bài giảng địa lý lớp 4 Bài 2 làm quen với bản đồ

Bài giảng địa 4 bài 1 làm quen với bản đồ 2

Bài giảng địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 2
... Quan sát đồ Bản đồ gì? bản ồ đồthế châu Á bản đồ Việt giới Nam TaiLieu.VN 1. Bản đồ gì? Bản đồ hình vẽ thu nhỏ khu vực hay toàn bề mặt trái đất TaiLieu.VN 2. Các yếu tố đồ Tên đồ cho ta biết ... diễn dạng tỉ số , ví dụ: : 10 0 000 ( có nghĩa 1cm đồ 10 0 000 cm thực tế) 1: 10 0 000 TaiLieu.VN Tỉ lệ đồ d Kí hiệu đồ Kí hiệu đồ dùng để thể đối tượng lịch sử địa đồ TaiLieu.VN TaiLieu.VN ... tin chủ yếu khu vực thể đồ đồ Việt Nam tên đồ TaiLieu.VN b Phương hướng Bắc Tây đông Nam TaiLieu.VN c.Tỉ lệ Tỉ lệ đồ cho biết khu vực thể đồ nhỏ kích thước thực lần - tỉ lệ đồ phần lớn biểu diễn...
 • 8
 • 382
 • 0

Giáo án địa 4 bài 1 làm quen với bản đồ 2

Giáo án địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 2
... hoàn thiện Giáo án Địa đồ Hoạt động 4: Thực hành vẽ số kí hiệu đồ phút  Củng cố - Bản đồ gì? Kể tên số yếu tố đồ? - Bản đồ dùng để làm gì? - Lưu ý: số có sử dụg từ “ lược đồ So với đồ tính ... Khởi động: Bài cũ: Bản đồ - Bản đồ gì? - Kể số yếu tố - HS trả lời đồ? - HS nhận xét Giáo án Địa - Bản đồ thể đối tượng nào? - GV nhận xét Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá ... Các ghi nhận, lưu ý: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (t.t) Giáo án Địa I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - HS biết cách sử dụng đồ cho 2. Kĩ năng: HS biết: - Nêu trình tự bước sử dụng đồ - Xác định hướng...
 • 7
 • 718
 • 3

Bài giảng địa 4 bài 1 làm quen với bản đồ 1

Bài giảng địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 1
... Quan sát đồ Bản đồ gì? bản ồ đồthế châu Á bản đồ Việt giới Nam 1. Bản đồ gì? Bản đồ hình vẽ thu nhỏ khu vực hay toàn bề mặt trái đất 2.Các yếu tố đồ Tên đồ cho ta biết tên khu vực ... dạng tỉ số , ví dụ: : 10 0 000 ( có nghĩa 1cm đồ 10 0 000 cm thực tế) 1: 10 0 000 Tỉ lệ đồ d Kí hiệu đồ Kí hiệu đồ dùng để thể đối tượng lịch sử địa đồ Dặn dò Về nhà: - Học thuộc ghi nhớ - Chuẩn ... đồ đồ Việt Nam tên đồ b Phương hướng Bắc Tây đông Nam c.Tỉ lệ Tỉ lệ đồ cho biết khu vực thể đồ nhỏ kích thước thực lần - tỉ lệ đồ phần lớn biểu diễn dạng tỉ số , ví dụ: : 10 0 000 ( có nghĩa 1cm...
 • 9
 • 365
 • 1

Bài giảng địa 4 bài 1 làm quen với bản đồ 3

Bài giảng địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 3
... Bi mi : 1/ Bi ging: Hot ng 1: c lp Cho HS xem cỏc loi bn theo th t lónh th t ln n nh ( th gii , chõu lc , Vit Nam ... Hon Kimv n Ngc Sn trờn tng hỡnh ? Quan sỏt chỳ gii bn a lớ t nhiờn Vit Nam v kớ hiu mt s i tng a nh :ng biờn gii quc gia , nỳi, sụng , th ụ , thnh ph , m khoỏng sn Cho tm bit cỏc em hc sinh...
 • 10
 • 338
 • 0

Bài giảng địa 4 bài 1 làm quen với bản đồ 4

Bài giảng địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 4
... Thủ đô BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Hình Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam Ồ Đ N Ả B T ÊN G N Ớ Ư H G N PHƯƠ MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA BẢN ĐỒ TỈ LỆ BẢN ĐỒ KÍ HIỆU BẢ N ĐỒ Bản đồ gì? Bản đồ gì? Bản đồ hình ... Nam VỀ TLBĐ BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam Hình Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam BẢN ĐỒ CÁC SÔNG CHÍNH VIỆT NAM Hình Bản đồ sông Việt Nam VỀ PHBĐ BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ TỰ ... Hình Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam Hình Bản đồ khu vực hồ Hoàn Kiếm Hà Nội VỀ KHBĐ BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Hình Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam BẢNG CHÚ GIẢI MỘT SỐ KÍ HIỆU TRÊN BẢN ĐỒ...
 • 30
 • 466
 • 0

Bài giảng địa 4 bài 1 làm quen với bản đồ

Bài giảng địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ
... 1 Kim tra bi c: -Bản đồ gì? Bn l hỡnh v thu nh mt khu vc hay ton b b mt Trỏi t theo mt t l nht nh -Nờu mt ... a lớ v kớ hiu th hin -Chỉ đờng biên giới quốc gia Việt Nam đồ -Kể tên nớc láng giềng biển, đảo, quần đảo Việt Nam -Kể số sông đợc thể đồ TaiLieu.VN TaiLieu.VN Lc chin thng Chi Lng BN Mun s dng ... nh -Nờu mt s yu t ca bn Mt s yu t ca bn : tờn bn , phng hng, t l bn , kớ hiu bn , TaiLieu.VN Lm quen vi bn (tip theo) Mun hiu v s dng bn cn thc hin theo nhng bc no? - c tờn bn bit bn ú th...
 • 8
 • 302
 • 0

Giáo án địa 4 bài 1 làm quen với bản đồ 1

Giáo án địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 1
... Page đồ - HS thi cặp - HS quan sát giải đồ hình -1 em vẽ, em ghi ký hiệu thể (SGK) -Vẽ số đối tượng địa biên giới, núi, sông, Thủ đô, Thành phố, mỏ … - GV nhận xét đúng/ sai 5.Dặn dò : - Bản đồ ... lời +Tỉ lệ đồ cho em biết điều gì? - Đọc tỉ lệ hình (SGK) cho biết 1cm giấy = mét thực tế? - Bảng giải hình (SGK) có ký hiệu ? Ký hiệu đồ dùng làm gì? - GV nhận xét, bổ sung kết luận 4. Củng cố ... thể Bản đồ VN hay khu vực VN chiếm phận đồ nhỏ - GV sữa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời + KL Bản đồ hình vẽ thu nhỏ khu vực hay toàn bề mặt Trái Đất theo tỉ lệ định” *Hoạt động2: Làm việc...
 • 3
 • 335
 • 0

Giáo án địa 4 bài 1 làm quen với bản đồ 3

Giáo án địa lý 4 bài 1 làm quen với bản đồ 3
... GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP - – em đọc nội dung đồ - Bản đồ giới : thể toàn bề mặt Bước 2: trái đất - GV sửa chữavà giúp HS hoàn thiện câu trả lời - Bản đồ châu lục :thể phận trái ... thu nhỏ Bước : - Vì hai bảng đồ vẽ theo tỉ lệ thu nhỏ - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả khác ( HS , giỏi ) lời GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP b / Một số yếu tố đồ Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm Bước ... nhóm trình bày kết - Bản đồ ? Kể số yếu tố đồ - Các nhóm khác bổ sung ? - Dặn HS nhà học thuộc học SGK xem sau - Một vài HS nhắc lại RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : GIÁO ÁN ĐỊA LÝ LỚP ...
 • 4
 • 408
 • 0

Bài giảng Địa lớp 4

Bài giảng Địa lý lớp 4
... ngày 24 tháng 10 năm 2008 Địa lí Kiểm tra cũ: Câu 1: Nờu mt s c im sụng Tõy Nguyờn v ớch li ca nú? Kiểm tra cũ: Câu 2: Ti cn phi bo v rng v trng li rng? Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2008 Địa lí ... tiếng rừng thông thác nước CAO NGUYấN LM VIấN LT CAO NGUYấN LT LM VIấN Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2008 Địa lí Thành phố Đà Lạt Đà Lạt thành phố tiếng rừng thông thác nước - Vị trí: nằm cao ... Hỡnh 3: Lc khu trung tõm thnh ph Lt Thỏc Cam Li Thác Prenn Thác Đambri Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2008 Địa lí Thành phố Đà Lạt Đà Lạt thành phố tiếng rừng thông thác nước - Vị trí: nằm cao...
 • 42
 • 4,009
 • 7

Bài giảng địa lớp 4 (Hương )

Bài giảng địa lý lớp 4 (Hương )
... Th ngy thỏng 10 nm 2010 A L Th ngy thỏng 10 nm 2010 A L Lớp a Kính chào thầy cô giáo dự giờ, thăm lớp Th ngy thỏng 10 nm 2010 A L Th ngy thỏng 10 nm 2010 A L Th hai ngy 28 thỏng ... rạch Th hai ngy 28 thỏng 12 nm 2009 A L NG BNG NAM B Thảo luận nhóm 2:( Quan sát lược đồ SGK tr 11 7) * Tìm kể tên số sông lớn, kênh rạch đồng nam Bộ ? * Nêu nhận xét mạng lưới sông ngòi, kênh rạch...
 • 26
 • 419
 • 0

Bài giảng địa lớp 4 khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển việt nam

Bài giảng địa lý lớp 4 khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển việt nam
... CHÂU I/- KHAI THÁC KHOÁNG SẢN  TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN QUAN TRỌNG NHẤT NƯỚC TA LÀ DẦU MỎ VÀ KHÍ ĐỐT  ĐÃ KHAI THÁC ĐƯC MỘT TRĂM TRIỆU TẤN DẦU VÀ HÀNG TỈ KHỐI KHÍ  DẦU KHÍ KHAI THÁC NƯỚC TA ... TA KHAI THÁC DẦU KHÍ VÙNG BIỂN PHÍA NAM DẦU KHÍ LÀ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CÓ GIÁ TRỊ , LÀ NHIÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT ĐIỆN VÀ NGUYÊN LIỆU TẠO RA CÁC SẢN PHẨM KHÁC VÙNG BIỂN NỨƠC TA CÓ NHIỀU HẢI SẢN ... TRÊN BẢN ĐỒ VIỆT NAM NƠI KHAI THÁC DẦU KHÍ DẦU KHÍ KHAI THÁC NƯỚC TA DÙNG ĐỂ LÀM GÌ ? THIẾT KẾ GIÁO ÁN : GV LÊ THỊ LIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG MINH CHÂU HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN VÀ DẦU KHÍ...
 • 30
 • 1,347
 • 0

giáo án lich sử, địa lớp 4 phần 2

giáo án lich sử, địa lý lớp 4 phần 2
... HS -Lược đồ kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai III.Hoạt động lớp : Hoạt động thầy 1.Ổn đònh:hát 2. KTBC : HS đọc học Chùa thời -Vì đến thời đạo phật phát triển? -Thời chùa sử dụng ... Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân -Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ -Nhà dời đô Thăng Long -Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai -Nhà Trần thành lập Kháng chiến chống quân ... ghi điểm 3.Bài : a.Giới thiệu bài: Ghi tựa b.Phát triển : Hoạt động lớp: -GV giới thiệu số nét khái quát nhà Lê: Tháng 4- 1 42 8, Lê Lợi thức lên vua, đặt lại tên nước Đại Việt Nhàø Lê trải qua...
 • 38
 • 1,348
 • 4

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử - Địa lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học Kim Đồng

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học Kim Đồng
... muối, khoáng sản, khí hậu, du lịch Trường Tiểu học Kim Đồng Lớp: 4/ Họ tên:……………… BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II – (Đề số 2) Năm học: 20 14 -2 0 15 MÔN: Lịch sử - Địa - Lớp Thời gian: 60 phút A PHẦN ... (6 điểm) I LỊCH SỬ: (3 điểm) Câu 1: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống  Thời nhà Hồ quân Minh sang xâm lược nước ta năm nào? a  năm 140 6 b  năm 140 7 c  năm 140 8 d  năm 140 9 Câu 2: Cuộc khẩn ... phổ biến người dân đồng sông Cửu Long gì? Vì sao? ĐÁP ÁN BÀI KT : LS - L A PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) I LỊCH SỬ: (3điểm) Mỗi câu trả lời ghi điểm Câu Ý a c 1-C 3-A 2- D 4- B II ĐỊA LÍ: (3điểm) Câu...
 • 11
 • 900
 • 0

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử - Địa lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học Kim Đồng

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học Kim Đồng
... muối, khoáng sản, khí hậu, du lịch Trường Tiểu học Kim Đồng Lớp: 4/ Họ tên:……………… BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II – (Đề số 2) Năm học: 20 14 -2 0 15 MÔN: Lịch sử - Địa - Lớp Thời gian: 60 phút A PHẦN ... (6 điểm) I LỊCH SỬ: (3 điểm) Câu 1: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống  Thời nhà Hồ quân Minh sang xâm lược nước ta năm nào? a  năm 140 6 b  năm 140 7 c  năm 140 8 d  năm 140 9 Câu 2: Cuộc khẩn ... phổ biến người dân đồng sông Cửu Long gì? Vì sao? ĐÁP ÁN BÀI KT : LS - L A PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm) I LỊCH SỬ: (3điểm) Mỗi câu trả lời ghi điểm Câu Ý a c 1-C 3-A 2- D 4- B II ĐỊA LÍ: (3điểm) Câu...
 • 11
 • 634
 • 0

Tiết 4.Bài 2 Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Tiết 4.Bài 2 Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
... khoá ngôn ngữ lập trình Pascal * Các từ như: CT_Dau_tien, crt, … Tên dùng chương trình Tìm hiểu Cấu trúc chung chương trình Một chương trình viết ngôn ngữ lập trình Pascal Khai báo Thân chương trình ... NHỚ Ngôn ngữ lập trình tập hợp kí hiệu quy tắc viết lệnh tạo thành chương trình hoàn chỉnh thực máy tính Nhiều ngôn ngữ có tập hợp từ khoá dành riêng cho mục đích sử dụng định Một chương trình ... trình thường có hai phần: Phần khai báo phần thân chương trình Tên dùng để phân biệt đại lượng chuơng trình người lập trình đặt Thực tháng năm 20 09 ...
 • 5
 • 1,963
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bài 3 làm quen với bản đồbài giảng địa lý lớp 4thiết kế bài giảng địa lý lớp 4đề cương lịch sử và địa lý lớp 4 ki 2dia ly lop 4 ki 2 bien dao va quan dao nuoc tađề thi môn lịch sử và địa lý lớp 4 ki 2bài giảng làm quen với bản đồbài giảng điện tử làm quen với bản đồlàm quen với bản đồ lớp 4tiết 02 bài làm quen với bản đồ tiếp theolàm quen với bản đồ tiết 2bài giảng điện tử địa lý lớp 4bài giảng điện tử môn địa lý lớp 4dia ly lop 4 bai 2 mot so dan toc o hoang lien sonbài giảng môn địa lý lớp 4Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM