Đề kiểm tra môn vật lí lớp 12 - Đề số 1 pdf

15 164 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 05:21

ĐỀ 001 KIỂM TRA VẬT LÝ 12 Thời gian : 45 phút Học sinh làm bài trên giấy thi và ghi mã số đề vào bài làm 1/ Chọn phát biểu sai về giao thoa ánh sáng a Những vạch sáng ứng với những chỗ hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau b Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ có thể giải thích được bằng sự giao thoa của hai chùm sáng kết hợp c Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm khẳng định ánh sáng có tính chất sóng d Những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng khơng tới gặp được nhau 2/ Chọn phát biểu sai về hiện tượng giao thoa a Tại điểm có vân sáng , độ lệch pha của hai sóng kết hợp bằng một số chẵn lần p b Tại điểm có vân sáng hiệu khoảng cách từ đó đến hai nguồn kết hợp bằng một số ngun lần bước sóng c Tại điểm có vân sáng là ánh sáng từ hai nguồn kết hợp đến đó cùng pha và tăng cường lẫn nhau d Tại điểm có vân sáng là độ lệch pha của hai sóng bằng một số ngun lần bước sóng 3/ Vạch màu trong quang phổ vạch phát xạ Na có bước sóng là: a 0,5861μm b 0,5863 μm c 0,5843μm d 0,5890μm 4/ Trong thí nghiệm Iâng về hiện tượng giao thoa ánh sáng biết a= 0,8 mm D= 1,6 m vân sáng bậc 4 cách vân trung tâm 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào khe là: a 0,60μm b 0,4μm c 0,45μm d 0,55μm 5/ Chọn câu sai khi nói về tia Rơn ghen a Tia Rơn ghen là bức xạ điện từ có bước sóng từ 10 -12 m đến 10 -8 m b Tia Rơn ghen làm phát quang một số chất , có khả năng ion hố khơng khí c Tia Rơn ghen là bức xạ mắt khơng nhìn thấy được, xun qua thuỷ tinh, làm đen kính ảnh d Tia Rơn ghen do các vật nung nóng trên 5000 o C phát ra 6/ Chọn câu sai khi nói về tia Rơn ghen a Tia Rơn ghen có tính chất nổi bật là có khả năng đâm xun b Tia Rơn ghen xun qua giấy, bìa, gỗ, tấm nhơm , tấm chì dày vài cm c Nhờ khả năng đâm xun mạnh mà tia Rơn ghen được dùng trong y tế để chiếu điện, chụp điện d Tia Rơn ghen có tác dụng mạnh lên kính ảnh để chế tạo phimX quang trong chụp điện 7/ Trong thí nghiệm IÂng hai khe chiếu bằng ánh sáng trắng . Biết a= 0,3 mm , D= 2 m m d µλ 76,0= , m t µλ 4,0= . Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ đến vân sáng bậc 1 màu tím là : a 1,8 mm b 2,4 mm c 2,7 mm d 5,1 mm 8/ Chọn câu sai về đặc điểm của quang phổ liên tục a Quang phổ liên tục khơng phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng , mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng b Các vật rắn, lỏng, khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng phát ra q uang phổ liên tục c Nhiệt độ càng cao , miền phát sáng của vật càng mở rộng về phía ánh sáng có bước sóng ngắn của quang phổ liên tục d Quang phổ liên tục dùng để xác định thành phần cấu tạo của nguồn sáng 9/ Chọn câu đúngnhất về nguồn gốc của tia Rơn ghen a Các vật nóng trên 5000 o C b Sự phân huỷ hạt nhân c Ống Rơn ghen d Máy phát vơ tuyến bước sóng cực kỳ ngắn 10/ Chọn câu đúngnhất về nguồn gốc của tia hồng ngoại a Mạch dao động LC với f lớn b Ống Rơn ghen c Sự phân huỷ hạt nhân d Các vật có nhiệt độ > 0 o K 11/ Chọn câu sai về quang phổ liên tục a Một miếng sắt và một miếng đồng đặt trong lò, nung nóng cùng một nhiệt độ sẽ cho hai quang phổ liên tục giống nhau 1 b Quang phổ của đèn ống " AÙnh sáng ban ngày" (day light) phát ra là quang phổ liên tục c Khảo sát sự có mặt và vắng mặt của các dải màu trong quang phổ liên tục của một vật ta xác định được nhiệt độ của nó d Nhiệt độ vật phát sáng tăng dần từ 500 o C lên 2500 o C thì quang phổ liên tục của vật mở rộng dần từ miền đỏ cho đến miền tím 12/ Chọn câu sai về quang phổ vạch phát xạ a Quang phổ của chùm sáng đèn phóng điện chứa khí loãng gồm hệ thống các vạch màu riêng rẽ trên nền tối là quang phổ vạch phát xạ b Ở cùng nhiệt độ số vạch của quang phổ vạch phát xạ của hai chất khác nhau luôn luôn bằng nhau c Quang phổ vạch phát xạ do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp bịkích thích phát ra d Có thể kích thích cho một chất khí phát sáng bằng cách đốt nóng hoặc bằng cách phóng tia lửa điện qua đám khí đó 13/ Trong thí nghiệm Iâng hai khe chiếu bằng ánh sáng đơn sắc Biết: a= 0,3 mm , i= 3 mm , D= 1,5 m Bước sóng của ánh sáng đơn sắc là: a 0,55μm b 0,45μm c 0,5μm d 0,6μm 14/ Trong thí nghiệm Iâng hai khe chiếu bằng ánh sáng trắng . Biết a= 0,3mm , D= 2m, m d µλ 76,0= m t µλ 4,0= Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ đến vân sáng bậc hai của màu tím là: a 0,267 mm b 1,253 mm c 0,104 mm d 0,548 mm 15/ Chọn phát biểu sai về chiết suất của môi trường a Chiết suất của các môi trường liên hệ với nhau bởi hệ thức : 2211 sinsin inin = b Giữa chiết suất và vận tốc ánh sáng trong một môi trường có hệ thức : c v n = với smc /10.3 8 = là vận tốc ánh sáng trong chân không c Chiết suất của cùng một môi trường đối với tia sáng đỏ thì nhỏ nhất và đối với tia sáng tím thì lớn nhất d Tia sáng trắng khi đi qua lăng kính bị tách thành nhiều tia sáng có màu sắc khác nhau vì chiết suất của chất làm lăng kính có giá trị khác nhau đối với ánh sáng có màu sắc khác nhau có trong tia sáng trắng 16/ Chọn kết luận đúng về giao thoa ánh sáng a Giao thoa ánh sáng chỉ xảy ra với ánh sáng đơn sắc b Giao thoa ánh sáng xảy ra khi hai chùm sóng ánh sáng kết hợp đan xen vào nhau c Giao thoa ánh sáng là sự tổng hợp của hai chùm sáng chiếu vào cùng một chỗ d Giao thoa của hai chùm sáng từ hai bóng đèn chỉ xảy ra khi hai chùm sáng đó được chiếu vào cùng một tấm kính lọc sắc 17/ Chọn công thức đúng về khoảng cách đến hai khe ∆d , khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D, vị trí quan sát đến vân trung tâm là x a x aD d =∆ b x D d λ =∆ c D ax d =∆ d D x d λ =∆ 18/ Chọn đáp số đúng khi tính khoảng vân Trong thí nghiệm Iâng biết a= 0,35 mm ; D= 1,5 m; λ=0,7μm a 2mm b 4mm c 3mm d 1,5mm 19/ Chọn phát biểu đúng nhất về ánh sáng đơn sắc a Anh sáng đơn sắc làánh sáng mà mọi người cùng nhìn thấy một màu b Anh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc - tách màu khi đi qua lăng kính Anh sáng đơn sắc luôn có cùng một bước sóng trong các môi trường trong suốt c Anh sáng đơn sắc không bị lệch đường khi đi qua lăng kính d Anh sáng đơn sắc luôn có cùng một bước sóng trong các môi trường trong suốt 20/ Chọn phát biểu đúng nhất về ánh sáng trắng a Anh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím b Anh sáng trắng là ánh sáng của đèn ống màu trắng phát ra c Anh sáng trắng là ánh sáng mắt ta nhìn thấy màu trắng d Anh sáng trắng là ánh sáng do mặt trời phát ra 21/ Chọn câu đúng về tia hồng ngoại 2 a Mọi vật có nhiệt độ trên độ không tuyệt đối ( > - 273 o C ) đều phát ra tia hồng ngoại b Các vật có nhiệt độ < 500 0 C chỉ phát ra tia hồng ngoại. Các vật có nhiệt độ > 500 0 C chỉ phát ra ánh sáng nhìn thấy c Chỉ các vật mà ta sờ thấy nóng ấm mới phát ra tia hồng ngoại . Các vật sờ thấy lạnh như các vật có nhiệt độ < 0 o C thì không thể phát ra tia hồng ngoại d Nguồn phát ra tia hồng ngoại thường là các bóng đèn dây tóc có công suất lên đến 1 kW, nhưng nhiệt độ không quá 500 0 C 22/ Chọn câu sai về tia hồng ngoại a Tia hồng ngoại tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại đặc biệt b Ứng dụng quan trọng của tia hồng ngoại là dùng để sấy, sưởi c Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt d Tia hồng ngoại dùng để chiếu chùm sáng đỏ trên sân khấu, hoặc dùng trong buồng tối khi tráng phim ảnh 23/ Chọn câu sai khi nói về tia tử ngoại a Tia tử ngoại có một số tác dụng sinh học gây ung thư da, chữa còi xương , diệt trùng nước uống b Tia tử ngoại thường dùng trong nông nghiệp để sưởi, sấy nông sản c Tia tử ngoại còn làm cho một số chất phát quang dùng để phân biệt tiền thật , tiền giả d Tia tử ngoại tác dụng rất mạnh lên kính ảnh 24/ Để phát hiện ra tia tử ngoại, ta có thể dùng phương tiện và hiện tượng nào. Chọn câu sai a Kính ảnh b Pin nhiệt điện c Bột huỳnh quang d Mắt người 25/ Chọn câu sai về quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau a Khác nhau về độ sáng tỉ đối của các vạch quang phổ b Khác nhau về màu sắc các vạch và vị trí của các vạch c Khác nhau về bề rộng của các vạch quang phổ d Khác nhau về số lượng của các vạch quang phổ 26/ Trong thí nghiệm Iâng. Biết a= 1 mm D = 2 m . Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng m d µλ 6,0= m t µλ 5,0= vào khe S thì thấy trên màn có những vị trí vân sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân trùng . Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng nhau là. Chọn đáp số đúng a 5 mm b 4 mm c 7,2 mm d 6 mm 27/ Chọn phát biểu đúng về hiện tượng giao thoa a Tại vị trí có vân tối , độ lệch pha của hai sóng kết hợp bằng một số lẻ lần nửa bước sóng b Tại vị trí có vân tối, hai sóng từ hai nguồn kết hợp là vuông pha nhau c Tại vị trí có vân tối , hiệu đường đi đến hai nguồn kết hợp là một số lẻ lần nửa bước sóng d Tại vị trí có vân tối, độ lệch pha của hai sóng kết hợp bằng một số lẻ lần 2 π 28/ Chọn câu đúng trong hiện tượng giao thoa a a D i λ = b D a i . λ = c a Di. = λ d λ Di a . = 29/ Chọn câu đúngnhất khi nói về nguồn gốc của tia tử ngoại a Sự phân huỷ hạt nhân b Ống Rơn ghen c Các vật nóng trên 3000 0 C d Mạch dao động LC 30/ Chọn câu đúng nhất về nguồn gốc của ánh sáng nhìn thấy a Các vật có nhiệt độ từ O o C đền 200 o C b Các vật nóng trên 500 o C c Sự phân huỷ hạt nhân d Ống Rơn ghen  Heát  3 ĐỀ 002 KIỂM TRA VẬT LÝ 12 Thời gian : 45 phút Học sinh làm bài trên giấy thi và ghi mã số đề vào bài làm 1/ Chọn phát biểu đúng về hiện tượng giao thoa a Tại vị trí có vân tối , hiệu đường đi đến hai nguồn kết hợp là một số lẻ lần nửa bước sóng b Tại vị trí có vân tối , độ lệch pha của hai sóng kết hợp bằng một số lẻ lần nửa bước sóng c Tại vị trí có vân tối, độ lệch pha của hai sóng kết hợp bằng một số lẻ lần 2 π d Tại vị trí có vân tối, hai sóng từ hai nguồn kết hợp là vng pha nhau 2/ Chọn câu đúng trong hiện tượng giao thoa a D a i . λ = b a Di. = λ c a D i λ = d λ Di a . = 3/ Vạch màu trong quang phổ vạch phát xạ Na có bước sóng là: a 0,5861μm b 0,5863 μm c 0,5890μm d 0,5843μm 4/ Trong thí nghiệm Iâng về hiện tượng giao thoa ánh sáng biết a= 0,8 mm D= 1,6 m vân sáng bậc 4 cách vân trung tâm 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào khe là: a 0,55μm b 0,4μm c 0,60μm d 0,45μm 5/ Trong thí nghiệm Iâng hai khe chiếu bằng ánh sáng đơn sắc Biết: a= 0,3 mm , i= 3 mm , D= 1,5 m Bước sóng của ánh sáng đơn sắc là: a 0,45μm b 0,5μm c 0,6μm d 0,55μm 6/ Trong thí nghiệm Iâng hai khe chiếu bằng ánh sáng trắng . Biết a= 0,3mm , D= 2m, m d µλ 76,0= m t µλ 4,0= Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ đến vân sáng bậc hai của màu tím là: a 1,253 mm b 0,104 mm c 0,548 mm d 0,267 mm 7/ Chọn phát biểu sai về chiết suất của mơi trường a Giữa chiết suất và vận tốc ánh sáng trong một mơi trường có hệ thức : c v n = với smc /10.3 8 = là vận tốc ánh sáng trong chân khơng b Chiết suất của cùng một mơi trường đối với tia sáng đỏ thì nhỏ nhất và đối với tia sáng tím thì lớn nhất c Tia sáng trắng khi đi qua lăng kính bị tách thành nhiều tia sáng có màu sắc khác nhau vì chiết suất của chất làm lăng kính có giá trị khác nhau đối với ánh sáng có màu sắc khác nhau có trong tia sáng trắng d Chiết suất của các mơi trường liên hệ với nhau bởi hệ thức : 2211 sinsin inin = 8/ Chọn kết luận đúng về giao thoa ánh sáng a Giao thoa của hai chùm sáng từ hai bóng đèn chỉ xảy ra khi hai chùm sáng đó được chiếu vào cùng một tấm kính lọc sắc b Giao thoa ánh sáng là sự tổng hợp của hai chùm sáng chiếu vào cùng một chỗ c Giao thoa ánh sáng xảy ra khi hai chùm sóng ánh sáng kết hợp đan xen vào nhau d Giao thoa ánh sáng chỉ xảy ra với ánh sáng đơn sắc 9/ Chọn phát biểu sai về giao thoa ánh sáng a Những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng khơng tới gặp được nhau b Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm khẳng định ánh sáng có tính chất sóng c Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ có thể giải thích được bằng sự giao thoa của hai chùm sáng kết hợp d Những vạch sáng ứng với những chỗ hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau 10/ Chọn phát biểu sai về hiện tượng giao thoa 4 a Tại điểm có vân sáng là ánh sáng từ hai nguồn kết hợp đến đó cùng pha và tăng cường lẫn nhau b Tại điểm có vân sáng hiệu khoảng cách từ đó đến hai nguồn kết hợp bằng một số nguyên lần bước sóng c Tại điểm có vân sáng là độ lệch pha của hai sóng bằng một số nguyên lần bước sóng d Tại điểm có vân sáng , độ lệch pha của hai sóng kết hợp bằng một số chẵn lần p 11/ Chọn câu sai khi nói về tia Rơn ghen a Tia Rơn ghen do các vật nung nóng trên 5000 o C phát ra b Tia Rơn ghen là bức xạ điện từ có bước sóng từ 10 -12 m đến 10 -8 m c Tia Rơn ghen là bức xạ mắt không nhìn thấy được, xuyên qua thuỷ tinh, làm đen kính ảnh d Tia Rơn ghen làm phát quang một số chất , có khả năng ion hoá không khí 12/ Chọn câu sai khi nói về tia Rơn ghen a Nhờ khả năng đâm xuyên mạnh mà tia Rơn ghen được dùng trong y tế để chiếu điện, chụp điện b Tia Rơn ghen có tác dụng mạnh lên kính ảnh để chế tạo phimX quang trong chụp điện c Tia Rơn ghen xuyên qua giấy, bìa, gỗ, tấm nhôm , tấm chì dày vài cm d Tia Rơn ghen có tính chất nổi bật là có khả năng đâm xuyên 13/ Trong thí nghiệm IÂng hai khe chiếu bằng ánh sáng trắng . Biết a= 0,3 mm , D= 2 m m d µλ 76,0= , m t µλ 4,0= . Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ đến vân sáng bậc 1 màu tím là : a 5,1 mm b 2,7 mm c 2,4 mm d 1,8 mm 14/ Chọn câu sai về đặc điểm của quang phổ liên tục a Quang phổ liên tục dùng để xác định thành phần cấu tạo của nguồn sáng b Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng , mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng c Nhiệt độ càng cao , miền phát sáng của vật càng mở rộng về phía ánh sáng có bước sóng ngắn của quang phổ liên tục d Các vật rắn, lỏng, khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng phát ra q uang phổ liên tục 15/ Chọn công thức đúng về khoảng cách đến hai khe ∆d , khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D, vị trí quan sát đến vân trung tâm là x a x aD d =∆ b D x d λ =∆ c D ax d =∆ d x D d λ =∆ 16/ Chọn đáp số đúng khi tính khoảng vân Trong thí nghiệm Iâng biết a= 0,35 mm ; D= 1,5 m; λ =0,7μm a 1,5mm b 3mm c 2mm d 4mm 17/ Chọn phát biểu đúng nhất về ánh sáng đơn sắc a Anh sáng đơn sắc không bị lệch đường khi đi qua lăng kính b Anh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc - tách màu khi đi qua lăng kính Anh sáng đơn sắc luôn có cùng một bước sóng trong các môi trường trong suốt c Anh sáng đơn sắc luôn có cùng một bước sóng trong các môi trường trong suốt d Anh sáng đơn sắc làánh sáng mà mọi người cùng nhìn thấy một màu 18/ Chọn phát biểu đúng nhất về ánh sáng trắng a Anh sáng trắng là ánh sáng mắt ta nhìn thấy màu trắng b Anh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím c Anh sáng trắng là ánh sáng của đèn ống màu trắng phát ra d Anh sáng trắng là ánh sáng do mặt trời phát ra 19/ Chọn câu đúngnhất khi nói về nguồn gốc của tia tử ngoại a Mạch dao động LC b Các vật nóng trên 3000 0 C c Ống Rơn ghen d Sự phân huỷ hạt nhân 20/ Chọn câu đúng nhất về nguồn gốc của ánh sáng nhìn thấy a Ống Rơn ghen b Các vật nóng trên 500 o C c Sự phân huỷ hạt nhân d Các vật có nhiệt độ từ O o C đền 200 o C 21/ Chọn câu đúng về tia hồng ngoại a Các vật có nhiệt độ < 500 0 C chỉ phát ra tia hồng ngoại. Các vật có nhiệt độ > 500 0 C chỉ phát ra ánh sáng nhìn thấy 5 b Nguồn phát ra tia hồng ngoại thường là các bóng đèn dây tóc có công suất lên đến 1 kW, nhưng nhiệt độ không quá 500 0 C c Mọi vật có nhiệt độ trên độ không tuyệt đối ( > - 273 o C ) đều phát ra tia hồng ngoại d Chỉ các vật mà ta sờ thấy nóng ấm mới phát ra tia hồng ngoại . Các vật sờ thấy lạnh như các vật có nhiệt độ < 0 o C thì không thể phát ra tia hồng ngoại 22/ Chọn câu sai về tia hồng ngoại a Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt b Tia hồng ngoại tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại đặc biệt c Tia hồng ngoại dùng để chiếu chùm sáng đỏ trên sân khấu, hoặc dùng trong buồng tối khi tráng phim ảnh d Ứng dụng quan trọng của tia hồng ngoại là dùng để sấy, sưởi 23/ Chọn câu sai về quang phổ liên tục a Một miếng sắt và một miếng đồng đặt trong lò, nung nóng cùng một nhiệt độ sẽ cho hai quang phổ liên tục giống nhau b Nhiệt độ vật phát sáng tăng dần từ 500 o C lên 2500 o C thì quang phổ liên tục của vật mở rộng dần từ miền đỏ cho đến miền tím c Quang phổ của đèn ống " Anh sáng ban ngày" (day light) phát ra là quang phổ liên tục d Khảo sát sự có mặt và vắng mặt của các dải màu trong quang phổ liên tục của một vật ta xác định được nhiệt độ của nó 24/ Chọn câu sai về quang phổ vạch phát xạ a Quang phổ vạch phát xạ do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp bịkích thích phát ra b Có thể kích thích cho một chất khí phát sáng bằng cách đốt nóng hoặc bằng cách phóng tia lửa điện qua đám khí đó c Ở cùng nhiệt độ số vạch của quang phổ vạch phát xạ của hai chất khác nhau luôn luôn bằng nhau d Quang phổ của chùm sáng đèn phóng điện chứa khí loãng gồm hệ thống các vạch màu riêng r ẽ trên nền tối là quang phổ vạch phát xạ 25/ Chọn câu đúngnhất về nguồn gốc của tia Rơn ghen a Các vật nóng trên 5000 o C b Sự phân huỷ hạt nhân c Máy phát vô tuyến bước sóng cực kỳ ngắn d Ống Rơn ghen 26/ Chọn câu đúngnhất về nguồn gốc của tia hồng ngoại a Ống Rơn ghen b Mạch dao động LC với f lớn c Sự phân huỷ hạt nhân d Các vật có nhiệt độ > 0 o K 27/ Chọn câu sai khi nói về tia tử ngoại a Tia tử ngoại có một số tác dụng sinh học gây ung thư da, chữa còi xương , diệt trùng nước uống b Tia tử ngoại tác dụng rất mạnh lên kính ảnh c Tia tử ngoại còn làm cho một số chất phát quang dùng để phân biệt tiền thật , tiền giả d Tia tử ngoại thường dùng trong nông nghiệp để sưởi, sấy nông sản 28/ Để phát hiện ra tia tử ngoại, ta có thể dùng phương tiện và hiện tượng nào. Chọn câu sai a Mắt người b Kính ảnh c Pin nhiệt điện d Bột huỳnh quang 29/ Chọn câu sai về quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau a Khác nhau về độ sáng tỉ đối của các vạch quang phổ b Khác nhau về bề rộng của các vạch quang phổ c Khác nhau về màu sắc các vạch và vị trí của các vạch d Khác nhau về số lượng của các vạch quang phổ 30/ Trong thí nghiệm Iâng. Biết a= 1 mm D = 2 m . Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng m d µλ 6,0= m t µλ 5,0= vào khe S thì thấy trên màn có những vị trí vân sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân trùng . Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng nhau là. Chọn đáp số đúng a 6 mm b 5 mm c 4 mm d 7,2 mm 6 7 ÑEÀ 003 1/ Chọn câu sai khi nói về tia tử ngoại a Tia tử ngoại tác dụng rất mạnh lên kính ảnh b Tia tử ngoại thường dùng trong nông nghiệp để sưởi, sấy nông sản c Tia tử ngoại có một số tác dụng sinh học gây ung thư da, chữa còi xương , diệt trùng nước uống d Tia tử ngoại còn làm cho một số chất phát quang dùng để phân biệt tiền thật , tiền giả 2/ Để phát hiện ra tia tử ngoại, ta có thể dùng phương tiện và hiện tượng nào. Chọn câu sai a Mắt người b Pin nhiệt điện c Bột huỳnh quang d Kính ảnh 3/ Chọn phát biểu sai về giao thoa ánh sáng a Những vạch tối ứng với những chỗ hai sóng không tới gặp được nhau b Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ có thể giải thích được bằng sự giao thoa của hai chùm sáng kết hợp c Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm khẳng định ánh sáng có tính chất sóng d Những vạch sáng ứng với những chỗ hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau 4/ Chọn phát biểu sai về hiện tượng giao thoa a Tại điểm có vân sáng là độ lệch pha của hai sóng bằng một số nguyên lần bước sóng b Tại điểm có vân sáng là ánh sáng từ hai nguồn kết hợp đến đó cùng pha và tăng cường lẫn nhau c Tại điểm có vân sáng , độ lệch pha của hai sóng kết hợp bằng một số chẵn lần p d Tại điểm có vân sáng hiệu khoảng cách từ đó đến hai nguồn kết hợp bằng một số nguyên lần bước sóng 5/ Chọn câu sai khi nói về tia Rơn ghen a Tia Rơn ghen làm phát quang một số chất , có khả năng ion hoá không khí b Tia Rơn ghen do các vật nung nóng trên 5000 o C phát ra c Tia Rơn ghen là bức xạ điện từ có bước sóng từ 10 -12 m đến 10 -8 m d Tia Rơn ghen là bức xạ mắt không nhìn thấy được, xuyên qua thuỷ tinh, làm đen kính ảnh 6/ Chọn câu sai khi nói về tia Rơn ghen a Tia Rơn ghen có tính chất nổi bật là có khả năng đâm xuyên b Tia Rơn ghen có tác dụng mạnh lên kính ảnh để chế tạo phimX quang trong chụp điện c Tia Rơn ghen xuyên qua giấy, bìa, gỗ, tấm nhôm , tấm chì dày vài cm d Nhờ khả năng đâm xuyên mạnh mà tia Rơn ghen được dùng trong y tế để chiếu điện, chụp điện 7/ Chọn công thức đúng về khoảng cách đến hai khe ∆d , khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D, vị trí quan sát đến vân trung tâm là x a x D d λ =∆ b x aD d =∆ c D ax d =∆ d D x d λ =∆ 8/ Chọn đáp số đúng khi tính khoảng vân Trong thí nghiệm Iâng biết a= 0,35 mm ; D= 1,5 m; λ =0,7μm a 2mm b 4mm c 3mm d 1,5mm 9/ Chọn câu đúng về tia hồng ngoại a Chỉ các vật mà ta sờ thấy nóng ấm mới phát ra tia hồng ngoại . Các vật sờ thấy lạnh như các vật có nhiệt độ < 0 o C thì không thể phát ra tia hồng ngoại b Các vật có nhiệt độ < 500 0 C chỉ phát ra tia hồng ngoại. Các vật có nhiệt độ > 500 0 C chỉ phát ra ánh sáng nhìn thấy c Mọi vật có nhiệt độ trên độ không tuyệt đối ( > - 273 o C ) đều phát ra tia hồng ngoại d Nguồn phát ra tia hồng ngoại thường là các bóng đèn dây tóc có công suất lên đến 1 kW, nhưng nhiệt độ không quá 500 0 C 10/ Chọn câu sai về tia hồng ngoại a Ứng dụng quan trọng của tia hồng ngoại là dùng để sấy, sưởi 8 b Tia hồng ngoại dùng để chiếu chùm sáng đỏ trên sân khấu, hoặc dùng trong buồng tối khi tráng phim ảnh c Tia hồng ngoại tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại đặc biệt d Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt 11/ Chọn phát biểu sai về chiết suất của môi trường a Giữa chiết suất và vận tốc ánh sáng trong một môi trường có hệ thức : c v n = với smc /10.3 8 = là vận tốc ánh sáng trong chân không b Tia sáng trắng khi đi qua lăng kính bị tách thành nhiều tia sáng có màu sắc khác nhau vì chiết suất của chất làm lăng kính có giá trị khác nhau đối với ánh sáng có màu sắc khác nhau có trong tia sáng trắng c Chiết suất của cùng một môi trường đối với tia sáng đỏ thì nhỏ nhất và đối với tia sáng tím thì lớn nhất d Chiết suất của các môi trường liên hệ với nhau bởi hệ thức : 2211 sinsin inin = 12/ Chọn kết luận đúng về giao thoa ánh sáng a Giao thoa ánh sáng là sự tổng hợp của hai chùm sáng chiếu vào cùng một chỗ b Giao thoa ánh sáng chỉ xảy ra với ánh sáng đơn sắc c Giao thoa của hai chùm sáng từ hai bóng đèn chỉ xảy ra khi hai chùm sáng đó được chiếu vào cùng một tấm kính lọc sắc d Giao thoa ánh sáng xảy ra khi hai chùm sóng ánh sáng kết hợp đan xen vào nhau 13/ Chọn câu đúngnhất về nguồn gốc của tia Rơn ghen a Máy phát vô tuyến bước sóng cực kỳ ngắn b Các vật nóng trên 5000 o C c Sự phân huỷ hạt nhân d Ống Rơn ghen 14/ Chọn câu đúngnhất về nguồn gốc của tia hồng ngoại a Ống Rơn ghen b Mạch dao động LC với f lớn c Các vật có nhiệt độ > 0 o K d Sự phân huỷ hạt nhân 15/ Chọn phát biểu đúng về hiện tượng giao thoa a Tại vị trí có vân tối, hai sóng từ hai nguồn kết hợp là vuông pha nhau b Tại vị trí có vân tối, độ lệch pha của hai sóng kết hợp bằng một số lẻ lần 2 π c Tại vị trí có vân tối , hiệu đường đi đến hai nguồn kết hợp là một số lẻ lần nửa bước sóng d Tại vị trí có vân tối , độ lệch pha của hai sóng kết hợp bằng một số lẻ lần nửa bước sóng 16/ Chọn câu đúng trong hiện tượng giao thoa a a D i λ = b λ Di a . = c a Di. = λ d D a i . λ = 17/ Chọn phát biểu đúng nhất về ánh sáng đơn sắc a Anh sáng đơn sắc làánh sáng mà mọi người cùng nhìn thấy một màu b Anh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc - tách màu khi đi qua lăng kính Anh sáng đơn sắc luôn có cùng một bước sóng trong các môi trường trong suốt c Anh sáng đơn sắc không bị lệch đường khi đi qua lăng kính d Anh sáng đơn sắc luôn có cùng một bước sóng trong các môi trường trong suốt 18/ Chọn phát biểu đúng nhất về ánh sáng trắng a Anh sáng trắng là ánh sáng của đèn ống màu trắng phát ra b Anh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím c Anh sáng trắng là ánh sáng do mặt trời phát ra d Anh sáng trắng là ánh sáng mắt ta nhìn thấy màu trắng 19/ Chọn câu sai về quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau a Khác nhau về độ sáng tỉ đối của các vạch quang phổ b Khác nhau về bề rộng của các vạch quang phổ c Khác nhau về màu sắc các vạch và vị trí của các vạch d Khác nhau về số lượng của các vạch quang phổ 20/ Trong thí nghiệm Iâng. Biết a= 1 mm D = 2 m . Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng m d µλ 6,0= m t µλ 5,0= vào khe S thì thấy trên màn có những vị trí vân 9 sáng của hai bức xạ trùng nhau gọi là vân trùng . Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân trùng nhau là. Chọn đáp số đúng a 7,2 mm b 4 mm c 6 mm d 5 mm 21/ Vạch màu trong quang phổ vạch phát xạ Na có bước sóng là: a 0,5843μm b 0,5861μm c 0,5863 μm d 0,5890μm 22/ Trong thí nghiệm Iâng về hiện tượng giao thoa ánh sáng biết a= 0,8 mm D= 1,6 m vân sáng bậc 4 cách vân trung tâm 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào khe là: a 0,55μm b 0,4μm c 0,45μm d 0,60μm 23/ Trong thí nghiệm Iâng hai khe chiếu bằng ánh sáng đơn sắc Biết: a= 0,3 mm , i= 3 mm , D= 1,5 m Bước sóng của ánh sáng đơn sắc là: a 0,5μm b 0,55μm c 0,6μm d 0,45μm 24/ Trong thí nghiệm Iâng hai khe chiếu bằng ánh sáng trắng . Biết a= 0,3mm , D= 2m, m d µλ 76,0= m t µλ 4,0= Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ đến vân sáng bậc hai của màu tím là: a 1,253 mm b 0,267 mm c 0,548 mm d 0,104 mm 25/ Trong thí nghiệm IÂng hai khe chiếu bằng ánh sáng trắng . Biết a= 0,3 mm , D= 2 m m d µλ 76,0= , m t µλ 4,0= . Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ đến vân sáng bậc 1 màu tím là : a 5,1 mm b 2,4 mm c 1,8 mm d 2,7 mm 26/ Chọn câu sai về đặc điểm của quang phổ liên tục a Các vật rắn, lỏng, khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng phát ra q uang phổ liên tục b Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng , mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng c Quang phổ liên tục dùng để xác định thành phần cấu tạo của nguồn sáng d Nhiệt độ càng cao , miền phát sáng của vật càng mở rộng về phía ánh sáng có bước sóng ngắn của quang phổ liên tục 27/ Chọn câu sai về quang phổ liên tục a Một miếng sắt và một miếng đồng đặt trong lò, nung nóng cùng một nhiệt độ sẽ cho hai quang phổ liên tục giống nhau b Nhiệt độ vật phát sáng tăng dần từ 500 o C lên 2500 o C thì quang phổ liên tục của vật mở rộng dần từ miền đỏ cho đến miền tím c Quang phổ của đèn ống " Anh sáng ban ngày" (day light) phát ra là quang phổ liên tục d Khảo sát sự có mặt và vắng mặt của các dải màu trong quang phổ liên tục của một vật ta xác định được nhiệt độ của nó 28/ Chọn câu sai về quang phổ vạch phát xạ a Ở cùng nhiệt độ số vạch của quang phổ vạch phát xạ của hai chất khác nhau luôn luôn bằng nhau b Quang phổ vạch phát xạ do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp bịkích thích phát ra c Quang phổ của chùm sáng đèn phóng điện chứa khí loãng gồm hệ thống các vạch màu riêng rẽ trên nền tối là quang phổ vạch phát xạ d Có thể kích thích cho một chất khí phát sáng bằng cách đốt nóng hoặc bằng cách phóng tia lửa điện qua đám khí đó 29/ Chọn câu đúngnhất khi nói về nguồn gốc của tia tử ngoại a Ống Rơn ghen b Mạch dao động LC c Sự phân huỷ hạt nhân d Các vật nóng trên 3000 0 C 30/ Chọn câu đúng nhất về nguồn gốc của ánh sáng nhìn thấy a Sự phân huỷ hạt nhân b Các vật nóng trên 500 o C c Các vật có nhiệt độ từ O o C đền 200 o C d Ống Rơn ghen 10 [...]... KTVL 12 Ô ỏp ỏn ca thi 0 01: 1[ 10]d 2 [10 ]d 3 [10 ]d 4 [10 ]c 5 [10 ]d 6 [10 ]b 7 [10 ]b 9 [10 ]c 10 [10 ]d 11 [10 ]b 12 [ 10 ]b 13 [10 ]d 14 [10 ]a 15 [10 ]b 17 [10 ]c 18 [10 ]c 19 [10 ]b 20 [10 ]a 21[ 10]a 22 [10 ]d 23 [10 ]b 25 [10 ]c 26 [10 ]d 27 [10 ]c 28 [10 ]a 29 [10 ]c 30 [10 ]b 8 [10 ]d 16 [10 ]b 24 [10 ]d Ô ỏp ỏn ca thi 002: 1[ 10]a 2 [10 ]c 3 [10 ]c 4 [10 ]d 9 [10 ]a 10 [10 ]c 11 [10 ]a 12 [ 10 ]c 17 [10 ]b 18 [10 ]b 19 [10 ]b... 20 [10 ]b 25 [10 ]d 26 [10 ]d 27 [10 ]d 28 [10 ]a 5 [10 ]c 13 [10 ]c 21[ 10]c 29 [10 ]b 6 [10 ]d 14 [10 ]a 22 [10 ]c 30 [10 ]a 7 [10 ]a 15 [10 ]c 23 [10 ]c 8 [10 ]c 16 [10 ]b 24 [10 ]c Ô ỏp ỏn ca thi 003: 1[ 10]b 2 [10 ]a 3 [10 ]a 9 [10 ]c 10 [10 ]b 11 [10 ]a 17 [10 ]b 18 [10 ]b 19 [10 ]b 25 [10 ]b 26 [10 ]c 27 [10 ]c 4 [10 ]a 12 [ 10 ]d 20 [10 ]c 28 [10 ]a 5 [10 ]b 13 [10 ]d 21[ 10]d 29 [10 ]d 6 [10 ]c 14 [10 ]c 22 [10 ]c 30 [10 ]b 7 [10 ]c... 14 [10 ]c 22 [10 ]c 30 [10 ]b 7 [10 ]c 15 [10 ]c 23 [10 ]c 8 [10 ]c 16 [10 ]a 24 [10 ]b Ô ỏp ỏn ca thi 004 : 1[ 10]d 2 [10 ]d 3 [10 ]c 9 [10 ]b 10 [10 ]d 11 [10 ]a 17 [10 ]d 18 [10 ]b 19 [10 ]a 25 [10 ]a 26 [10 ]d 27 [10 ]c 4 [10 ]c 12 [ 10 ]c 20 [10 ]d 28 [10 ]b 5 [10 ]d 13 [10 ]c 21[ 10]d 29 [10 ]a 6 [10 ]b 14 [10 ]d 22 [10 ]d 30 [10 ]b 7 [10 ]c 15 [10 ]d 23 [10 ]c 8 [10 ]a 16 [10 ]a 24 [10 ]b 14 15 ... 0,76 àm t = 0,4àm Khong cỏch t võn sỏng bc 1 mu n võn sỏng bc hai ca mu tớm l: a 0,267 mm b 0 ,10 4 mm c 1, 253 mm d 0,548 mm 9/ Chn phỏt biu sai v chit sut ca mụi trng a Chit sut ca cỏc mụi trng liờn h vi nhau bi h thc : n1 sin i1 = n2 sin i2 v b Gia chit sut v vn tc ỏnh sỏng trong mt mụi trng cú h thc : n = vi c = 3 .10 8 m / s l c vn tc ỏnh sỏng trong chõn khụng 11 c Tia sỏng trng khi i qua lng kớnh b tỏch... 5000 oC phỏt ra b Tia Rn ghen l bc x mt khụng nhỡn thy c, xuyờn qua thu tinh, lm en kớnh nh c Tia Rn ghen lm phỏt quang mt s cht , cú kh nng ion hoỏ khụng khớ d Tia Rn ghen l bc x in t cú bc súng t 10 -1 2 m n 1 0-8 m 26/ Chn cõu sai khi núi v tia Rn ghen a Tia Rn ghen cú tớnh cht ni bt l cú kh nng õm xuyờn b Tia Rn ghen cú tỏc dng mnh lờn kớnh nh ch to phimX quang trong chp in c Nh kh nng õm xuyờn mnh m... trờn sõn khu, hoc dựng trong bung ti khi trỏng phim nh d Tia hng ngoi tỏc dng lờn kớnh nh hng ngoi c bit 13 / Trong thớ nghim Ing hai khe chiu bng ỏnh sỏng trng Bit a= 0,3 mm , D= 2 m d = 0,76 àm , t = 0,4àm Khong cỏch t võn sỏng bc 1 mu n võn sỏng bc 1 mu tớm l : a 5 ,1 mm b 1, 8 mm c 2,4 mm d 2,7 mm 14 / Chn cõu sai v c im ca quang ph liờn tc a Cỏc vt rn, lng, khớ cú t khi ln khi b nung núng phỏt ra q... tuyt i ( > - 273 o C ) u phỏt ra tia hng ngoi b Ngun phỏt ra tia hng ngoi thng l cỏc búng ốn dõy túc cú cụng sut lờn n 1 kW, nhng nhit khụng quỏ 500 0 C c Cỏc vt cú nhit < 5000 C ch phỏt ra tia hng ngoi Cỏc vt cú nhit > 500 0 C ch phỏt ra ỏnh sỏng nhỡn thy d Ch cỏc vt m ta s thy núng m mi phỏt ra tia hng ngoi Cỏc vt s thy lnh nh cỏc vt cú nhit < 0o C thỡ khụng th phỏt ra tia hng ngoi 12 / Chn cõu... quang ph vch phỏt x Na cú bc súng l: a 0,5843m b 0,5861m c 0,5863 m d 0,5890m 6/ Trong thớ nghim Iõng v hin tng giao thoa ỏnh sỏng bit a= 0,8 mm D= 1, 6 m võn sỏng bc 4 cỏch võn trung tõm 3,6 mm Bc súng ca ỏnh sỏng n sc chiu vo khe l: a 0,55m b 0,45m c 0,60m d 0,4m 7/ Trong thớ nghim Iõng hai khe chiu bng ỏnh sỏng n sc Bit: a= 0,3 mm , i= 3 mm , D= 1, 5 m Bc súng ca ỏnh sỏng n sc l: a 0,5m b 0,45m c 0,6m... D= 1, 5 m; =0,7m a 2mm b 3mm c 4mm d 1, 5mm 29/ Chn phỏt biu ỳng v hin tng giao thoa a Ti v trớ cú võn ti , hiu ng i n hai ngun kt hp l mt s l ln na bc súng b Ti v trớ cú võn ti, hai súng t hai ngun kt hp l vuụng pha nhau c Ti v trớ cú võn ti , lch pha ca hai súng kt hp bng mt s l ln na bc súng d Ti v trớ cú võn ti, lch pha ca hai súng kt hp bng mt s l ln 2 30/ Chn cõu ỳng trong hin tng giao thoa 13 ... nht v i vi tia sỏng tớm thỡ ln nht 10 / Chn kt lun ỳng v giao thoa ỏnh sỏng a Giao thoa ỏnh sỏng ch xy ra vi ỏnh sỏng n sc b Giao thoa ỏnh sỏng l s tng hp ca hai chựm sỏng chiu vo cựng mt ch c Giao thoa ca hai chựm sỏng t hai búng ốn ch xy ra khi hai chựm sỏng ú c chiu vo cựng mt tm kớnh lc sc d Giao thoa ỏnh sỏng xy ra khi hai chựm súng ỏnh sỏng kt hp an xen vo nhau 11 / Chn cõu ỳng v tia hng ngoi a Mi . 5 [10 ]d 6 [10 ]b 7 [10 ]b 8 [10 ]d 9 [10 ]c 10 [10 ]d 11 [10 ]b 12 [ 10 ]b 13 [10 ]d 14 [10 ]a 15 [10 ]b 16 [10 ]b 17 [10 ]c 18 [10 ]c 19 [10 ]b 20 [10 ]a 21[ 10]a 22 [10 ]d 23 [10 ]b 24 [10 ]d 25 [10 ]c 26 [10 ]d 27 [10 ]c 28 [10 ]a. 2 [10 ]d 3 [10 ]c 4 [10 ]c 5 [10 ]d 6 [10 ]b 7 [10 ]c 8 [10 ]a 9 [10 ]b 10 [10 ]d 11 [10 ]a 12 [ 10 ]c 13 [10 ]c 14 [10 ]d 15 [10 ]d 16 [10 ]a 17 [10 ]d 18 [10 ]b 19 [10 ]a 20 [10 ]d 21[ 10]d 22 [10 ]d 23 [10 ]c 24 [10 ]b 25 [10 ]a 26 [10 ]d. 29 [10 ]c 30 [10 ]b ¤ Đáp án của đề thi 002: 1[ 10]a 2 [10 ]c 3 [10 ]c 4 [10 ]d 5 [10 ]c 6 [10 ]d 7 [10 ]a 8 [10 ]c 9 [10 ]a 10 [10 ]c 11 [10 ]a 12 [ 10 ]c 13 [10 ]c 14 [10 ]a 15 [10 ]c 16 [10 ]b 17 [10 ]b 18 [10 ]b 19 [10 ]b 20 [10 ]b
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra môn vật lí lớp 12 - Đề số 1 pdf, Đề kiểm tra môn vật lí lớp 12 - Đề số 1 pdf, Đề kiểm tra môn vật lí lớp 12 - Đề số 1 pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay