nghiên cứu xác định các cơ chế mòn, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; đồng thời lựa chọn giải pháp công nghệ chế tạo, công nghệ bề mặt để nâng cao chất lượng các loại đầu ép đá cắt

nghiên cứu xác định các chế mòn, nguyên nhân biện pháp khắc phục; đồng thời lựa chọn giải pháp công nghệ chế tạo, công nghệ bề mặt để nâng cao chất lượng các loại đầu ép đá cắt

nghiên cứu xác định các cơ chế mòn, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; đồng thời lựa chọn giải pháp công nghệ chế tạo, công nghệ bề mặt để nâng cao chất lượng các loại đầu ép đá cắt
... liệu chế tạo đầu ép. Như ta đã biết, đầu ép trực tiếp làm nhiệm vụ ép vật liệu hạt mài, để tạo kích thước độ bền của đá mài. Để nâng cao tuổi bền, nâng cao chất lượng của đá mài, đầu ép không ... của đầu ép để đưa ra một quy trình công nghệ chế tạo hợp lý, kết hợp với các biện pháp công nghệ bề mặt là rất cần thiết. Nhằm nâng cao độ tin cậy, tuổi thọ giá thành chế tạo đầu ép cho Công ... Do vậy, để nghiên cứu chế tạo, nâng cao chất lượng tuổi thọ của đầu ép, cần phải ứng dụng lý thuyết về ma sát mòn trong điều kiện làm việc của đầu ép, nhằm xác định nguyên nhân các dạng...
 • 95
 • 558
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phủ PVD (physical vapor deposition) tạo lớp phủ bề mặt để nâng cao tính khuôn mẫu dụng cụ cắt gọt

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phủ PVD (physical vapor deposition) tạo lớp phủ bề mặt để nâng cao cơ tính khuôn mẫu và dụng cụ cắt gọt
... đổi năng lượng bề mặt Năng lượng bề mặt [dynes/cm] được hiểu như là công chống lại sức căng bề mặt đế khi tiếp xúc với dung dịch lỏng. Khi năng lượng bề mặt ~30 ÷ 40 dynes/cm thì bề mặt mẫu ... hợp kim cao, thép hợp kim thấp, thép austenit (tốc độ cắt trung bình cao) TiAlN*** TiCN** TiN* Thép hợp kim cao, thép hợp kim thấp thép austenit (tốc độ cắt thấp cắt gián đoạn) ... dụng cụ cắt nhờ độ cứng cao của lớp phủ • Nâng cao khả năng chống lại quá trình oxy hoá nhiệt tại bề mặt dụng cụ cắt • Giảm ma sát giữa bề mặt dụng cụ cắt vật liệu gia công, phoi cắt được...
 • 205
 • 1,390
 • 5

Nghiên cứu xác định các thông số bản của máy ép viên phân viên n, NK, NPK phục vụ giới hoá khâu bón phân viên dúi sâu cho một số cây trồng nông nghiệp

Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản của máy ép viên phân viên n, NK, NPK phục vụ cơ giới hoá khâu bón phân viên dúi sâu cho một số cây trồng nông nghiệp
... NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1. ðối tượng 32 3.2. Nội dung 32 3.3. Phương pháp nghiên cứu 32 4. XÁC ðỊNH CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA MÁY ÉP VIÊN PHÂN 37 4.1. Lựa chọn hình dạng ... từng loại ñất, các con ñường gây hao tổn, mất mát phân bón. Trên sở ñó ñề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón. Theo tổng kết của các nhà nông học, có những nguyên nhân ... ép viên phân phục vụ cho nông nghiệp. Nhiều sở nghiên cứu ngay cả người dân ở một số ñịa phương ñã thiết kế chế tạo các máy công cụ bón phân cho lúa cấy lúa sạ. Máy của Khoa Cơ...
 • 92
 • 1,262
 • 4

Nghiên cứu xác định các thông số ảnh hưởng đến chế độ làm việc của máy va rung trong công nghệ sản xuất cấu kiện tông

Nghiên cứu xác định các thông số ảnh hưởng đến chế độ làm việc của máy va rung trong công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông
... rung để lựa chọn sở lý thuyết phù hợp, xác định các thông số của máy va rung tơng tác với hỗn hợp bê tông. 4. Phơng pháp nghiên cứu Trong luận án đà sử dụng phơng pháp giải tích để tìm ra các ... yêu cầu công nghệ, phân tích lựa chọn phơng án máy va rung, lựa chọn sơ đồ nguyên lý làm việc, phân tích lựa chọn các thông số bản của máy va rung theo các tài liệu đà biết. Xác định quy ... phơng pháp xác định các thông số phù hợp, đảm bảo cho máy va rung một hai bậc tự do làm việc ổn định ở trong miền cộng hởng nhằm lựa chọn hoặc thiết kế, chế tạo các máy va rung để đúc các loại...
 • 14
 • 852
 • 1

Báo cáo khoa học: "nghiên cứu xác định các đặc trưng dao động của máy sàng rung h-ớng xây dựng chương trình mô phỏng hoạt động trên máy tính điện tử" pot

Báo cáo khoa học:
... Trên sở các công thức xác định các đặc trng dao động của máy sàng đà nêu trên (mục 2.2), chúng tôi đà dùng ngôn ngữ Turbo Pascal 7.0 để xây dựng chơng trình mô phỏng hoạt động của nó. Các ... thông số cần nhập vào là: Hệ số ném lên, vận tốc góc, góc nghiêng của mặt sàng , góc định hớng . Các thông số đầu ra đồ thị nhận đợc là đồ thị biểu diễn quan hệ giữa vận tốc hệ số ném lên ... có thể xác định đợc bằng phơng pháp gần đúng (giải trên máy tính) hoặc bằng phơng pháp đồ thị. Bản chất của cả hai phơng pháp này là chúng ta xem vị trí tơng đối so với nhau của sàng hạt...
 • 8
 • 557
 • 0

Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ sấy tối ưu của quá trình sấy tinh bột sắn theo phương pháp sấy khí động

Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ sấy tối ưu của quá trình sấy tinh bột sắn theo phương pháp sấy khí động
... 3.4. Phương pháp nghiên cứu 3.4.1. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm ñơn yếu tố Áp dụng phương pháp nghiên cứu ñơn yếu tố ñể nghiên cứu ảnh hưởng riêng của từng yếu tố vào tới các thông số ... toán khi số lượng các yếu tố nghiên cứu lớn nên khi nghiên cứu không thể lấy tất cả các yếu tố kể trên mà chỉ lựa chọn một số yếu tố chính. ðể lựa chọn các yếu tố chính, bằng phương pháp thu thập ... NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. ðối tượng nghiên cứu 3.1.1 ðối tượng nghiên cứu ðối tượng nghiên cứu các thông số công nghệ của quá trình sấy bao gồm: Nhiệt ñộ tác nhân sấy,...
 • 105
 • 734
 • 5

Luận văn nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian tồn trữ của tỏi đặc sản lý sơn

Luận văn nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian tồn trữ của tỏi đặc sản lý sơn
... NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Vật liệu nghiên cứu Nguyên liệu: Tỏi củ tươi ñược thu hoạch tại huyện ñảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Nghiên cứu xác ñịnh ... trình nghiên cứu về các phương pháp bảo quản tỏi. Theo Robson Maia Geraldine cộng sự [20] ñã nghiên cứu sử dụng loại màng ăn ñược ñể bảo quản tươi các tép tỏi, ñây là loại màng có các ñặc ... là xuất khẩu) của loại mặt hàng này. Từ các lý do trên việc nghiên cứu xác ñịnh các biện pháp kỹ thuật thích hợp với mong muốn giảm tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch kéo dài thời gian tồn trữ...
 • 108
 • 650
 • 0

Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam

Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam
... dục v đo tạo Trờng đại học xây dựng Dơng trờng giang Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam Luận án tiến sỹ kỹ...
 • 198
 • 762
 • 1

Tài liệu NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CÁCH ĐIỆN SO VỚI ĐẤT CỦA MẠNG HẠ ÁP 660V ppt

Tài liệu NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CÁCH ĐIỆN SO VỚI ĐẤT CỦA MẠNG HẠ ÁP 660V ppt
... giật phòng chống cháy nổ khi vận hành mạng hạ áp mỏ 660V, trước hết cần phải nghiên cứu xác định được các thông số cách điện của các mạng điện này.Chính vì vậy, nghiên cứu xác định các ... phương pháp xác suất thống kê. Các nội dung nghiên cứu (9)b) Xây dựng hàm phân bố tần suất các thông số cách điện của mạng hạ áp xác định khoảng giá trị ổn định của các thông số cách điện ... với đất được xác định: (2)Chia (1) cho (2), nhận được tổng dẫn cách điện của mạng so với đất, ở dạng số phức:(3) dưới dạng hiệu dụng:(4)NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CÁCH ĐIỆN SO...
 • 6
 • 480
 • 0

Nghiên cứu xác định các hidrocacbon thơm nhóm btex bằng phương pháp phân tích động lực học kết hợp với vi chiết pha rắn màng kim rỗng sắc kí khí

Nghiên cứu xác định các hidrocacbon thơm nhóm btex bằng phương pháp phân tích động lực học kết hợp với vi chiết pha rắn màng kim rỗng và sắc kí khí
... bn l Chất lượng không khí- nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh”. 8. n Vit Nam TCVN 5940: 2005 (xut bn ln 2), Chất lượng không khí- ... chí phân tích Hoá, Lý Sinh học, tp 15 (s 3), tr.285-289. 3. Nguyn Th i (2005), Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích đa siêu vi lượng một số hoá chất bảo vệ thực vậthoc ...  1. ng Anh (2003), “Sử dụng phương pháp sắc kí khí khối phổ để đánh giá tiềm năng hình thành các độc tố hữu nhóm trihalogenmetan trong quá trình khử trùng nước cấp...
 • 23
 • 687
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên nhân và biện pháp chống mỏi cơlũ đồng đồng bằng sông cửu long nguyên nhân và biện pháp phồng chốngcác hư hỏng nguyên nhân và biện pháp khắc phục trong hệ thống phanhcác dạng khuyết tật mối hàn nguyên nhân và biện pháp khắc phụcnguyên nhân và biện pháp khắc phục sự cố trong vận hành hệ thống xử lýcác dạng hỏng hóc của bơm nps 65 35 500 nguyên nhân và biện pháp khắc phụccác dạng nứt nguyên nhân và biện pháp khắc phục bảng 3 1thuc trang cong tac quan ly giao duc nguyên nhân và biện pháp giải quyếtskkn về một số nguyên nhân và biện pháp khắc phục lỗi chính tả của học sinh lớp 5những dạng hư hỏng thường gặp nguyên nhân và biện pháp sửa chữacác nguyên tắc và biện pháp tăng cường pháp chế xhcnluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabaci homoptera aleyrodidae hại cà chua vùng gia lâm hà nôitrình bày các nguyên tắc và biện pháp cân đối ngân sácháp dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy học bằng giáo án điện tửbenh choi rong tren nhan va bien phap quan lyNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ