ĐA Đề thi ĐH Hóa khối B 2006

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI B-2009( có ĐA)

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI B-2009( có ĐA)
... dụng được với nước brom ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009Môn thi : HOÁ, khối B - Mã đề : 637Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết khối lượng nguyên tử (theo ... K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3Câu 48: Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 đvC) được điều chế từ một ancol đơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. Cho 25,75 ... gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thi t các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là A. 2,16 gam B. 0,84 gam C. 1,72 gam...
 • 6
 • 274
 • 0

đề thi ĐH HÓA khối B 2010

đề thi ĐH HÓA khối B 2010
... hiđrocacbon X và H2 với Ni. Nung nóng b nh mộtthời gian ta thu được một khí B duy nhất. Đốt cháy B, thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. BiếtVA=3V B . Công thức của X làA. C3H4 B. C3H8C. ... lỏng gồm benzen, phenol, rượu etylic, axit axetic đựng trong 4 lọ mất nhãn riêng biệt. Thuốc thử dùng để nhận biết các chất đó là:A. K2CO3, dd Br2, dd NaOH B. K2CO3, dd Br2, qùi ... Trang 1/5 - Mã đề < /b> thi < /b> 254A. 1, 2 B. 2, 3 C. 3, 4 D. 2, 3, 4Câu 10: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì tỉa 1lệ là: A. > b 41 B. <41C....
 • 6
 • 289
 • 0

Đề thi ĐH Toán khối B 2006

Đề thi ĐH Toán khối B 2006
... B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: TOÁN, khối < /b> B Thời gian làm b i: 180 phút, không kể thời gian phát đề < /b> PHẦN CHUNG ... trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) 1. Giải b t phương trình: () ()xx2555log 4 144 4log 2 1 log 2 1 .−+− <+ + 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB a, AD a 2==, ... ()ABCD . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và SC; I là giao điểm của BM và AC. Chứng minh rằng mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (SMB). Tính thể tích của khối < /b> tứ diện ANIB. ...
 • 1
 • 309
 • 1

Đề thi ĐH Hóa khối B 2006

Đề thi ĐH Hóa khối B 2006
... 1/2 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi < /b> có 02 trang) ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: HOÁ HỌC, khối < /b> B Thời gian làm b i: 180 phút, không kể thời gian phát đề < /b> ... cơ cần thi< /b> t. Câu V .b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) 1) Cho sơ đồ chuyển hóa < /b> sau: A1 A2 A4 A1 A6 A7 A8 A3 A5 Viết phương trình hóa < /b> học của ... C5H10O3N2. 3) Trình b y phương pháp hóa < /b> học nhận biết 3 dung dịch glucozơ, fructozơ và glixerol đựng trong ba lọ riêng biệt. Viết phương trình hóa < /b> học của các phản ứng xảy ra. Cho: H...
 • 2
 • 192
 • 0

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối B 2006

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối B 2006
... hai nguyên tử A và B tương ứng là PA, EA và P B , E B . Trong nguyên tử: PA = EA, P B = E B . Theo đề < /b> b i, ta có: 2(PA + 3P B ) + 2 = 82 (a) PA − P B = 8 (b) Giải hệ 2 phương ... 1/5 B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: HÓA HỌC, khối < /b> B (Đáp án - Thang điểm có 05 trang) ... ứng là b, ta có: Khối < /b> lượng hỗn hợp kim loại: 64(y - b) + 108.2(x + b) = 15,76 (b& apos;) Số mol AgNO3: 2(x + b) = 0,14 hay (x + b) = 0,07 (c') Giải hệ 3 phương trình (a), (b& apos;),...
 • 5
 • 263
 • 0

ĐA Đề thi ĐH Văn khối C 2006

ĐA Đề thi ĐH Văn khối C 2006
... kiếp sống đầy đau khổ, tủi nh c, hướng tới cu c sống mới tốt lành. C c ý chính trong nhận xét c a Tô Hoài: nêu rõ cu c sống c c nh c của người dân nghèo miền núi; đề cao bản chất tốt đẹp và ... dưới ách thống trị c a c c thế l c phong kiến và th c dân. - Nhưng c áp b c, c đấu tranh; nhân vật Mị chính là điển hình sinh động cho s c sống tiềm tàng, s c vươn lên mạnh mẽ c a con người ... 0,5 Lưu ý c u III: Thí sinh c thể bố c c bài làm theo c ch kh c, nhưng phải đảm bảo kiến th c và thể hiện đư c năng l c cảm thụ, bình giảng, phân tích t c phẩm văn chương. Hết ...
 • 3
 • 235
 • 0

ĐA Đề thi ĐH Sử khối C 2006

ĐA Đề thi ĐH Sử khối C 2006
... phỏp lý quc tế ghi nhận quyền dân t c cơ bản c a Việt Nam, Lo v Campuchia. 0,25 ã C ng vi chin thng Điện Biên Phủ kết th c cu c kháng chiến, chấm dứt cu c chiến tranh xâm lư c của Pháp c Mĩ ... Nam trư c một cu c chiến tranh với Pháp trên quy mô cc. Chủ tịch Hồ Chí Minh khai th c mọi khả năng, chủ động đàm phán để đẩy lùi nguy c chiến tranh, tiếp t c phát triển th c l c cách mạng ... 1/3BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH TH C ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI H C, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: LỊCH SỬ, khối C (Đáp án - Thang điểm c 03 trang) C U NỘI DUNG ĐIỂM...
 • 3
 • 214
 • 0

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối A 2004

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối A 2004
... 1bộ giáo dục và đào tạo Đề CHíNH THứC đáP áN - thang điểm Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 Môn : H a học, Khối A (Đáp án - Thang điểm có 5 trang) Câu ý Nội dung ĐiểmI ... đồ biến h a: (1,25 điểm) CH3 + Br2 FeCH3Br + HBr (A 1)CH3Br+ 2NaOH to cao, p caoCH3NaO+ NaBr (A 2)+ H2O1)2) 0,25 CH3NaO+ HCl CH3HO+ NaCl (A 3)CH3+ ... HBr (A 4)3)4) 0,25 2CH3Br+ 2NaOH to cao, p caoCH3ONa+ NaBr + H2OCH3ONa+ HCl CH3OH+ NaCl (A 5) (A 6)5)6) 0,25 CH3+ Br2CH2Br + HBraskt (A 7)CH2Br+...
 • 5
 • 74
 • 0

Đề thi ĐH Hóa khối B 2004

Đề thi ĐH Hóa khối B 2004
... b giáo dục và đào tạo đề < /b> chính thức Đề thi < /b> tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 Môn: Hóa < /b> học, Khối < /b> B Thời gian làm b i: 180 phút, không kể thời gian phát đề < /b> Câu I (1,5 ... thực hiện biến hóa < /b> sau: Ca3(PO4)2H3PO4Ca(H2PO4)2 Tính khối < /b> lợng dung dịch H2SO4 70% đã dùng để điều chế đợc 468 kg Ca(H2PO4)2 theo sơ đồ biến hóa < /b> trên. Biết hiệu ... theo hai biến hóa < /b> trên (các chất hữu cơ viết dới dạng công thức cấu tạo). 2. Cho hiđrocacbon A tác dụng với brom trong điều kiện thích hợp, chỉ thu đợc một dẫn xuất chứa brom có tỉ khối < /b> hơi...
 • 1
 • 108
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ