Nghiên cứu về dữ liệu đặc tả dùng cho quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước

Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và một số các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay
... nờn mt phn nh ca nú cho ton nn kinh t phỏt trin Hiu qu kinh doanh cao nht s b vo kinh doanh l ti thiu v t hiu qu kinh doanh cao nht Nõng cao hiu qu s dng tc l mt hỡnh thc tit kim ti a s b v s dng ... s T ú: a Hiu qu = Kt qu - Chi phớ = Doanh thu Chi phớ = Li nhun b Hiu qu = Kt qu/Chi phớ Hoc cú th s dng : Hiu qu s dng ton b = doanh thu Tổng số vốn sử dụng bình quân kỳ Ch tiờu ny cũn c gi ... kinh doanh 2.1.2 Thi k i mi kinh t t 1986 n nay: Chuyn sang nn kinh t th trng cú s qun tr điu tiột cu nh nc, cỏc DNNN c t ch động sn xut kinh doanh T õy tr thnh sng cũn ca mi DNNN 17 Trong...
 • 45
 • 871
 • 2

Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp nhà nước và Một số các Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu trong các Doanh nghiệp nhà nước

Tình hình hoạt động của các Doanh nghiệp nhà nước và Một số các Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong các Doanh nghiệp nhà nước
... nờn mt phn nh ca nú cho ton nn kinh t phỏt trin Hiu qu kinh doanh cao nht s b vo kinh doanh l ti thiu v t hiu qu kinh doanh cao nht Nõng cao hiu qu s dng tc l mt hỡnh thc tit kim ti a s b v s dng ... s T ú: a Hiu qu = Kt qu - Chi phớ = Doanh thu Chi phớ = Li nhun b Hiu qu = Kt qu/Chi phớ Hoc cú th s dng : 10 Hiu qu s dng ton b = doanh thu Tổng số vốn sử dụng bình quân kỳ Ch tiờu ny cũn c ... yu l t chớnh bn thõn doanh nghip III Gii phỏp nõng cao hiu qu s dng cho cỏc DNNN: Mt s gii phỏp tng quỏt nhm nõng cao hiu qu s dng u t cỏc DNNN: nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh ,hiờu qu phc...
 • 46
 • 388
 • 0

Quy định Về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các quan nhà nước trên địa bàn tỉnh hà tĩnh

Quy định Về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
... khác sử dụng địa chỉ, hộp thư điện tử Sử dụng quy trình, mục đích hệ thống thư điện tử tỉnh Nghiêm cấm sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh để gửi, nhận nội dung thông tin trái với quy định Điều Quy ... ký sử dụng hộp thư điện tử tỉnh lưu trữ sở liệu đặt máy chủ cài đặt hệ thống thư điện tử (Mail Server) tỉnh gọi “Danh bạ hộp thư điện tử tỉnh Điều Các loại văn trao đổi qua hệ thống thư điện tử ... với quy định Điều Quy định Không phát tán thư rác thư điện tử không mục đích Hệ thống thư tín điện tử tỉnh Tĩnh thông qua địa sử dụng Khi phát có lỗi cố hệ thống thư điện tử phải báo cáo cho...
 • 6
 • 755
 • 0

Quy định Về việc quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Quy định Về việc quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
... địa thư người khác không để người khác sử dụng địa thư điện tử Nghiêm cấm việc cung cấp, để lộ mật sử dụng thư điện tử cho người không thuộc trách nhiệm phạm vi sử dụng thư điện tử hệ thống thư ... tử tỉnh Cụ thể: + Cấp cho CBCC quan, đơn vị hành tỉnh địa thư điện tử mật sử dụng để khai thác thư điện tử + Quản trị hệ thống thư điện tử tỉnh, bảo đảm cho hệ thống hoạt động thông suốt, liên ... tin hệ thống thư điện tử tỉnh theo chế độ mật, quản quy n truy cập quan, đơn vị, CBCC quan, đơn vị thuộc tỉnh + Cài đặt hệ thống phòng chống Virus tin học hệ thống thư điện tử tỉnh, xoá bỏ thư...
 • 6
 • 775
 • 3

Quy định Về việc sử dụng “Hệ thống điều hành điện tử” trong các quan hành chính nhà nước tỉnh bắc ninh

Quy định Về việc sử dụng “Hệ thống điều hành điện tử” trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh bắc ninh
... người sử dụng quy định 2- Trách nhiệm Trung tâm tin học Hành Nhà nước: - Trung tâm tin học HCNN có trách nhiệm quản trị toàn hệ thống thông tin điện tử, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt văn điện ... hệ thống thông tin điện tử - Căn kế hoạch hàng năm, lập dự toán kinh phí cho việc quản lý trì, xây dựng phát triển Hệ thông điều hành điện tử tỉnh Bắc Ninh để trình Lãnh đạo tỉnh phê duyệt CHƯƠNG ... - Trên sở hướng dẫn Trung tâm tin học hành Nhà nước (HCNN), đơn vị ban hành nội qui sử dụng cụ thể chương trình điều hành đơn vị phân công cán phụ trách quản trị mạng LAN đơn...
 • 2
 • 451
 • 0

NGHIÊN CứU KIếN TRúC CQS Và ứNG DụNG CHO QUảN NGHẼN TRONG MạNG IP

NGHIÊN CứU KIếN TRúC CQS Và ứNG DụNG CHO QUảN Lý NGHẼN TRONG MạNG IP
... Kiến trúc CQS ứng dụng cho quản nghẽn mạng IP Phân loại Sử dụng: Thông tin mang thân gói Thông tin tình hình mạng Khoá phân loại Gói phân loại theo luồng, theo lớp theo nhóm QoS Quản ... nhằm cung cấp quản mức QoS khác cần thiết Kiến trúc cho phép nâng cao chất lư ợng dịch vụ giải tốt vấn đề xung đột xảy mạng Vì việc nghiên cứu ứng dụng kiến trúc việc thiếu mạng viễn thông ... khỏi hàng đợi Cung cấp băng thông cho luồng gói dựa trọng số chúng Các chiến lược quản nghẽn sử dụng hàng đợi Các chiến lược tránh nghẽn quản nghẽn sử dụng hàng đợi hàng đợi fifo hàng...
 • 26
 • 532
 • 2

Nghiệm thu cấp sở kết quả thực hiện đề tài và dự án nghiên cứu khoa học công nghệ (áp dụng cho đề tài cấp Bộ và đề tài cấp sở)

Nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài và dự án nghiên cứu khoa học công nghệ (áp dụng cho đề tài cấp Bộ và đề tài cấp cơ sở)
... chỉnh Hồ sơ nghiệm thu cấp sở đề tài/ dự án cho Thủ trưởng quan chủ trì Thành lập Hội đồng nghiệm thu sở đề tài, dự án.  Họp hội đồng nghiệm thu.  Gửi hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp Bộ (nếu cần). ... phần hồ sơ  Hợp đồng khoa học công nghệ  Thuyết minh đề tài phê duyệt  Báo cáo khoa học; Thành phần hồ sơ  Các báo cáo định kỳ;  Các sản phẩm khoa học đề tài;  Các tài liệu có liên quan: ... liệu gốc, nhật ký thí nghiệm, báo cáo khảo sát nước (nếu có), biên kiểm tra hàng năm đột xuất, nhận xét doanh nghiệp địa phương (nếu có);  Báo cáo sử dụng kinh phí đề tài Số hồ sơ: 10 (01 chính,...
 • 3
 • 539
 • 0

Tài liệu Đề tài "Vấn đề tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước ở việt nam hiện nay" pdf

Tài liệu Đề tài
... để tuyển chọn cứu xét lương thưởng CHƯƠNG III TRỰC TRẠNG TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY Những ưu điểm hệ thống trả lương - Hệ thống trả lương hợp lý kích thích ... chung,khái niệm tiền lương có tính phổ quát với loạt khái niệm :tiền lương danh nghĩa ,tiền lương thực tế ,tiền lương tối thiểu ,tiền lương kinh tế -Tiền lương danh nghĩa:là khái niệm số lượng tiền tệ mà ... động cách hợp lý Thù lao lao động bao gồm phần:thù lao tài phí tài chính.Phần tài bao gồm mục tài trực tiếp gián tiếp .Tài trực tiếp bao gồm lương công nhật ,lương tháng ,tiền hoa hồng tiền thưởng.Tài...
 • 26
 • 324
 • 0

Nghiên cứu về việc nâng cao phát âm cho sinh viên thông qua bài tập trọng điểm đối với sinh viên năm thứ hai khoa Kinh tế trường Đại học Hải Phòng

Nghiên cứu về việc nâng cao phát âm cho sinh viên thông qua bài tập trọng điểm đối với sinh viên năm thứ hai khoa Kinh tế trường Đại học Hải Phòng
... students at Economics Department of Haiphong University” Statement of the problem The detailed current situation of teaching pronunciation at Economic Department, HaiPhong University will be analyzed ... problem As a teachers at English Department of Haiphong university, I have realized that Vietnamese students in general and economic students in Haiphong university in particular have a lot of ... teaching and learning English in their secondary and high schools Thanks to the reformations in education system at secondary and high schools for the recent years, Vietnamese students now have...
 • 115
 • 542
 • 0

Nghiên cứu về dữ liệu đặc tả dùng cho quản văn bản điện tử trong các quan nhà nước

Nghiên cứu về dữ liệu đặc tả dùng cho quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước
... quản văn quan nhà nƣớc mô hình hóa hoạt động quản văn quan 9 Chƣơng - DỮ LIỆU ĐẶC TẢ DÙNG CHO QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC: Trình bày liệu đặc tả (metadata) cho quản ... ĐẶC TẢ DÙNG CHO QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC 44 3.1 Hệ thống quản văn 44 3.2 Dữ liệu đặc tả quản văn 45 3.3.Tra cứu văn dựa liệu đặc tả ... Nghiệp vụ - Bản ghi: Lƣu trữ, quản ghi 43 Ở đây, hệ thống ghi đƣợc xem hệ thống văn bản, tài liệu 44 Chƣơng DỮ LIỆU ĐẶC TẢ DÙNG CHO QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC Văn công...
 • 78
 • 302
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp và chế tạo sơn ngụy trang hấp thụ sóng điện từ radar trên sở polyme dẫn điện chứa ferocen và spinel ferit tt

Nghiên cứu tổng hợp và chế tạo sơn ngụy trang hấp thụ sóng điện từ radar trên cơ sở polyme dẫn điện chứa ferocen và spinel ferit tt
... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG ANH TUẤN NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ CHẾ TẠO SƠN NGỤY TRANG HẤP THỤ SÓNG ĐIỆN TỪ RADAR TRÊN CƠ SỞ POLYME DẪN ĐIỆN CHỨA FEROCEN SPINEL FERIT Chuyên ngành: Hoá hữu Mã số: ... thuyết chế tạo vật liệu hấp thụ sóng điện từ CHƯƠNG 2: PHẦN THỰC NGHIỆM 2.1 Tổng hợp polyme dẫn điện chứa Frc Polyme dẫn điện chứa Frc tổng hợp cho hệ sơn hấp thụ sóng điện từ polybenzylenferocen ... sóng Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp thụ sóng điện từ vật liệu polyme dẫn điện vật liệu điện ly rắn Cụ thể nghiên cứu tổng hợp xác định cấu trúc polyme dẫn điện chứa ferocen; tính chất dẫn điện polyme...
 • 33
 • 444
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp và chế tạo sơn ngụy trang hấp thụ sóng điện từ radar trên sở polyme dẫn điện chứa ferocen và spinel ferit152822

Nghiên cứu tổng hợp và chế tạo sơn ngụy trang hấp thụ sóng điện từ radar trên cơ sở polyme dẫn điện chứa ferocen và spinel ferit152822
... nghiên cứu cụ thể, số sở Quân đội nghiên cứu chế tạo hấp thụ sóng điện từ cho số kết bước đầu Mục tiêu luận án nghiên cứu chế tạo sơn phủ hấp thụ sóng điện từ radar sở polyme dẫn điện chứa ferocen ... sóng Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp thụ điện – vật liệu polyme dẫn điện vật liệu điện ly rắn Cụ thể nghiên cứu tổng hợp xác định cấu trúc polyme dẫn điện chứa ferocen; tính chất dẫn điện polyme ... Nghiên cứu tổng quan sóng điện từ, chế phân cực sóng điện từ bề mặt kim loại; chế, cấu trúc vật liệu hấp thụ sóng điện từ Xác định cấu trúc vật liệu thích hợp sử dụng chế tạo hệ sơn phủ hấp thụ...
 • 141
 • 926
 • 5

NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH THANH KHOẢN ĐỐI VỚI TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH THANH KHOẢN ĐỐI VỚI TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF
... 44 NG C A TÍNH THANH KHO N N T SU T SINH L I C A CÁC C PHI U NIÊM Y T TH NG CH NG KHOÁN VI T NAM 45 4.1 Th ng kê mô t nhân t 45 4.2 Ki nh hi ng n c a bi n mô hình tính d ng c ... 4.2.1 Ki m nh tính d ng c a chu i d li u th i gian .47 4.2.2 Ki nh hi 4.2.3 Ki m tra hi ng n mô hình nhân t 48 ng t .49 4.2.4 Ki m tra hi i .51 4.3 Các danh m c d a theo tính kho n ... minus Big - nhân t quy mô TP.HCM Thành Ph H Chí Minh TTCK Th ng ch ng khoán TTCK VN Th ng ch ng khoán Vi t Nam TSSL T su t sinh l i UMD Up minus Down - nhân t momentum ng nh giá tài s n v n ng...
 • 93
 • 311
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quy định về quản lý văn bản điện tửtài liệu đề thi hết môn công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan đảng docnghien cứu truyền dữ liệu về trung tâmtừ những nghiên cứu về nơron sinh vật ta có thể xây dựng mô hình nơron nhân tạo như hình 2 7nghiên cứu kho dữ liệu chuyên đềnghiên cứu về du lịch sinh tháinghiên cứu về du lịchnghiên cứu về du lịch tâm linhnghiên cứu về hành vi người tiêu dùngđề tài nghiên cứu về du lịch sinh tháicác đề tài nghiên cứu về du lịchđề tài nghiên cứu về du lịchđề tài nghiên cứu về du lịch cộng đồngcác đề tài nghiên cứu về du lịch sinh tháicác nghiên cứu về du lịch sinh tháiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ