MOT SO BAI TOAN TINH TUOI LOP 5

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TẬP GIÁO ÁN MẪU DẠY MÔN TOÁN VỀ MỘT SỐ BÀI TOÁN TÍNH NHANH LỚP 5 THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI NĂM HỌC 20152016

CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TẬP GIÁO ÁN MẪU DẠY MÔN TOÁN VỀ MỘT SỐ BÀI TOÁN TÍNH NHANH LỚP 5 THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI NĂM HỌC 20152016
... hay kết biểu thức Ví dụ: 754 x 75 - 25 - 2262 + 456 8 = 754 x 75 - 25 x x 754 + 456 8 = 754 x 75 - 75 x 754 + 456 8 = 754 x ( 75 - 75) + 456 8 = 754 x + 456 8 x = + 456 8 = 456 8 Dạng 9: Thành phần hay ... 20 19 95 x 76 75 x 19 95 - 19 95 10 297 + 187 + 462 + 154 25 x + 25 : - x (30 = (50 : 5) x (38 : 19) = 10 = 20 x 5) = 25 x + 25 : - x 25 = ( 25 x - x 25) + ( 25 : - 5) = (100 - 100 ) + (5 5) = = ... 27 x 54 90 ì 2 75 + 8 25 = 54 = 27 x (38 + 62 - 90) ì ì 15 + 2 75 2 75 + 2 75 ì ì 15 + 2 75 = 27 x 10 = 2 75 ì (54 + 45 + 1) = 270 = 2 75 ì 100 45 x 128 - 90 x 64 = 27 50 0 1994 ì 867 + 19 95 = 45 x x...
 • 20
 • 671
 • 0

Một số cách giải nhanh dạng bài Toán tính tuổi Lớp 4 5

Một số cách giải nhanh dạng bài Toán tính tuổi Lớp 4 5
... 12 (tuổi) Đáp số: Ông : 84 tuổi , bố : 48 tuổi, Tuấn : 12 tuổi V MỘT SỐ BÀI TẬP LUYỆN TẬP Bài 1: Năm tuổi cha 35 tuổi Hỏi sau năm lần tuổi cha lần tuổi ? Bài 2: Cách năm, em lên tuổi anh tuổi ... Hỏi cách năm tuổi anh gấp lần tuổi em ? Bài 3: Tuổi cha năm gấp lần tuổi tổng số tuổi cha cộng lại 50 tuổi Hãy tính tuổi cha tuổi cha gấp lần tuổi Bài 4: Hùng Cường tuổi, biết tuổi Hùng tuổi ... Bài 10: Tuổi em gấp lần tuổi em anh tuổi em nay.Khi tuổi em tuổi anh lần tuổi em lớn tuổi anh lúc 15 tuổi Tính tuổi người Bài 11: Khi tuổi chị tuổi em tuổi chị lớn lần tuổi em tuổi đến chị 34...
 • 12
 • 448
 • 2

Nghiên cứu một số bài toán tính chuyển tọa độ ứng dụng trong trắc địa công trình

Nghiên cứu một số bài toán tính chuyển tọa độ ứng dụng trong trắc địa công trình
... Trắc địa công trình thành phố, công nghiệp; trắc địa công trình đường sắt, đường bộ; trắc địa công trình ngầm; trắc địa công trình thuỷ lợi thuỷ điện 1.1.1 Trắc địa công trình thành phố, công ... niệm chung Chương 2: Các phương pháp tính chuyển toạ độ Chương 3: Nghiên cứu số toán tính chuyển toạ độ ứng dụng trắc địa công trình Mặc dù cố gắng nhiều, trình độ kinh nghiệm thực tế hạn chế nên ... tính chuyển toạ độ trắc địa công trình 3.1 Nguyên tắc chọn mặt chiếu, múi chiếu TĐCT 38 3.2 Bài toán tính chuyển toạ độ hệ toạ độ phẳng 41 3.3 Bài toán tính chuyển điểm đo GPS hệ toạ độ...
 • 85
 • 1,567
 • 3

mot so bai toan tinh thu vi

mot so bai toan tinh thu vi
... + b2c2) = 196 => a4 + b4 + c4 = 98 * Q = 99 + a4 + b4 + c4 = 197 Bài 12: Cho a số tự nhiên đợc vi t 222 chữ số Tính tổng chữ số N mà N = a2 + HD: * Có a = 9999 = 10222 * a2 + = (10222 1)2 +...
 • 10
 • 293
 • 1

Một số bài toán tính tổng của chuỗi ppt

Một số bài toán tính tổng của chuỗi ppt
... Vậy tổng tích cauchy hai chuỗi Trang 47 Một số toán tính tổng chuỗi số Trang 48 Một số toán tính tổng chuỗi số Trang 49 Một số toán tính tổng chuỗi số Trang 50 Một số toán tính tổng chuỗi số Trang ... lớp toán tính tổng chuỗi việc phân tích số hạng tổng quát chuỗi Trang 12 Một số toán tính tổng chuỗi số ∞ 2.2.1 Bài toán xuất phát: Tính tổng chuỗi ∑ n(n + 1) n =1 Giải: Ta có phân tích số hạng ... Trên số kiến thức sở chuỗi số bao gồm định nghĩa, tính chất phép toán chuỗi số Dựa tính chất, định lí kỹ biến đổi toán học ta giải toán sau Trang 10 Một số toán tính tổng chuỗi số CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN...
 • 51
 • 619
 • 14

Báo cáo khoa học: "ứng dụng ch-ơng trình matlab trong việc giải một số bài toán tính đường mặt nước dòng chảy trong kênh hở" pot

Báo cáo khoa học:
... dụ: Một dòng chảy có lu lợng 10 m3/s dọc theo cống tròn có bán kính r = m Nếu mặt cắt 1, chiều sâu dòng chảy 0,8 m Tính chiều dài kênh từ mặt cắt đến mặt cắt có độ sâu 1,2 m phía hạ lu? Kênh ... chơng trình Matlab tính toán đờng mặt nớc đợc cải biến đa vào nhiều phơng pháp giải khác để so sánh, đánh giá chọn phơng pháp thích hợp Ví dụ ta thấy đợc lợi ích chơng trình máy tính, giúp ta giải ... chơng trình máy tính, giúp ta giải hàng loạt toán tơng tự cách thay đổi kiện đầu vào thay đổi công thức tính phù hợp với toán, u điểm việc giải toán máy tính cho kết chi tiết hình ảnh trực quan sinh...
 • 11
 • 274
 • 1

Một số bài toán ôn tập lớp 12 pps

Một số bài toán ôn tập lớp 12 pps
... Đáp án : (A) Bài : 19777 Số nghiệm hệ phương trình : Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 19776 Hệ phương trình : Chọn đáp án A B C ; D Một đáp số khác Đáp án : (C) có nghiệm : : Bài : 19775 ... gần với số A B C D Đáp án : (C) Bài : 19765 Phương trình : Chọn đáp án có nghiệm ? A B C D Vô số Đáp án : (D) Bài : 19764 Tập nghiệm T phương trình Chọn đáp án : A B C D Đáp án : (B) Bài : 19763 ... (A) Bài : 19757 Phương trình : Chọn đáp án vô nghiệm với giá trị m : A m = B m = C m = D Một đáp số khác Đáp án : (B) Bài : 19756 Phương trình Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) có tập nghiệm : Bài...
 • 20
 • 258
 • 0

Một bài toán ôn tập lớp 12 pps

Một sô bài toán ôn tập lớp 12 pps
... án : (A) Bài : 19 712 Tập nghiệm phương trình : Chọn đáp án gồm cặp số 9x; y) với : A B C D Cả a b Đáp án : (D) Bài : 19711 Tập nghiệm T phương trình : : Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 19710 ... nghiệm ? A B C D Vô số Đáp án : (A) Bài : 19692 Cho phương trình tập hợp sau ? Chọn đáp án Tập hợp nghiệm phương trình (1) A {0; 1; 2} B C D R Đáp án : (B) Bài : 19691 Khi hai phương trình thích ... Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 19681 Để phương trình sau có tập nghiệm R, giá trị m : Chọn đáp án : A m = B m = - C m = m = - D Một đáp số khác Đáp án : (B) Bài : 19680 Cho phương trình tham...
 • 19
 • 177
 • 0

Một bài toán ôn tập lớp 12 pdf

Một sô bài toán ôn tập lớp 12 pdf
... A B C D Đáp án : (C) Bài : 16848 Giải phương trình: Chọn đáp án A B C D Một đáp số khác Đáp án : (D) Bài : 16847 Giải phương trình: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 16846 Giải phương ... Bài : 16839 Giải phương trình: Chọn đáp án A B C D A B Đáp án : (D) Bài : 16838 Giải phương trình: Chọn đáp án A B C D A B Đáp án : (D) Bài : 16837 Giải phương trình: Chọn đáp án A B C D Một ... B C D Đáp án : (C) Bài : 16830 Giải phương trình: Chọn đáp án A B C D Một đáp số khác Đáp án : (D) Bài : 16829 Giải bất phương trình: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 16828 Giải bất...
 • 22
 • 222
 • 0

Xem thêm