SKKN phân tích bài tập hoá học

SKKN phân tích bài tập hoá học

SKKN phân tích bài tập hoá học
... ng: - Khi thu phân m t este môi trư ng axit s thu ñư c rư u axit h u - Khi thu phân este môi trư ng ki m s thu ñư c mu i rư u Do ñó v i t p HS s nh m tư ng B ancol C HCOOH, A este * Phân tích: Ta ... ki n (n u có) b Phân tích nh ng ch sai l p b thí nghi m hình v sau Phân tích : a Phương trình ph n ng : MnO2 + 4HCl t MnCl2 + Cl2 + 2H2O (®Æc) b V m t kĩ th c hành, giáo viên c n phân tích cho ... mu i khan ñó nhi t ñ cao ñ ph n ng nhi t phân x y hoàn toàn, thu ñư c m gam ch t r n x (mol) h n h p g m khí a Vi t phương trình ph n ng x y b Tìm m x * Phân tích: V i t p HS s t p trung vào vi...
 • 13
 • 203
 • 0

SKKN sử dụng phương pháp đồ thị trong toán học để giải nhanh một số bài tập Hoá học

SKKN sử dụng phương pháp đồ thị trong toán học để giải nhanh một số bài tập Hoá học
... Việc vận dụng phơng pháp đồ thị toán học để giải nhanh số tập hoá học tỏ có nhiều u điểm, đặc biệt kỳ thi ngày chuyển đổi sang phơng pháp TNKQ Trong trờng hợp này, học sinh tiết kiệm đợc nhiều ... học tập môn hoá học đợc thuận lợi nhiều, nhanh chóng có kết để trả lời câu hỏi TNKQ Đề tài đợc viết dựa sở giải số ví dụ điển hình hai phơng pháp khác Trong có phơng pháp đồ thị toán học Tổ chức ... ĐHQG HN 1999-2001 Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học cấp Tỉnh, cấp Quốc gia năm A đặt vấn đề Trong học tập hoá học, việc giải tập có ý nghĩa quan trọng Ngoài việc rèn luyện kỹ vận dụng, đào...
 • 11
 • 397
 • 0

hoá 12 :pp giải bài tập hoá học

hoá 12 :pp giải bài tập hoá học
... cú: nC = 4a = 0,08 mol nH = 3aì2 = 0 ,12 mol nO = 4aì2 + 3a 0,085ì2 = 0,05 mol nC : nH : no = 0,08 : 0 ,12 : 0,05 = : 12 : Vy cụng thc ca cht hu c A l C8H12O5 cú MA < 203 (ỏp ỏn A) Vớ d 7: Cho ... 0 ,12 lớt D lớt gii mO = moxit mkl = 5,96 4,04 = 1,92 gam 1,92 nO = = 0 ,12 mol 16 Hũa tan ht hn hp ba oxit bng dung dch HCl to thnh H2O nh sau: 2H+ + O2 H2O 0,24 0 ,12 mol VHCl 0,24 = = 0 ,12 ... th tớch 4:3 Hóy xỏc nh cụng thc phõn t ca A Bit t ca A so vi khụng khớ nh hn A C8H12O5 B C4H8O2.C C8H12O3 D C6H12O6 Hng dn gii 1,88 gam A + 0,085 mol O2 4a mol CO2 + 3a mol H2O p dng nh lut bo...
 • 127
 • 433
 • 1

Phân dạng và phương pháp giải bài tập sinh học phần tiến hoá tham khảo

Phân dạng và phương pháp giải bài tập sinh học phần tiến hoá tham khảo
... phỏt trin ca sinh gii qua cỏc i a cht, cỏc nhúm linh trng phỏt sinh A k Krờta (Phn trng) ca i Trung Sinh B.k T (Th t) ca i Tõn sinh C k Tam (th ba) ca i Tõn sinh D.k Jura ca i Trung sinh Cõu (H ... Trong lch s phỏt trin ca sinh gii qua cỏc i a cht, bũ sỏt c ng tr A k Pecmi thuc i C sinh B k tam thuc i Tõn sinh C k Jura thuc i Trung sinh D k Triat (Tam ip) thuc i Trung Sinh Cõu (C 2011): Hin ... nng sinh sn C Cỏc nhúm cỏ th thớch nghi vi cỏc iu kin sinh thỏi khỏc nhausinh sn cỏc khỏc nờn khụng giao phi vi D Cỏc cỏ th sng mt mụi trng nhng cú tớnh giao phi khỏc nờn b cỏch li v mt sinh...
 • 26
 • 542
 • 0

Rèn kỹ năng giải bài tập sinh học cho học sinh lớp 9

Rèn kỹ năng giải bài tập sinh học cho học sinh lớp 9
... gii bi Sinh hc GV:Phm Th Tm PHN IV PH LC TI LIU THAM KHO Phng phỏp gii bi di truyn lp ca nh xut bn tr nm 199 8 Tỏc gi: Lờ Ngc Lp, Phõn dng v hng dn gii bi sinh hc ca nh xut bn Nng nm 199 9 Tỏc ... li cỏc bc gii cho mi dng (bin lun tỡm qui lut di truyn; vit s lai) Túm li giao bi di truyn cho hc sinh giỏo viờn nờn cho hc sinh cỏch t t tỡm tũi t ú xõy dng nờn phng phỏp gii cho mi dng ó ... thỡ hc sinh cú th kt hp s dng c nhiu phng phỏp mt bi thớch hp T ú to cho hc sinh mt nim tin, mt s say mờ hc b mụn sinh hc Cỏch lm trờn ó c dng vo dy hc sinh hc lp trng THCS Trung Kờnh cho c i...
 • 40
 • 836
 • 1

các dạng bài tập sinh học lớp 12

các dạng bài tập sinh học lớp 12
... thể gồm cặp gen dị hợp sinh 21 giao từ + KG cá thể gồm cặp gen dị hợp sinh 22 giao từ + KG cá thể gồm cặp gen dị hợp sinh 23 giao từ … KG cá thể gồm n cặp gen dị hợp sinh 2n giao từ VD: Cặp ... AG MÔN: SINH 12 BÀI TẬP VẬN DỤNG C AabbDd D aaBbDd Câu 11: Kiểu gen không tạo giao tử aBD là: A AaBBDD B aaBBDD C AaBbDd D aaBBdd Câu 12: Tỉ lệ KG Aabb tạo từ phép lai AaBb x AABb là: A 12, 5% B ... thường Nếu cặp vợ chồng sinh người trai xác suất để người trai bệnh mù màu ? A 0 ,125 B 0,25 C 0,5 Nguyễn Thị Thùy Oanh Trang 11/16 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm AG MÔN: SINH 12 BÀI TẬP VẬN DỤNG D...
 • 16
 • 584
 • 0

giải bài tập sinh học lớp 8

giải bài tập sinh học lớp 8
... hình thức phát sinh xung uyền xung thần kinh theo chiều định từ nơi phát sinh h ơng thần kinh, đảm nhiệm chức truyền xung thần kinh v kinh, đảm bảo liên hệ noron hần kình ( hạch sinh dưỡng), sợi ... protein đặc hiệu làm tan màng tế bào nhiễm tế bà bệnh truyền nhiễm n tạo: , bị động từ thể sinh ( bẩm sinh) sau thể ngẫu nhiên, chủ động, thể chưa bị nhiễn bệnh i bệnh nào? máu? u thể? ó giúp ... mình, đồng thời thải bỏ sản p cung cấp cho phản ứng sinh hóa thể, thải n thể? Hệ tuần hoàn có vai trò gì? a nước mô, cung cấp cho tế bào thực chất sinh o thải đổ vào nước mô chuyển qua máu, nhờ máu...
 • 29
 • 12,322
 • 3

french fries bài tập cho học sinh tự học tiếng anh

french fries bài tập cho học sinh tự học tiếng anh
... they were the first country to a cooked French fries b cooking French fries c cooks French fries d cook French fries 9) Belgians say the word 'French fries' is used instead a of 'Belgian ... How important are French fries in your culture? 13) How would your life change if French fries did not exist? 14) Why are French fries so popular? 15) How healthy are French fries? 16) What is ... are French fries very popular? When was the term "French Fried Potatoes" first used? Where food historians say French fries come from? How many countries say they were the first to make French fries? ...
 • 26
 • 314
 • 0

recession bài tập cho học sinh tự học tiếng anh

recession bài tập cho học sinh tự học tiếng anh
... global recession affect you? 14) What "warning lights" are there for a global recession? 15) Why you think emerging markets are slowing down? 16) What's the best way to protect yourself against recession? ... Japan's slide back into recession could be ominous ( ) quarter Two successive negative quarters officially puts a country in recession The slide ( ) Japan has slipped back into recession, leaving ... / ) WHERE THE SPACES ARE From http://www.BreakingNewsEnglish.com/1411/141119 -recession. html Japanhasslippedbackintorecession,leavingfinancialanalyststopond erovertheimplicationsfortheglobaleconomy.Japan'seconomyunexp...
 • 26
 • 385
 • 2

broken heart bài tập cho học sinh tự học tiếng anh

broken heart bài tập cho học sinh tự học tiếng anh
... http://www.BreakingNewsEnglish.com/1411/141121 -broken- heart. html 1) people in unhappy marriages have a higher risk of heart a setting a broken b letting a broken c wetting a broken d getting a broken 2) more heart disease ... LETTER: Write a letter to an expert on broken hearts Ask him/her three questions about broken hearts Give him/her three of your ideas on how to fix a broken heart Read your letter to your partner(s) ... http://www.BreakingNewsEnglish.com/1411/141121 -broken- heart. html A new study shows that people (1) _ have a higher risk of getting a broken heart A bad marriage is riskier for older women They get more heart disease...
 • 26
 • 446
 • 2

Hướng dẫn học sinh lớp 7 làm bài tập văn học

Hướng dẫn học sinh lớp 7 làm bài tập văn học
... học sinh ngày sau em hoàn thành tập cô giao 2) Giáo viên phải tạo hứng thú học tập cho học sinh ngày lớp, để từ nhà em say sa tìm hiểu 3) Nhận đợc đồng tình ủng hộ em học sinh, phụ huynh học sinh ... bại Đây đề có yêu cầu học sinh phải nắm đợc nội dung hai tác phẩm, phải so sánh để tìm chung từ thể tình cảm cá nhân Xác định yêu cầu nh trên, học sinh nhà tự làm Có học sinh viết số nh sau: Học ... cầu đề, học sinh trực tiếp trò chuyện với Chú bé Tý Hon Còn thứ học sinh đứng để quan sát nhìn nhận 3) Kiểm tập so sánh Đề bài: Học xong hai truyện "Ông lão đánh cá cá vàng" nhà văn PuSkin kịch...
 • 10
 • 270
 • 0

BÀI TẬP HOÁ PHÂN TÍCH 2014 01

BÀI TẬP HOÁ PHÂN TÍCH 2014 01
... hợp: a HCl 0 ,01 M + axít picric 0,02 M , Ka= 4,2.10-1 (NO2)3 C2H2 COOH) b HCl0 ,010 M + axít benzoic 0,02 M , Ka =6,28.10-5 c NaOH 0 ,01 M + Na2CO3 0,1 M, K b = 2,0.10-4 d NaOH 0 ,01 M +NH3 0,100 ... 5,5; c pH = 7,0 Cho biết pKa = 4,75 19 Để chuẩn độ dung dịch HCl có nồng độ sau: M; 0 ,01 M; 0, 001 M; 0,0 001 M dung dịch NaOH nồng độ với sai không vượt 0,2% 163 cần chọn chất thị số chất thị ... có β1,4= 1019 ; Zn2+ với NH3 có β1,4= 108,7; Zn2+-với OH – có β1,4= 1014 10 Tính nồng độ cân ion Cd2+trong dung dịch Cd2+102- M, KCN M, NH3 M có pH = 12 Phức Cd2+ với CN- có β1,4= 1017 , Cd2+ với...
 • 28
 • 3,881
 • 63

Báo cáo nghiên cứu khoa học phân tích giải pháp gia cường móng cọc mố cầu bằng plaxis 3d

Báo cáo nghiên cứu khoa học phân tích giải pháp gia cường móng cọc mố cầu bằng plaxis 3d
... công trình điều cần thiết ục tiêu nghiên cứu Trong lu n án tác giả t p trung vào nghiên cứu vấn đề sau - ghiên cứu ảnh hưởng khối đất đắp đường d n sau mố theo t ng giai đoạn thi công đất đắp gây ... địa chất, sản ph m giai đoạn đầu trình hình thành đất đá loại s t ) h nh h n h t ét v h ng chất ét Trong đất s t c hai thành phần phần phân tán mịn phần phân tán thô - hần phân tán thô kích thước ... b n s t, b n s t, chúng phân bố không xen kẹp gối lên đất s t chặt chặt QI-III, chiều dày không m  Phân khu II d: - Ở phân khu thường hay gặp dạng đất yếu trường hợp phân khu IIa, IIb, IIc đ...
 • 113
 • 363
 • 0

phân tích nội dung của các biện pháp bảo đảm đầu tư và cho biết ý kiến của mình về sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư này đối với hiệu quả đầu tư

phân tích nội dung của các biện pháp bảo đảm đầu tư và cho biết ý kiến của mình về sự ảnh hưởng của các biện pháp bảo đảm đầu tư này đối với hiệu quả đầu tư
... tịch, dự án đầu không phân biệt nguồn vốn đã giúp nhà đầu từ yên tâm thực hoạt động đầu II Sự ảnh hưởng của các biện pháp đầu đối với hiệu quả đầu Trước hết, ... nước để tránh cho nhà đầu phải chịu thuế hai lần Đây cũng điểm mới tiến Luật đầu 2005 so với Luật đầu nước Việt Nam năm 1996 Bảo đảm quyên lợi của nhà đầu có những thay ... sở hữu Bảo đảm đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu Trước pháp luật đầu nước ta có quy định phân loại hoạt động đầu dựa tiêu chí nguồn vốn hình thành hoạt động đầu nên...
 • 6
 • 396
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam