Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 5 ppsx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 5 ppsx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 5 ppsx
... (xi)xi.yiyi2xi2100000.000.0000020.019 50 000. 95 0.0004 250 030.092100009.200.00 85 1000040.149 150 022. 35 0.02222 250 0 5 0.173200034.600.02994000060.229 250 057 . 25 0. 052 46 250 070.263300078.900.06929000080.389400 155 .600. 151 316000090. 457 50 0228 .50 0.2088 250 000Tổng1.7711 950 58 7. 350 0 .54 2763 750 0ĐƯỜNG ... (ml)------20---V HCl 1:1 (ml)2222222222V thuốc thử AM (ml)4444444444Lắc kỹ dung dịch, để yên 5 -10 phútVH2C2O4(ml) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5Định mức tới vạchbằng ... (xi)xi.yiyi2xi2100000.000.0000020.019 50 000. 95 0.0004 250 030.092100009.200.00 85 1000040.149 150 022. 35 0.02222 250 0 5 0.173200034.600.02994000060.229 250 057 . 25 0. 052 46 250 070.263300078.900.06929000080.389400 155 .600. 151 316000090. 457 50 0228 .50 0.2088 250 000Tổng1.7711 950 58 7. 350 0 .54 2763 750 0ĐƯỜNG CHUẨNy = 0.0009x - 0.0084R2= 0.992900. 05 0.10. 15 0.20. 25 0.30. 35 0.40. 45 0 .5 0100200300400 50 0600Nồng độ C (mg/l)Độ hấp thu...
 • 7
 • 478
 • 0

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 4 ppsx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 4 ppsx
... tắc: -Phương pháp Volhard là phương pháp dùng dung dịch AgNO3để chuẩn độ xác định GV: Võ Hồng Thi 35 BUỔI THÍ NGHIỆM 5 BÀI 5: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÔNG CỤ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ... điều kiện GV: Võ Hồng Thi32BUỔI THÍ NGHIỆM 3PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCHCÔNGCỤ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN Phương pháp phân tích đo điện thế -Chuẩn độ điện thếI.Mục đích: -Nắm được ... độ c)Cách tiến hành:-Buret: chứa dung dịchKSCN0,05N.-Erlen100ml: hútchính xác 5 ml dung dịch mẫu. Thêm vào2mlHNO3( 1:1 ). Sau đóthêmchính xác1 5 ml dung dịch AgNO3rồi...
 • 9
 • 406
 • 0

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 3 potx

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 3 potx
... bỏ lại vào chai hóa chất màGV: Võ Hồng Thi27BUỔI THÍ NGHIỆM 3PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓAHỌCPHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH (tiếp theo) I.Thực hành:Chuẩn độ oxy hóa khử dùng KMnO4a)Nguyên ... lại kết quả phân tích vàobảng sau(thực hiện lặp lại thí nghiệm 3 lầnnhưng tiến GV: Võ Hồng Thi21a)x =3,1. 15 ,220 054 1,0.972,1b) y = 156 4,72319,0 75 , 154 6.Cần ... muối.b) Hóa chất, dụng c : -Muối BaCl2.2H2O-Lọcâncó nắp c)Cách tiến hành:-Trước khi thực hiện thí nghiệm, nhất thiết sinh viên phải nắm vững các chú ý khi sử dụng cân phân tích...
 • 9
 • 460
 • 0

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 2 doc

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 2 doc
... tr : chỉ giữ lại ở kết quả cuối một số chữ số thập phân đúng bằng số chữ số thập phân của số hạng có số chữ số thập phân ít nhất.Ví d : 6,1 45 + 13,24 + 34,7 = 54 ,0 85 GV: Võ Hồng Thi 15 -Buret : ... lượng gam) của chất)GV: Võ Hồng Thi12II.2.1.Cân phân tích: Trong các PTN phân tích hóa học hiện nay đều sử dụng phổ biến loại cân phân tích điện tử. Đólàthiếtbịchínhxác,đắttiềnvàdễhỏng.Trong ... trong Hóa phân tích định lượng.-Cách xử lý số liệu và biểu diễn kết quả phân tích. -Cách pha chế các dung dịch chuẩn. II.Nội dung:II.1.Một số điều cần biết khi tiến hành phân tích...
 • 9
 • 795
 • 3

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 1 pdf

Giáo trinh : Thí nghiệm hóa phân tích part 1 pdf
... thực hành34BUỔI THÍ NGHIỆM 5 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCHCÔNGCỤ (PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCHQUANG–Phương pháp phổ hấp thu phân tử vùng sóng UV-VIS) 35 I.Mục đích 35 GV: Võ Hồng Thi2MỤC ... TÍCHHÓA HỌC (PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐILƯỢNG)22I.Mục đích22II.Nội dung22GV: Võ Hồng Thi6BUỔI THÍ NGHIỆM 1BÀIMỞ ĐẦUNhiệm vụ cơ bản của Hóa học phân tích ngày nay là phân ... của giáo trình này, thuật ngữ Hóa phân tích được hiểu đồng nhất với thuật ngữ Hóa phân tích định lượng”. Có thể phân chia các phương pháp phân tích định lượng thành 2 loại:các...
 • 9
 • 482
 • 3

giáo trình thí nghiệm hóa phân tích

giáo trình thí nghiệm hóa phân tích
... Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 2 BÀI 1: CHỈ DẪN CHUNG VỀ THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH 1.1. Đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng  Chọn mẫu đại diện (chọn một phân ... Thực nghiệm 4.1.2.1. Hóa chất - Dung dịch chuẩn acid oxalic 0, 050 N - Dung dịch H2SO4 (1 : 5) - Buret: dung dịch mẫu KMnO4 4.1.2.2. Cách tiến hành Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích ... trong mẫu. Giáo trình Thí nghiệm Hóa Phân Tích 1 NỘI QUY MƠN HỌC THÍ NGHIỆM HĨA PHÂN TÍCH 1. Trước buổi thực tập (chuẩn bị ở nhà ): xem kỹ nội dung bài thực tập...
 • 24
 • 1,362
 • 1

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 5 ppt

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 5 ppt
... oxy hóa. I2 + 2e = 2I−Thế oxy hóa- khử tiêu chuẩn của cặp I2/2I− tương đối bé (E0 = 0 ,53 45V ) nên so với các chất oxi hóa đã biết (KMnO4, K2Cr2O7 ) I2 là chất oxi hóa tương ... chất oxi hóa bằng phương pháp iốt thường sơ đồ phân tích như sau: 1/ KIdư + chất oxi hóa → I22/ Chuẩn độ I2 bằng Na2S2O3Một số điều kiện khi chuẩn độ bằng phương pháp iốt: a) Vì ... điều chỉnh môi trường) III. Hóa chất cần thiết - Dung dịch phân tích NaCl. - Dung dịch AgNO3 0,1N. - Dung dịch K2CrO4 5% . - Chất chỉ thị Fluorexein 0 ,5% pha trong ethanol. Câu hỏi...
 • 14
 • 1,073
 • 1

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 10 doc
... 2000. 5. Daniel C.Harris, Quantitative Chemical Analysis, 5 th edition, W.H.Freeman and Company, NewYork, 1999. 6. Từ Văn Mặc, Phân tích hóa lý, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 19 95. 7. ... Định luật phân bố Định luật phân bố chỉ ra khả năng phân bố của chất tan X vào 2 dung môi không trộn lẫn (dung môi hữu cơ và dung môi nước ): [][]hcpbncXKX= Kpb : hằng số phân bố ... phễu chiết dung tích 100ml: 10ml nước cất, lấy chính xác 10,00ml NiSO4 có chứa tối đa 25g Cu thêm 10ml hỗn hợp đệm CH3COOH+CH3COONa để điều chỉnh pH của dung dịch tới 4 ,5 5 . Dùng chính...
 • 10
 • 476
 • 1

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 9 docx
... đương. Hình 3 2: Bộ dụng cụ dùng trong chuẩn độ điện thế 0 50 100 150 200 250 300 350 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 V (ml)E (mV)0100200300400 50 06000123 456 7891011121314 15 V (ml)∆E/∆VHình ... chương trình con: * Giáng giọt thuỷ ngân và treo (HMDE) * Điện phân tích góp làm giàu là 40,0s ở điện áp −1 150 mV * Không khuấy 15, 0s * Quét thế với Uđầu=−1 150 mV; Ucuối=+ 150 mV, tốc độ quét ... Cd2+, Pb2+, Cu2+ với thể tích thêm là 100µL - Thực hiện chương trình con: - Số lần thêm >2 thì kết thúc chương trình phân tích - Hiển thị kết quả phân tích trên màn hình 114...
 • 14
 • 367
 • 3

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx

HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM HÓA PHÂN TÍCH part 8 potx
... điện phân) . II. Điều kiện điện phân theo yêu cầu phân tích Đối với mục đích phân tích, quá trình điện phân phải đảm bảo các yêu cầu sau: Chất lượng của kết tủa kim loại trên điện cực: − ... bị 5 bình định mức dung tích 25ml lần lượt cho vào các loại hóa chất theo bảng sau: ml Bình B1 B2 B3 B4 B5 Cd(NO3)2 0,1M 0,3 0,6 0,9 1,2 1 ,5 Bột Na2SO3~ 5 gam Gielatin ~ 5 giọt ... nhất λmax. λmax có hai ý nghĩa quan trọng đó là phân tích định lượng và phân tích cấu trúc phân tử. Trong phương pháp phân tích cấu trúc phân tử bằng phổ UV-Vis từ giá trị λmax ta dễ dàng...
 • 14
 • 560
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thí nghiệm hóa phân tíchgiáo trình thí nghiệm hóa vô cơgiáo trình thí nghiệm hoá sinhgiáo trình thí nghiệm hóa đại cươnggiáo trình thực hành hóa phân tích định lượnggiáo trình thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trườngbài báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchtài liệu hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchhướng dẫn thí nghiệm hóa phân tíchbáo cáo thí nghiệm hóa phân tíchthí nghiệm hóa phân tích 1thí nghiệm hóa phân tích định lượngphòng thí nghiệm hóa phân tíchmẫu báo cáo thí nghiệm hóa phân tíchbài giảng hướng dẫn thí nghiệm hoá phân tíchNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM