Đề kiểm tra môn đại số lớp 12 doc

Đề kiểm tra môn đại số lớp 12 doc

Đề kiểm tra môn đại số lớp 12 doc
... 2: Tìm một số có hai chữ số biết rằng 2 lần chữ số hàng chục lớn hơn 5 lần chữ số hàng đơn vị là 1 và chữ số hàng chục chia cho chữ số hàng đơn vị được thương là 2 và dư cũng là 2.ĐỀ 2Phần ... y+ += x<=>12x – y = 6 (1 đ)(3) (2) ta có hệ phương trình:10 12 6x yx y=− = <=> 330xy== (nhận) (0,5 đ)Vậy qng đường người đó đi 30 kmĐỀ 8B.PHẦN TỰ LUẬN ... qui:(d1): 3x + 2y = 13, (d2): x – y = 6, (d3): 2x + my = 7 oOo HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA VIẾT SỐ 3 B/- PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)Câu Nội dung ĐiểmBài 3 (2,0đ)a) 2 3 44 7x yx y−...
 • 10
 • 395
 • 1

Đề kiểm tra môn vật lí lớp 12 - Đề số 1 pdf

Đề kiểm tra môn vật lí lớp 12 - Đề số 1 pdf
... /10.38=làvận tốc ánh sáng trong chân không11ĐỀ 001KIỂM TRA VẬT LÝ 12 Thời gian : 45 phútHọc sinh làm bài trên giấy thi và ghi mã số đề vào bài làm 1/ Chọn phát biểu sai về giao thoa ... bằng một số lẻ lần 2πc Tại vị trí có vân tối , hiệu đường đi đến hai nguồn kết hợp là một số lẻ lần nửa bước sóngd Tại vị trí có vân tối , độ lệch pha của hai sóng kết hợp bằng một số lẻ lần ... nhau1aλDia.=baDiλ=caDi.=λdDai.λ=ÑAÙP AÙN ÑEÀ KTVL 12 ¤ Đáp án của đề thi 001: 1[10]d 2[10]d 3[10]d 4[10]c 5[10]d 6[10]b 7[10]b 8[10]d 9[10]c 10[10]d 11[10]b 12[ 10]b 13[10]d 14[10]a 15[10]b 16[10]b ...
 • 15
 • 164
 • 0

Đề kiểm tra môn vật lí lớp 12 (Đề 1) docx

Đề kiểm tra môn vật lí lớp 12 (Đề 1) docx
... lần khi vận tốc góc giảm đi 2lần. Phần II: tự luận Bài1: Một cái đĩa ban đầu có vận tốc góc 120 rad/s, quay chậm dần với gia tốc góc không đổi bằng 4,0 rad/s2 . a) Sau bao lâu thì đĩa ... ngoại lực và momen lực masát. Sau đó , do momen ngoại lực ngừng tác dụng , bánh xe quay chậm dần đều và dừng lại sau 10 vòng quay. a) Tính gia tốc góc và thời gian bánh xe dừng lại? b) Biết...
 • 2
 • 255
 • 0

Đề kiểm tra môn vật lí lớp 12 (Đề 2) docx

Đề kiểm tra môn vật lí lớp 12 (Đề 2) docx
... Trường THPT Lê Hồng Phong (Đề 2) Đề kiểm tra môn vật lí lớp 12 chương trình thí điểm phân ban ( Thời gian làm bài15 phút, không kể thời gian giao đề) Trắc nghiệm khách quan ... không đổi tác dụng vào một vật có trục quay. Trong những đậi lượng dưới đây, đại lượng nào không phải là một hằng số? A – gia tốc góc. B – vận tốc góc C – mômen quán tính, D – Khối lượng, ... tốc góc không đổi. Sau thời gian t kể từ lúc bắt đầu quay , số vòng quay được tỉ lệ với A – t B – t2 C – t . D – t3. Câu7: Đại lượng vật lí nào có thể tính bằng kgm2/s2? A- Momen...
 • 2
 • 320
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN Tiếng Anh Lớp 12 - Mã đề 132 potx

ĐỀ KIỂM TRA MÔN Tiếng Anh Lớp 12 - Mã đề 132 potx
... Trang 2/3 - Mã đề thi 132 A. An influence. B. A picture. C. A limit. D. An impression. Câu 12: Chọn câu trả lời A hoặc B hoặc C hoặc D ứng với ... Câu 29: A. on B. in C. through D. up Câu 30: A. cause B. bring C. provide D. result Trang 3/3 - Mã đề thi 132 Câu 31: A. enough B. such C. too D. so Câu 32: A. who B. whom C. whose D. which ... because of her untidy ______. A. view B. sight C. presence D. appearance Câu 34: Dogs are good traveling companions. They will go _____ you take them. A. whatever B. wherever C. whichever D....
 • 3
 • 864
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 12 NÂNG CAO - ĐỀ 01 doc

ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 12 NÂNG CAO - ĐỀ 01 doc
... C. 1,5335m D. 0,8744m ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 12 _ NÂNG CAO PHẦN QUANG LÝ HỌC VÀ LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Thời gian 45 phút ( kể cả thời gian giao đề) 1. Chiếu một chùm sáng mặt trời ... năng 28.Tần số giới hạn của kim loại là f0 = 1,2 1015 Hz. Khi chiếu tới kim loại một bức xạ đơn sắc thì dòng quang điện triệt tiêu bởi hiệu điện thế hãm bằng 6V . Tần số của bức xạ chiếu ... 3,651015 Hz 29. Khi tăng tần số kích thích chiếu tới ca tôt thêm một lượng f = 1,223 1015 Hz. Thì hiệu điện thế hãm tăng thêm U= 5 V. hãy xác định hằng số Plăng từ các dữ liệu trên...
 • 4
 • 258
 • 0

Tuyển tập đề kiểm tra môn vật lý lớp 12 ppt

Tuyển tập đề kiểm tra môn vật lý lớp 12 ppt
... do - Hạnh phúc———————– ————–—————- Đề số 4 Đề kiểm tra: song co môn: Vật Lí Khối Lớp 12 Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên: Số báo danh: Câu 1 Trên mặt thoáng ... do - Hạnh phúc———————– ————–—————- Đề số 5 Đề kiểm tra: song co môn: Vật Lí Khối Lớp 12 Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên: Số báo danh: Câu 1 Thực hiện giao ... do - Hạnh phúc———————– ————–—————- Đề số 1 Đề kiểm tra: song co môn: Vật Lí Khối Lớp 12 Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên: Số báo danh: Câu 1 Sóng truyền trên...
 • 30
 • 304
 • 0

Đề kiểm tra môn Hoá học lớp 12đề : 01 ppsx

Đề kiểm tra môn Hoá học lớp 12 Mã đề : 01 ppsx
... còn lại 2,7g kim loại không tan. Khối lợng m của hỗn hợp ban đầu là: A. 12, 7 gam B. 7,3 gam C. 21,1 gam D. tất cả đều sai Câu 25 Cho 2,49 gam hỗn hợp 3 kimloại: Mg, Zn, Fe tan hoàn toàn trong ... vỏ tàu ở phân chìm trong nớc biển, phơng pháp chống an mòn đó thuộc loại phơng pháp nào trong số các phơng pháp sau: A. Cách li kim loại với môi trờng B. Dùng phơng pháp điện hóa C. Dùng chất ... Không có hiện tợng gì xảy ra D. cả hai dây cùng bị ăn mòn Câu 21: Thờng dùng phơng pháp nào trong số các phơng pháp sau để điều chế kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ: A. Phơng pháp thủy luyện...
 • 2
 • 302
 • 0

Hệ thống công thức môn đại số lớp 12 docx

Hệ thống công thức môn đại số lớp 12 docx
...   S gọi là ñộ lệch chuẩn. Nếu mẫu số liệu cho ở dạng bảng phân bố tần số hay tần số ghép lớp: ớ ...  Số phức: ðơn vị ảo i:  • dạng ñại số :  ,a,b    ;  z là số thực z ; ốả ...  Trung tuyến: Diện tích tam giác : ðl hàm số Cosin: -2bc.cosA ðl hàm số sin:      sin    ...
 • 4
 • 727
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra môn lịch sử lớp 12ma trận đề kiểm tra môn lịch sử lớp 12đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 12đề kiểm tra toán đại số lớp 9 chương 1đề kiểm tra toán đại số lớp 8 chương 1đề kiểm tra toán đại số lớp 9 chương 3đề kiểm tra toán đại số lớp 8 chương 3đề kiểm tra toán đại số lớp 10 chương 3đề kiểm tra môn ngữ văn lớp 12đề kiểm tra toán đại số lớp 8 chương 2đề kiểm tra toán đại số lớp 10 chương 2đề kiểm tra toán đại số lớp 7 chương 1đề kiểm tra toán đại số lớp 9 chương 2ma trận đề kiểm tra môn ngữ văn lớp 12đề kiểm tra toán đại số lớp 7 chương 3Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam