Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị Entecavir trên bệnh nhân viêm gan virus B mạn tính HBeAg dương tính và HBeAg âm tính

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA ZEFFIX (LAMIVUDINE) TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM GAN VIRUS B MẠN TÍNH pot

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CỦA ZEFFIX (LAMIVUDINE) TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM GAN VIRUS B MẠN TÍNH pot
... diễn biễn nhanh và không phải can thiệp b ng điều < /b> trị.< /b> TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Lê Đăng Hà và cs (1998). Nghiên < /b> cứu < /b> b nh < /b> cảnh lâm sàng và diễn biến các marker của < /b> HBV ở b nh < /b> nhân < /b> viêm < /b> gan < /b> cấp tính. ... NGHIêN < /b> CU HIU QU CA ZEFFIX < /b> (LAMIVUDINE) < /b> TRONG < /b> IU TR BNH NHN VIêM < /b> GAN < /b> VIRUS < /b> B MN TNH Cao Vn Viên Vin Y hc lâm sng các bnh nhit i - Bnh vin Bch Mai Nghiên < /b> cứu < /b> 33 trường hợp viêm < /b> gan < /b> B ... nôn, buồn nôn, sẩn ngứa, ) và rất nhẹ, diễn biến nhanh và không phải can thiệp b ng điều < /b> trị.< /b> I. ĐẶT VẤN ĐỀ Viêm < /b> gan < /b> virus < /b> B (VGB) là một b nh < /b> truyền nhiễm ở người do virus < /b> viêm < /b> gan < /b> B (HBV)...
 • 8
 • 1,107
 • 5

PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ INTERFERON TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B & C MÃN TÍNH potx

PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ INTERFERON TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B & C MÃN TÍNH potx
... Ð c điểm b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> C mãn tính cho b i b ng 1, b ng 2 cho thấy đ c điểm b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mãn tính. B ng 1 : Đ C ĐIỂM NHÓM B NH NHÂN VI< /b> M GAN < /b> SIÊU VI < /b> C MÃN TÍNH ... PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ INTERFERON < /b> TRÊN B NH NHÂN VI< /b> M GAN < /b> SIÊU VI < /b> B & C MÃN TÍNH Tóm tắt: Interferon < /b> alpha điều < /b> trị < /b> hữu hiệu < /b> cho b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B ... nghiên c u đánh giá c c thông số ảnh < /b> hưởng < /b> hiệu < /b> quả < /b> điều < /b> trị < /b> lâu dài c a Interferon < /b> alfa trên < /b> b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B , C mãn tính. 75 b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mãn tính , 150 b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m...
 • 26
 • 416
 • 0

bước đầu đánh giá kết quả điểu trị loét thành ngực do xạ trị bằng vạt da cơ lưng to cuống liền

bước đầu đánh giá kết quả điểu trị loét thành ngực do xạ trị bằng vạt da cơ lưng to cuống liền
... loét thành ngực do xạ trị và chỉ định sử dụng vạt da lưng to trong điều trị loại tổn thương này. 2. Đánh giá kết quả sử dụng vạt da lưng to trong điều trị loét thành ngực di chứng xạ ... 15 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHAN NGỌC KHÓA BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỂU TRỊ LOÉT THÀNH NGỰC DO XẠ TRỊ BẰNG VẠT DA CƠ LƯNG TO CUỐNG LIỀN ... điểm xạ trị của bệnh nhân 39 3.3. Đặc điểm thương tổn 40 3.4. Đặc điểm lâm sàng loét do xạ trị 42 3.5. Đặc điểm vạt da lưng to được sử dụng 43 3.6. Kết quả của vạt da lưng to cuống liền...
 • 77
 • 386
 • 1

VIÊM GAN SIÊU VI B TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ LAO TRÊN BỆNH NHÂN LAO HIV/AISDS ppsx

VIÊM GAN SIÊU VI B TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ LAO TRÊN BỆNH NHÂN LAO VÀ HIV/AISDS ppsx
... điều trị lao b nh nhân lao HIV/AIDS. B nh nhân lao HIV/AIDS có vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> đáp ứng kém với điều trị lao. Đồng thời, nguy cơ không đáp ứng với điều trị lao b nh nhân lao HIV/AIDS ... định vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B (HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb (IgM IgG)) * Số trường hợp nghiên cứu được chia thành hai nhóm tùy thuộc vào tình trạng vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi:< /b> Nhóm 1: B nh nhân lao ... b ng 17 (14,91%) 5 12 Màng tim 3 (2,63%) 1 2 Hồi 4 1 3 VI< /b> M GAN < /b> SIÊU VI < /b> B TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ LAO TRÊN B NH NHÂN LAO HIV/AISDS hợp thuộc nhóm 2b được điều...
 • 32
 • 387
 • 1

Báo cáo y học: "Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị của toflovir (tenofovir) ở bệnh nhân viêm gan b mạn tính hoạt động" pptx

Báo cáo y học:
... (tenofovir) < /b> ở < /b> b nh < /b> nhân < /b> viêm < /b> gan < /b> b mạn tính hoạt động Nguyễn Văn Mùi*; Hoàng Vũ Hùng* Tóm tắt Nghiên cứu trên 42 b nh < /b> nhân < /b> (BN) viêm < /b> gan < /b> B mạn tính hoạt động điều < /b> trị < /b> b ng toflovir < /b> (tenofovir) < /b> ... quả < /b> nghiên cứu và b n luận 1. Đặc điểm tuổi, giới và tiền sử phát hiện b nh < /b> của < /b> BN trớc khi điều < /b> trị.< /b> * Phân b BN theo tuổi và giới: B c đầu < /b> đánh < /b> giá < /b> hiệu < /b> quả < /b> điều < /b> trị < /b> của < /b> toflovir < /b> (tenofovir) < /b> ... 29/31 BN cã HBeAg (+) sau điều < /b> trị < /b> đà mất HBeAg và xuất hiện anti- HBe. 80,95% BN có chuyển đảo huyết thanh sau 48 tuần điều < /b> trị.< /b> So sánh nồng độ AND - HBV trớc và sau điều < /b> trị < /b> th y:< /b> 6 BN đÃ...
 • 5
 • 766
 • 1

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị của Colchicine ở bệnh nhân bệnhviêm màng ngoài tim cấp sau nhồi máu cơ tim

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị của Colchicine ở bệnh nhân bệnh lý viêm màng ngoài tim cấp sau nhồi máu cơ tim
... cấp sau nhồi máu tim gây viêm màng ngoài tim co thắt [8, 9, 47]. 1.4. Điều trị viêm màng ngoài tim cấp sau nhồi máu tim Điều trị viêm màng ngoài tim cấp sau nhồi máu tim về bản ... về nhồi máu tim 3 1.2. Đại cương về viêm màng ngoài tim cấp sau nhồi máu tim 4 1.3. Biến chứng của viêm màng ngoài tim cấp sau nhồi máu tim 14 1.4. Điều trị viêm màng ngoài tim cấp ... trong điều trị nhồi máu tim suy tim sau nhồi máu tim. - ong23,2 14,2% 3.2. Đặc điểm lâm sàng của nhóm bệnh nhân viêm màng ngoài tim 3.2.1. Tỷ lệ viêm màng ngoài tim cấp sau nhồi máu...
 • 86
 • 495
 • 0

đánh giá kết quả điều trị ngoại trú bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện a thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị ngoại trú bệnh nhân đái tháo đường tại bệnh viện a thái nguyên
... Tại Bệnh viện A Thái Nguyên số bệnh nhân ĐTĐ ngày một tăng. Bệnh viện đã điều trị nội trú, ngoại trú cho nhiều bệnh nhân ĐTĐ, nhƣng nghiên cứu về thực trạng bệnh nhân ĐTĐ và đánh giá kết quả ... tiêu: 1. Đánh giá kết quả điều trị ngoại trú bệnh nhân đái tháo đƣờng tại Bệnh viện A Thái Nguyên . 2. Xác định một số yếu tố liên quan tới kết quả kiểm soát glucose máu. Số h a bởi Trung ... theo dõi điều trị ngoại trú cho bệnh nhân ĐTĐ trong tỉnh. Số lƣợng bệnh nhân điều trị ở đây ngày một đông. Việc nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị và xác định các yếu tố liên quan là hết...
 • 82
 • 234
 • 2

bước đầu đánh giá kết quả điều trị tiêm khớp háng bằng tiêm cortisteroid dưới hướng dẫn của siêu âmbệnh nhân vcsdk

bước đầu đánh giá kết quả điều trị tiêm khớp háng bằng tiêm cortisteroid dưới hướng dẫn của siêu âm ở bệnh nhân vcsdk
... đầu đánh giá kết quả điều trị tiêm khớp háng bằng tiêm cortisteroid dưới hướng dẫn của siêu âm bệnh nhân VCSDK . Nhằm 2 mục tiêu sau:1. Đánh giá hiệu quả tiêm corticoid tại chỗ dưới hướng dẫn ... tại chỗ dưới hướng dẫn của siêu âm trong điều trị tổn thương viêm khớp háng bệnh nhân VCSDK. 2. Đánh giá độ an toàn của thủ thuật trong việc áp dụng điều trị bệnh trên lâm sàng.Chương ITỔNG ... các bệnh nhân điều trị tại khoa Cơ Xương Khớp bệnh viện Bạch Mai. Đây là nhóm bệnh chủ yếu gặp tuổi trẻ (80% bệnh nhân mắc bệnh dưới 40 tuổi) tỷ lệ mắc bệnh gắp nam giới là 60%. Bệnh tiến...
 • 83
 • 483
 • 0

đánh giá hiệu quả điều trị utbmtbg bằng phẫu thuật cắt gan tại bệnh viện k từ 2004- 2009

đánh giá hiệu quả điều trị utbmtbg bằng phẫu thuật cắt gan tại bệnh viện k từ 2004- 2009
... sàng của UTBMTBG. 2. Đánh giá hiệu quả điều trị UTBMTBG bằng phẫu thuật cắt gan tại bệnh viện K từ 2004- 2009. 2Chương 1TỔNG QUAN TÀI LIỆU1.1. SƠ LƯỢC VỀ GIẢI PHẪU GAN. 1.1.1. Vị trí . Gan là ... điều trị căn bệnh này tại Bệnh viện K cũng được tiến hành nhiều hơn bằng phương pháp phẫu thuật. Hiện chưa có nghiờn cứu nào tại bệnh viện K về hiệu quả điều trị UTGNP bằng phẫu thuật cắt gan. ... là UTBMTBG (k t quả giải phẫu bệnh sau mổlà UTBMTBG, được đọc bởi khoa giải phẫu bệnh Bệnh viện K) .+ Có hồ sơ bệnh án đầy đủ.+ Không có UT thứ 2.+ BN chưa được điều trị bằng phương phỏp khác...
 • 78
 • 295
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đánh giá kết quả điều trị sớm ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B tại Bệnh viện Đại Học Y Dược Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sớm ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B tại Bệnh viện Đại Học Y Dược Cần Thơ
... vi< /b> n Đại Học Y Dược Cần Thơ , với cácmục tiêu sau1. Xác định đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng,< /b> < /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> ở < /b> b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B 2. Đánh giá < /b> kết < /b> quả < /b> điều < /b> trị < /b> sớm < /b> ở < /b> b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B bằng ... lâm < /b> sàng< /b> về b nh < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mạn tính, chúng tôi thực hiện đề tài " ;Nghiên < /b> cứu< /b> đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng,< /b> < /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> và < /b> đánh < /b> giá < /b> kết < /b> quả < /b> điều < /b> trị < /b> sớm < /b> ở < /b> b nh< /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B tại B nh < /b> ... tăng Ferritin huyết thanhdo vi< /b> m < /b> gan < /b> virus B mạn tính là 18,9%.Nguyễn Thị Thái Hà(2012), nghiên < /b> cứu < /b> một số đặc < /b> điểm < /b> lâm < /b> sàng < /b> và < /b> cận < /b> lâm < /b> sàng < /b> ở < /b> b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> virus B mạn cho th y triệu chứng...
 • 94
 • 2,034
 • 8

Đánh giá kết quả điều trị ARV ở bệnh nhân HIV-AIDS tại phòng khám ngoại trú bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương

Đánh giá kết quả điều trị ARV ở bệnh nhân HIV-AIDS tại phòng khám ngoại trú bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
... hiệu quả của điều trị bằng thuốc kháng vi rút [9], [25]. Vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài Đánh giá kết quả điều trị ARV bệnh nhân HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Bệnh nhiệt đới ... Y H NI KHNG MINH QUANG ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị ARV BệNH NHÂN HIV/AIDS TạI PHòNG KHáM NGOạI TRú BệNH VIệN BệNH NHIệT ĐớI TRUNG ƯƠNG Chuyờn ngnh : TRUYN NHIM Mó s ... H NI KHNG MINH QUANG ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị ARV BệNH NHÂN HIV/AIDS TạI PHòNG KHáM NGOạI TRú BệNH VIệN BệNH NHIệT ĐớI TRUNG ƯƠNG LUN VN THC S Y HC ...
 • 106
 • 1,837
 • 10

đánh giá kết quả điểu trị arv ở bệnh nhân hivaids tại phòng khám ngoại trú bệnh viện bệnh nhiệt đới

đánh giá kết quả điểu trị arv ở bệnh nhân hivaids tại phòng khám ngoại trú bệnh viện bệnh nhiệt đới
... đề tài Đánh giá kết quả điểu trị ARV bệnh nhân HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương” với các mục tiêu sau:1. Đánh giá kết quả điều trị bằng thuốc ARV về ... điều trị của bệnh nhân trong quá trình điều trị ARV - Làm cho bệnh nhân hiểu được lợi ích của điều trị ARV - Giúp cho bệnh nhân biết rằng khi điều trị vẫn phải sử dụng cỏc biờn phỏp dự phòng ... Bolokadze N, Sharvadze L, Gabunia P, Davli N trong nghiên cứu về điều trị ARV tại Georgia trên 594 bệnh nhân được điều trị ARV cho kết quả: 22/594 trường hợp ngừng điều trị, 111 bệnh nhân tử vong,...
 • 86
 • 924
 • 7

Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị bệnh trứng cá thông thường ở phụ nữ bằng Diane 35 (FULL TEXT)

Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị bệnh trứng cá thông thường ở phụ nữ bằng Diane 35 (FULL TEXT)
... Bớc đầu đánh giá hiệu quả điều trị bệnh trứng thông thờng phụ nữ bằng Diane 35 với 2 mục tiêu: 1. Đánh giá tác dụng của Diane 35 trong điều trị bệnh trứng thông thờng bệnh nhân nữ ... 56 4.3. Kết quả điều trị 58 4.3.1. Kết quả điều trị bệnh trứng thông thờng bằng Diane 35, Doxycyclin và bôi Eryfluid 58 4.3.2. Kết quả điều trị bệnh trứng thông thờng bằng Doxycyclin ... nhau: trứng thông thờng; trứng mạch lơn; trứng đỏ; trứng kê hoại tử; trứng sẹo lồi; trứng do thuốc 1.1.3.1. Trứng thông thờng Bệnh trứng thông thờng, thờng gặp cả hai...
 • 89
 • 386
 • 1

Bước đầu đánh giá kết quả điều trị cấp cứu ngộ độc paraquat tại Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai

Bước đầu đánh giá kết quả điều trị cấp cứu ngộ độc paraquat tại Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai
... sàng và cận lâm sàng của ngộ độc paraquat. 2. Bước đầu đánh giá kết quả điều trị cấp cứu ngộ độc paraquat tại Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai. 2Chương 1TổNG QUAN1.1. Khái niệm hóa chất ... hợp ngộ độc paraquat nhằm định hướng cho việc điều trị có hiệu quả hơn, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với 2 mục tiêu:1. Đánh giá biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng của ngộ độc paraquat. 2. ... năm tại Pháp, và tại Nhật khoảng 1000 trường hợp mỗi năm. Tỉ lệ tử vong theo các tác giả là 70 - 80% [17], [18].Ở Việt Nam: Tại Trung tâm chống độc (TTCĐ) bệnh viện Bạch Mai theo nghiên cứu...
 • 104
 • 1,166
 • 4

Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị Entecavir trên bệnh nhân viêm gan virus B mạn tính HBeAg dương tính HBeAg âm tính

Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị Entecavir trên bệnh nhân viêm gan virus B mạn tính HBeAg dương tính và HBeAg âm tính
... Chi sd viem trung binh 9,6 ± 2,2 d nhdm VGVRB (viem gan < /b> virus < /b> B) I IBeAg(+) va 10,1 ± 2,8 d nhdm VGVRB HBeAgI ), chi sd xa 1,8 ± 1,3 d nhdm HBeAg( +) vi 2,78 ± 1,8 d nhdm HBeAg( -). Dap flng ... d nhdm VGVRB HBeAg( -H) la 52,9% vl nhdm VGVRB HBeAg( -) II 50%. Ty le binh thfldng hoi men gan < /b> AST sau 12 tuan tren 47 BN la 56,8%. 6 nhdm HBeAg( -i-) la 52,9% va nhdm HBeAg( -) la 63,3%. ... sang bao gdm Al f, ASF, Bilirubin, Creatinin, HBeAg va Anti - HBe va ndng dp HBV DNA. 2. Phfldng phap nghien cflu Khang nguyen HBeAg va Anti - I IBo xlc dinh bang ELISA, ndng dp HBV -...
 • 8
 • 440
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả điều trị loét bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường bằng yếu tố tăng trưởng biểu bìđánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn muộn bằng phác đồ gemcitabinđánh giá hiệu quả điều trị tẩy trắng răngbước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình rừng trồng keo lai và keo tai tượng tại xã dũng phong huyện cao phong tỉnh hòa bìnhđánh giá hiệu quả điều trị 10 năm của ung thư cổ tử cung giai đoạn figo ibiibp bằng phương pháp phẫu thuật kết hợp với xạ trị tại bệnh viện kđánh giá hiệu quả điều trị phục hồi chức năng thoái hoá cột sống cổ bằng vật lý trị liệu kết hợp với vận động trị liệu tại trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện bạch maiđánh giá hiệu quả điều trị loét bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường bằng yếu tố tăng trưởng biểu bì egfđánh giá hiệu quả điều trị triệu chứng của thoái hóa cột sống cổ bằng điện mãng châm kết hợp bài thuốc quyên tý thangbước đầu đánh giá hiệu quả việc xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại bệnh viện giao thông vận tải i hà nộinghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nấm da bằng dịch chiết m2nội dung nghiên cứu đánh giá hiệu quả điều trị sán lá nhỏ trên người tại cộng đồngkết quả đánh giá hiệu quả điều trị sán lá nhỏ tại cộng đồngđánh giá hiệu quả điều trị tẩy trắng răng sống nhiễm sắc tetracyclinebước đầu đánh giá hiệu quả hoạt động thiết kế và dàn dựng chương trình thời sự trực tiếp hệ vov1 đài tnvnđánh giá hiệu quả điều trị thông qua mức độ thuyên giảm điểm theo thang điểm hamiltonNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ