ĐỀ KIỂM TRA HKII – MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 121 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT 12 Nội dung đề số : 121 pptx

ĐỀ KIỂM TRA HKII – MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 121 pptx
... có những vân màu sặc sỡ. Đó là kết quả của hiện tượng nào sau đây. ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 121 1). Công thoát electrôn của một kim loại là A = 4 eV, giơi hạn quang ... ảnh thật rất lớn của vật cần quan sát, vật kính dùng như kính lúp để quan sát ảnh nói trên. 12) . Đặt vật cách thấu kính hội tụ 12cm, ta thu được ảnh thật cao gấp 3 lần vật. Tính tiêu cự của ... ảnh, khoảng cách từ vật kính đến phim ảnh: A). Phải luôn luôn lớn hơn tiêu cự của vật kính. B). Phải lớn hơn và có thể bằng tiêu cự của vật kính. C). Phải bằng tiêu cự của vật kính. D). Phải...
 • 6
 • 555
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT 12 Nội dung đề số : 124 ppt

ĐỀ KIỂM TRA HKII – MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 124 ppt
... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ 12 số đề : 124 01. - / - - 11. - / - - 21. - - = - 31. - - - ~ 02. ; - - - 12. ; - - - 22. ; - - - 32. - - - ~ ... đây : A). Hiện tượng quang dẫn . B). Hiện tượng quang điện. C). Hiện tượng quang hóa . D). Hiện tượng quang hợp. để quan sát ảnh nói trên. C). Vật kính tạo ra ảnh thật rất lớn của vật ... nào sau đây là đúng : Vân tối là tập hợp các điểm có A). hiệu đường đi ánh sáng đến hai nguồn bằng nửa số lẽ lần bước sóng . B). hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng một số nguyên lần bước...
 • 6
 • 421
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT 12 Nội dung đề số : 123 doc

ĐỀ KIỂM TRA HKII – MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 123 doc
... phóng xạ và  . Số lần phóng xạ  và  lần lượt là A). 8 và 6. B). 8 và 10 C). 10 và 6. D). 6 và 8. ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 123 1). Một mắt cận ... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ 12 số đề : 123 01. - / - - 11. - - - ~ 21. ; - - - 31. ; - - - 02. - - = - 12. ; - - - 22. - / - - 32. - - - ~ ... ảnh, khoảng cách từ vật kính đến phim ảnh: A). Phải luôn luôn lớn hơn tiêu cự của vật kính. B). Phải bằng tiêu cự của vật kính. C). Phải luôn luôn nhỏ hơn tiêu cự của vật kính. D). Phải lớn...
 • 6
 • 335
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT 12 Nội dung đề số : 122 pot

ĐỀ KIỂM TRA HKII – MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 122 pot
... ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 122 1). Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự f1 = 6mm và thị kính có tiêu cự f2 = 25mm. Một vật sáng đặt cách vật kính một đoạn ... của vật kính và thị kính của kính hiển vi : A). Thị kính tạo ra ảnh ảo rất lớn của vật cần quan sát, thị kính dùng như kính lúp để quan sát ảnh nói trên. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ ... đúng : Vân tối là tập hợp các điểm có A). hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng nửa số lẽ lần bước sóng. B). hiệu đường đi ánh sáng đến hai nguồn bằng một số nguyên lần bước sóng. ĐỀ KIỂM TRA...
 • 6
 • 324
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT 12 Nội dung đề số : 121 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HKII – MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 121 ppsx
... ; - - - ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 124 1). Một người viễn thị khi không dùng kính nhìn rõ vật từ khoảng cách 1/3 m; khi dùng kính nhìn rõ vật từ khoảng cách ... - 39. ; - - - 10. - - - ~ 20. - - = - 30. ; - - - 40. - - = - ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 121 1). Công thoát electrôn của một kim loại là A = 4 eV, giơi hạn quang ... ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 123 1). Một mắt cận thị có điểm cưc cận cách mắt 11cm và điểm cực viễn cách mắt 51cm. Để sửa tật mắt có thể nhìn thấy vật ở rất...
 • 16
 • 278
 • 0

Tài liệu Đề kiểm tra HKII môn Vật lớp 12 năm 2008-2009 THPT Lê Hồng Phong Lâm Đồng (Mã đề 789) pptx

Tài liệu Đề kiểm tra HKII môn Vật lý lớp 12 năm 2008-2009 THPT Lê Hồng Phong Lâm Đồng (Mã đề 789) pptx
... ra đ : Nguyễn Văn Phương Trang 1/4 đề thi 789Sở GD và ĐT Lâm Đồng Trường THPT Lê Hồng Phong THI HỌC KÌ II Năm học 2008 2009 MÔN : Vật 12 Thời gian làm bài: 60 phút ( Đề ... GV ra đ : Nguyễn Văn Phương Trang 2/4 đề thi 789Câu 1 2: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng ... ZmP+Amn mX. C. ∆m = mX ZmP Nmn D. ∆m = Zmp + ( A– Z)mn mX. Câu 2: Một tia phóng xạ có thể phát ra từ phản ứng hạt nhân nhưng tia này không làm biến đổi hạt nhân, đó là :...
 • 4
 • 956
 • 4

Đề kiểm tra HKI Môn: Vật 12 pptx

Đề kiểm tra HKI Môn: Vật lý 12 pptx
... Trường THPT Cao Bá Quát Đề kiểm tra HKI Họ và tên:…………………… Lớp:…… Môn: Vật 12 Thời gian: 45 phút I. Phần chung cho cả ban cơ bản và nâng cao (Từ câu ... của con lắc. c) Tính cơ năng của con lắc. Câu 2 (2 điểm). Một vật đồng thời thực hiện hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số 124cos 2033cos 206x tx t    ... truyền đi với vận tốc 5m s và tần số 50f Hz. a) Tính bước sóng . b) Trên sợi dây AB có sóng dừng không? Vì sao? c) Nếu có sóng dừng, hãy tính số nút sóng và bụng sóng. Câu 4 (2...
 • 2
 • 292
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN: VẬT pps

ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN: VẬT LÝ pps
... 1 ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN: VẬT LÝ Câu 1 : Các tia có cùng bản chất là A. Tia và tia ngoại tử B. Tia và tia hồng ngoại C. Tia + và tia X D. Tia - và tia hồng ngoại Câu 2 : ... 1.36kg D. 1.12kg 6 4 Môn vatly12 ki2 (Đề số 1) Lưu : - Thí sinh dùng bút tô kín các ô tròn trong mục số báo danh và mã đề thi trước khi làm bài. Cách tô sai:    - Đối ... 5 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : vatly12 ki2 Đề số : 1 01 01 01 02 02 02 03 03 03 04 04 ...
 • 6
 • 340
 • 0

Đề Kiểm tra HK2 môn Vật

Đề Kiểm tra HK2 môn Vật lý
... GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007-2008 NÚI THÀNH MÔN THI: VẬT LÝ khối lớp 6. Thời gian làm bài 45 phútI/ Trắc nghiệm: (5 điểm). Chọn chữ cái đứng đầu câu mà em cho là đúng:Câu 1/ ... GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007-2008 NÚI THÀNH MÔN THI: VẬT LÝ khối lớp 7 Thời gian làm bài 45 phútI/ Trắc nghiệm: (5 điểm). Chọn chữ cái đứng đầu câu mà em cho là đúng:Câu 1/ ... GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007-2008 NÚI THÀNH MÔN THI: VẬT LÝ khối lớp 9 Thời gian làm bài 45 phútI/ Trắc nghiệm: (5 điểm). Chọn chữ cái đứng đầu câu mà em cho là đúng:Câu 1/...
 • 8
 • 1,068
 • 2

De kiem tra 1 tiet vat ly 12

De kiem tra 1 tiet vat ly 12
... Tuổi của cổ vật l : A. 1120 0năm. B. 22400 năm. C. 2800 năm. D. 1400năm. Đề kiểm tra một tiếtTrường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Môn : Vật lớp 12 Mã Đ : 634 1. Tia Rơnghen là : A. Bức ... quan sát vật : A. điểm cực viễn. B. trong giới hạn nhìn rõ. C. điểm cực cận. D. cách mắt 25 cm. Đề kiểm tra một tiếtTrường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Môn : Vật lớp 12 Đề : 633 1. ... Hạt nhân con sinh ra l : A. Cacbon. B. Liti. C. Nitơ. D. Bo. Đề kiểm tra một tiếtTrường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Môn : Vật lớp 12 Đề : 635 1. Chọn câu sai: A. Tia tử ngoại tỏa...
 • 8
 • 1,260
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra hk1 môn vật lýđề kiểm tra 45 phút vật lý 12đề thi hkii môn vật lý 12đề kiểm tra trắc nghiệm vật lý 12 chương 1đề kiểm tra trắc nghiệm vật lý 12đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1 2đề kiểm tra chương 1 vật lý 12 nâng caođề kiểm tra chương 2 vật lý 12 nâng caođề kiểm tra hki môn vật lý 6đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1 nâng caođề kiểm tra chương 1 vật lý 12 cơ bảnđề kiểm tra 15 phút vật lý 12 chương 1đề kiểm tra tự luận vật lý 12đề kiểm tra chương 2 vật lý 12Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam