Một số vấn đề về xây dựng Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Một số vấn đề pháp lý cơ bản bảo vệ quyền lợi của người lao động việt nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Một số vấn đề pháp lý cơ bản bảo vệ quyền lợi của người lao động việt nam tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
... phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi của ngƣời lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Nghiên cứu tình hình triển khai thực tế các quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi của ngƣời ... đảm bảo, tính nghiêm minh của pháp luật chƣa đƣợc tôn trọng, ảnh hƣởng tiêu cực đến môi trƣờng đầu tƣ. Với những nhận thức nhƣ trên, tôi đã chọn đề tài Một số vấn đề pháp lý cơ bản bảo vệ quyền ... trở về trƣớc cho nên có phần chƣa phù hợp với giai đoạn hiện nay. Trong xu thế hội nhập hiện nay, việc nghiên cứu một cách có hệ thống đề tài Một số vấn đề pháp lý cơ bản bảo vệ quyền lợi...
 • 19
 • 676
 • 1

Một số vấn đề về xây dựng Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Một số vấn đề về xây dựng Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
... Một số vấn đề về xây dựng Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trước tình trạng việc vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng còn diễn biến phức tạp, pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng ... lẫn cho người tiêu dùng, cưỡng ép người tiêu dùng v.v ; Các vấn đề về hợp đồng tiêu dùng, trong đó có quy định về điều khoản hợp đồng không công bằng, ngôn ngữ hợp đồng, bảo hành và một số loại ... là tốt hơn.Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, muốn đáp ứng được tốt yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng, thực hiện được chức năng đã định phải tính tới các yếu thế đó của người tiêu dùng để có giải...
 • 7
 • 711
 • 4

Báo cáo "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng pháp luật ở Việt Nam " pptx

Báo cáo
... đổi 16 - tạp chí luật học Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về xây dựng pháp luật ở Việt Nam Nguyễn Thế Quyền * rong công cuộc đổi mới hiện nay, công tác xây dựng pháp luật đợc Đảng và ... mực có thể đem áp dụng tơng tự v.v 2. Về thẩm quyền xây dựng pháp luật Xây dựng pháp luật, theo nguyên nghĩa của nó là hoạt động của chủ thể mang quyền lực nhà nớc đặt ra, phê chuẩn hoặc ... thiết tới xây dựng pháp luật, có ảnh hởng không nhỏ tới chất lợng, hiệu lực và hiệu quả của pháp luật. 1. Về hình thức pháp luật Hiện nay, còn tồn tại 2 quan điểm trái ngợc nhau về hình thức...
 • 3
 • 1,359
 • 17

Một số vấn đề phương pháp luận cơ bản về quy trình thiết kế, xây dựng và triển khai một phần mềm ứng dụng

Một số vấn đề phương pháp luận cơ bản về quy trình thiết kế, xây dựng và triển khai một phần mềm ứng dụng
... II: MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬNCƯO BẢN VỀ QUY TRÌNH THIẾT KẾ, XÂY DỰNG VÀTRIỂN KHAI MỘT PHẦN MỀM ỨNG DỤNGI. Khái niệm về phần mềm và công nghệ phần mềm, phân loại phần mềm1.1. Khái niệm về ... tích các rủi do, chi phí và lợi nhuận liên quan đến các vấn đề kinh tế, kỹ thuật và tổ chức của người sửdụng. các vấn đề đặt ra phải được xem xét chi tiết để đảm bảo rằng mọi khíacạnh của tính ... vực vàthế giới.Đời sống về vật chất và tinh thần của con người ngày càng được nângcao,nhu cầu về giải trí đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu củacon người .Một trong những liều...
 • 65
 • 478
 • 0

Một số vấn đề chung về chế định Trách nhiệm sản phẩm và vai trò của nó trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.docx

Một số vấn đề chung về chế định Trách nhiệm sản phẩm và vai trò của nó trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.docx
... định về trách nhiệm sản phẩm:- Chế định về quyền của người tiêu dùng: Các quy định về quyền của người tiêu dùng chính là nền tảng của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng bởi các chế định pháp luật ... nhiệm bảo hành đối với hàng hoá đã cung cấp cho người tiêu dùng. Các chế định pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng nêu trên đều bảo vệ người tiêu dùng trong mối quan hệ trực tiếp với người cung ... về bảo vệ người tiêu dùng sẽ hình thành trên cơ sở các chế định này với tư cách là những biện pháp pháp lý đảm bảo thực thi các quyền của người tiêu dùng. Hiện nay, 8 quyền của người tiêu dùng...
 • 7
 • 1,304
 • 21

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hậu quả pháp lý của hủy việc kết hôn trái pháp luật

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hậu quả pháp lý của hủy việc kết hôn trái pháp luật
... đã chọn đề tài Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hậu quả pháp lý của hủy việc kết hôn trái pháp luật . Hi vọng việc nghiên cứu sẽ giúp các bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về vấn đề này. ... trái pháp luật. Sự tồn tại của quan hệ hôn nhân trái pháp luật không phù hợp với bản chất của quan hệ hôn nhân, đi trái với lợi ích mà pháp luật quan tâm bảo vệ. Vì vậy Nhà nước dùng biện ... mỗi bên; ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và con”. 2.1 Quan hệ nhân thân Về nguyên tắc, khi hôn nhân bị coi là trái pháp luật thì Nhà nước không thừa nhận hai người trong quan...
 • 15
 • 1,932
 • 4

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tuyển dụng công chức hiện nay

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tuyển dụng công chức hiện nay
... xu hướng hội nhập quốc tế thì vấn đề cấp bách đặt ra là phải xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ,công chức…Việc xây dựng một đội ngũ công chức bao gồm những người có trình độ chuyên môn,có ... phải xây dựng chế độ công vụ,công chức phù hợp khắc phục những nhược điểm và hạn chế vẫn còn tồn tại của cơ chế cũ,tiếp tục xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân. Công chức là một vấn đề ... giờ hết mà nó cần được nghiên cứu cả về mặt lý luận và thực tiễn. Chính vì ý nghĩa to lớn đó nên em đã chọn đề tài “ Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tuyển dụng công chức hiện nay”. Do...
 • 15
 • 2,861
 • 20

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam trong xu thế hội nhập

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam trong xu thế hội nhập
... công dân Việt Nam với người nước ngoài trong những năm gần đây và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật về vấn đề này. Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾT HÔN GIỮA CÔNG ... và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam hiện nay". Nhìn chung các công trình nghiên cứu trên đã chỉ ra một số vấn đề cơ bản của pháp luật ... Thạc sĩ ngành: Luật Dân sự; Mã số: 60 38 30 Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Phương Lan Năm bảo vệ: 2011 Abstract: Làm rõ một số vấn đề lý luận về việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài...
 • 15
 • 1,138
 • 5

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kết hôn trái pháp luật trong tình hình xã hội hiện nay

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kết hôn trái pháp luật trong tình hình xã hội hiện nay
... vấn đề nóng bỏng trong thực tiễn cuộc sống, một vấn đề đáng quan tâm trong hệ thống pháp luật. Do vậy, trong thời qua ở Việt Nam cũng đã có một số công trình nghiên cứu về vấn đề này. Đã có một ... pháp luật. Qua đó kiến nghị và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật. 4.Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Là một số vấn đề lý luận về kết ... pháp luật về kết hôn trái pháp luật ở nước ta hiện nay. Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 1.1. Quan niệm về kết hôn trái pháp luật...
 • 17
 • 2,802
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: một số vấn đề về xây dựng nông thôn mớimột số vấn đề về quản lý vốn đầu tư xây dựng kchtkt từ nsnn trên địa bàn thành phố hà nội thực trạng và giải phápmột số vấn đề về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ở xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc công ty xây dựng số 4một số vấn đề về việc xây dựng và sử dụng website dạy học10 một số vấn đề về xây dựng cầu đường ở việt nammột số vấn đề về xây dựng cầu đương thế kỉ 21một số vấn đề về thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế sử dụng đất phi nông nghiệpmột số vấn đề về luật dân sựmột số vấn đề về luật hiến phápluận văn một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành và phương hướng hoàn thiện pptxnghiên cứu một số vấn đề về nội dung phương pháp dạy học chủ đề giới hạn và đạo hàm thể hiện qua sáh giáo khoa đại số và giải tích lớp 11một số vấn đề về mở rộng ánh xạ liên tục và ứng dụng của định lí hahnbanachnghiên cứu một số vấn đề về mục đích nội dung và phương pháp dạy học chủ đề tổ hợp và xác suất trong môn toán ở trường trung học phổ thôngmot so van de ve noi dung va phuong phap giai toan hinh hoc 3một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành và phương hướng hoàn thiệnBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP