Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em khoa nhi bệnh viện đa khoa khu vực củ chi

83 1,717 15
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2015, 08:47

LI C Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Vũ Thị Trâm - trường Đại học Dược Hà Nội – người đã trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, phòng kế hoạch tổng hợp, các Bác sĩ, Dược sĩ đang công tác tại Bệnh viên Đa khoa Khu vực Củ Chi đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi khảo sát, nghiên cứu và thực hiện luận văn tốt nghiệp này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo của trường Đại học Dược Hà Nội đã truyền đạt những kiến thức quý báu, tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành nhiệm vụ khóa học. Trong thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp, tôi đã nhận được sự động viên của gia đình, sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè và đồng nghiệp. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự giúp đỡ quý báu đó. Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2013 Hc viên Ds. Nguyễn Thị Ngọc Hoa BỘ Y TẾ I HC HÀ NI NGUYN TH NGC HOA KHO SÁT TÌNH HÌNH S DNG THUC KHÁNG SINH U TR VIÊM PHI TR EM KHOA NHI BNH VIN C C CHI LUP I  B Y T I HC HÀ NI NGUYN TH NGC HOA KHO SÁT TÌNH HÌNH S DNG THUC KHÁNG SINH U TR VIÊM PHI TR EM KHOA NHI BNH VIN C C CHI LUP I    : CK 60720412 ng dn khoa hc:  Trâm     I 2014 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Vũ Thị Trâm - trường Đại học Dược Hà Nội – người đã trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, phòng kế hoạch tổng hợp, các Bác sĩ, Dược sĩ đang công tác tại Bệnh viên Đa khoa Khu vực Củ Chi đã tạo điều kiện thuận lợi để tôi khảo sát, nghiên cứu và thực hiện luận văn tốt nghiệp này. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo của trường Đại học Dược Hà Nội đã truyền đạt những kiến thức quý báu, tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành nhiệm vụ khóa học. Trong thời gian nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp, tôi đã nhận được sự động viên của gia đình, sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè và đồng nghiệp. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự giúp đỡ quý báu đó. Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2013 Học viên Ds. Nguyễn Thị Ngọc Hoa MC LC Trang - LI C - MC LC - CÁC T VIT TT - DANH MC BNG - DANH MC HÌNH - NI DUNG  T V 1 NG QUAN 3 1.1. BNH VIÊM PHI 3 1.1.1. Tình hình dch t 3 1.1.1.1. Trên th gii 3 1.c 4 1.1.2. Nguyên nhân gây bnh 5 1.1.3. Phân loi 6 1.1.4. Ch 8 11.4.1. Triu chng lâm sàng 8 1.1.4.2. Triu chng cn lâm sàng 8 1.2. TÌNH HÌNH KHÁNG KHÁNG SINH CA MT S VI KHUN HAY GP TRONG VIÊM PHI 9 1.2.1. Kháng kháng sinh ca ph cu (S.pneumoniae) 9 1.2.2. Kháng kháng sinh ca H.influenzae 9 1.2.3. Kháng kháng sinh ca S.aureus 10 1.3. S DU TR VIÊM PHI 11 1. u tr viêm phi bng kháng sinh cho tr em 11 1.3.2. Mt s  u tr c th 12 1. u tr ca B Y t 12 1. u tr ca bnh ving 2 14 1. u tr ca b Chi 15 1.m c du tr viêm phi  tr em 18 1.4. MT S NG U TR VIÊM PHI CHO TR EM 19 1.4.1. Các Penicillin 20 1.4.2. Kháng sinh nhóm Aminoglycoside 24 1.4.3. Nhóm Macrolide 27 U 29 NG NGHIÊN CU 29 U 29 g pháp chn mu 29 p thông tin 29 2.3. NI DUNG NGHIÊN CU 29 2.3.1. Kho sát tình hình s dng kháng sinh ti mu nghiên cu 29 m bnh nhi liên quan ti vic s dng kháng sinh ti mu nghiên cu 29 2.3.1.2. Tình hình s du tr viêm ph 30 2.3.2. Phân tích tính hp lý trong s dng kháng sinh ti mu nghiên cu 30 2.4. X LÝ S LIU 31 T QU NGHIÊN CU 32 3.1. TÌNH HÌNH S DNG KHÁNG SINH TI MU NGHIÊN CU 32 m chung ca mu nghiên cu 32 3.1.1.1. Liên quan gia la tui và gii tinh trong bnh viêm phi 32 3.1.1.2. Liên quan gia la tu nng ca bnh viêm phi 33 3.1.1.3. ng ca thi tin bnh viêm phi 36 3.1.1.4. Các bnh hay gp mc kèm viêm phi 37 3.1.2. Tình hình s du tr bnh viêm phi 38 3.1.2.1. T l b dc khi nhp vin 38 c s dng ti mu nghiên cu 39 3.1.2.3. T l c kê theo tên gc 41 3.1.2.4. Kháng sinh liu pháp 41  c s dng ti mu nghiên cu 43  liu 43  liu 44 p lý s dng kháng sinh trong mu nghiên cu 44 3.2.1. Tuân th  u tr 44 3.2.2. Tuân th liu kháng sinh 45 3.2.3. Tuân th nh 3.2.4. Tuân th   u tr bng kháng sinh 47 3.2.6. Hiu qu u tr 47 N 49 4.1. V tình hình viêm phi tr em trong mu kho sát 49 4.2. V tình hình s du tr viêm phi 51 4.2.1.Thc trng s dng kháng sinh ti mu Nghiên cu  bnh vin 51 4.2.2.Tính hp lý trong vic s dng kháng sinh ti mu Nghiên cu 53  KT LU XUT 56  Kt lun 56 Tình hình s du tr viêm phi 56 V tính hp lý trong vic la chon thuc kháng sinh 57   xut 58  TÀI LIU THAM KHO 59  PH LC  Danh sách bnh nhân  Phiu kho sát DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KST Ký sinh trùng KS Kháng sinh U Uống T Tiêm N Số lượng bệnh nhân NC Nghiên cúu BV Bệnh viện NKHHCT Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính VP Viêm phổi VPN Viêm phổi nặng VPRN Viêm phổi rất nặng VK Vi khuẩn B.fragilis Bacteroides fragilis E.coli Escherichia coli H.influenzae Haemophilus influenzae K.pneumoniae Klebsiella pneuminiae N.meningitidis Nesseria meningitidis P.mirabilis Proteus mirabilis P.aeruginosa Pseudomonas aeruginosa S.aureus Staphylococcus aureus S.epidermidis Staphylococcus epidermidis S.pneumoniae Streptococcus pneumoniae DANH MỤC HÌNH TRONG LUẬN VĂN Số hình Tên hình Trang 3.1 Biểu đồ phân bố bệnh nhân theo tuổi và giới tính 33 3.2 Biểu đồ phân bố bênh nhân theo tuổi và độ nặng 34 3.3 Biểu đồ phân bố bệnh nhân theo tuổi và độ nặng theo phác đồ bệnh viện 35 3.4 Tỉ lệ trẻ nhập viện theo tháng 36 3.5 Biểu đồ số bệnh lý đi kèm với bệnh viêm phổi 37 3.6 Biểu đồ tỷ lệ sử dụng kháng sinh trước khi vào viện 38 3.7 Biểu đồ tỷ lệ sử dụng kháng sinh trước khi vào viện theo độ nặng của bệnh 39 3.8 Biểu đồ tỷ lệ sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi 42 3.9 Biểu đồ tỷ lệ hiệu quả điều trị bệnh viêm phổi 48 DANH MỤC HÌNH TRONG LUẬN VĂN Số hình Tên hình Trang 3.1 Biểu đồ phân bố bệnh nhân theo tuổi và giới tính 33 3.2 Biểu đồ phân bố bênh nhân theo tuổi và độ nặng 34 3.3 Biểu đồ phân bố bệnh nhân theo tuổi và độ nặng theo phác đồ bệnh viện 35 3.4 Tỉ lệ trẻ nhập viện theo tháng 36 3.5 Biểu đồ số bệnh lý đi kèm với bệnh viêm phổi 37 3.6 Biểu đồ tỷ lệ sử dụng kháng sinh trước khi vào viện 38 3.7 Biểu đồ tỷ lệ sử dụng kháng sinh trước khi vào viện theo độ nặng của bệnh 39 3.8 Biểu đồ tỷ lệ sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi 42 3.9 Biểu đồ tỷ lệ hiệu quả điều trị bệnh viêm phổi 48 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính trong đó có viêm phổi là nhóm bệnh rất phổ biến ở trẻ em, đặc biệt là ở trẻ dưới 5 tuổi. Đây là nhóm bệnh có tỉ lệ mắc cao, tần suất mắc nhiều lần trong năm và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ trong độ tuổi này. Theo tổ chức Y tế thế giới, hàng năm trên thế giới có khoảng 12,9 triệu trẻ em tử vong. Trong đó có 4,3 triệu trẻ chết vì nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính mà 95% là ở các nước đang phát triển. Vì vậy, tổ chức Y tế thế giới đã mở ra chương trình phòng chống viêm phổi trên phạm vi toàn cầu với mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong do bệnh viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi [18]. Nguyên nhân gây bệnh thường gặp là do virus và vi khuẩn. Ở trẻ nhỏ nguyên nhân chủ yếu là do virus, hay gặp là do virus hợp bào hô hấp. Ở trẻ lớn hơn chủ yếu là do vi khuẩn, đứng đầu là vi khuẩn phế cầu (S. pneumoniae), H.influenzae, S.aureus [11], [22]. Ngoài ra có thể có một số nguyên nhân ít gặp khác như nấm, ký sinh trùng, dị vật, hóa chất. Do nguyên nhân gây bệnh liên quan nhiều đến vi khuẩn, kể cả khi nhiễm ban đầu là virus vì khả năng bội nhiễm vi khuẩn cũng rất cao; vì vậy, kháng sinh luôn đóng vai trò quan trọng trong điều trị viêm phổi. Kháng Sinh (KS) đã giúp điều trị bệnh và góp phần hạ thấp tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên, trong điều trị viêm phổi có xu hướng sử dụng quá rộng rãi và phối hợp KS quá thường xuyên một cách không cần thiết. Vấn đề này luôn là mối quan ngại của nhiều nhà lâm sàng và vi khuẩn học, đồng thời gây nhiều tranh cãi trong cách sử dụng. Việc chỉ định KS quá rộng rãi và nhất là việc tự mua KS điều trị không có đơn của thầy thuốc là nguyên nhân của tình trạng vi khuẩn kháng KS ngày càng tăng. Ở nước ta, đánh giá tình hình sử dụng KS và nghiên cứu việc chỉ định KS hợp lí trong điều trị nhiễm khuẩn nói chung và viêm phổi nói riêng đang là một yêu cầu cấp [...]... việc sử dụng kháng sinh sao cho hợp lý, an toàn và hiệu quả trong điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Củ Chi chúng tôi thực hiện đề tài: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em từ 1 tháng đến 6 tuổi tại khoa Nhi bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi năm 2013 Với các mục tiêu sau: 1 Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong viêm phổi ở trẻ em tại khoa Nhi bệnh. .. bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi năm 2013 2 Đánh giá về tính hợp lý trong lựa chọn kháng sinh, liều lượng và đường dùng, nhịp đưa thuốc kháng sinh để điều trị viêm phổi cho trẻ em tại bệnh viện Từ đó đề xuất những ý kiến giúp cho việc sử dụng kháng sinh hiệu quả, an toàn, hợp lý hơn trong điều trị viêm phổi cho trẻ em tại bệnh viện 2 Chương 1 TỔNG QUAN 1.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ BỆNH VIÊM PHỔI 1.1.1 .Tình hình. .. tuổi này, vì vậy sau 48-72 giờ điều trị, nếu lâm sàng đáp ứng chậm nghi ngờ vi khu n không điển hình, điều trị thêm Erythromycin 14 1.3.2.3 Phác đồ của khoa Nhi bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi: Bảng 1.5: Phác đồ điều trị viêm phổi trẻ em ở bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi: TUỔI ĐIỀU TRỊ Viêm phổi rất nặng - Cephalosporin thế hệ thứ III: Cefotaxime (100mg/kg/ngày) - TMC chia 3-4 lần Hoặc Ceftriaxone... Aminosid Thời gian sử dụng Aminosid trung bình là 6,0 ± 2,4 ngày, trong đó có 55,8% được sử dụng kéo dài trên 5 ngày [12] - Theo tác giả Nguyễn Thị Mai Hòa trong nghiên cứu Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị viêm phổi cho trẻ em tại khoa Nhi bệnh viện đa khoa Lý Nhân Hà Nam” cho rằng: Do chưa có điều kiện làm kháng sinh đồ nên các bác sĩ lựa chon sử dụng kháng sinh đều dựa theo... dược động học của kháng sinh, đặc biệt là trị số t1/2 - Theo nghiên cứu của tác giả Lê Thanh Trúc về “ Đánh giá sử dụng kháng sinh hợp lý trong điều trị viêm phổi tại khoa nhi bệnh viện An Giang 18 9/2010 - 1/2011” cho thấy: Nhóm viêm phổi nhẹ vẫn còn nhi u trường hợp sử dụng chưa đúng đường dùng khi khởi đầu điều trị kháng sinh, và một số trường hợp sử dụng kháng sinh chưa hợp lý Sử dụng chưa đúng...thiết trong thực tế lâm sàng và đã được nhi u tác giả quan tâm.Tại bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi việc sử dụng kháng sinh như thế nào cho hiệu quả, hợp lý, an toàn, đặc biệt là trong điều trị viêm phổi nhi m trùng ở trẻ em cũng đang là một vấn đề cấp thiết cần phải có một giải pháp, song chưa có các đề tài nào quan tâm nghiên cứu cụ thể tình hình sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Vì vậy để... nhân gây tử vong hàng đầu tại các bệnh viện năm 2005 [18] Trong đề tài nghiên cứu khoa học "Tình hình viêm phổi ở trẻ em tại khoa Nhi, bệnh viện Lê Lợi" của mình, bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Trưởng khoa nhi, bệnh viện Lê Lợi, đã khảo sát trong 11 tháng của năm 2003, có tới 394 trẻ phải nhập viện điều trị Đề tài này cũng đưa ra cảnh báo về những nguy cơ mắc bệnh viêm phổi ở trẻ, đặc biệt là vào giai đoạn... trong quá trình điều trị 1.3 SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI 1.3.1 Phác đồ điều trị viêm phổi bằng kháng sinh cho trẻ em Viêm phổi ở trẻ em do nhi u nguyên nhân gây ra Việc điều trị kháng sinh tốt nhất là sau khi có kết quả chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh và kết quả kháng sinh đồ Tuy nhi n, phương pháp để xác định nguyên nhân cũng như làm kháng sinh đồ mất nhi u thời gian, hơn nữa cũng chỉ... nhóm, ở nhóm viêm phổi, sử dụng chưa đúng liều kéo dài thời gian nằm viện và thời gian hết sốt, ở nhóm viêm phổi nặng, sử dụng chưa đúng liều ngoài kéo dài thời gian nằm viện, thời gian hết sốt còn kéo dài thời gian hết suy hô hấp [24] - Theo nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Vân Anh và cộng sự Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm phổi ở trẻ em tại khoa nhi bệnh viện Bạch Mai... nếu có) Trong đó, hai nguyên tắc cơ bản là chống nhi m khu n và chống suy hô hấp  Trường hợp viêm phổi do vi khu n kháng kháng sinh Có một số nguyên tắc điều trị sau: - Tăng liều kháng sinh (đến mức liều tối đa cho phép) để nồng độ kháng sinh tối đa đạt được trong máu cao hơn nhi u lần nồng độ ức chế tối thiểu của vi khu n gây bệnh - Sử dụng các kháng sinh bền vững với β-lactamase của vi khu n - Phối . điều trị viêm phổi trẻ em từ 1 tháng đến 6 tuổi tại khoa Nhi bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi năm 2013. Với các mục tiêu sau: 1. Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong viêm phổi. việc sử dụng kháng sinh sao cho hợp lý, an toàn và hiệu quả trong điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực Củ Chi chúng tôi thực hiện đề tài: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong điều. trẻ em tại khoa Nhi bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi năm 2013. 2. Đánh giá về tính hợp lý trong lựa chọn kháng sinh, liều lượng và đường dùng, nhịp đưa thuốc kháng sinh để điều trị viêm phổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em khoa nhi bệnh viện đa khoa khu vực củ chi, Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em khoa nhi bệnh viện đa khoa khu vực củ chi, Khảo sát tình hình sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị viêm phổi trẻ em khoa nhi bệnh viện đa khoa khu vực củ chi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay