Khảo sát nhu cầu thông tin thuốc thường gặp trên lâm sàng của cán bộ y tế tại bệnh viện đại học y hải phòng

Khảo sát các loại hình câu hỏi thông tin thuốc thường gặp trên lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai

Khảo sát các loại hình câu hỏi thông tin thuốc thường gặp trên lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai
... tin thuốc thường gặp lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai thực với mục tiêu cụ thể sau: 1) Khảo sát loại hình câu hỏi thông tin thuốc thu thập từ hoạt động Dược lâm sàng bệnh viện Bạch Mai 2) Khảo sát ... tình hình hoạt động thông tin thuốc giúp góp phần định hướng cho hoạt động thông tin thuốc hiệu Đề tài Khảo sát loại hình câu hỏi thông tin thuốc lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai tiến hành hai hình ... hoạt động thông tin thuốc bệnh viện Bạch Mai nói riêng bệnh viện Việt Nam nói chung 4.1 Các loại hình câu hỏi thông tin thuốc thu đƣợc 4.1.1 Số lượng câu hỏi TTT thu thập * Số câu hỏi hồi cứu...
 • 46
 • 797
 • 7

Luận văn tốt nghiệp: Khảo sát các loại hình câu hỏi thông tin thuốc thường gặp trên lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai pot

Luận văn tốt nghiệp: Khảo sát các loại hình câu hỏi thông tin thuốc thường gặp trên lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai pot
... tin thuốc thường gặp lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai thực với mục tiêu cụ thể sau: 1) Khảo sát loại hình câu hỏi thông tin thuốc thu thập từ hoạt động Dược lâm sàng bệnh viện Bạch Mai 2) Khảo sát ... tình hình hoạt động thông tin thuốc giúp góp phần định hướng cho hoạt động thông tin thuốc hiệu Đề tài Khảo sát loại hình câu hỏi thông tin thuốc lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai tiến hành hai hình ... hoạt động thông tin thuốc bệnh viện Bạch Mai nói riêng bệnh viện Việt Nam nói chung 4.1 Các loại hình câu hỏi thông tin thuốc thu đƣợc 4.1.1 Số lượng câu hỏi TTT thu thập * Số câu hỏi hồi cứu...
 • 46
 • 422
 • 1

NHẬN xét đặc điểm tổn THƯƠNG và các kỹ THUẬT PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG tại BỆNH VIỆN đại học y hà nội

NHẬN xét đặc điểm tổn THƯƠNG và các kỹ THUẬT PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG tại BỆNH VIỆN đại học y hà nội
... Hc Y H ni cho thy, tn thng ch yu l g y c xng ựi, chim 82,1% v thay khp hỏng bỏn phn cú xi mng l phng phỏp phu thut ch yu c la chn TI LIU THAM KHO on Vit Quõn, on Lờ Dõn (1998), Nhn xột v thay ... Charnley total Hip Arthroplasty at a minium of thirth years, The Journal of bone and Joint Surgery, Vol 86-A, pp 690695 ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG VIÊM RUộT THừA SAU MANH TRàNG ĐIềU TRị TạI BệNH ... ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG VIÊM RUộT THừA SAU MANH TRàNG ĐIềU TRị TạI BệNH VIệN ĐạI HọC Y NộI Kim Văn Vụ- Trng i hc Y H Ni T VN Viờm rut tha cp (VRTC) l cp cu thng gp nht cỏc cp cu ngoi khoa...
 • 3
 • 242
 • 4

Phân loại thông tinnhu cầu thông tin thuốc tại một số khoa lâm sàng của bệnh viện bạch mai

Phân loại thông tin và nhu cầu thông tin thuốc tại một số khoa lâm sàng của bệnh viện bạch mai
... TTT bệnh viện minh hoạ cụ thể hình1.1 Ban giám đốc bệnh viện Hội đồng thuốc điều trị Các khoa lâm sàng Khoa Dược Đơn vị thông tin thuốc Các khoa cận lâm sàng Hình1.1 Vị trí đơn vị thông tin thuốc ... tâm khu vực thông tin thuốc theo dõi phản ứng có hại thuốc - Các vấn đề khác có liên quan đến thông tin thuốc 1.3.2 Vị trí đơn vị thông tin thuốc bệnh viện Đơn vị thông tin thuốc bệnh viện thường ... thường sử dụng Đơn vị Thông tin thuốc - Bệnh viện Bạch Mai: tiến hành phần 2.3.1.3 2.3.2.2 Nhu cầu phản hồi thông tin thuốc * Nhu cầu nhận phản hồi từ đơn vị thông tin thuốc * Thời gian mong...
 • 45
 • 256
 • 1

Phân loại thông tinnhu cầu thông tin thuốc tại một số khoa lâm sàng của bệnh viện bạch mai

Phân loại thông tin và nhu cầu thông tin thuốc tại một số khoa lâm sàng của bệnh viện bạch mai
... quan đến việc đánh giá sử dụng lựa chọn thuốc Nhu cầu phản h i TTT bác sỹ: 100% bác sỹ có nhu cầu nhận phản hồi từ đơn vị TTT bệnh viện nhu cầu thông tin trình điều trị Trao đổi trực tiếp, ... sát loại hình câu hỏi TTT thu từ hoạt động DLS nhu cầu liên quan đến câu hỏi TTT cán y tế bệnh viện với hi vọng đưa đề xuất góp phần nâng cao hiệu hoạt động TTT bệnh viện Bạch Mai nói riêng bệnh ... 12 Tương tác thuốc 2,7 13 Sử dụng thuốc phụ nữ có thai, cho bú 1,8 14 Khác( giá, bảo hiểm ) 2,7 111 100 Tổng 90 Tạp chí NGHIÊN cứu Dược VÀ THÔNG TIN THUỐC bác sỹ có nhu cầu thông tin đưa hình...
 • 7
 • 208
 • 1

Khảo sát nhu cầu được hướng dẫn hội nhập vào chuyên ngành của sinh viên đại học bách khoa khi chuyển từ đại cương sang chuyên ngành phần 1

Khảo sát nhu cầu được hướng dẫn hội nhập vào chuyên ngành của sinh viên đại học bách khoa khi chuyển từ đại cương sang chuyên ngành phần 1
... nhu cầu hướng dẫn hội nhập vào chuyên ngành sinh viên Đại học Bách khoa chuyển từ đại cương sang chuyên ngành Đề tài đời sở nối kết hai luận văn trường Đại học Bách khoa: Khảo sát nhu cầu hướng ... hơn, SV cần hướng dẫn để sớm thích nghi với môi trường học chuyên ngành Đề tài Khảo sát nhu cầu hướng dẫn hội nhập vào chuyên ngành SV Đại học Bách khoa chuyển từ đại cương sang chuyên ngành nhằm ... hành, thí nghiệm… mà học đại cương họ chưa gặp phải Đề tài Khảo sát nhu cầu hướng dẫn hội nhập vào chuyên ngành sinh viên đại học Bách khoa chuyển từ đại cương sang chuyên ngành đời nhằm nối kết...
 • 89
 • 634
 • 0

Khảo sát nhu cầu được hướng dẫn hội nhập vào chuyên ngành của sinh viên đại học bách khoa khi chuyển từ đại cương sang chuyên ngành phần 2

Khảo sát nhu cầu được hướng dẫn hội nhập vào chuyên ngành của sinh viên đại học bách khoa khi chuyển từ đại cương sang chuyên ngành phần 2
... hướng dẫn hội nhập cho SV chuyên ngành số trường đại học, cao đẳng nước 32 CHƯƠNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ NHU CẦU HỘI NHẬP 4.1 Phương pháp thực 34 4 .2 Mô tả mẫu 41 4 .2. 1 Mẫu sinh viên năm 4 .2. 2 Mẫu sinh ... SANG CHUYÊN NGÀNH 3.1 Đặc điểm chương trình đào tạo trường Đại học Bách khoa 22 3 .2 Sơ lược đặc điểm khoa chuyên ngành trường Đại học 22 Bách khoa TP HCM 3.3 Những yếu tố khác biệt việc học chuyên ... 2. 3 Lý luận hướng nghiệp 17 2. 4 Nhiệm vụ hướng nghiệp nhà trường 17 2. 3 Mô hình nghiên cứu 19 CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH SINH VIÊN CÁC KHOA CHUYÊN NGÀNH KHI SINH VIÊN CHUYỂN TỪ ĐẠI CƯƠNG SANG...
 • 5
 • 348
 • 0

Khảo sát nhu cầu được hướng dẫn hội nhập vào chuyên ngành của sinh viên đại học bách khoa khi chuyển từ đại cương sang chuyên ngành phần 3

Khảo sát nhu cầu được hướng dẫn hội nhập vào chuyên ngành của sinh viên đại học bách khoa khi chuyển từ đại cương sang chuyên ngành phần 3
... cho SV năm 3) Xin chào bạn, Tôi sinh viên Đại học Bách khoa thực đề tài Khảo sát nhu cầu hội nhập chuyên ngành sinh viên Đại học Bách khoa Ý kiến bạn giúp đưa những chương trình hướng dẫn, đề ... Xin chào bạn, Tôi sinh viên Đại học Bách khoa thực đề tài Khảo sát nhu cầu hội nhập chuyên ngành sinh viên Đại học Bách khoa Ý kiến bạn giúp đưa những chương trình hướng dẫn, đề xuất lên nhà ... thích 3) Bạn vào trang web Khoa bạn chưa? o Có o Chưa 4) Bạn dành thời gian tuần để đọc sách (sách chuyên ngành liên quan đến ngành học bạn) o < tiếng o – tiếng o – tiếng o >=10 tiếng 5) Khi thắc...
 • 9
 • 417
 • 0

Khảo sát nhu cầu được hướng dẫn hội nhập vào chuyên ngành của sinh viên đại học bách khoa khi chuyển từ đại cương sang chuyên ngành phần 4

Khảo sát nhu cầu được hướng dẫn hội nhập vào chuyên ngành của sinh viên đại học bách khoa khi chuyển từ đại cương sang chuyên ngành phần 4
... cho Sinh viên nghèo, vượt khó, học giỏi” Thành lập Quỹ Tín dụng học tập sinh viên Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục vay tín dụng Ngân hàng Chính sách Xã hội Phụ lục PHIẾU THƠNG TIN LỊCH TIẾP SINH ... thiệu việc làm cho sinh viên: Tổ chức cho sinh viên năm thứ tham quan thực tế Doanh nghiệp Thành lập Quỹ Học bổng Khuyến học trao Học bổng Khuyến học năm học 2003-20 04 Tổ chức trao học bổng Nguyễn ... cho sinh viên Vận động nguồn tài trợ để hình thành phát triển quỹ học quỹ tín dụng cho sinh viên Đề nghị cấp học bổng, cho vay sinh viên, hỗ trợ sinh viên khó khăn Tổ chức hoạt động hướng nghiệp...
 • 15
 • 426
 • 0

Khảo sát nhu cầu được hướng dẫn hội nhập vào chuyên ngành của sinh viên đại học bách khoa khi chuyển từ đại cương sang chuyên ngành phần 5

Khảo sát nhu cầu được hướng dẫn hội nhập vào chuyên ngành của sinh viên đại học bách khoa khi chuyển từ đại cương sang chuyên ngành phần 5
... Đại học Việt Nam Có niềm tin, biết tháo gỡ vướng mắc, bổ khuyết thiếu sót, định chất lượng Đại học lên” Mặc dù có hệ thống Đại học gồm: Đại học Quốc gia đa ngành, Đại học vùng đa ngành, Đại học ... ngành, Đại học chuyên ngành, Đại học địa phương, Đại học chức, Đại học từ xa, Đại học dân lập tất thiếu đẳng cấp khu vực giới, chất lượng đào tạo ngày tụt hậu, hiệu so với nhu cầu đào tạo nhân ... định cấu - thí dụ có hay Hội đồng nhà nước công nhận tư cách ứng viên giáo sư”, Hội đồng khoa học tuyển chọn giáo sư Đại học - nội dung đánh giá nhà khoa học thành viên hội đồng định với nhau,...
 • 20
 • 376
 • 0

Khảo sát nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngoài giờ và tại nhà của những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh Viện đại học y Hà Nội năm 2010

Khảo sát nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngoài giờ và tại nhà của những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh Viện đại học y Hà Nội năm 2010
... VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ………***……… BÙI TH Y DƯƠNG KHẢO SÁT NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGOÀI GIỜ VÀ TẠI NHÀ CỦA NHỮNG BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ... quản lí bệnh viện Mục tiêu nghiên cứu: • Xác định nhu cầu dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhà bệnh nhân người nhà bệnh nhân đến khám bệnh bệnh viện Đại học Y Nội năm 2010 • Xác định số y u tố liên ... CSSK nhà người nhà bệnh nhân 37 Bảng 3.10 Các chuyên khoa có nhu cầu khám chữa bệnh người đến khám người nhà bệnh nhân 40 Bảng 3.11 Nhu cầu sử dụng dịch vụ CSSK nhà người đến khám bệnh...
 • 88
 • 558
 • 3

Khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ vệ sinh nhà ở của viên chức tại Thành phố Long Xuyên

Khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ vệ sinh nhà ở của viên chức tại Thành phố Long Xuyên
... sử dụng DVVSNO viên chức thành phố Long Xuyên Đánh giá nhu cầu sử dụng DVVSNO viên chức Thành phố Long Xuyên 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Nhu cầu sử dụng DVVSNO Đối tượng khảo ... thành phố lớn Nhu cầu cần thiết Thành phố Long Xuyên có người giúp việc đơn lẻ chưa có xuất dịch vụ hoàn thiện Vì vậy, đề tài nghiên cứu Khảo sát nhu cầu sử dụng DVVSNO viên chức Thành phố Long ... viên chức Thành phố Long Xuyên cần thiết tiến hành nghiên cứu 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng DVVSNO viên chức Thành phố Long Xuyên Đo lường nhu cầu sử...
 • 63
 • 193
 • 0

Luận văn thạc sĩ Báo chí đáp ứng nhu cầu thông tin thị trường tiêu thụ nông sản của nước ta thời hội nhập

Luận văn thạc sĩ Báo chí đáp ứng nhu cầu thông tin thị trường tiêu thụ nông sản của nước ta thời hội nhập
... quan báo chí thu hút độc giả đến với tờ báo 40 CHƯƠNG THỰC TRẠNG BÁO CHÍ ĐÁP ỨNG NHU CẦU THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ NÔNG SẢN CỦA NƯỚC TA 2. 1Nhu cầu thông tin thị trường tiêu thụ nông sản nước ... lượng tác phẩm báo chí thông tin thị trường tiêu thụ nông sản Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Báo chí đáp ứng nhu cầu thông tin thị trường tiêu thụ nông sản nước ta - Phạm vi ... tài: Báo chí đáp ứng nhu cầu thông tin thị trường tiêu thụ nông sản nước ta thời hội nhập (khảo sát năm 2009 báo: Nông thôn Ngày nay, Nông nghiệp Việt Nam, Nhân dân, Thời báo kinh tế) luận văn...
 • 144
 • 168
 • 0

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em khoa nhi bệnh viện đa khoa khu vực củ chi

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em khoa nhi bệnh viện đa khoa khu vực củ chi
... đến tuổi khoa Nhi bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi năm 2013 Với mục tiêu sau: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh viêm phổi trẻ em khoa Nhi bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi năm 2013 Đánh ... dụng kháng sinh cho hợp lý, an toàn hiệu điều trị Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Củ Chi thực đề tài: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh điều trị viêm phổi trẻ em từ tháng đến tuổi khoa Nhi ... HOA KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI TRẺ EM KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I : CK 60720412 gười hướng dẫn khoa...
 • 83
 • 791
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: các hội chứng thường gặp trên lâm sàngmẫu phiếu khảo sát cung cấp thông tin về thực trạng và nhu cầu đào tạo bồi dưỡng kiến thức của cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nướcnhu cầu thông tinkhảo sát nhu cầu học kỹ năng mềm của sinh viênthiết lập nhu cầu thông tinnhu cầu thông tin của doanh nghiệpnhu cầu thông tin doanh nghiệpphiếu khảo sát nhu cầu khách hàngmẫu phiếu khảo sát nhu cầu của khách hàngmẫu phiếu khảo sát nhu cầu khách hàngkhảo sát nhu cầu giải trímẫu khảo sát nhu cầu khách hàngnhu cầu thông tin của người khiếm thịtiêu chuẩn khảo sát công nghệ thông tinmẫu phiếu khảo sát nhu cầu việc làmchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học