tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở đồng bằng sông Hồng

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống chua ưu thế lai phục vụ chế biến đồng bằng sông hồng

Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở đồng bằng sông hồng
... phú, ñây là nguồn vật liệu khởi ñầu quan trọng giúp quá trình chọn tạo giống ñạt nhiều thành công. 1.2.2 Nghiên cứu tạo nguồn vật liệu khởi ñầu trong chọn tạo giống chua Việc tạo nguồn VLKð ... cho các nhà khoa học phục vụ cho công tác chọn tạo giống chua. Việt nam, nghiên cứu ñánh giá nguồn gen cây chua cũng thường xuyên ñược tiến hành tại các ñơn vị nghiên cứu chọn tạo giống. ... khởi ñầu phong phú phục vụ cho công tác chọn tạo giống, một số dòng, giống chua ñột biến mới ñã có chỗ ñứng và ngày càng ñược sản xuất công nhận. Xử lý ñột biến bằng tác nhân vật lý là nguồn...
 • 229
 • 720
 • 1

tóm tắt luân án tiến sĩ: Nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế

tóm tắt luân án tiến sĩ: Nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế
... tích trên, tác giả định hướng nghiên cứu hình đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế , trên ... kinh tế, đồng thời 21 đánh giá tác động của tài trợ cho hoạt động nghiên cứu phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng đối với tăng trưởng kinh tế làm đề tài nghiên cứu cho luận ... giữa tài trợ cho hoạt động nghiên cứu phát triển trong điều kiện thông tin bất cân xứng tăng trưởng kinh tế Mối quan hệ giữa tài trợ cho hoạt động R&D tăng trưởng kinh tế cho tới...
 • 28
 • 759
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu xu hướng chuyển đổi nghề của lao động nông nghiệp vùng đồng bằng sông hồng

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu xu hướng chuyển đổi nghề của lao động nông nghiệp vùng đồng bằng sông hồng
... nông nghiệp theo ngành kinh tế của vùng ðồng bằng sông Hồng, 1990 - 2010 3.2 Xu hướng chuyển ñổi nghề của lao ñộng nông nghiệp vùng ðồng bằng sông Hồng 3.2.1 Xu hướng chuyển ñổi nghề của lao ... tiễn xu hướng chuyển ñổi nghề của lao ñộng nông nghiệp 1.2.1 Xu hướng chuyển ñổi nghề của lao ñộng nông nghiệp một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới Nghiên cứu xu hướng chuyển ñổi nghề của ... những lý luận vào nghiên cứu xu hướng chuyển ñổi nghề cho lao ñộng nông nghiệp ở một vùng của Việt Nam như vùng ðồng bằng sông Hồng. 1.2.2 Xu hướng chuyển ñổi nghề của lao ñộng nông nghiệp ở...
 • 24
 • 456
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá k.326 trồng tại miền bắc việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng và ra hoa của giống thuốc lá k.326 trồng tại miền bắc việt nam
... cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nông sinh học đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc K.326 trồng tại miền Bắc Việt Nam . 2. Mục tiêu nghiên cứu Xác định được ảnh hưởng của một số yếu tố ... 103.2 Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc K.326 3.2.1. Ảnh hưởng của tần suất tưới nước đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc K.326. ... vật. 3.3.1.2. Ảnh hưởng của GA3 đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc K.326. Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của GA3 đến sinh trưởng ra hoa của giống thuốc K.326 được thể...
 • 27
 • 733
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu sử dụng đất bền vững vùng cửa ba lạt, huyện giao thủy, tỉnh nam định

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu sử dụng đất bền vững vùng cửa ba lạt, huyện giao thủy, tỉnh nam định
... trồng thủy sản vùng Cửa Ba Lạt, huyện Giao Thủy Nghiên cứu hiện trạng và đánh giá sử dụng bền vững đất nông nghiệp vùng Cửa Ba Lạt huyện Giao Thuỷ Nghiên cứu mô hình sử dụng đất bền vững cho sản ... TRANG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ĐẤT BỀN VỮNG VÙNG CỬA BA LẠT, HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Khoa học đất Mã số: 62.62.01.03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ ... giải pháp sử dụng đất bền vững vùng Cửa Ba Lạt 3.5.1. Đề xuất định hướng sử dụng đất bền vững vùng Cửa Ba Lạt a) Khu vực 5 xã vùng đệm: Trong tiểu vùng này cần duy trì ổn định diện tích đất hai...
 • 27
 • 698
 • 1

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu tác động của quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đến phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tác động của quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đến phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên
... thôn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên là cần thiết. 2. Mục tiêu nghiên cứu + Xác định tác động của quá trình chuyển đổi cấu sử dụng đất đến nông nghiệp, nông thôn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. ... bàn huyện Văn Lâm. 3.3.4. Xác định mức độ tác động của chuyển đổi cấu sử dụng đất đến phát triển nông nghiệp, nông thôn Để xác định mức độ tác động của chuyển đổi cấu sử dụng đất đến phát ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Nội dung nghiên cứu - Đặc điểm vùng nghiên cứu - Đánh giá thực trạng chuyển đổi cấu sử dụng đất - Đánh giá tác động của chuyển đổi cấu sử dụng đất đến nông nghiệp,...
 • 27
 • 659
 • 2

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu dịch tễ học một số loài ấu trùng sán lá truyền lây qua chép (cyprinus carpio) và biện pháp phòng, trị

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu dịch tễ học một số loài ấu trùng sán lá truyền lây qua cá chép (cyprinus carpio) và biện pháp phòng, trị
... t học các loƠi u trùng sán truyền lơy qua 1.6.1. Vòng đời của sán truyền lây qua Vòng đi của sán truyền lây qua đợc tóm tắt, mô phỏng li trong hình 1.2. Nguồn: Dự án ... 1.5. Tng quan về các loi sán truyền lơy qua Sán truyền lây qua bao gồm sán ruột nhỏ: Haplorchis pumilo, H. taichui, C. formosanus sán gan nhỏ: C. sinensis O. viverrini. ... sinh trên chép; - Gii trình tự gen ITS2 một số loài sán ruột nhỏ; - nh hng của u trùng sán lên sinh trng của chép; - Biện pháp phòng bệnh do u trùng sán cho nuôi;...
 • 27
 • 523
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học hai loài ruồi ăn rệp và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại cây ăn quả có múi hà nội và phụ cận.

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học hai loài ruồi ăn rệp và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại cây ăn quả có múi ở hà nội và phụ cận.
... thái học của 2 loài ruồi ăn rệp (D. aegrota, S. ribesii) khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại cây ăn quả múi 3.3.1. Đặc điểm sinh thái học của loài ruồi ăn rệp D. aegrota ... CAO VĂN CHÍ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SINH THÁI HỌC HAI LOÀI RUỒI ĂN RỆP Dideopsis aegrota Fabricius Syrphus ribesii Linnaeus VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CHÚNG TRONG PHÒNG CHỐNG RỆP MUỘI ... tục nghiên cứu khả năng nhân nuôi để sử dụng 2 loài ruồi ăn rệp (D. aegrota, S. ribesii) trong phòng chống sinh học rệp muội hại cây ăn quả múi nói riêng cây trồng nói chung. 2 nghiên...
 • 27
 • 597
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu sử dụng nấm metarhizium anisopliae và nấm beauveria bassiana phòng chống rệp sáp hại phê tại tây nguyên

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu sử dụng nấm metarhizium anisopliae và nấm beauveria bassiana phòng chống rệp sáp hại cà phê tại tây nguyên
... phẩm xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả phòng chống rệp sáp hại phê 2.3. Phương pháp nghiên cứu 2.3.1. Nghiên cứu thành phần rệp sáp diễn biến tỷ lệ cành phê bị rệp sáp hại tại Tây ... trường. Do đó chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: Nghiên cứu sử dụng nấm Metarhizium anisopliae nấm Beauveria bassiana phòng chống rệp sáp hại phê tại Tây Nguyên . 2. Mục đích, yêu ... phòng trừ rệp sáp hại phê. - Xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm nấm phòng chống rệp sáp hại phê đạt hiệu quả. 5. Cấu trúc luận án Luận án được trình bày trong 154 trang 36 trang...
 • 24
 • 1,159
 • 1

tóm tắt luấn án tiến nghiên cứu tác động của quá trình công nghiệp hóa đến quản lý, sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

tóm tắt luấn án tiến sĩ nghiên cứu tác động của quá trình công nghiệp hóa đến quản lý, sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân huyện quế võ, tỉnh bắc ninh
... lý, sử dụng đất huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh - Đánh giá thực trạng quá trình CNH huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh - Tác động của quá trình CNH đến quản lý, sử dụng đất nông nghiệp huyện Quế Võ, tỉnh ... lao động. 3.5. Tác động của quá trình công nghiệp hóa đến đời sống của người dân 3.5.1. Tác động của công nghiệp hóa đến thu nhập, việc làm của người dân 3.5.1.1. Tác động của công nghiệp hóa ... công nghiệp của tỉnh trong những năm tới. (bảng 3.14) 3.4. Tác động của quá trình công nghiệp hóa đến quản sử dụng đất nông nghiệp 3.4.1. Tác động của quá trình công nghiệp hóa đến quản...
 • 24
 • 564
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu một số đặc tính sinh học của virus cúm ah5n1 clade 7 phân lập việt nam

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc tính sinh học của virus cúm ah5n1 clade 7 phân lập ở việt nam
... Giang/ 07- 74/20 07 A/duck/Ha Tinh/ 07- 53/20 07 A/chicken/Ha Nam/ 07- 83/20 07 A/duck/Vietnam/8/05 A/goose/Vietnam/3/05 A/duck/Vietnam/1/2005 A/Hong Kong/485/19 97 A/chicken/China/ 274 02/19 97 A/HongKong/486/ 97 ... 5 .7 5.6 5.9 11 A/chicken/Vietnam/NCVD-04/2008 (7, Vietnam, nhóm B) 6.8 6.8 7 7. 5 7. 3 7 4 .7 3.9 2.8 4.1 0.2 0.5 12 A/chicken/Vietnam/NCVD-05/2008 (7, Vietnam, nhóm B) 6 .7 ... 13.3 7. 6 21.6 5.1 19.4 5 .7 18.1 6.2 19 .7 5 .7 22.5 4.8 24.6 4.2 2 14.5 7. 2 21.4 5.1 22 .7 4 .7 20.2 5.5 22.6 4.8 27. 9 3.2 32.4 1.8 3 15.2 7. 0 17. 7 6.3 19 .7 5.6...
 • 27
 • 588
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu tiềm năng và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại một số trọng điểm vùng du lịch bắc trung bộ

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tiềm năng và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại một số trọng điểm vùng du lịch bắc trung bộ
... 3: TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI VÙNG DU LỊCH BẮC TRUNG BỘ 3.1. Nghiên cứu tiềm năng du lịch sinh thái tại một số trọng điểm Vùng du lịchBắc Trung Bộ 3.1.1. ... đồng.3.3. Đánh giá mức độ khaithác tiềm năng hiệu quả của hoạt động du lịch sinh thái tại các trọng điểm Vùng du lịch Bắc Trung Bộ 3.3.1. Đánh giá mức độ khai thác tiềm năng du lịch sinh thái Thông ... giải pháp phát triển du lịch sinh thái tại một số trọng điểm Vùng du lịch Bắc Trung Bộ 4.2.1. Nhóm giải pháp vềxây dựngcơ chế chính sách, nguyên tắc chỉ đạo cho du lịch sinh thái. Theo...
 • 24
 • 605
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu thành phần bọ xít bắt mồi và khả lợi dụng hai loài coranus fuscipennis reuter và coranus spiniscutis reuter trong quản lý tổng hợp sâu hại đậu rau tại vùng hà nội

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thành phần bọ xít bắt mồi và khả lợi dụng hai loài coranus fuscipennis reuter và coranus spiniscutis reuter trong quản lý tổng hợp sâu hại đậu rau tại vùng hà nội
... quản sâu hại trên đậu rau vùng Nội phụ cận. 2. Sử dụng kết quả của luận án về thành phần bọ xít bắt mồi trên ruộng đậu rau, đặc điểm của loài Coranus fuscipennis Coranus spiniscutis ... THÀNH PHẦN BỌ XÍT BẮT MỒI VÀ KHẢ NĂNG LỢI DỤNG HAI LOÀI Coranus fuscipennis Reuter Coranus spiniscutis Reuter TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP SÂU HẠI ĐẬU RAU TẠI VÙNG HÀ NỘI Chuyên ngành ... rau trong nhà lưới) tại Nội. - Bước đầu đề xuất phương pháp nhân nuôi, bảo vệ, lợi dụng hai loài BXBM Coranus fuscipennis Reuter Coranus spiniscutis Reuter trong quản tổng hợp sâu hại...
 • 27
 • 1,051
 • 0

tóm tắt luận án tiến nghiên cứu một số thông số về cấu tạochế độ làm việc của liên hợp máy băm ép nước dứa

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số thông số về cấu tạo và chế độ làm việc của liên hợp máy băm ép nước dứa
... tài Nghiên cứu một số thông số về cấu tạo chế độ làm việc của liên hợp máy băm ép nước dứa . 2 Mục tiêu nghiên cứu - Tạo ra thiết bị băm ép nước dứa phục vụ sản xuất nước dứa nước dứa ... quan hệ của một số thông số trong quá trình ép nước dứa ứng dụng để xác định một số thông số cơ bản về cấu tạo chế độ làm việc của liên hợp máy băm ép nước dứa, nhằm định hướng cho việc ... hợp máy băm ép nước dứa BE-500 Dựa vào kết quả nghiên cứu tối ưu tổng quát của liên hợp máy băm ép nước dứa BE-500. Chúng tôi đã thiết kế chế tạo chọn chế độ làm việc của liên hợp máy băm...
 • 24
 • 468
 • 0

tóm tắt luận án tiến Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống chua ưu thế lai phục vụ chế biến đồng bằng sông Hồng

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi đầu cho tạo giống cà chua ưu thế lai phục vụ chế biến ở đồng bằng sông Hồng
... nghiên cứu ñề tài Nghiên cứu nguồn vật liệu khởi ñầu cho tạo giống chua ưu thế lai phục vụ chế biến ñồng bằng sông Hồng . 2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài - ðánh giá ñược các ñặc ñiểm ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI DƯƠNG KIM THOA NGHIÊN CỨU NGUỒN VẬT LIỆU KHỞI ðẦU CHO TẠO GIỐNG CÀ CHUA ƯU THẾ LAI PHỤC VỤ CHẾ BIẾN ðỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ... mẫu giống trong tập ñoàn phục vụ 2 cho việc tạo giống chua ưu thế lai. - Tuyển chọn ñược các tổ hợp lai triển vọng và ñưa ra giống chua chế biến UTL phục vụ sản xuất tại ñồng bằng sông...
 • 28
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn viết tóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sitóm tắt luận án tiên sĩtóm tát luận án tiến sĩluạn án tiến sĩ nghiên cứu sử dụng lpg làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hànhBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật