bài giảng vật lý 7 bài 4 định luật phản xạ ánh sáng

Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng
... 2Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: Thí nghiệm:Bố trí thí nghiệm như hình 4.2. Hiện tượng trên gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng. 1. Tia phản xạ ... quả vào bảng. VinaPhong 5Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với ... diễn gương phẳng VinaPhong 3Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với...
 • 9
 • 11,728
 • 15

Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng ( Trường PTCS Mịnh Tiến - Hữu Lũng - LS)

Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng ( Trường PTCS Mịnh Tiến - Hữu Lũng - LS)
... 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: Thí nghiệm:Bố trí thí nghiệm như hình 4.2 . Hiện tượng trên gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng. 1. Tia phản xạ ... gương phẳng VinaPhong 5Tiết 4: Định luật phản xạ ánh sáng. I. Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia ... Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới?Góc tới bằng góc phản xạ. 3. Định luật phản xạ ánh sáng? Hai kết luận của phần 1 và 2 là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng. VinaPhong...
 • 9
 • 2,613
 • 3

Bài 4 Định luật phản xạ ánh sáng

Bài 4 Định luật phản xạ ánh sáng
... Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng 3) Định luật phản xạ ánh sáng 3) Định luật phản xạ ánh sáng Làm thí nghiệm với các môi trường ... vẽC3C3. Hãy vẽ tia phản xạ IR. Hãy vẽ tia phản xạ IR Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng a) Dự đoán xem góc phản xạ a) Dự đoán xem góc phản xạ quan hệ với ... gương. Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng 4. 3 Chiếu một tia sáng SI lên 4. 3 Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng (hình một gương phẳng (hình 4. 2) 4. 2)a)...
 • 12
 • 4,313
 • 16

Gián án bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Gián án bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng
... Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: -Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.- Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới3. Định luật phản xạ ánh sáng? I. ... một gương phẳng-Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng -Xác định được góc tới và góc phản xạ - Học bài cũ- Làm bài tập từ 4.1 đến 4.4 trong SBT - Chuẩn bị trước bài mới “Ảnh của một vật tạo ... I. Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào?C2: Cho tia SI đi là là trên mặt tờ giấy. Hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng...
 • 11
 • 1,575
 • 13

Bài giảng Bài 4 Định luạt phản xạ ánh sáng

Bài giảng Bài 4 Định luạt phản xạ ánh sáng
... tuyến Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng III. Vận dụngISRb/ Cách vẽ:1.Vẽ tia tới SI vàtia phản xạ IR. Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I. Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: Thí ... như một gương phẳng? Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I. Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: 2-Phương của tia phản xạ quan hệ như thế nào với ... kính Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I. Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: Cách vẽ:1.Vẽ gương phẳng đặt vuông góc với mặt tờ giấy vẽ hình. Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I....
 • 39
 • 1,142
 • 2

Giáo án Vật lớp 7 : Tên bài dạy : ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG. pps

Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG. pps
... C : Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. 3.HƯỚNG DẪN VỀ NH : -Thuộc định luật phản xạ ánh sáng. -Bài tập 1,2,3 SBT. -Bài tập thêm: Vẽ tia tới sao cho góc tới bằng 00.Tìm tia phản xạ. ... của tia sáng phản xạ trên gương phẳng. -Biết xác định tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ. -Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng. -Biết ứng dụng định luật phản xạ ánh sáng để ... khác. *Kết luận: Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới. 3.ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG. -Hai kết luận trên là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng Yêu cầu HS phát biểu. -Tia phản xạ nằm trong...
 • 8
 • 2,715
 • 4

Vật 7 Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng pdf

Vật lý 7 Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng pdf
... Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng 1 Mụn: Vật Lớp :7 Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng I. YÊU CẦU TRỌNG TÂM: 1. Kiến thức  Biết vật cho ánh sánh phản xạ tốt  Thấy được sự phản xạ ánh ... ánh giá. Ghi chép cần thiết. 8' Kiểm tra, dăn dò Phát phiếu kiểm tra, thu bài. Dặn dò Làm bài, nộp cho nhóm trưởng. Ghi dăn Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng 2 dũ. Bài 4: ... nghiệm 2:  Yêu cầu học sinh ghi kết quả về quan hệ giữa tia phản xạ và tia tới, góc phản xạ và góc tới. Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng 5 NHểM 2 1. Nhiệm vụ:  Làm trên máy tính, ghi lại...
 • 8
 • 4,221
 • 2

bài giảng vật 7 bài 2 sự truyền ánh sáng

bài giảng vật lý 7 bài 2 sự truyền ánh sáng
... 1BÀI 2: SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG 2 Bài 2: Sự Truyền Ánh Sáng. I. Đường truyền của ánh sáng: Thí nghiệmBố trí thí nghiệm như hình 2. 1. Dùng ống rỗng để quan sát dây tóc bóng đèn pin khi đèn sáng. Hãy ... đường truyền của ánh sáng. Bài 2: Sự Truyền Ánh Sáng. I. Đường truyền của ánh sáng: Thí nghiệmTrong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng.Định luật truyền thẳng ánh ... luật truyền thẳng ánh sáng như sau:Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo đường thẳng.Bai 2: Sự Truyền Ánh Sáng. I. Đường truyền của ánh sáng: Thí nghiệm6II.Tia sáng...
 • 13
 • 7,605
 • 0

bài giảng vật 7 bài 4 định luật phản xạ ánh sáng

bài giảng vật lý 7 bài 4 định luật phản xạ ánh sáng
... ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNGBÀI GIẢNG VẬT LÍ LỚP 7 Rii’SIN0 170 160150 140 1301201101009080 70 6050 40 302010180 Bài 4 ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNGI. Gương phẳng:Quan ... gọi là góc phản xạ I. Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: Bài 4: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG -Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.- Góc phản xạ luôn luôn ... tới3. Định luật phản xạ ánh sáng? 4. Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ.C3: Hãy vẽ tia phản xạ IR.I. Gương phẳng:II. Định luật phản xạ ánh sáng: Bài 4: - Góc phản xạ luôn...
 • 11
 • 7,582
 • 0

bài giảng vật 7 bài 6 thực hành quan sát về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

bài giảng vật lý 7 bài 6 thực hành quan sát về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
... BÀI 6 THỰC HÀNH QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG ... ""#$%&'!()*+,-././!Đặt gương nằm ngang !"#$01123&4 ! 5 6  6  7& apos;*35# ... 5 6  6  7& apos;*35# 8+"9:;9#1"+< =>? 79 @?+! 7 A3B?C8D!7E+#-A&?F  /0)12(#3...
 • 11
 • 11,161
 • 0

bài giảng vật 7 bài 7 gương cầu lồi

bài giảng vật lý 7 bài 7 gương cầu lồi
... nhỏ hơn vật ? HÌNH 7. 1 ẢNH CỦA VẬT TẠO BỞI GƯƠNG CẦU LỒI LÀ ẢNH … KHÔNG HỨNG ĐƯỢC TRÊN MÀN CHẮN .ẢNH ĐÓ …… HƠN VẬT .ảoNhỏHình 7. 2Kết luận 1 ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có ... VẬT LÍ 7 BÀI 7 GƯƠNG CẦU LỒI CÂU HỎI KIỂM TRA1 , Nêu định nghĩa gương phẳng ?2 , Nêu tính chất ảnh của vật được tạo bởi gương phẳng ?1 , ảnh đó có phải ... hơn vật . So sánh bề rộng vùng nhìn thấy của hai gương ? Kết luận 2 Nhìn vào gương cầu lồi , ta quan sát được một vùng rộng hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước .Bài...
 • 17
 • 1,228
 • 0

bài giảng vật 7 bài 8 gương cầu lõm

bài giảng vật lý 7 bài 8 gương cầu lõm
... vật tạo bởi gương cầu lõm II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm III. Vận dụng Bài tậpGƯƠNG CẦU LÕMI. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu ... trên gương cầu lõm III. Vận dụng Bài tậpI. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm III. Vận dụng Bài tậpI. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm II. ... gương cầu lõm II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm III. Vận dụng Bài tậpI. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm II. Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm Tại sao dùng gương cầu...
 • 17
 • 2,027
 • 7

bài giảng vật 7 bài 9 tổng kết chương i quang học

bài giảng vật lý 7 bài 9 tổng kết chương i quang học
... VẬT LÝ 7 TỔNG KẾT CHƯƠNG I: QUANG HỌC KIỂM TRA B I CŨ 1. Nêu đặc i m của ảnh của một vật tạo b i gương cầu lõm? 2. Cùng một vật lần lượt đặt trước 3 gương: gương phẳng, gương cầu l i, ... của S tạo b i gương.b. Vẽ một tia t i SI sao cho tia phản xạ thu được i qua mt im A cho trc.SããASã I III. Trũ chi ụ ch:-Mi học sinh chọn một câu, trả l i đúng được một i m cộng.Câu ... vật tạo b i gương phẳng có tính chất gì?-Ảnh nhìn thấy được trong gương cầu l i hay gương cầu lõm có giống như ảnh trong gương phẳng không?Tiết 9: TỔNG KẾT CHƯƠNG I: QUANG HỌC I. Tự kiểm...
 • 20
 • 1,892
 • 0

Bai giảng điện tử Bài 4 Định luật phản xạ ánh sáng

Bai giảng điện tử Bài 4 Định luật phản xạ ánh sáng
... tới?II. Định luật phản xạ ánh sáng: Góc tới i Góc phản xạ i’60o 45 o30oSINRii’ Góc tới i Góc phản xạ i’60o 45 o30o60o 45 o30oKết luận: Góc phản xạ luôn luôn góc tới bằngII. Định ... phản xạ SI: tia tớiIR: tia phản xạ IN: pháp tuyếnII. Định luật phản xạ ánh sáng: Phương của tia tới được xác định bằng góc nhọn SIN = i gọi là góc tới Phương của tia phản xạ được xác định ... 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới?II. Định luật phản xạ ánh sáng: Góc tới i Góc phản xạ i’60o 45 o30oSINRii’ 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào...
 • 20
 • 477
 • 3

slike bài giảng vật ly 1o bài các đẳng quá trình và các định luật chất khí

slike bài giảng vật ly 1o bài các đẳng quá trình và các định luật chất khí
... thiết kế bài giảng điện tử elearningCuộc thi thiết kế bài giảng điện tử elearning Bài giảng Bài giảng CÁC ĐẲNG QUÁ TRÌNH VÀ CÁC CÁC ĐẲNG QUÁ TRÌNH VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT CHẤT KHÍĐỊNH LUẬT CHẤT KHÍChương ... CÁC CÁC ĐẲNG QUÁ TRÌNH VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT CHẤT KHÍĐỊNH LUẬT CHẤT KHÍChương trình: Vật lý 10 cơ bảnChương trình: Vật lý 10 cơ bảnGiáo viên: Trịnh Thị ThùyGiáo viên: Trịnh Thị ThùyTrường ... `.]s./]+D!809:;./Q1O@+tU4\01N0O41+9O0jT2KBLM00HFu607/:v306.c.=X./.13E09:;./Q1O0,n.0o32KBLM0HFW9O0O.12KBLM0Q1OB6LQ13.c. KBLM0Q1OB6LQ13.c.9T$%&'()*+,...
 • 52
 • 545
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giai bai tap sbt vat ly 7 bai 4 dinh luat phan xa anh sanggiai bai tap vat ly lơp 7 bai 4 dinh luat phan xa anh sangbài tập vật lý lớp 7 bài 4 định luật phản xạ ánh sánggiai bai 4 dinh luat phan xa anh sangtiết 4 bài 4 định luật phản xạ ánh sánggiai sach bai tap 4 dinh luat phan xa anh sangbai tap định luật phản xạ ánh sáng lớp 7bài tập định luật phản xạ ánh sáng lớp 7giải bài tập 4 định luật phản xạ ánh sángbài tập 4 định luật phản xạ ánh sánggiải bài tập định luật phản xạ ánh sángbài tập định luật phản xạ ánh sángbai tap dinh luat phan xa anh sangtiết 4 định luật phản xạ ánh sángvật lý 7 bài định luật phản xạ ánh sángBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015