Nghiên cứu google map api và xây dựng ứng dụng trên android

nghiên cứu google map api xây dựng ứng dụng trên android

nghiên cứu google map api và xây dựng ứng dụng trên android
... tạo ứng dụng tìm kiếm dẫn đường hệ điều hành Android với tên “MapPro” “MapPro” ứng dụng đồ dựa Map APIs thiết bị Android Google Maps 1.2 Mục tiêu đề tài Tìm hiểu vấn đề xung quanh Google Map APIs ... sau cung cấp cho bạn Maps API Key • Thêm đoạn tham chiếu đến Maps API MapView Bạn sử dụng Maps API Key cho MapView ứng dụng Android, cung cấp ứng dụng ký kết với giấy chứng nhận mã MD5 mà bạn ... cách nhanh chóng xác nơi Ứng dụng đặc biệt thích hợp với khách du lịch cần cài đặt ứng dụng điện thoại sử dụng Khóa luận Nghiên cứu Google Map Api xây dựng ứng dụng Android bao gồm chương: Chương...
 • 105
 • 4,716
 • 177

Nghiên cứu google map api xây dựng ứng dụng trên android

Nghiên cứu google map api và xây dựng ứng dụng trên android
... sẵn Android từ ứng dụng xây dựng Bao gồm lớp MapView Overlay MapController để tương tác với đồ bên ứng dụng android. app: Một gói thư viện bậc cao, cung cấp truy cập đến liệu ứng dụng Gói ứng dụng ... đề tài tạo ứng dụng tìm kiếm dẫn đường hệ điều hành Android dựa Map APIs thiết bị Android Google Maps 1.2Mục tiêu đề tài Tìm hiểu vấn đề xung quanh Google Map APIs dịch vụ mà Google Maps hỗ trợ ... MainActivity sửa sau : package com.androidhive.googlemaps; import android. os.Bundle; import com .google. android. maps.MapActivity; public class AndroidGoogleMapsActivity extends MapActivity { @Override public...
 • 35
 • 212
 • 0

Nghiên cứu công nghệ webgis xây dựng trang web dự báo thời tiết khu vực nam bộ

Nghiên cứu công nghệ webgis và xây dựng trang web dự báo thời tiết khu vực nam bộ
... dụng công nghệ WebGIS Chương 3: Bài toán dự báo thời tiết – Biểu diễn đồ Giới thiệu toán dự báo thời tiết, cách giải yêu cầu cho toán dự báo dùng đồ Chương 4: Xây dựng Website Thời tiết Nam Bao ... nghiên cứu, quan vài công ty có nghiên cứu sử dụng GIS Về WebGIS số lượng người nghiên cứu Mục tiêu đề tài chia làm hai phần sau Công nghệ WebGIS - Nghiên cứu đồ - Nghiên cứu công nghệ WebGIS - Tìm ... hiểu MapServer triển khai công nghệ WebGIS mã nguồn mở Xây dựng ứng dụng website Thời tiết đồ sử dụng WebGIS - Phân tích trạng hệ thống dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam - Khảo sát yêu cầu -...
 • 131
 • 684
 • 13

Nghiên cứu hệ thống nhúng xây dựng ứng dụng giao tiếp Webcam

Nghiên cứu hệ thống nhúng và xây dựng ứng dụng giao tiếp Webcam
... chạy ứng dụng giao tiếp webcam  PHỤ LỤC XÂY DỰNG CÁC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRÊN BOARD PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHÚNG BOOT LOADER CHO KM9260 Boot loader có vai trò quan trọng hệ thống nhúng ... Sau U-boot load vào hệ thống Bootstrap thực thi, khởi tạo thông số cho CPU, load uboot thực thi uboot Khi uboot thực thi, u-boot command cho phép người sử dụng giao tiếp với hệ thống thông qua ... hệ thống từ thiệt bị media bên U7 - - - - boot hổ trợ nhiều lọai CPU họ CPU thông dụng U-boot hổ trọ board phát triển vi xử lý thông dụng U-boot thực cấu hình khối phần cứng board đặt chúng vào...
 • 19
 • 590
 • 3

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG NHÚNG XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIAO TIẾP WEBCAM

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG NHÚNG VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIAO TIẾP WEBCAM
... ứng dụng giao tiếp webcam ́ ́  PHỤ LỤC XÂY DỰNG CAC HƯƠNG DẪN THỰC HIỆN ́ ́ ́ TRÊN BOARD PHAT TRIỂN HỆ THÔNG NHUNG BOOT LOADER CHO KM9260 Boot loader có vai trò quan trọng hệ thống nhúng ... Sau U-boot load vào hệ thống Bootstrap thực thi, khởi tạo thông số cho CPU, load uboot thực thi uboot Khi uboot thực thi, u-boot command cho phép người sử dụng giao tiếp với hệ thống thông qua ... điều hành Linux CÀI ĐặT CHO BOARD PHÁT TRIỂN NHÚNG Tổ chức phần mềm hệ thống nhúng KM9260 BootStrap U-boot Kernel File System Cài đặt chương trình cho hệ thống 2.1 Cài đặt BootStrap U- boot - BootStrap...
 • 19
 • 219
 • 0

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: “Nghiên cứu giao thức SIP xây dựng ứng dụng Voice Chat" pptx

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: “Nghiên cứu giao thức SIP và xây dựng ứng dụng Voice Chat
... thoại Internet, SIP triển khai thương mại điện tử Chính vậy, chúng em chọn đề tài “Nghiên cứu giao thức SIP xây dựng ứng dụng Voice Chat” nhằm tìm hiểu, nghiên cứu giao thức SIP từ xây dựng hệ thống ... 02T2 13 Nghiên cứu giao thức SIP xây dựng ứng dụng Voice Chat II.2 Các đặc điểm giao thức SIP II.2.1 Thông điệp SIP (SIP messages) Các thành phần tham gia vào hệ thống dựa SIP báo hiệu cho trao ... Nghiên cứu giao thức SIP xây dựng ứng dụng Voice Chat SIP hệ thống truyền thông hợp SIP thành phần sử dụng với giao thức khác IETF để tạo nên kiến trúc đa phương tiện hoàn chỉnh, giao thức RTP...
 • 81
 • 429
 • 1

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ WEBGIS XÂY DỰNG TRANG WEBSITE HỖ TRỢ CUNG CẤP THÔNG TIN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ WEBGIS VÀ XÂY DỰNG TRANG WEBSITE HỖ TRỢ CUNG CẤP THÔNG TIN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... TRANG TỰA NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ WEBGIS VÀ XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ CUNG CẤP THÔNG TIN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả NGUYỄN ĐĂNG PHƢƠNG THẢO Khóa luận đƣợc đệ ... Nghiên cứu công nghệ WebGIS xây dựng Website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu khóa luận mô giải pháp cung cấp thông tin giao thông thông qua dịch vụ Google ... Để cung cấp thông tin giao thông cho ngƣời có phƣơng tiện thông tin đại chúng nhƣ phát thanh, truyền hình, bên cạnh có số web site hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông Tuy nhiên Web Site cung cấp...
 • 86
 • 669
 • 2

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu thuật toán FFT xây dựng ứng dụng phân tích phổ

Đồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu thuật toán FFT và xây dựng ứng dụng phân tích phổ
... thấy rõ việc áp dụng kỹ thuật số mà phân tích xử lý tín hiệu số vấn đề cốt lõi, hệ thống số Đề tài: Nghiên cứu thuật toán FFT xây dựng ứng dụng phân tích phổ tín hiệu làm rõ vấn đề Trong phạm ... Chơng III: Thuật toán biến đổi nhanh Fourier (FFT) Cấu trúc file Wave Chơng IV: Thiết kế xây dựng chơng trình hiển thị phổ tín hiệu file Wave Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu ứng dụng Đặc biệt ... số Mô tả vào/ra hệ thống Một hệ thống rời rạc theo thời gian toán tử toán học phép ánh xạ biến đổi tín hiệu( ngõ vào) thành tín hiệu khác( ngõ ra) dựa vào tập cố định quy luật phép toán Các tính...
 • 98
 • 1,634
 • 3

Báo cáo luận văn tốt nghiệp đại học nghiên cứu thuật toán FFT xây dựng ứng dụng phân tích phổ

Báo cáo luận văn tốt nghiệp đại học nghiên cứu thuật toán FFT và xây dựng ứng dụng phân tích phổ
... Lời cảm ơn YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI - Nghiên cứu thuật toán FFT - Yêu cầu phân tích cấu trúc file Wave - Nghiên cứu xử lý tín hiệu số - Xây dựng ứng dụng phân tích phổ tín hiệu file Wave mô nhiều chế ... rạc,hữu hạn) Biến đổi FFT tổng quát • Các phương pháp hiệu dựa việc phân tích DFT_N điểm thành DFT có kích thướ gọi thuật toán FFT • N=LM • Phân bố theo hàng:n=Ml+m • • • Phân bố theo cột:n=l+mL ... M=N/2,L=2 - Sử dụng tính chất DFT hệ số pha    Chia thành hai dãy N/4 điểm Biến đổi Fourier số Biến đổi FFT số Thuật toán FFT Cấu trúc file Wave - Wave file định dạng Microsoft sử dụng để lưu...
 • 21
 • 732
 • 0

Đồ án "Nghiên cứu hệ thống nhúng xây dựng ứng dụng giao tiếp Webcam" doc

Đồ án
... chạy ứng dụng giao tiếp webcam  PHỤ LỤC XÂY DỰNG CÁC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRÊN BOARD PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHÚNG BOOT LOADER CHO KM9260 Boot loader có vai trò quan trọng hệ thống nhúng ... Sau U-boot load vào hệ thống Bootstrap thực thi, khởi tạo thông số cho CPU, load uboot thực thi uboot Khi uboot thực thi, u-boot command cho phép người sử dụng giao tiếp với hệ thống thông qua ... boot hệ thống từ thiệt bị media bên - - - - U-boot hổ trợ nhiều lọai CPU họ CPU thông dụng U-boot hổ trọ board phát triển vi xử lý thông dụng U-boot thực cấu hình khối phần cứng board đặt chúng vào...
 • 20
 • 262
 • 2

Báo cáo đồ án tốt nghiệp "Nghiên cứu hệ thống nhúng xây dựng ứng dụng Webcam" pot

Báo cáo đồ án tốt nghiệp
... NỘI DUNG BÁO CÁO Tóm tắt đề tài: – Kỹ thuật lập trình nhúng Hệ thống nhúng Hệ điều hành nhúng – Nghiên cứu vi điều khiển nhúng ARM – Xây dựng ứng dụng mô board phát triển hệ thống nhúng KM9260 ... TỐT NGHIỆP ĐẶC TRƯNG HỆ THỐNG NHÚNG Hệ thống nhúng (embedded system) định nghĩa hệ thống chuyên dụng, thường có khả tự hành thiết kế tích hợp vào hệ thống lớn để thực chức chuyên biệt ĐỒ ... NHÚNG Khác với máy tính đa chức (multipurposes computers), hệ thống nhúng thường thực một vài chức định Hệ thống nhúng bao gồm thiết bị phần cứng phần mềm, hầu hết phải thỏa mãn yêu cầu hoạt động...
 • 21
 • 517
 • 5

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ WEBGIS XÂY DỰNG TRANG WEB DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC NAM BỘ -10 pot

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ WEBGIS VÀ XÂY DỰNG TRANG WEB DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC NAM BỘ -10 pot
... trung tâm dự báo thời tiết nước để cung cấp thông tin thời tiết nước cách nhanh chóng, xác • Mở rộng Website thành dịch vụ web cho phép nhiều đối tượng truy cập Xây dựng hệ thống dự báo thời gian ... Tân Tiến , Dự báo thời tiết phương pháp số trị, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 1997 [ 2] Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, Danh sách trạm Đài KTTV Khu vực Nam bộ, Tài liệu nội bộ, 1998 [ 3] ... biên), Hướng dẫn thiết kế trang web tương tác JavaScript, NXB Giáo Dục, 2001 Website: [ 10] Trang web Đài Khí tượng Thủy Văn Nam bộ, http://kttv-nb.org [ 11] Trang dự báo thời tiết, http://www.thoitiet.net...
 • 13
 • 395
 • 0

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ WEBGIS XÂY DỰNG TRANG WEB DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC NAM BỘ -10 ppsx

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ WEBGIS VÀ XÂY DỰNG TRANG WEB DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC NAM BỘ -10 ppsx
... 91 Chương : Xây dựng Website Thời tiết Nam 4.3.3 Màn hình Thời tiết vài ngày tới Hình 4-9 Màn hình thời tiết vài ngày tới Thông tin thời tiết tỉnh thành phố khu vực Nam Bộ hiển thị khung lưới ... thông tin thời tiết chi tiết cách nhấp chuột vào link ‘Chi tiết Bạn xem thời tiết ngày cách nhấp vào button cách nhấp vào button 92 ,xem ngày trước Chương : Xây dựng Website Thời tiết Nam 4.3.4 ... Chương : Xây dựng Website Thời tiết Nam 4.3.2 Màn hình Thời tiết ngày Hình 4-4 Màn hình thời tiết ngày Trang chia làm hai phần : Bên trái khung chứa chức thao tác đồ Hình...
 • 13
 • 287
 • 0

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ WEBGIS XÂY DỰNG TRANG WEB DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC NAM BỘ -8 pps

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ WEBGIS VÀ XÂY DỰNG TRANG WEB DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC NAM BỘ -8 pps
... : Xây dựng Website Thời tiết Nam Chương : Xây dựng Website Thời tiết Nam 4.1 Thiết kế kiến trúc hệ thống Hệ thống thiết kế với tầng khác sau : Hình 4-1 Kiến trúc hệ thống Tầng client : xây dựng ... qua thông tin cung cấp o Gởi Gởi lên Server o Xem thời tiết vài ngày tới Xem thời tiết ngày vài ngày tới 78 Chương : Xây dựng Website Thời tiết Nam 4.2.2 Mô hình Use – case Hình 4-2 Mô hình Use-Case ... Chương : Xây dựng Website Thời tiết Nam • Điểm mở rộng Không có 4.2.3.8 Truy vấn thông tin • Tóm tắt Use-case mô tả cách thức người dùng truy vấn thông tin thời tiết tỉnh-thành phố khu vực Nam Bộ •...
 • 13
 • 324
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu google map apinghien cuu cong nghe webgis va xay dung trang web du bao thoi tiet khu vuc nam bonghiên cứu nhu cầu tham gia xây dựng và sử dụng nhãn hiệu tập thể rau an toànhoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing trong công ty xây dựng công nghiệp hà nộiviện nghiên cứu khoa học công nghệ xây dựngđề tài nghiên cứu khoa học sinh viên xây dựngnghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cho trường tiểu học dân lập quốc tế việt úc thành phố hồ chí minhnghiên cứu khoa học đại học xây dựngnghiên cứu thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới tại tỉnh ninh bìnhnghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý cấp tỉnh ở quản bìnhnghiên cứu đề xuất phương án xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi tại công ty tnhh một thành viên thủy lợi phúc yên tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu độc tính cấp và tác dụng điều trị của bài thuốc tế sinh thận khí hoàn gia vị trên bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng suy thận mạnkết quả nghiên cứu bồi dưỡng thường xuyên xây dựng môi trường học tập cho học sinh thcscác nghiên cứu về vai trò và sử dụng các loài bxbmnghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống quản lý môi trường cho công ty tnhh may thuận tiếnDS nguoi lien quan trong gia dinh Le Minh ChiLy lich Dang Ai LienHồ sơ ứng cử của nhóm cổ đông lớn và đề cử TV HDQT và BKS cùng SYLL các ứng viên | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Ly lich Ha Anh TuanLy lich Voang Voi co lien quan Phu luc 2HDQT de cu 2 TV HDQTGiai trinh BCTC chua KT voi BC da KT4. Thuyet minh BCTC - Quy II- 201020090218-KSH- Thuyet minh BCTC_QuyIV. 200820090519-KSH- Thuyet minh BCTC - Quy I- 200920090806-KSH-BCTC soat xet 6 thang dau nam 2009 – KSH 5. BCLC tien teHDA TB DHCDTN 2017 signedTTr001 PPLN 2014- KH2015TTr002A Bang tham chieu sua doi dieu le Cong tyTTr004 Lua chon kiem toan 2014TTr005 To trinh so luong HDQT BKS 2014-2018Mau giay xac nhan du DH 2014lời cảm ơn ngày xưng tội lần đầubao cao tien do su dung von 17.05.2017nq so 14 tq bo nhiem ptgd nguyen truong sonnq so 13 tq so do to chuc moi đk so do