TÌM HIỂU KIẾN THỨC và kỹ NĂNG xử TRÍ của bà mẹ có CON CO GIẬT DO sốt tại BỆNH VIỆN đa KHOA XANH pôn

TÌM HIỂU KIẾN THỨC kỹ NĂNG xử TRÍ của mẹ CON CO GIẬT DO sốt tại BỆNH VIỆN đa KHOA XANH pôn

TÌM HIỂU KIẾN THỨC và kỹ NĂNG xử TRÍ của bà mẹ có CON CO GIẬT DO sốt tại BỆNH VIỆN đa KHOA XANH pôn
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN QUỐC AN TÌM HIỂU KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG XỬ TRÍ CỦA BÀ MẸ CÓ CON CO GIẬT DO SỐT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA ... 84% mẹ hiểu cách dùng thuốc hạ sốt, 16% mẹ hiểu sai 48 - Các mẹ co giật trẻ, hỏi 91,4% mẹ nhớ mô tả co giật trẻ 10,3% mẹ 88% mẹ nghĩ co giật trẻ sốt, 12% mẹ co giật ... xử trí trẻ bị CGDS Vì vậy, nghiên cứu đề tài với mục tiêu: Tìm hiểu kiến thức mẹ bị CGDS điều trị khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 9 Tìm hiểu kỹ xử trí mẹ bị CGDS điều trị khoa...
 • 58
 • 142
 • 0

Tìm hiểu kiến thức phòng chống suy dinh dưỡng của mẹ con dưới 5 tuổi huyện phú hòa – 2008

Tìm hiểu kiến thức phòng chống suy dinh dưỡng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi huyện phú hòa – 2008
... 85, 9% Đề tài Tìm hiểu kiến thức PC SDD mẹ tuổi huyện Phú Hòa 2008 Trang Trung tâm Truyền thơng GDSK Phú n Biểu đồ 1: Mơ tả kiến thức mẹ tình trạng dinh dưỡng Tỷ lệ mẹ khám thai lần ... mẹ cho trẻ bú mẹ hồn tồn tháng đầu thấp, điều cho thấy kiến thức mẹ ni Đề tài Tìm hiểu kiến thức PC SDD mẹ tuổi huyện Phú Hòa 2008 Trang 15 Trung tâm Truyền thơng GDSK Phú n sữa mẹ ... PCSDDTE qua Tivi 42,1%; qua cán y tế 50 ,5% , kênh khác khơng đáng kể Biểu đồ 6: Mơ tả kiến thức mẹ PCSDDTE qua kênh Đề tài Tìm hiểu kiến thức PC SDD mẹ tuổi huyện Phú Hòa 2008 Trang...
 • 22
 • 101
 • 0

Thực trạng, kiến thức, thái độ về an toàn người bệnh của điều dưỡng lâm sàng tại bệnh viện đa khoa xanh pôn năm 2015 các yếu tố liên quan

Thực trạng, kiến thức, thái độ về an toàn người bệnh của điều dưỡng lâm sàng tại bệnh viện đa khoa xanh pôn năm 2015 và các yếu tố liên quan
... "Thực trạng kiến thức, thái độ an toàn người bệnh cửa điều dưỡng lâm sàng Bệnh viện Đa khoa XanhPôn năm 2015 yếu tố liên quan nhằm mục tiêu: (1) Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ Điều dưỡng ... "Thực trạng kiến thức, thái độ an toàn người bệnh điều dưỡng lăm sàng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2015 yếu tố liên quan Đề tài kỳ vọng mô tả hiểu biết kiến thức, thái độ điều dưỡng ATNB yếu ... cứu Điều dưỡng làm khoa lâm sàng bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội - Điều dưỡng trưởng khoa lâm sàng bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn - Điều dưỡng khoa lâm sàng bệnh viện Xanh Pôn...
 • 116
 • 502
 • 9

nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, tế bào máu đông máu trong sốt xuất huyết dengue ở người lớn tại bệnh viện đa khoa xanh pôn

nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, tế bào máu và đông máu trong sốt xuất huyết dengue ở người lớn tại bệnh viện đa khoa xanh pôn
... ON TH HNG LIấN NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG HUYếT HọC BệNH NHÂN SốT XUấT HUYếT DENGUE TạI BệNH VIệN XANH PÔN NĂM 2011-2012 Chuyờn ngnh: SINH Lí BNH KHểA LUN TT NGHIP BC S A KHOA Khúa 2007 ... Dengue khụng sc sang st xut huyt Dengue cú sc [1] [3] Nhim vi rỳt Dengue cú th gõy bnh cnh St Dengue hay Dengue c in St xut huyt Dengue St n thun 1.3.1.St Dengue St cao 39 400C vũng ngy ... Sabin ó phõn lp c virus Dengue typ v typ t nhng binh lớnh b m ti Calcuta (n ), New Guinea, Hawaii Nm 1956, William Mc Hammon v cng s ó phõn lp c chng virus tip ú l Dengue typ v Dengue typ t nhng tr...
 • 69
 • 562
 • 2

Kiến thức kỹ năng của mẹ trong việc cho trẻ bú sớm tại bệnh viện phụ sản trung ương, năm 2014

Kiến thức và kỹ năng của bà mẹ trong việc cho trẻ bú sớm tại bệnh viện phụ sản trung ương, năm 2014
... khoẻ trẻ sơ sinh, thực đề tài Kiến thức kỹ mẹ việc cho trẻ sớm bệnh viện Phụ Sản Trung ương, năm 2014 nhằm mục tiêu: Mô tả kiến thức, kỹ mẹ việc cho trẻ sớm Bệnh viện Phụ sản Trung ... liên quan cho trẻ sớm 19 BÀN LUẬN 23 4.1 Kiến thức kỹ mẹ việc cho trẻ sớm 23 4.1.1 Kiến thức mẹ việc cho trẻ sớm 23 4.1.2 Kỹ mẹ việc cho trẻ sớm ... điểm trẻ sơ sinh 14 3.3 Kiến thức, kỹ cho trẻ sớm mẹ .15 3.3.1 Kiến thức cho trẻ sớm mẹ .15 3.3.2 Kiến thức mẹ việc cho trẻ sữa non 15 3.3.3 Kiến thức mẹ cho...
 • 47
 • 225
 • 0

Luận văn đánh giá kiến thức kỹ năng của mẹ trong việc cho trẻ bú sớm tại bệnh viện phụ sản trung ương

Luận văn đánh giá kiến thức và kỹ năng của bà mẹ trong việc cho trẻ bú sớm tại bệnh viện phụ sản trung ương
... sản phụ nuôi sữa mẹ 17 Chng kết nghiên cứu Đánh giá Kiến thức Kỹ mẹ việc cho trẻ sớm 1.1 Kiến thức mẹ việc cho trẻ sớm 1.1.1 Đánh giá kiến thức mẹ việc cho trẻ sớm Bảng 1: Kiến ... Chng Bàn luận Kiến thức kỹ mẹ việc cho trẻ sớm 1.1 Kiến thức mẹ việc cho trẻ sớm 1.1.1 Đánh giá kiến thức mẹ việc cho trẻ sớm Để góp phần thực thiên chức làm mẹ sau sinh thực việc ... thức mẹ mẹ theo mẫu việc cho trẻ sớm việc cho phiếu trẻ sớm - Quy điểm cho theo mức câu hỏi độ: để đánh giá - Yếu kiến thức - Trung bình mẹ - Khá - Tốt Đánh giá kỹ Đánh giá kỹ - Phỏng...
 • 84
 • 203
 • 0

Nghiên cứu thực trạng một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ƣơng thái nguyên

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ƣơng thái nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC HOÀNG THỊ LIÊN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Y U TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Y học ... tả thực trạng quản chất thải y tế Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên Xác định số y u tố liên quan đến quản chất thải y tế Chƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ... Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Thực trạng quản chất thải y tế Qua nghiên cứu thực trạng chất thải y tế bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, đưa số kết sau: Bảng 3.1 Thực trạng chất thải...
 • 103
 • 2,688
 • 12

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC HOÀNG THỊ LIÊN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Y U TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Y học ... tả thực trạng quản chất thải y tế Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên Xác định số y u tố liên quan đến quản chất thải y tế Chƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ... Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Thực trạng quản chất thải y tế Qua nghiên cứu thực trạng chất thải y tế bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, đưa số kết sau: Bảng 3.1 Thực trạng chất thải...
 • 103
 • 1,039
 • 4

Nghiên cứu thực trạng một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... người quy trình xử đóng vai trò quan y u tố sản phẩm, thiết bị y u tố gần sau Đối với y u tố giải pháp chiến lược an ninh an toàn cho hệ thống mạng, đặc biệt nhà cung cấo dịch vụ y u tố coi quan ... phẩm Anti virus, Firewalls hay số công cụ khác cung cấp an toàn cần thiết cho hầu hết tổ chức ATTT mắt xích liên kết hai y u tố: y u tố công nghệ y u tố người + Y u tố công nghệ: bao gồm sản phẩm ... nhiều y u tố khác như: Mô hình kinh doanh – phạm vi cung cấp dịch vụ Con người vận hành đối tượng sử dụng Chính sách quản trị mạng quy trình xử Tổ chức mạng sản phẩm ứng dụng Trong y u tố y u tố...
 • 84
 • 938
 • 1

Hình thái chức năng thất trái ở bệnh nhân đái tháo đường TYP2 tăng huyết áp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Hình thái và chức năng thất trái ở bệnh nhân đái tháo đường TYP2 có tăng huyết áp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên
... Đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên, chia nhóm gồm : + Nhóm 1: 80 bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đƣờng typ không tăng huyết áp + Nhóm 2: Gồm 80 bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đƣờng typ tăng huyết áp ... nghiên cứu bệnh nhân đƣợc chẩn đoán xác định đái tháo đƣờng typ 2, bao gồm bệnh nhân đái tháo đƣờng typ không kèm tăng huyết áp bệnh nhân đái tháo đƣờng typ kèm tăng huyết áp * Chẩn đoán bệnh ĐTĐ ... sau: Đánh giá hình thái chức thất trái bệnh nhân đái tháo đƣờng typ tăng huyết áp Phân tích mối tƣơng quan chức thất trái với số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân Số hóa Trung tâm Học...
 • 100
 • 225
 • 1

KHẢO sát KIẾN THỨC PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY cấp của mẹ CON dưới 5 TUỔI ở xã THUẬN hòa, HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG năm 2010

KHẢO sát KIẾN THỨC PHÒNG CHỐNG TIÊU CHẢY cấp của bà mẹ có CON dưới 5 TUỔI ở xã THUẬN hòa, HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG năm 2010
... huyện An Minh, Kiên Giang Tỷ lệ mẹ kiến thức 26,9% 87 ,5% mẹ kiến thức bù nước 55 ,1% mẹ kiến thức gói ORS 63,6% mẹ kiến thức dinh dưỡng tiêu chảy cấp Xác định mối ... trẻ khám 13 3,9 Tổng cộng 3 35 100 Kiến thức phòng chống bệnh tiêu chảy cấp cho mẹ tuổi Bảng 13: Kiến thức phòng chống tiêu chảy cấp cho mẹ tuổi ý kiến mẹ Tần số % Rất cần ăn chín, ... nguồn thông tin kiến thức phòng chống tiêu chảy cấp mẹ ĐốI TƯợNG Và PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Đối tượng nghiên cứu Đối tượng mẹ tuổi sống Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang Thiết kế...
 • 5
 • 279
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênthực trạng và 1 số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênbáo cáo thực tập tốt nghiệp đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc kạntìm hiểu kiến thức và thái độ xử trí chăm sóc của bà mẹ về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ 5 tuổi tại khoa nhi hô hấp bệnh viện trung ương huếtìm hiểu kiến thức và thái độ xử trí chăm sóc của bà mẹ có con dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡngđề tài nghiên cứu tìm hiểu về thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên đại học thương mạichuẩn kiến thức và kỹ năng sinh học 11dạy học theo chuẩn kiến thức và kỹ nănghướng dẫn dạy học kiểm tra và đánh giá môn âm nhạc bậc tiểu học theo chuẩn kiến thức và kỹ năngchuẩn kiến thức và kỹ năng môn toán ở tiểu họcthực trạng và một số giải pháp nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành về dinh dưỡng của các bà mẹ có trẻ bị tiêu chảy cấpskkn tìm hiểu kiến thức và nhu cầu của học sinh trong quá trình vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học tiếng việt ở trường thpttăng cường trao đổi kiến thức và kỹ năng chuyên ngànhthúc đẩy giáo dục kiến thức và kỹ năng xóa bỏ khoảnsự cần thiết có kiến thức và kỹ năng về hiv aids và phòng tránh hiv aids cho bản thân và ở cộng đồng hướng đến một xã hội phát triển bền vững nhưTuần 9. Thưa chuyện với mẹTập tục quả trứng phục sinh phát xuất từ đâu và có ý nghĩa gìĐề cương thực báo cáo tốt nghiệp: Quản trị kinh doanhCó được ăn của cúng khôngTuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyệnNói rằng đức giêsu đã phục sinh hoặc nói rằng thiên chúa đã phục sinh đức giêsu cách nào đúng hơnBài 6. Ôn tậpBài 6. Hiếu thảo với ông bà, cha mẹTỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ TRONG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔNBai 4 xa hoi loai nguoi va su van dong phat trien cua xa hoi loai nguoi40 câu hỏi tìm hiểu về thánh lễ của lm giuse vũ thái hòađồ án về hiển thị tốc độ động cơHỏi đáp 5 tại sao thánh lễ luôn được cử hành giống nhauHỏi đáp 6 tại sao linh mục phải mặc áo dài trắngNGUYÊN LÍ DIRICHLET VÀ BÀI TẬPHỏi đáp 8 tại sao khi bước vào nhà thờ người ta làm dấu thánh giá với nước thánhAnh huong cua bo sung mo ca tra trong khau phan nuoi ga Sao tai Tra VinhChương II. Bài 5. Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chìHỏi đáp 11 dấu thánh giá mang ý nghĩa gìHỏi đáp 13 tại sao sau Công Đồng Vaticanô II, linh mục chủ tế lại đứng đối diện với cộng đoàn