Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 4 ppsx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 4 ppsx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 4 ppsx
... điều kiện GV: Võ Hồng Thi32BUỔI THÍ NGHIỆM 3PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCHCÔNGCỤ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN Phương pháp phân tích đo điện thế -Chuẩn độ điện thếI.Mục đích: -Nắm được ... tắc: -Phương pháp Volhard là phương pháp dùng dung dịch AgNO3để chuẩn độ xác định GV: Võ Hồng Thi35BUỔI THÍ NGHIỆM 5BÀI 5: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÔNG CỤ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ... vùng sóng tử ngoại và khả kiến (UV-VIS ): sinh viên tham khảo thêm trong các tài liệu lý thuyết Hóa phân tích. GV: Võ Hồng Thi 34 thể tích HCl màở đó đạo hàm bậc 1của đường...
 • 9
 • 392
 • 0

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 5 ppsx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 5 ppsx
... chấtCoC1C2C3C 4 C5MBM1M2M3VSiO250mg/l(ml)0 4 8121620----V mẫu (ml)-------202020V nước cất (ml)------20---V HCl 1:1 (ml)2222222222V thuốc thử AM (ml) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4Lắc kỹ ... NXB Giáo dục. 4. Hồ Viết Quý, 2006, Cơ sở Hóa học phân tích hiện đại, tập 1, NXB Đại học Sư phạm. 5.Hồ Viết Quý, 2006, Phân tích Lý- Hóa , tái bản lần 2, Hà Nội, NXB Giáo dục. ... Mai, Nguyễn Bạch Tuyết, 2000, Giáo trình Phân tích định lượng, Tp HCM,NXB Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh.9.Hoàng Minh Châu (CB), 2007,Cơ sở Hóa học phân tích , tái bản lần 2, Hà Nội,...
 • 7
 • 455
 • 0

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 3 potx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 3 potx
... ứng sau:a)Pb(NO3)2+ H2SO 4 PbSO 4 + HNO3b)Fe2(SO 4 )3+ ZnFeSO 4 + ZnSO 4 c)KMnO 4 + FeSO 4 + H2SO 4 MnSO 4 + Fe2(SO 4 )3d)H3PO 4 + NH3(NH 4 )2HPO 4 4.Kết ... vào chai hóa chất màGV: Võ Hồng Thi27BUỔI THÍ NGHIỆM 3PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓAHỌCPHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH (tiếp theo) I.Thực hành:Chuẩn độ oxy hóa khử dùng KMnO 4 a)Nguyên ... tài liệu Hóa học phân tích. IV. Câu hỏi của bài thực hành (trả lời trong báo cáo thí nghiệm) 1.Tính thể tích dung dịch hóa chất H2SO 4 đậm đặc có tỉ trọng 1, 84 chứa 98% H2SO 4 để pha...
 • 9
 • 436
 • 0

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 2 doc

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 2 doc
... cộng và tr : chỉ giữ lại ở kết quả cuối một số chữ số thập phân đúng bằng số chữ số thập phân của số hạng có số chữ số thập phân ít nhất.Ví d : 6, 145 + 13, 24 + 34, 7 = 54, 085GV: Võ Hồng ... lượng gam) của chất)GV: Võ Hồng Thi12II.2.1.Cân phân tích: Trong các PTN phân tích hóa học hiện nay đều sử dụng phổ biến loại cân phân tích điện tử. Đólàthiếtbịchínhxác,đắttiềnvàdễhỏng.Trong ... trong Hóa phân tích định lượng.-Cách xử lý số liệu và biểu diễn kết quả phân tích. -Cách pha chế các dung dịch chuẩn. II.Nội dung:II.1.Một số điều cần biết khi tiến hành phân tích...
 • 9
 • 760
 • 3

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 1 pdf

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 1 pdf
... TÍCHHÓA HỌC (PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐILƯỢNG)22I.Mục đích22II.Nội dung22GV: Võ Hồng Thi6BUỔI THÍ NGHIỆM 1BÀIMỞ ĐẦUNhiệm vụ cơ bản của Hóa học phân tích ngày nay là phân ... của giáo trình này, thuật ngữ Hóa phân tích được hiểu đồng nhất với thuật ngữ Hóa phân tích định lượng”. Có thể phân chia các phương pháp phân tích định lượng thành 2 loại:các ... hành31BUỔI THÍ NGHIỆM 4 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCHCÔNGCỤ (PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN)Phương pháp phân tích đo điện thế -Chuẩn độ điện thế32I.Mục đích32II.Nội dung32III.Thực hành : Chuẩn...
 • 9
 • 461
 • 3

giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

giáo trình thí nghiệm hóa phân tích
... từng Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 11 BÀI 4: ĐỊNH LƯNG DUNG DỊCH KMnO 4 và Na2S2O3 4. 1. Chuẩn độ dung dịch KMnO 4 bằng dung dịch acid oxalic (H2C2O 4 ) 4. 1.1. ... 4. 1.2. Thực nghiệm 4. 1.2.1. Hóa chất - Dung dịch chuẩn acid oxalic 0,050N - Dung dịch H2SO 4 (1 : 5) - Buret: dung dịch mẫu KMnO 4 4. 1.2.2. Cách tiến hành Giáo trình Thí nghiệm Hóa ... trong mẫu. Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 1 NỘI QUY MƠN HỌC THÍ NGHIỆM HĨA PHÂN TÍCH 1. Trước buổi thực tập (chuẩn bị ở nhà ): xem kỹ nội dung bài thực tập...
 • 24
 • 1,325
 • 1

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 4 pot

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 4 pot
... H2SO 4 CaC2O 4 + H2SO 4 = CaSO 4 + H2C2O 4 Chuẩn độ H2C2O 4 tạo ra bằng dung dịch KMnO 4 đã biết nồng đ : 2KMnO 4 + 5H2C2O 4 + 3H2SO 4 = 2MnSO 4 + K2SO 4 + 10CO2↑ ... KMnO 4 oxy hóa H2C2O 4 theo phản ứng: 5H2C2O 4 + 2KMnO 4 + 3H2SO 4 = 2MnSO 4 + K2SO 4 + 10CO2↑ + 8H2O C2O 4 2− − 2e = 2CO2MnO 4 − + 8H+ + 5e = Mn2+ + 4H2O ... 5H2SO 4 Vai trò xúc tác của AgNO3 được giải thích theo cơ chế sau: 2(NH 4 )2S2O8 + 2H2O = 2(NH 4 )2SO 4 + 2H2SO 4 + O2↑ 4AgNO3 + O2 + 2H2O = 2Ag2O2 + 4HNO32Mn(NO3)2...
 • 14
 • 1,200
 • 10

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc
... G.Saclo, Các phương pháp hóa phân tích- tập 1 và tập 2, Đào Hữu Vinh, Từ Vọng Nghi (dịch), NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 1976. 2. A.P.Creskov, Cơ sở hóa học phân tích- tập 1 và tập ... Định luật phân bố Định luật phân bố chỉ ra khả năng phân bố của chất tan X vào 2 dung môi không trộn lẫn (dung môi hữu cơ và dung môi nước ): [][]hcpbncXKX= Kpb : hằng số phân bố ... cho phân tích hóa học, Nguyễn Trọng Biểu, Mai Hữu Đua, Nguyễn Viết Huệ, Lê Ngọc Khánh, Trần Thanh Sơn, Mai Văn Thanh (dịch) , NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 19 74. 10. Bùi Long Biên, Hóa...
 • 10
 • 455
 • 1

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx
... Cu2+ với thể tích thêm là 100µL - Thực hiện chương trình con: - Số lần thêm >2 thì kết thúc chương trình phân tích - Hiển thị kết quả phân tích trên màn hình 1 14 Bài 43 PHƯƠNG ... buret. Nhỏ từng lượng thể tích xác định dung dịch NaOH 0,1M vào dung dịch phân tích. 1. Lần chuẩn thứ 1: (Chuẩn sơ bộ) Nhỏ 1,0ml dung dịch NaOH trên buret vào dung dịch phân tích luôn được khuấy ... từng lượng thể tích xác định dung dịch AgNO3 vào dung dịch phân tích. 1. Lần chuẩn thứ 1: (chuẩn thô) Nhỏ chính xác 1,0ml dung dịch AgNO3 có nồng độ 0,1N xuống dung dịch phân tích luôn được...
 • 14
 • 357
 • 3

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx
... điện phân) . II. Điều kiện điện phân theo yêu cầu phân tích Đối với mục đích phân tích, quá trình điện phân phải đảm bảo các yêu cầu sau: Chất lượng của kết tủa kim loại trên điện cực: − ... nhất λmax. λmax có hai ý nghĩa quan trọng đó là phân tích định lượng và phân tích cấu trúc phân tử. Trong phương pháp phân tích cấu trúc phân tử bằng phổ UV-Vis từ giá trị λmax ta dễ dàng ... ĐIỆN PHÂN KHỐI LƯỢNG XÁC ĐỊNH ĐỒNG I. Cơ sở phương pháp Điện phân dung dịch CuSO 4 Catot (−) Cu2+Cu2+ + 2e = Cu↓ Anot (+) SO 4 2−, H2O 2H2O − 4e =4H+ + O2↑ Khi điện phân...
 • 14
 • 545
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thí nghiệm hóa phân tíchgiáo trình thí nghiệm hóa vô cơgiáo trình thí nghiệm hoá sinhgiáo trình thí nghiệm hóa đại cươnggiáo trình thực hành hóa phân tích định lượnggiáo trình thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trườngbài báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchtài liệu hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchbáo cáo thí nghiệm hóa phân tíchthí nghiệm hóa phân tích 1thí nghiệm hóa phân tích định lượngphòng thí nghiệm hóa phân tíchmẫu báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hoá phân tíchBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ