Nghiên cứu một số đặc điểm biểu lộ dấu ấn miễn dịch và thay đổi chức năng của tế bào natural killer trongung thư vú tái phát

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý bệnh viêm phổi chó biện pháp điều trị

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý bệnh viêm phổi chó và biện pháp điều trị
... sGPT (Glutamat Pyruvat Transaminase) 4.5 92 T n thng b nh 95 ph i m c b nh viờm ph i 4.5.1 T n thng b nh i th 4.5.2 T n thng b nh vi th 95 ph i viờm ph i 98 4.6 i u tr th nghi m b nh ... t s c i m b nh b nh viờm ph i v bi n phỏp i u tr 1.2 M c ớch c a ti - Xỏc nh rừ bi u hi n lõm sng c a m c b nh - Xỏc nh rừ c i m b nh lý, s bi n i m t s ch tiờu sinh lý, sinh hoỏ mỏu ... v c bi t l nghiờn c u lm rừ cỏc c i m b nh c a m c b nh viờm ph i núi riờng cũn r t ớt Xu t phỏt t th c t trờn, v i m c ớch lm rừ c i m b nh c a b nh t ú s l c s khoa h c cho vi c xõy...
 • 127
 • 650
 • 3

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo công nghệ sản xuất giống tôm He chân trắng Litopenaeus Vannamei (Boone, 1931)

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo và công nghệ sản xuất giống tôm He chân trắng Litopenaeus Vannamei (Boone, 1931)
... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 vi 2.3.1 Nghiên cứu số đặc điểm sinh học sinh sản tơm chân trắng điều kiện ni nhân tạo 41 2.3.2 Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tơm chân trắng ... 1.3 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ SINH SẢN NHÂN TẠO TƠM CHÂN TRẮNG 18 1.3.1 Nghiên cứu liên quan đến ni thành thục tơm chân trắng bố mẹ 18 1.3.2 Nghiên cứu liên quan đến sản xuất giống nhân ... Chƣơng - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 63 3.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN NHÂN TẠO CỦA TƠM CHÂN TRẮNG 63 3.1.1 Sự phát triển buồng trứng sức sinh sản tơm chân trắng điều kiện...
 • 162
 • 804
 • 4

nghiên cứu một số đặc điểm giải phẫu động mạch thân tạng động mạch gan ở người việt nam

nghiên cứu một số đặc điểm giải phẫu động mạch thân tạng và động mạch gan ở người việt nam
... ủy động mạch gan trái theo Nguyễn Hữu [27] + Một động mạch gan từ động mạch thân tạng động mạch gan phải bù, động mạch gan phải bù đến từ động mạch thân tạng, động mạch vị tá tràng, động mạch ... song với nghiên cứu động mạch thân tạng đẩy mạnh phẫu thuật ghép gan đời Việt Nam nghiên cứu động mạch thân tạng chưa đầy đủ Lê Văn Cường nghiên cứu dạng dị dạng động mạch người Việt Nam mô tả ... động mạch thân tạng tách thành bốn nhánh tận động mạch vị trái, động mạch tỳ, động mạch gan phải động mạch gan trái Hình1.11 Động mạch gan trái động mạch gan phải tách sớm từ động mạch thân tạng...
 • 71
 • 2,213
 • 12

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, đa hình di truyền tính kháng với hóa chất diệt côn trùng nhóm loài anopheles leucosphyrus ở việt nam

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, đa hình di truyền và tính kháng với hóa chất diệt côn trùng nhóm loài anopheles leucosphyrus ở việt nam
... Hồng Ngọc NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, ĐA HÌNH DI TRUYỀN VÀ TÍNH KHÁNG VỚI HÓA CHẤT DI T CÔN TRÙNG CỦA NHÓM LOÀI ANOPHELES LEUCOSPHYRUS VIỆT NAM Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 62.42.70.01 ... vector truyền sốt rét nguy hiểm này, tiến hành đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, đa hình di truyền tính kháng với hóa chất di t côn trùng nhóm loài Anopheles leucosphyrus Việt Nam Với Mục ... chất di t côn trùng muỗi sống nhà quần thể muỗi bị tiêu di t 1.4.3 Tình trạng đáp ứng với hóa chất di t số loài Anopheles Việt Nam Việt Nam, số kết nghiên cứu mức độ nhạy cảm với hoá chất di t...
 • 140
 • 252
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, đa hình di truyền tính kháng với hóa chất diệt côn trùng của nhóm loài anopheles leucosphyrus ở việt nam

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, đa hình di truyền và tính kháng với hóa chất diệt côn trùng của nhóm loài anopheles leucosphyrus ở việt nam
... Hồng Ngọc NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, ĐA HÌNH DI TRUYỀN VÀ TÍNH KHÁNG VỚI HÓA CHẤT DI T CÔN TRÙNG CỦA NHÓM LOÀI ANOPHELES LEUCOSPHYRUS VIỆT NAM Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 62.42.70.01 ... vector truyền sốt rét nguy hiểm này, tiến hành đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, đa hình di truyền tính kháng với hóa chất di t côn trùng nhóm loài Anopheles leucosphyrus Việt Nam Với Mục ... chất di t côn trùng muỗi sống nhà quần thể muỗi bị tiêu di t 1.4.3 Tình trạng đáp ứng với hóa chất di t số loài Anopheles Việt Nam Việt Nam, số kết nghiên cứu mức độ nhạy cảm với hoá chất di t...
 • 140
 • 287
 • 0

tóm tắt luận án Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo công nghệ sản xuất giống tôm He chân trắng Litopenaeus Vannamei (Boone, 1931)

tóm tắt luận án Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo và công nghệ sản xuất giống tôm He chân trắng Litopenaeus Vannamei (Boone, 1931)
... tiên vào năm 2001 t i Khánh Hòa, Phú n B c Liêu [15], [16] Nh ng nghiên c u v ni tơm chân tr ng t i Vi t Nam ã c c p lu n án 1.3 M t s nghiên c u v sinh s n nhân t o tơm chân tr ng Các nghiên ... 2.3 Phương pháp nghiên c u 2.3.1 Nghiên c u m t s c i m sinh h c sinh s n c a tơm chân tr ng i u ki n ni nhân t o 2.3.1.1 Nghiên c u s phát tri n bu ng tr ng s c sinh s n c a tơm chân tr ng i u ... 1.4 Nghiên c u v b nh tơm chân tr ng th gi i Vi t Nam CHƯƠNG 2- V T LI U & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 i tư ng, a i m th i gian nghiên c u 2.1.1 i tư ng: Tơm chân tr ng L vannamei (Boone,1 931)...
 • 12
 • 128
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Áo cộc cây Đuôi ngựa để làm cơ sở cho việc bảo tồn các loài thực vật qúy hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc – Phia Đén tỉnh Cao Bằng

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây Áo cộc và cây Đuôi ngựa để làm cơ sở cho việc bảo tồn các loài thực vật qúy hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc – Phia Đén tỉnh Cao Bằng
... KBT Phia Oc Phia ộn, huyn Nguyờn Bỡnh , tnh Cao Bng vi tờn ti: Nghiờn cu mt s c im sinh hc loi cõy o cc v cõy uụi nga lm c s cho vic bo tn cỏc loi thc vt quý him ti KBT Phia Oc Phia ộn tnh Cao ... KBT Phia Oc Phia ộn, huyn Nguyờn Bỡnh , tnh Cao Bng vi tờn ti: Nghiờn cu mt s c im sinh hc loi cõy o cc v cõy uụi nga lm c s cho vic bo tn cỏc loi thc vt quý him ti KBT Phia Oc Phia ộn tnh Cao ... chiliantha) ti Khu bo tn thiờn nhiờn Phia Oc Phia ộn tnh Cao Bng a im v thi gian nghiờn cu 3.2.1 a im tin hnh nghiờn cu - ti trung nghiờn cu, trin khai diờn tớch rng ti KBTTN Phia Oc Phia ộn tnh Cao...
 • 61
 • 137
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây phá lửa từ đó đề xuất các biện pháp bảo tồn loài tại khu bảo tồn loài sinh cảnh nam xuân lạc huyện chợ đồn tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài cây phá lửa từ đó đề xuất các biện pháp bảo tồn loài tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh nam xuân lạc huyện chợ đồn tỉnh bắc kạn
... tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học loài Phá Lửa (Tacca subflabellata P.P Ling & C T Ting) từ đề xuất biện pháp bảo tồn loài khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn ... thực đề tài tốt nghiệp nhằm: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học loài Phá Lửa (Tacca subflabellata P.P Ling & C T Ting) từ đề xuất biện pháp bảo tồn loài khu bảo tồn loài sinh cảnh Nam Xuân Lạc tỉnh ... số đặc điểm sinh vật học, sinh thái học loài Phá Lửa, từ đề xuất số giải pháp để bảo tồn phát triển loài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học Việc nghiên cứu giúp củng...
 • 66
 • 80
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của tráp vây vàng (acanthopagrus latus houttuyn, 1782) tại vùng nước lợ hải phòng

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của tráp vây vàng (acanthopagrus latus houttuyn, 1782) tại vùng nước lợ hải phòng
... Hùng, thực đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh học sinh sản tráp vây vàng Acanthopagrus latus (Houttuyn, 1782) vùng nớc lợ Hải phòng Việc nghiên cứu đối tợng có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao, ... nớc lợ Hải Phòng 21 3.3 Nghiên cứu số đặc điểm sinh học 21 3.3.1 Phân bố, vòng đời 21 3.3.2 Tuổi kích thớc thành thục nhỏ 22 3.4 Nghiên cứu số đặc điểm sinh học sinh sản tráp vây vàng 22 3.4.1 ... nớc lợ nuôi lồng bè, nhiều việc cần phải giải năm tới giải giống thông qua đờng sinh sản nhân tạo Chính thực đề tài nghiên cứu số đặc điểm sinh học sinh sản tráp vây vàng vùng nớc lợ Hải Phòng...
 • 72
 • 479
 • 4

Tài liệu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI GÂY TRỒNG LOÀI BO (Brownlowia tabularis Pierre), XOAN MỘC (Toona surenii (Blume) Merr) DẦU CÁT (Dipterocarpus condorensis Ashton) pptx

Tài liệu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI VÀ GÂY TRỒNG LOÀI LÒ BO (Brownlowia tabularis Pierre), XOAN MỘC (Toona surenii (Blume) Merr) VÀ DẦU CÁT (Dipterocarpus condorensis Ashton) pptx
... hình rừng trồng loài Xoan mộc, Dầu cát bo hạn chế quy mô, phương thức biện pháp tác động Tỷ lệ sống thấp, bo Hương Vân đạt 66,6%; Xoan mộc 38%; 37%; 23,7%; Dầu cát 28% Xoan mộc trồng Vườn ... khu vực nghiên cứu Xoan mộc không loài ưu thế, nhiên loài nằm nhóm loài ưu Còn loài bo không chiếm ưu lâm phần, chúng phân bố rải rác Phân bố số theo đường kính khu vực nghiên cứu ba loài phân ... giá đa dạng loài thực vật đất rừng trồng 12 trang Hoàng Xuân Tý, Nguyễn Đức Minh, 2000 Nghiên cứu đặc điểm sinh sinh thái học loài Huỷnh, Giổi xanh phục vụ trồng rừng Kết nghiên cứu khoa học...
 • 8
 • 384
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tế học, chỉ số hoá sinh mức độ biểu hiện gen Hip trong u tuyến tiền liệt

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tế học, chỉ số hoá sinh và mức độ biểu hiện gen Hip trong u tuyến tiền liệt
... đoán sớm ung thư TTL, đề tài "Nghiên c u số đặc điểm dịch tễ học, số hoá sinh mức độ bi u gen HIP u tuyến tiền liệt" lựa chọn Mục ti u luận án Mô tả số đặc điểm dịch tễ học u tuyến tiền liệt nam ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN C U 2.1.1 Nghiên c u số đặc điểm dịch tễ học số hóa sinh u tuyến tiền liệt Đối tượng nghiên c u gồm 1270 nam giới, tuổi từ 50 trở lên, sinh sống làm việc ... nhau, tổng độ Gleason tính cách cộng độ biệt hoá m u bệnh phẩm đại diện độ Gleason có giá trị từ đến 10 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN C U U TUYẾN TIỀN LIỆT 1.3.1 Nghiên c u u TTL Thế giới Nhi u nghên cứu...
 • 28
 • 531
 • 1

“nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, nội soi, chụp cắt lớp vi tính, mô bệnh học tỷ lệ bộc lộ dấu ấn egfr, p53 của ung thư thanh quản

“nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, nội soi, chụp cắt lớp vi tính, mô bệnh học và tỷ lệ bộc lộ dấu ấn egfr, p53 của ung thư thanh quản
... EGFR, P53 ung thư quản , nhằm mục tiêu sau: tả đặc điểm lâm sàng, nội soi chụp cắt lớp vi tính ung thư quản Nhận xét số đặc điểm bệnh học, tỷ lệ bộc lộ dấu ấn EGFR, p53 liên quan với lâm ... dấu ấn tiên lượng bệnh (p53) mối liên quan chúng với đặc điểm lâm sàng Bởi vậy, thực đê tài: “Nghiên cứu số đặc điểm lâm sàng, nội soi, chụp cắt lớp vi tính, bệnh học tỷ lệ bộc lộ dấu ấn EGFR, ... Thanh môn TMH Tai mũi họng TMHTƯ Tai mũi họng Trung ương TQ Thanh quản UT Ung thư UTBM Ung thư biểu UTBMV Ung thư biểu vảy UTĐC Ung thư đầu cổ UTTQ Ung thư quản TrườngĐạihọc Y H Nội Bộmôn...
 • 135
 • 162
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ xác định type vi rút gây bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò tại tỉnh Lai Châu

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và xác định type vi rút gây bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò tại tỉnh Lai Châu
... Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ xác định type vi rút gây bệnh LMLM đàn trâu, tỉnh Lai Châu" Mục tiêu nghiên cứu đề tài Xác định phân bố type vi rút LMLM tỉnh Lai Châu, làm sở lựa chọn loại vắc ... tỉnh Lai Châu cung cấp, bổ sung hoàn thiện thêm thông tin dịch tễ học bệnh LMLM vi t Nam - Các kết nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ học, xác định phân bố type vi rút LMLM gây bệnh trâu, tỉnh Lai ... chống bệnh LMLM cho gia súc Ý nghĩa khoa học đề tài - Luận văn công trình nghiên cứu đặc điểm dịch tễ xác định type vi rút gây bệnh LMLM đàn trâu, tỉnh Lai Châu - Các kết điều tra, nghiên cứu tỉnh...
 • 88
 • 322
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại đề xuất biện pháp phòng dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đắc lắc

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đắc lắc
... chúng tơi ti n hành nghiên c u Nghiên c u m t s tài: c i m d ch t h c, ánh giá thi t h i xu t bi n pháp phòng b nh L m m long móng àn ni t i t nh ăk Lăk” M c tiêu c a tài - Nghiên c u m t s ... (CFR) CFR = Số chết × 100 Tổng số mắc bệnh - Tính t l tiêm phòng (%) = -T c Số tiêm × 100 Số điều tra m im c = Tỷ lệ mắc thời kỳ nghiên cứu Đơn vò thời gian nghiên cứu (ngày, tuần, tháng, quý, ... B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUN NGUY N HỒI B O NGHIÊN C U M T S C I M D CH T H C, ÁNH GIÁ THI T H I VÀ XU T BI N PHÁP PHỊNG B NH L M M LONG MĨNG TRÊN ÀN BỊ NI T I T...
 • 83
 • 196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng mô bệnh học ung thư biểu mô cổ tử cung giai đoạn ib iia trước và sau xạ trị tiền phẫunghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăknghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tình trạng kháng insulin và hiệu quả can thiệp ở người cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóanghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ emnghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai erythropalum scanden blume tại tỉnh thái nguyên bắc kạnnghiên cứu một số đặc điểm sinh học của tôm títnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh hóa và kỹ thuật nuôi nghêu meretrix lyrata đạt năng suất caonghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội và biện pháp phòng trịluận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản tôm hùm nước ngọt trong điều kiện nuôi tại bắc ninhnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ốc đĩa nerita balteata reeve 1885 ở quảng ninhnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả hoáxạ trị gia tốc đồng thời ung thư hạ họngthanh quản giai đoạn iiiivb không mổ được tại bệnh viện knghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu một số đặc điểm đông cầm máu ở một số thể bệnh trong hội chứng tăng sinh tuỷ mạn tính tại bệnh viện bạch maiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ