Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 4 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 4 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 4 docx
... 5v4v3v2v1v0vVVHmaxVVHminVVLmax0,8vVRHmaxVVHmaxVRHmaxVRHminVRLmaxVVHminVVLmaxVRHminVRLmax2,4v0,4v3,5v1,5v 4, 9v0,1vNLNHNLNH Bài giảng Điện tử số V1.0 64 Các họ cổng logic Họ DDL Họ DTL Họ RTL Họ TTL Họ MOS FET Họ ECL Bài giảng Điện tử số V1.067Họ ... hợpphức tạp hơn.5kQ12kf+5VD3D14k+5VD2AD4B5kQ12kf+5VD3D14k+5VD2Aa) b) Bài giảng Điện tử số V1.063Cổng logic TTL và CMOS Bài giảng Điện tử số V1.060Công suất tiêu thụHai ... động của nhiễu:+ Nhiễu mức thấp: đầu ra cổng I lấy logic L (hình b), tương tự ta c : Với cổng TTL: Với cổng CMOS: Với cổng TTL: Với cổng CMOS: Bài giảng Điện tử số V1.059Hệ số ghép tải...
 • 18
 • 237
 • 0

Bài giảng điện tử số part 4 pdf

Bài giảng điện tử số part 4 pdf
... 1- Khi x1= 1, x2 = 0: Q3 và Q2 dn, Q1 và Q 4 tt: Vy≈ VDD⇒ y = 1- Khi x1 = x2 = 1: Q2 và Q1 dn, Q3 và Q 4 tt, ta c : DDDS(OFF)/Q3DS(OFF)/Q4DS(ON)/Q2DS(ON)/Q1DS(ON)/Q2DS(ON)/Q1yV)])//(R[(RRR))//(R(RV++=DD77VK)K//10(101K1K1K1K+++=⇒ ... tng.R1R3x1R2Q.x2D3VCCR3.D1D2D1 D4Hình 3 .42 Bài ging N T S 1 Trang 44 Hình 3.28b (cng NOR)Ta ln lt xét các trng hp sau: (s tng ng hình 3.31)- Khi x1 = x2 = 0 (hình 3.31a) : Q1 dn, ... IOH : VY = Vlogic1 = Vcc- IOHR5 - Vces/ Q4 - Vγ/DThông thng khi có ti Vlogic1 max = (3,4V → 3,6V )yx2R2Q4x1Q1R5DR4Q2Q3.R3VCCR1Hình 3.35. Ngõ ra ct chmBài...
 • 13
 • 291
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 5 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 5 docx
... f Bài giảng Điện tử số V1.0 84 Mạch logic tổ hợp Bài giảng Điện tử số V1.081Giao tiếp giữa các cổng logic cơ bản Giao tiếp giữa TTL và CMOS Giao tiếp giữa CMOS và TTL Bài giảng Điện tử số V1.086Khái ... Đơn vị số học và logic (ALU) Bài giảng Điện tử số V1.083Nội dungChương 1: Hệ đếmChương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàmChương 3: Cổng logic TTL và CMOS Chương 4: Mạch logic ... hợpChương 5: Mạch logic tuần tựChương 6: Mạch phát xung và tạo dạng xungChương 7: Bộ nhớ bán dẫn Bài giảng Điện tử số V1.0 74 Mạch cổng TTL 3 trạng thái+5VQ3R31,6kQ5D2fQ4R5130R41kD1AR14kQ1R24kQ2E+VccR5Q4Q5Lối...
 • 18
 • 250
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 2 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 2 docx
... 1  Bài giảng Điện tử số V1.026Nội dungBiểu diễn số Chuyển đổi cơ số giữa các hệ đếm Số nhị phân có dấu Dấu phẩy động Bài giảng Điện tử số V1.021Nội dungBiểu diễn số Chuyển đổi cơ số giữa ... 00000100, số - 4: 111111100. Bài giảng Điện tử số V1.023Cộng và trừ các số theo biểu diễn bit dấu Phép cộng Hai số cùng dấu: cộng hai phần trị số với nhau, còn dấu là dấu chung.  Hai số khác ...  Bài giảng Điện tử số V1.030Nội dungChương 1: Hệ đếm Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàmChương 3: Cổng logic TTL và CMOSChương 4: Mạch logic tổ hợpChương 5: Mạch...
 • 18
 • 282
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 1 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 1 docx
... (Hexadecimal)Cơ số (r )Số ký hiệuTên hệ đếm Bài giảng Điện tử số V1.01ĐIỆN TỬ SỐNguyễn Trung HiếuKhoa Kỹ thuật điện tử 1Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Bài giảng Điện tử số V1.012Hệ ... 36 Bài giảng Điện tử số V1.03Hệ đếm Bài giảng Điện tử số V1.02Nội dung Chương 1: Hệ đếmChương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàmChương 3: Cổng logic TTL và CMOSChương 4: ... phân số triệt tiêu. Bài giảng Điện tử số V1.011Hệ bát phân (1) Biểu diễn tổng quát:Trong đ : : biểu diễn bất kì theo hệ 8, O : các hệ số nhân (ký hiệu bất kì của hệ), n : số chữ số ở...
 • 18
 • 251
 • 0

Bài giảng điện tử số part 10 pps

Bài giảng điện tử số part 10 pps
... nh.Ck1Q11QJ1K1Ck2Q22QJ2K2Ck3Q33QJ3K3PrPrCkClrCk 4 Q 4 4QJ 4 K 4 PrPrDSRHình 5.18. Bài ging N T S 1 Trang 122Y0 (CS / ROM )Y1 (CS / RAM1 )Y2 (CS / RAM2 )Y3 (CS / RAM3 )Y 4 (CS / RAM 4 )Y5 (CS ... 5.18).Ck1Q11QJ1K1Ck2Q22QJ2K2Ck3Q33QJ3K3LoadQ2Q1CkClrCk 4 Q 4 4QJ 4 K 4 Q3Q 4 AB C DDSRHình 5.17. Thanh ghi dch phi ... )Y7 (CS / RAM7 )A13A 14 A15IC 741 383 → 8Hình 5.21. Mch gii mã a chn  b nh ca h thng:A15A 14 A13A12A11A10A9A8A7A6A5A 4 A3A2A1A0a ch Hex0...
 • 6
 • 268
 • 0

Bài giảng điện tử số part 9 potx

Bài giảng điện tử số part 9 potx
... 5.2b. Gin  thi gian mch hình 5.1b Bài ging N T S 1 Trang 106Ví d : Xét mt mch m 4, m xung, m ni tip dùng TFF. lng TFF cn dùng: 4 = 22⇒ dùng 2 TFF. mch thc ... ca tín hiu Ck:- Xét tín hiu Ck tác ng sn xung:Lúc ó ta có phng trình logic:iii1iQXQX.QXCk ⊕=+=+- Xét tín hiu Ck tác ng sn lên:Lúc ó ta có phng trình logic:iii1iQXX.QQ.XCk ... logic:iii1iQXX.QQ.XCk ⊕=+=+Hình 5.4b. Gin  thi gian mch hình 5.3b123 4 57811 110 0 0 00001111CkQ1Q20 Bài ging N T S 1 Trang 1 14 5.2 .4. m thun nghch thit k...
 • 13
 • 314
 • 0

Bài giảng điện tử số part 8 pot

Bài giảng điện tử số part 8 pot
... ã tìm c: hoc thc hin trc tip(hình 4. 44) hoc s dng HS  thc hin FS (hình 4. 45). b cng toàn phn, ta xây dng mch cng hai s nh phân nhiu bit bng 2 phng pháp:i tip ... ++=−123123Hình 4. 42. S logicabDBDnBnanbnFSBn-1Hình 4. 43. Mch tr toàn phn Bài ging N T S 1 Trang 100Thanh ghi A cha s A : a3, a2, a1, a0Thanh ghi B cha s B : b3, ... 4. 39. Mch cng toàn phn trc tip123123123123123anbnCn-1CnSnHình 4. 40. Thc hin mch cng toàn phn t b bán tngDBabHSHình 4. 41 Mch tr bán phnChng 4. ...
 • 13
 • 292
 • 0

Bài giảng điện tử số part 7 potx

Bài giảng điện tử số part 7 potx
... y2c3 = 1 → x = y3 c 4 = 1 → x = y 4 c1c2y 4 y1y2y3x123 4 Hình 4. 27. S logic thc hin mch phân ngy 4 y2y3y1x1→ 4 c1c2c3c 4 Hình 4. 28 Bài ging N T S ... vy, nhà sn xut ã ch to IC m bo c hai chc nng: gii mãvà gii a hp (Decode/Demultilex). Ví d : các IC 741 38, 741 39, 741 5 4: gii mã và phân ngtùy thuc vào cách ni chân.Trong ... tt là DEMUX). 4. 3.2. Mch chn kênhXét mch chn kênh n gin có 4 ngõ vào và 1 ngõ ra nhhình 4. 23a.Trong  : + x1, x2, x3, x 4 : Các kênh d liu vào.+ Ngõ ra y : ng truyn...
 • 13
 • 279
 • 0

Bài giảng điện tử số part 6 potx

Bài giảng điện tử số part 6 potx
... +=+ logic: hình 4. 10. Mt s vi mch mã hóa u tiên thông dng: 74LS 147 , 74LS 148 . 4. 2.3. Mch gii mã (Decoder)1. Mch gii mã nh phânXét mch gii mã nh phân 2 → 4 (2 ngõ vào, 4 ngõ ra) ... ACDx8x9x2x 4 x5x6x7x3Hình 4. 8Hình 4. 7 S mch mã hóa thp phân t 10 → 4 x1 x3ACx5 x6x2 x9x8x4BCx7D Bài ging N T S 1 Trang 68RSFF chuyn i thành TFF, DFF, JKFF:RSFF có pt: ... (hình 3.72 ): - DFF→ RSFF:RSFF có phng trình logic: Qn+1= Sn+nRQn ng nht vi phng trình ca DFF ta c : Dn = Sn+nRQn S mch thc hin chuyn i:- DFF→ JKFF: Hoàn...
 • 13
 • 270
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử mỹ thuật 4bài giảng điện tử địa lý 4bài giảng điện tử khoa học 4bài giảng điện tử tiếng việt 4bài giảng điện tử công suất 4bài giảng điện tử số tài liệu điện tử sốbai giang dien tu số 0 trong phép trừbài giảng điện tử sơ lược về lazebài giảng điện tử số 0 trong phép trừbài giảng điện tử sơ lược về luật xa gầnbài giảng điện tử số từ lượng từbài giảng điện tử số 0 trong phép cộngbài giảng điện tử số 7 tiết 1bài giảng điện tử số học 6bài giảng điện tử số phận con ngườiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ