Đề kiểm tra sinh 6 học kì II có ma trận

Đề kiểm tra sinh 6 học II ma trận

Đề kiểm tra sinh 6 học kì II có ma trận
... chy ma ln gõy ra, nờn cú vai trũ quan trng vic, st l t, hn ch.cng nh gi c , trỏnh hn hỏn II Phn t lun(7) Cõu 1:(2,5) - Nêu đc điểm đặc trng cua Thực vật hat kin? Cõu 2:(2,5) - Con ngời cần ... thõn, lỏ c Chỳng sinh sn ch yu bng bo t d C th chỳng khụng cú dip lc, chỳng khụng th t dng c Cõu 1.8: Thc vt cú vai trũ i vi ng nh: a Cung cp ụ xi v thc n cho ng vt b Cung cp ni v ni sinh sn cho...
 • 2
 • 300
 • 2

De Kiem tra Hoa 12 Hoc ki II - ma trận và đáp án

De Kiem tra Hoa 12 Hoc ki II - có ma trận và đáp án
... Đáp án Câu A B C D Đáp án Câu A B C D Đáp án Câu A B C D Đáp án Câu A B C D Đáp án Câu A B C D Đáp án Câu A B C D Đáp án Câu A B C D Đáp án Câu 10 A B C A Xà phòng ... sắt, quặng hàm lượng sắt cao xiđerit hematit đỏ manhetit hematit nâu Đáp án Câu 34 A B C D Đáp án Câu 35 A B C D Đáp án Câu 36 A B C D Đáp án Câu 37 A B C D Đáp án Câu 38 A B C D Đáp án Câu 39 ... tử kim loại ki m thổ ns2np1 ns2np2 ns2 ns1 C Câu 26 A B C D Đáp án Câu 27 A B C D Đáp án Câu 28 A B C D Đáp án Câu 29 A B C D Đáp án Câu 30 A B C D Đáp án Câu 31 A B C D Đáp án Câu 32 A B C D Đáp...
 • 23
 • 369
 • 0

Đề kiểm tra sinh 6 học II

Đề kiểm tra sinh 6 học kì II
... D.Có sinh sản hạt Câu 6: Nhóm sau thuộc lớp hai mầm? A.Lúa,sắn,khoai lang B.Bèo tây,dừa, đu đủ, khoai tây C.Cà chua, bưởi, đậu tương D.Mía, xoài, ổi, ngô Câu 7: Tổ tiên chung giới thực vật là? A .Sinh ... Câu10Cách dinh dưỡng vi khuẩn: A.Đa số sống hoại sinh B.Đa số sống kí sinh C.Đa số sống tự dưỡng D.Đa số sống dị dưỡng, số sống tự dưỡng Phần II : TỰ LUẬN: ( 5điểm ) Câu 1: Câu 2: Câu Những điều ... làm để bảo vệ đa dạng thực vật Việt Nam? ( điểm)  ĐÁP ÁN Phần I : ( điểm ) Câu Đáp án C A Phần II : ( 5điểm ) A C A C A B D 10 A CÂU Câu : ĐÁP ÁN (1điểm) + Điều kiện bên ngoài: đủ nước, không...
 • 3
 • 332
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HÓA 8 HOC KỲ II MA TRẬN

ĐỀ KIỂM TRA HÓA 8 HOC KỲ II CÓ MA TRẬN
... 7,2g kim loại hoá trị II phản ứng hoàn toàn 100 ml dung dịch HCl 6M Xác định tên kim loại dùng (Cho : Zn = 56, H = 1, Cl = 35,5, ) III.HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HÓA HỌC LỚP KIỂM TRA HKII (2010 – 2011) Câu...
 • 3
 • 251
 • 1

DE KIEM TRA LS 6 HOC KI II (CKTKN)

DE KIEM TRA LS 6 HOC KI II (CKTKN)
... điểm :10 100% D BIÊN SOẠN ĐỀ KI M TRA : ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ II Môn Lịch sử ( Thời gian làm : 45 phút ) Câu (3 điểm): a Nêu sách cai trị nhà Hán nhân dân ta từ kỉ II TCN đến kỉ I b Em có nhận xét ... năm 938 Ngô Quyền chiến thắng vĩ đại dân tộc ta ? D ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM : Câu (3 điểm): a.Từ kỉ II TCN đến kỉ I Nhà Hán thi hành sách cai trị nhân dân ta Những sách cai trị Nhà Hán nhân dân ta ... sức bóc lột dân ta thứ thuế : Thuế muối, sắt …và bắt cống nạp sản vật quý ngà voi, sừng tê, ngọc trai …( điểm ) - Cho người Hán sang lẫn với dân ta, bắt dân ta phải theo phong tục tập quán họ,...
 • 3
 • 208
 • 0

Đề kiểm tra toán 6 học II huyện Ninh Hòa

Đề kiểm tra toán 6 học kì II huyện Ninh Hòa
... HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: TOÁN LỚP Bài 1a 1b 1c 2a 2b 2c Nội dung   10    12 12 12  12   5    : 12 12  10  12 13  12 10 107  60 75%   0,5 : ... đường dài bằng: 24 :  120 (km) 2  Phân số số trung bình   50%     10  Số học sinh khối trường 12 : 1  120 (học sinh) 10 y t O 5a 5b 5c Vẽ hình Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có xOt...
 • 3
 • 354
 • 1

đề kiểm tra sinh 6 học 2 + ma trận

đề kiểm tra sinh 6  học kì 2 + ma trận
... chữa bệnh ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 20 10 -20 11 Lớp:9 GV: HÀ THỊ MINH 1.Nội dung đề a Ma trận Cấp độ Vận dụng Nhận biết Tên chủ đề Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ cứu nước(1 965 1973) Số ... nhị nhuỵ + Tràng gồm nhiều cánh hoa, màu sắc cánh hoa khác tuỳ loài + Nhị: Có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực + Nhuỵ: Có bầu nhuỵ chứa noãn mang tế bào sinh dục - Chức năng: + Đài tràng ... Số điểm: 2, 5 Tỉ lệ:71% câu điểm Tỉ lệ: 50% câu 2, 5 điểm Tỉ lệ: 2, 5% Rút nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mĩ Số câu: Số câu: Số điểm: Tỉ lệ :29 % Số điểm: 3,5 Tỉ lệ:100 % 2câu câu 2, 5 điểm...
 • 7
 • 833
 • 3

Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra sinh 9 học II(có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra sinh 9 học kì II(có đáp án)
... mức1) A Sinh vật ăn sinh vật khác B Hội sinh 22 C Cạnh tranh D Kí sinh Đáp án: D Câu 1 69: Các sinh vật loài có quan hệ với nào? ( Chương 1/ 44/ mức 1) A Cộng sinh cạnh tranh B Hội sinh cạnh tranh ... vi sinh vật C Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải D Thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải Đáp án:D Câu 220: Thành phần vô sinh hệ sinh ... khác quần xã kìm hãm tượng sau đây:( Chương II/ 49/ Mức 3) A Khống chế sinh học B Cạnh tranh loài C Hỗ trợ loài D Hội sinh loài Đáp án: A 27 Câu 213 : Hiện tượng khống chế sinh học quần xã dẫn...
 • 38
 • 2,612
 • 79

ĐỀ THI ANH 6 HỌC KI II MA TRẬN

ĐỀ THI ANH 6 HỌC KI II CÓ MA TRẬN
... MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II ANH NĂM HỌC 2010-2011 Nội dung Nhận biết TNKQ Listening Thông hiểu TL TNKQ Vận dụng TL ... (2ms) O.25m / one word on often with boots 5.warm water 7.Sometimes camp II READING (2ms) O.5m / one sentence F 2.T T 4.F III LANGUAGE FOCUS A Choose A, B, C or D to complete these sentences (2ms) ... weather like in the summer? She is going to visit the citadel Tổ trưởng duyệt đề Nguyễn Thị Mộng Điệp Giáo viên đề Nguyễn Văn Thành 28 (10ms) ...
 • 3
 • 233
 • 1

đề kiểm tra địa 9 giữa kỳ II ma trận

đề kiểm tra địa 9 giữa kỳ II có ma trận
... Tên:……………………………… Lớp: 9 …… ĐIỂM KIỂM TRA VIẾT TIẾT MÔN: ĐỊA LÍ Thời gian: 45’(không kể thời gian phát đề) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN BỘ MÔN ĐỀ BÀI: TỰ LUẬN: Câu 1): Trình bày nêu ý nghĩa vị trí địa lí vùng ... cách, tỉ lệ, giải, đẹp (1.5đ) - Ghi đầy đủ tên biểu đồ (0.25đ) Thêi gian Vïng §ång b»ng S«ng Cöu Long C¶ níc 199 5 S¶n lîng % 8 19, 2 51,7 1584,4 100 2000 S¶n lîng % 11 69, 1 51 ,9 2250,5 100 2002 ... §ång b»ng S«ng Cöu Long C¶ níc 199 5 S¶n lîng 8 19, 2 2000 S¶n lîng % 11 69, 1 % 1584,4 2250,5 2002 S¶n lîng 1354,5 % 2647,4 Hết ĐÁP ÁN A TỰ LUẬN: Câu (1 điểm): - Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ vùng...
 • 5
 • 661
 • 1

Đề thi T. A 9 học II- ma trận- Đáp án

Đề thi T. A 9 học kì II- có ma trận- Đáp án
... the total population Many countries are already using solar energy Solar panels are placed on the roof of a house and the sun's energy is used to heat water The energy can be stored for a number ... days, so on cloudy days you can use solar energy too Sweden has an advanced solar energy program There, all buildings will be heated by solar energy and cars will use solar power instead of gas ... problem is as complicated as it is serious It is complicated because much pollution is caused by things that benefit people For example, exhaust from automobiles causes large percentage of air pollution...
 • 5
 • 473
 • 0

Đề kiểm tra hóa 8 học kỳ I ma trận mới

Đề kiểm tra hóa 8 học kỳ I có ma trận mới
... = 62(đ.v.C) Tính hoá trị Fe a II - Fe O3 - Áp dụng quy tắc hoá trị: a.x = b.y a = II →a= Câu7: (1.5đ) II =3 - Vậy Fe hoá trị III Lập công thức hoá học III II - Công thức chung: Alx ( SO4 ... Số i m Tỉ lệ % Số câu Số i m1.5đ Số câu1 1.5 i m=15% Chủ đề Công thức hóa học Viết công thức hoá học chất cụ thể biết tên nguyên tố số nguyên tử nguyên tố tạo nên phân tử Biết phân tử kh i chất ... số câu Tổng số i m Tỉ lệ % III ĐỀ B I: Số câu1 2 i m20.% - Tìm hoá trị nguyên tố nhóm nguyên tử theo công thức hoá học cụ thể Số câu Số i m1.5đ Số câu2 Số i m3 30% Số câu2 Số i m2 20% Câu1:...
 • 5
 • 205
 • 0

Đề kiểm công ngệ 7 học 2 (có ma trận theo chuẩnKTKN và đáp án)

Đề kiểm công ngệ 7 học kì 2 (có ma trận theo chuẩnKTKN và đáp án)
... 4.(1đ)Trồng xanh trồng rừng vùng thành phố khu công nghiệp để nhằm mục đích gì? ĐÁP ÁN I Trắc nghiệm (3đ) Mỗi câu trả lời 0,5đ Câu Đáp án B C D A C B II Tự luận (7 ) Câu 1(1đ) Bệnh truyền nhiễm bệnh vi ... họ đậu D.Tận dụng thức ăn động vật giun đất, nhộng tằm II/ Tự luận (7 đ) Câu (1đ)Thế bệnh truyền nhiễm? Cho ví dụ minh họa Câu 2. (4đ)Vai trò chuồng nuôi ?Thế chuồng nuôi hợp vệ sinh? Câu 3.(1đ) ... khoáng B Axit amin C Glyxerin D Đường đơn Câu 4: Phương pháp chế biến thức ăn thuộc phương pháp hóa học ? A Kiềm hóa rơm rạ B.Tạo thức ăn hỗn hợp C.Xử lí nhiệt D Nghiền nhỏ Câu 5: Các loại thức ăn...
 • 4
 • 252
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra toán 6 học kì iiđề kiểm tra sinh 8 học kì iiđề kiểm tra sinh 6 học kì 2đề kiểm tra sinh 6 học kì 1đề kiểm tra gdcd 6 học kì iikiem tra toan 7 hoc ki 1 co ma tranđề kiểm tra ngữ văn học kì ii lớp 6đề kiểm tra ôn tập hoc kì ii khối 6đề kiểm tra gdcd 6 học kì iđề kiểm tra gdcd 6 học kì 1đề kiểm tra sinh 11 học kì 1đề kiểm tra sinh 11 học kì 2đề kiểm tra sinh 7 học kì iđề kiểm tra sinh 7 học kì 1đề kiểm tra sinh 7 học kì 2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ