NGHIêN cứu NHIỄM KHUẨN hô hấp ở BỆNH NHÂN đột QUỴ não GIAI đoạn cấp cần THôNG KHÍ cơ học

NGHIêN cứu NHIỄM KHUẨN hấp BỆNH NHÂN đột QUỴ não GIAI đoạn cấp cần THôNG KHÍ học

NGHIêN cứu NHIỄM KHUẨN hô hấp ở BỆNH NHÂN đột QUỴ não GIAI đoạn cấp cần THôNG KHÍ cơ học
... nhóm nhiễm khuẩn hấp bệnh nhân đột quỵ Tần suất mắc nhiễm khuẩn hấp Tần suất mắc VPTM = 25 bệnh nhân/ 1000 ngày thở máy Tần suất mắc VKPQTM = 27 bệnh nhân/ 1000 ngày thở máy Thời gian xuất nhiễm ... NKHH trước đột quỵ NKHH trước thở máy 48  Thời gian nhập viện muộn sau đột quỵ > 10 ngày Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả, hồi cứu phần Phương tiện nghiên cứu   Ống ... (19,8) > 0,05 Thông số Tuổi (± SD) Nhóm tuổi* Giới* Chung (n = 81) p(1,2) 63,5 ± 12,1 > 0,05 > 0,05 Biểu đồ 3.1: Phân bố giới nhóm nghiên cứu Phân loại nhiễm khuẩn hấp bệnh nhân đột quỵ Biểu đồ...
 • 45
 • 281
 • 0

NGHIÊN cứu NHIỄM KHUẨN hấp BỆNH NHÂN đột QUỴ não GIAI đoạn cấp THÔNG KHÍ học

NGHIÊN cứu NHIỄM KHUẨN hô hấp ở BỆNH NHÂN đột QUỴ não GIAI đoạn cấp có THÔNG KHÍ cơ học
... đánh giá biểu nhiễm khuẩn hấp viêm phổi thở máy, viêm phổi bệnh viện nặng phải thở máy viêm khí phế quản thở máy bệnh nhân đột quỵ não cấp phải thông khí học Trung tâm Đột quỵ não Bệnh viện trung ... phổi thở máy [25] nước nhiều nghiên cứu viêm phổi thở máy chưa nghiên cứu tiến hành đánh giá nhiễm khuẩn hấp (gồm viêm phổi viêm khí phế quản) nhóm bệnh nhân đột quỵ não cấp thở máy ... sàng cận lâm sàng nhiễm khuẩn hấp bệnh nhân đột quỵ não thở máy Tìm hiểu số loại vi khuẩn gây nhiễm khuẩn hấp bệnh nhân đột quỵ não thở máy, đề kháng kháng sinh số vi khuẩn hay gặp Đánh...
 • 147
 • 198
 • 0

NGHIÊN cứu NHIỄM KHUẨN hấp BỆNH NHÂN đột QUỴ GIAI đoạn cấp cần THÔNG KHÍ học

NGHIÊN cứu NHIỄM KHUẨN hô hấp ở BỆNH NHÂN đột QUỴ GIAI đoạn cấp cần THÔNG KHÍ cơ học
... PHềNG HC VIN QUN Y BNH VIN TRUNG NG QUN I 108 MAI HUYN NGHIÊN CứU NHIễM KHUẩN HấP BệNH NHÂN ĐộT QUỵ NãO GIAI ĐOạN CấP CầN THÔNG KHí HọC Chuyờn ngnh : Ni thn kinh LUN VN BC S CHUYấN KHOA ... Hemophilus influenza, Streptococus pneumonia, Mycobacter catarrhalis - Viờm phi liờn quan n th mỏy giai on mun: xy sau 96 gi th mỏy, thng nhim cỏc chng vi khun khỏng thuc, ỏp ng iu tr kộm, tiờn lng ... tin trin dn sang VKPQTM v mt s bnh nhõn phỏt trin thnh viờm phi liờn quan th mỏy, VKPQTM c cho l giai on trung gian cho quỏ trỡnh xõm nhp ca vi khun t ng hụ hp di dn ti VPTM [22] S phõn bit gia...
 • 120
 • 335
 • 0

Khảo sát sự thay đổi huyết áp bằng Holter huyết áp bệnh nhân đột quỵ não giai đoạn cấp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Khảo sát sự thay đổi huyết áp bằng Holter huyết áp ở bệnh nhân đột quỵ não giai đoạn cấp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
... đổi huyết áp Holter huyết áp bệnh nhân đột quỳ não giai đoạn cấp điều trị Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên với hai mục tiêu: Mô tả thay đổi huyết áp Holter huyết áp 48 bệnh nhân đột quỵ ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC TRẦN THÚY HẰNG KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI HUYẾT ÁP BẰNG HOLTER HUYẾT ÁP BỆNH NHÂN ĐỘT QUỲ NÃO GIAI ĐOẠN CẤP ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN ... bệnh nhân đột quỵ não giai đoạn cấp điều trị Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên Xác định số yếu tố liên quan đến thay đổi huyết áp bệnh nhân đột quỵ não giai đoạn cấp Số hóa Trung tâm Học liệu...
 • 101
 • 342
 • 3

Báo cáo y học: "KHáNG INSULIN Và ChứC NăNG Tế BÀO BệNH NHâN độT QUỵ NãO GIAI đơN CấP TíNH" pot

Báo cáo y học:
... hin tng khỏng insulin, i kốm mt cỏc yu t nguy c cng lm gia tng mc khỏng insulin S khỏc bit cha cú ý ngha thng kờ ca ch s CNTB gia BN QN cú kốm theo cỏc yu t nguy c cho thy: khỏng insulin bao ... nng tit insulin ca t bo cha thy cú liờn quan vi tng huyt ỏp, tha cõn, ri lon lipid mỏu Tài liệu tham khảo Lờ Thanh Hi, Nguyn c Hong, Lờ Chuyn v CS Nghiờn cu khỏng insulin - yu t nguy c ca nhi ... nhúm chng nhn thy: Khỏng insulin BN QN + BN QN giai on cp tớnh cú biu hin khỏng insulin v gim chc nng tit insulin ca t bo cỏc mc khỏc + Biu hin khỏng insulin v ri lon chc nng tit insulin ca t...
 • 8
 • 156
 • 1

Nghiên cứu vi khuẩn sinh beta- lactamase hoạt phổ rộng gây ô nhiễm khuẩn hấp bệnh nhân thở máy

Nghiên cứu vi khuẩn sinh beta- lactamase hoạt phổ rộng gây ô nhiễm khuẩn hô hấp ở bệnh nhân thở máy
... sinh beta -lactamase hoạt phổ rộng gây nhiễm khuẩn hấp bệnh nhân thở máy Với mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ vi khuẩn sinh beta -lactamase hoạt phổ rộng (Extended Spectrum Beta Lactamase - ESBL) gây nhiễm ... beta -lactamase hoạt phổ rộng (ESBL) thực gánh nặng điều trị nhiễm khuẩn bệnh vi n nói chung nhiễm khuẩn hấp liên quan đến thở máy nói riêng [09] Vì tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu vi khuẩn sinh ... nghiên cứu bệnh vi n vùng bắc nước Mỹ bệnh nhân phải thở máy có khả vi m phổi bệnh vi n cao gấp lần bệnh nhân thở máy Thêm vào đó, thập kỷ mối liên quan thời gian thông khí nhân tạo (TKNT), thở...
 • 96
 • 371
 • 2

nghiên cứu tình trạng rối loạn đường huyết bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp

nghiên cứu tình trạng rối loạn đường huyết ở bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp
... tăng đường huyết bệnh nhân NMN giai đoạn cấp số lượng hạn chế Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu tình trạng rối loạn đường huyết bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp" ... cấp" với mục tiêu: Nghiên cứu tình trạng thay đổi đường máu bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp Nhận xét diễn biến tăng đường huyết với diễn biến lâm sàng bệnh nhân NMN giai đoạn cấp 3 Chương TỔNG ... bệnh nhân cấp cứu nội khoa, bệnh nhân chấn thương sọ não, bệnh nhân TBMMN [8], [19] Và tình trạng tăng đường máu trường hợp bệnh cấp tính coi phổ biến hầu hết nghiên cứu Nghiên cứu tình trạng...
 • 78
 • 411
 • 5

Nghiên cứu nồng độ protein S100B và NSE huyết thanh bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp tại bệnh viện trung ương Huế

Nghiên cứu nồng độ protein S100B và NSE huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp tại bệnh viện trung ương Huế
... có nghiên cứu hai chất này, tiến hành đề tài Nghiên cứu nồng độ protein S100B NSE huyết bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp Bệnh viện Trung ƣơng Huế , với mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát nồng độ ... quan mức độ nặng NMN với nồng độ ure créatinin 22 KẾT LUẬN Nồng độ protein S100B NSE huyết bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp giá trị tiên lƣợng sống Trung vị nồng độ protein S100B nhóm bệnh 0,404 ... Đặc điểm protein S100B NSE bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp giá trị tiên lƣợng sống 4.2.1 Nồng độ protein S100B nhóm nghiên cứu Kết bảng 3.3 cho thấy trung vị protein S100B huyết nhóm bệnh 0,404...
 • 52
 • 180
 • 0

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ PROTEIN S100B VÀ NSE HUYẾT THANH BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ (FULL)

NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ PROTEIN S100B VÀ NSE HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ (FULL)
... nồng độ protein S100B NSE huyết bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp Bệnh viện Trung ƣơng Huế Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Khảo sát nồng độ protein S100B NSE huyết bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC HỒNG TRỌNG HANH NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ PROTEIN S100B NSE HUYẾT THANH BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Chun ... lượng nhồi máu não 3.2.2 Sự gia tăng nồng độ protein S100B NSE huyết dự báo cho diễn tiến nặng nguy tử vong bệnh nhân nhồi máu não cấp 3.2.3 Qua việc định lượng nồng độ protein S100B NSE huyết thanh, ...
 • 189
 • 289
 • 1

NGHIÊN cứu NỒNG độ n TERMINAL PRO b NATRIURETIC PEPTIDE HUYẾT TƯƠNG BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT não GIAI đoạn cấp

NGHIÊN cứu NỒNG độ n TERMINAL PRO b NATRIURETIC PEPTIDE HUYẾT TƯƠNG ở BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT não GIAI đoạn cấp
... (r=-0,16) n< /b> ng < /b> độ < /b> NT-proBNP huyết tương b nh nh n < /b> xuất huyết n< /b> o với n< /b> ng < /b> độ < /b> Natri máu b nh nh n < /b> B N < /b> LU N < /b> N< /b> ng < /b> độ < /b> NT-proBNP huyết tương b nh nh n < /b> b Xuất huyết n< /b> o giai đo n < /b> cấp b nh vi n < /b> Trung ương ... quan n< /b> ng < /b> độ < /b> Natri máu với n< /b> ng < /b> độ < /b> NT-proBNp huyết tương b nh nh n < /b> XHN giai đo n < /b> cấp. Tuy nhi n < /b> số tác giả nghi n < /b> < /b> cứu < /b> nh n < /b> thấy có gia tăng n< /b> ng < /b> độ < /b> NTproBNP b nh nh n < /b> xuất huyết nh n < /b> b nh nh n < /b> có ... QUẢ NGHI N < /b> CỨU N< /b> ng < /b> độ < /b> NT-proBNP huyết tương b nh nh n < /b> b xuất huyết n< /b> o giai đo n < /b> cấp b nh vi n < /b> Trung ương Huế 1.1 Tuổi trung b nh giới nhóm b nh nh n < /b> XHN giai đo n < /b> cấp với nhóm chứng B ng 1:...
 • 4
 • 169
 • 0

nghiên cứu nồng độ tnf a huyết thanh bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp

nghiên cứu nồng độ tnf a huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp
... 10 Al-Bahhrani A, Taha S (2007), TNF- alpha and IL-8 in acute stroke and the modulation of these cytokines by antiplatelet agents, Current Neurovasc Res, 4(1), pp 31-37 11 Castillo J, Moro MA, ... S; Speranza R, Ferrari M, Evangelista A (2005), A role of TNF- alpha gene variant on juvenile ischemic stroke, European Journal of Neurology, 12(12), pp 989-993 17 Tiina Sairanen, Olli Carpén (2001), ... đị bở ô g rì g ê ứu rê ế g ro g ữ g ă gầ C ú g ô ế đề ày ằ ụ Xác định nồng độ TNF- huyết bệnh nhân nhồi máu não so với người bình thường Khảo sát mối tương quan nồng độ TNF- huyết với mức độ...
 • 8
 • 125
 • 0

Nghiên cứu rối loạn lipide máu bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu rối loạn lipide máu ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối có lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ
... bệnh nhân nước ta 3 Xuất phát từ nhu cầu tiến hành thực nghiên cứu với tên đề tài: Nghiên cứu rối loạn lipide máu bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ bệnh viện đa khoa thành ... 2.1.1.1 Nhóm suy thận mạn Chúng nghiên cứu 83 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ mức lọc cầu thận 15ml/phút, lọc máu thận nhân tạo chu kỳ từ ba tháng chín năm lọc máu từ 2-3 lần ... thành phố Cấn Thơ với mục tiêu sau: 1- Đánh giá rối loạn số thành phần lipide máu bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ 2- Nghiên cứu mối tương quan rối loạn lipide máu với:...
 • 93
 • 602
 • 14

Nghiên cứu nồng độ Lipoprotein-Associated Phospholipase A2 huyết thanh bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp

Nghiên cứu nồng độ Lipoprotein-Associated Phospholipase A2 huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp
... cứu nồng độ Lipoprotein-Associated Phospholipase A2 huyết bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Xác định nồng độ Lp-PLA2 huyết bệnh nhân nhồi máu não cấp ngày đầu sau khởi ... Massachusetts nồng độ Lp-PLA2 bệnh nhân bị đột quỵ thiếu máu não cấp tính Nghiên cứu so sánh 685 bệnh nhân bị đột quỵ thiếu máu não trước có thiếu máu não thống qua 586 bệnh nhân đột quỵ não trước ... tượng nghiên cứu 81 4.2 Nồng độ Lp-PLA2 huyết bệnh nhân nhồi máu não cấp bảy ngày đầu sau khởi phát vai trò tiên lượng nguy nhồi máu não 91 4.3 Mối liên quan nồng độ Lp-PLA2 huyết...
 • 169
 • 77
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tăng đường huyết mối phát hiện ở bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấpđề tài nghiên cứu nhiem khuan ho hap duoi o nguoi lonđặc điểm phân bố các chủng vi khuẩn gây bệnh trong nhiễm khuẩn hô hấp ở bệnh nhi 0 đến 6 tuổi và một số yếu tố liên quannghiên cứu biến chứng xuất huyết tiêu hoá trên ở bệnh nhân đột quỵ não tại bv t wqđ 108 từ 2003 – 2007bệnh nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ emsang kien kinh nghiem phong chong benh nhiem khuan ho hap o tre emông tác phòng chống dịch bệnhnhiễm khuẩn hô hấp ở trẻnhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ nhỏnhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ emnghiên cứu dấu hiệu đồng tử ở bệnh nhân bị rắn hổ cắn tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai từ năm 2011 2012nghiencuu tinh hinh nhiem khuan ho hap o nguoi lonnghiên cứu tình trạng kháng aspirin ở bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tim mạch caonghiên cứu biến chứng tụt huyết áp trong lọc máu chu kỳ ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnhận xét thực trạng chẩn đoán và điều trị nhiễm khuẩn hạt tophi ở bệnh nhân gút tại khoa cơ xương khớp bệnh viện bạch mainghiên cứu rối loạn lipid máu ở bệnh nhân tiền đái tháo đườngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh