 0

Quyết định - Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch pdf

Quyết định - Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch pdf
... nguồn nước, vùng có nguồn nước bị ô nhiễm II Mục tiêu Chương trình Đảm bảo đến cuối năm 2010, Chương trình đạt mục tiêu chủ yếu sau: Về cấp nước: 85% dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ ... tiên Chương trình giai đoạn 2006 - 2010 Đầu tư xây dựng công trình cấp nước vệ sinh nông thôn để đảm bảo thực mục tiêu Chương trình cấp nước vệ sinh cho cộng đồng, trường học, trạm y tế công trình ... đạo thực Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25 tháng năm 2000 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020, giai đoạn 2006 - 2010 cần...
 • 6
 • 356
 • 0

Mẫu quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng pot

Mẫu quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng pot
... quản lý dự án : - Đơn vị lập thiết kế dự toán thi công : Điều III : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Ông Chánh Văn phòng HĐND UBND, Thủ trưởng ngành : Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, ... - Xây lắp : - Thiết bị : - Kiến thiết khác : - Dự phòng : Chi tiết khái toán vốn đầu phần xây lắp thiết bị : - Xây lắp : - Thiết bị : Nguồn vốn đầu : - Vốn ngân sách - Chủ Đầu tự ... thầu xây lắp : - Phân chia gói thầu : - Giá gói thầu : - Phương thức đấu thầu : - Hình thức lựa chọn nhà thầu : - Loại hợp đồng : - Thời gian thực : Điều II : Kế hoạch thực : - Chủ Đầu : -...
 • 2
 • 467
 • 1

Mẫu quyết định về việc phê duyệt kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn pdf

Mẫu quyết định về việc phê duyệt kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn pdf
... đồng kiểm kê …, QUYẾT ĐỊNH Điều Phê duyệt kết kiểm kê, đánh giá lại tài sản vốn thời điểm ngày 01 tháng năm 2011 ……, cụ thể sau: Giá trị tổng tài sản: - Theo sổ sách: … đồng - Theo kiểm kê, xác định ... theo) Tổng giám đốc, Giám đốc (tên doanh nghiệp), định, chịu trách nhiệm chi phí thực tế cần thiết phục vụ trình kiểm kê, đánh giá lại tài sản vốn công ty theo quy định Điều Quyết định có hiệu ... xác định lại giá trị: … đồng - Chênh lệch (tăng/giảm): đồng Tổng nguồn vốn: - Theo sổ sách: … đồng - Theo kiểm kê, xác định lại giá trị: … đồng - Chênh lệch (tăng/giảm): … đồng Chi phí kiểm kê:...
 • 3
 • 1,129
 • 1

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Danh mục dự án chuyên môn mở mới pptx

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Danh mục dự án chuyên môn mở mới pptx
... môn (hoặc dự án chuyên môn) BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ……… , ngày năm (Tên quan quản lý dự án) (Tên quan lập dự án) TÊN DỰ ÁN CHUYÊN MÔN I Thông tin khái quát dự án: Cơ sở pháp lý dự án Mục tiêu ... trình, dự án Dự toán kinh phí thực dự án: Cơ sở lập dự toán, dự toán chi tiết, tổng hợp dự toán kinh phí 6… 7… Phần phụ lục (nếu có) III Phân tích hiệu dự án Đánh giá hiệu kinh tế - tài Đánh giá ... QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt nội dung dự toán dự án ….với nội dung sau: Mục tiêu Nhiệm vụ Sản phẩm dự án Đơn vị chủ trì dự án Phạm vi thực dự án Thời gian thực Nội dung, khối lượng, dự toán kinh...
 • 21
 • 411
 • 0

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất pps

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất pps
... nghị Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số … /TTrTNMT-PTQĐ ngày …… tháng … năm ……., QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt kết trúng đấu giá tài sản đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất (Khu ... hiệu khu đất: Diện tích: m2 Mức giá trúng đấu: (Bằng chữ: ) Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá: Điều Mức giá trúng đấu nêu Điều bao gồm lệ phí trước bạ nhà đất Việc giao nhận đất trường ... giao nhận đất trường thực nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định Điều Quyết định lệ phí địa theo quy định pháp luật Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh - Sở Tài nguyên Môi trường hoàn tất...
 • 2
 • 1,308
 • 1

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất doc

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất doc
... Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Tờ trình số /TNMT-PTQĐ ngày tháng năm , QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất (Khu quy hoạch) ... Căn Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc qui định giá đất tối thiểu để giao quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá đất khu đất (Khu quy hoạch) ... (có Phương án đính kèm) Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Tài nguyên Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND , Giám...
 • 2
 • 1,264
 • 0

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TKBV - TC VÀ DỰ TOÁN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TKBV - TC VÀ DỰ TOÁN
... đờng - Thiết kế theo tiêu chuẩn đờng GTNT loại A ( theo 22TCN -2 1 0-9 2) - Tốc độ thiết kế 15km/h - Chiều rộng đờng: Bn = 4.0m - Chiều rộng mặt đờng: Bm = 3.0m - Chiều rộng lề đờng : Bl = x 0.5m - ... đờng: 2% - Độ dốc lề đờng: 4% - Móng cấp phối đá dăm dày 10cm - Mặt đờng bê tông đá 1x2 đổ chổ dày 16cm 4.2 Nội dung thiết kế Bê tông hoá tuyến tổng chiều dài L = 2.531,5m - Tuyến Thống Nhất - Toàn ... L = 2.531,5m - Tuyến Thống Nhất - Toàn Thắng L=676m - Tuyến Thôn 3+4 - thôn 1+2 L=1.367,5m + 32m - Tuyến UBND xã - thôn L=456m Địa điểm xây dựng: Xã Minh Khôi, huyện Nông Cống Phơng án giải phóng...
 • 3
 • 285
 • 0

QUYẾT ĐỊNH Về việc: Phê duyệt quyết toán dự ánđầu tư xây dựng công trình Bạc Liêu Tower

QUYẾT ĐỊNH Về việc: Phê duyệt quyết toán dự ánđầu tư xây dựng công trình Bạc Liêu Tower
... - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí - Địa điểm xây dựng: Gốc đường Trần Phú-Bà Triệu-30/4, phường 3, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Thời gian khởi công: ngày 19/4/2010, ... đầu tư: Đơn vị: đồng Giá trị toán 258.923.086.004 Nội dung Dự toán Tổng số 275.499.950.934 Đền bù, GPMB Xây dựng 213.894.495.178 185.080.007.503 Thiết bị 40.023.664.247 34.388.982.932 Quản lý dự ... nhiệm Chủ đầu đơn vị có liên quan: Trách nhiệm Chủ đầu tư: - Được phép tất toán nguồn vốn chi phí đầu công trình là: Đơn vị: đồng Nguồn Số tiền 237.625.557.171 Tổng số - Vốn tự có Công ty vốn...
 • 3
 • 822
 • 3

Quyết định Về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử của Cục văn thư và lưu trữ nhà nước

Quyết định Về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử của Cục văn thư và lưu trữ nhà nước
... hệ thống thư điện tử Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước Điều Phạm vi áp dụng Quy chế quy định việc tổ chức, quản lý sử dụng hệ thống thư điện tử Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước (sau gọi tắt hệ thống thư ... 2011 Cục trưởng Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước) CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Vai trò mục đích hệ thống thư điện tử Hệ thống thư điện tử Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước phương tiện hệ thống thông tin Cục, ... NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ Sử dụng hệ thống thư điện tử Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước (Ban hành kèm theo Quy t định...
 • 6
 • 904
 • 1

Quyết định Về việc ban hành Quy chế sử dụng chữ ký số của Bộ Thương mại

Quyết định Về việc ban hành Quy chế sử dụng chữ ký số của Bộ Thương mại
... CHỮ KÝ SỐ CỦA BỘ THƯƠNG MẠI Ban hành kèm theo Quy t định số 25/2006/QĐ-BTM ngày 27/7/2006 Bộ trưởng Bộ Thương mại CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy chế quy định việc sử dụng ... dụng chữ số, cấp phát thẻ MOT-CA quản lý hệ thống chứng thực chữ số Bộ Thương mại Điều Đối tượng áp dụng Quy chế áp dụng cho đối tượng sau: Các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Thương mại Các Sở Thương ... MOT-CA, phần mềm tin học, quy trình chứng thực chữ số yếu tố liên quan khác Bộ Thương mại đảm bảo cho việc sử dụng chữ số tin cậy, an toàn MOT trang tin điện tử Bộ Thương mại Internet, có địa...
 • 8
 • 519
 • 1

Quyết định Về việc Ban hành Quy chế sử dụng và quản trị chương trình phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngànhvà VP.UBND huyện, thị của tỉnh

Quyết định Về việc Ban hành Quy chế sử dụng và quản trị chương trình phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngànhvà VP.UBND huyện, thị xã của tỉnh
... chuyên viên có thể lập hồ công việc chức Xử công việc/ Hồ công việc/ Thêm chọn mục: Hồ soạn thảo văn bản, Hồ giải công việc hay Hồ tập hợp văn có liên quan Điều 14 Các ... thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Sở, Ban, Ngành Văn phòng UBND huyện, thị (sau gọi tắt Sở/Huyện) xử mạng tác vụ tiếp nhận, luân chuyển, xử lý văn bản đến; soạn thảo, lập phiếu trình, phát hành văn ... BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc QUY CHẾ Về việc sử dụng, quản trị chương trình phần mềm "Quản văn & hồ công việc" tại Văn phòng...
 • 8
 • 955
 • 5

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán

 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
... TTGDCK); 2.10 Ban tổ chức đấu giá tổ chức Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (tên TTGDCK) thành lập để thực việc bán đấu giá cổ phần công việc liên quan; 2.11 Đại lý đấu giá Công ty Chứng khoán ……(tên ... tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định quy chế quy định hành 3.5.Tổng hợp, báo cáo quan định cổ phần hóa tình hình kết bán đấu giá Điều Trách nhiệm quy n hạn Tổ chức bán đấu giá 4.1.Thông ... Quy chế mẫu BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA DOANH NGHIỆP … (TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH) (ban hành kèm theo Quy t định số ngày tháng năm 2005 Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG...
 • 11
 • 832
 • 0

1431/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý, hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử quận Gò Vấp

1431/QĐ-UBND: QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý, hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử quận Gò Vấp
... dụng Quy chế quy định tổ chức, quản lý, hoạt động cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến Cổng thông tin điện tử quận Vấp Quy chế áp dụng tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, cung cấp thông tin, ... III CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Điều Thông tin dịch vụ công trực tuyến Cổng thông tin điện tử có mục Dịch vụ công trực tuyến thông báo danh mục dịch vụ hành công ... thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến Cổng thông tin điện tử quận Vấp Điều Tổ chức Cổng thông tin điện tử quận Vấp Ủy ban nhân dân quận quan chủ quản Cổng thông tin điện tử quận Vấp Tên miền...
 • 12
 • 1,157
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quyết định về cấp giấy phép quy hoạchquyết định về việc ban hành quy chếquyết định về việc ban hành quy chế dân chủmẫu quyết định về việc ban hành quy chếquyết định về việc ban hành quy chế bầu cử trong đảngquyết định về việc ban hành quy chế làm việcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ