CÁC PHƯƠNG PHÁP TRỊ LỊÊU MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MÃN TÍNH pptx

CÁC PHƯƠNG PHÁP TRỊ LỊÊU MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MÃN TÍNH pptx

CÁC PHƯƠNG PHÁP TRỊ LỊÊU MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MÃN TÍNH pptx
... PHÁP TRỊ LỊÊU MỚI TRONG < /b> ĐIỀU TRỊ VI< /b> M GAN < /b> SIÊU VI < /b> B MÃN TÍNH Những b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn HbeAg âm tính điều < /b> trị < /b> b ng PegIFN alfa -2a sau 48 tuần tỉ lệ thành công 43% trong < /b> ... gian điều < /b> trị < /b> .Adefovir thích hợp điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn HBeAg âm tính. Adefovir có hiệu quả ức chế virus ở b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn kháng Lamivudine , b nh nhân b nh không ổn định , xơ gan < /b> ... điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mãn tính . Trong < /b> một nghiên cứu 194 b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn HbeAg dương tính ,điều < /b> trị < /b> b ng PegIFN (liều 90mcg, 180mcg,270mcg )trong < /b> 24 tuần hoặc IFN 3lần /tuần trong...
 • 12
 • 366
 • 1

Hy vọng mới cho bệnh nhân viêm gan siêu vi B mãn tính pps

Hy vọng mới cho bệnh nhân viêm gan siêu vi B mãn tính pps
... thị trường để phòng b nh vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> A và B. Những người được chẩn đoán vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mãn tính và có b ng chứng siêu < /b> vi < /b> đang nhân đôi cần điều < /b> trị < /b> sớm, kịp thời trong < /b> thời gian dài. ... ức chế virus lâu dài, kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng sống của b nh nhân. Hy vọng mới < /b> cho b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mãn tính Vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B (VGSV B) là một b nh truyền ... Vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B (VGSV B) là một b nh truyền nhiễm nguy hiểm. B nh có khả năng lây nhiễm gấp 100 lần siêu < /b> vi < /b> HIV. Trên thế giới hiện có khoảng 350 triệu người mang siêu < /b> vi < /b> B, trong...
 • 4
 • 348
 • 0

HIỆU QUẢ ENTECAVIR TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B MÃN TÍNH KHÁNG LAMIVUDINE pps

HIỆU QUẢ ENTECAVIR TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B MÃN TÍNH KHÁNG LAMIVUDINE pps
... NHÂN B NH NHÂN VI< /b> M GAN < /b> SIÊU VI < /b> B MÃN TÍNH KHÁNG LAMIVUDINE Tóm tắt: Lamivudine trong < /b> điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mãn tính thường xảy ra đột biến kháng thuốc , nhất là thời gian điều < /b> trị < /b> ... giá tính hiệu quả , tính an toàn của Entecavir trong < /b> điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn tính đã thất b i với Lamivudine. Phân tích yếu tố ảnh hưởng hiệu quả điều < /b> trị.< /b> 60 b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mãn ... của Entecavir trong < /b> điều < /b> trị < /b> b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn tính b ng chứng kháng Lamivudine. _Phân tích các < /b> yếu tố ảnh hưởng hiệu quả điều < /b> trị.< /b> II.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Vi< /b> m < /b> mũi...
 • 24
 • 296
 • 0

HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA ENTECAVIR TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MÃN TÍNH doc

HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA ENTECAVIR TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MÃN TÍNH doc
... cao trong < /b> điều < /b> trị < /b> b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn tính. -Rất an toàn , hầu như không có tác dụng phụ -B nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn với HBeAg âm tính đạt hiệu quả b ớc đầu cao hơn b nh nhân HBeAg âm tính. ... Entecavir tỏ ra hiệu quả cao trong < /b> điều < /b> trị < /b> b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn tính. Rất an toàn , hầu như không có tác dụng phụ. B nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn với HBeAg âm tính đạt hiệu quả b ớc đầu cao hơn b nh ... ENTECAVIR TRONG < /b> ĐIỀU TRỊ VI< /b> M GAN < /b> SIÊU VI < /b> B MÃN TÍNH Tóm tắt: Entecavir là necleoside kháng virus mới < /b> , có khả năng ức chế sự nhân đôi siêu < /b> vi < /b> B , ức chế cả cccDNA virus , hiệu quả cả dòng siêu...
 • 21
 • 316
 • 1

ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN TÍNH HÔM NAY VÀ TRONG TƯƠNG LAI pdf

ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN TÍNH HÔM NAY VÀ TRONG TƯƠNG LAI pdf
... thích hợp điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn HBeAg âm tính. Adefovir có hiệu quả ức chế virus ở b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn kháng Lamivudine , b nh nhân b nh không ổn định , xơ gan < /b> mất b , vi< /b> m < /b> gan < /b> B tái phát ... nghiệm các < /b> loại thuốc mới < /b> để điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B mạnn tính . Sau đây chúng tôi sẽ 2.Adefovir Dipivoxil: là acyclic analogue được công nhận năm 2002.Hiệu quả điều < /b> trị < /b> cho vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn HBeAg ... trong < /b> điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B mạn tính HBeAg dương tính ở tuần 72 alfa với interferon có hiệu quả cao khi điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B HBeAg âm tính . Tác dụng phụ của thuốc này rất hiếm. 8. Gen liệu php Vi< /b> c...
 • 27
 • 344
 • 1

Tài liệu Đề tài: CÁC PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ THẬN TRONG ĐIỀU TRỊ SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI doc

Tài liệu Đề tài: CÁC PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ THẬN TRONG ĐIỀU TRỊ SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI doc
... thấp trong < /b> 3 năm đầuNhược điểm: ítCÁC PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ THẬN TRONG < /b> ĐIỀU TRỊ SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐIBS CKII Võ Thi Kim HoàngTrưởng khoa Nội Thận – Tiết niệu B nh vi< /b> n Tri Phương< /b> BIẾN ... khoảng 1/10 so với người b nh thường. Chức năng thận này không đảm b o duy trì cuộc sống b nh thường.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ THAY THẾ THẬNGHÉP THẬNLỌC MÀNG B NG•Sinh lý: diện tích phúc ... triệu đồng. Có BHYT trên 3 năm liên tục trước đó mới < /b> được hưởng (50%).•Ưu điểm: sinh hoạt b nh thường như trước.LỌC MÀNG B NG•Ưu điểm:– B nh nhân vẫn duy trì được hoạt động b nh thường...
 • 20
 • 1,217
 • 17

Các phương pháp thay thế thận trong điều trị suy thận mạn teong giai đoạnh cuối

Các phương pháp thay thế thận trong điều trị suy thận mạn teong giai đoạnh cuối
... dinh dưỡngGHÉP THẬNCÁC PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ THẬN TRONG < /b> ĐIỀU TRỊ SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐIBS CKII Võ Thi Kim HoàngTrưởng khoa Nội Thận – Tiết niệu B nh vi< /b> n Tri Phương< /b> GHÉP THẬN•Chi ... đồng. Có BHYT trên 3 năm liên tục trước đó mới < /b> được hưởng (50%).•Ưu điểm: sinh hoạt b nh thường như trước.CÁM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA CÁC CÔ B C, ANH CHỊLỌC MÀNG B NG•Ưu điểm:– B nh nhân ... PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ THAY THẾ THẬNGHÉP THẬN•Đối tượng cho thận:–Cha mẹ–Anh chị em ruột–Con ruột•Chống chỉ định:–Ung thư chưa điều < /b> trị< /b>B nh mạch vành nặng, suy tim nặng•Biến chứng:...
 • 20
 • 1,198
 • 3

SO SÁNH HAI LỌAI PEGINTERFERON ALFA TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI C MÃN TÍNH ppsx

SO SÁNH HAI LỌAI PEGINTERFERON ALFA TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI C MÃN TÍNH ppsx
... alfa- 2b liều theo cân nặng kết hợp Ribavirin với Peginterferon alfa- 2a liều cố định kết hợp Ribavirin điều < /b> trị < /b> b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> C mãn tính . 238 b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> C mãn tính ... Ribavirin p _Trong < /b> điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> C mãn tính , tỉ lệ đáp ứng siêu < /b> vi < /b> b n vững tương tự nhau khi điều < /b> trị < /b> b ng Peginterferon alfa-2a kết hợp Ribavirin hay Peginterferon alfa- 2b ... (0,93%) IV .B N LUẬN: Trong < /b> điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> C mãn tính , Peginterferon alfa- 2b kết hợp Ribavirin cho hiệu quả tương tự như Peginterferon alfa -2a kết hợp Ribavirin (62,59% so...
 • 19
 • 467
 • 1

LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÐÁNH GIÁ ÐÁP ỨNG SỚM KHI DÙNG PEGYLATED INTERFERON TRONG ÐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI C MÃN TÍNH potx

LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÐÁNH GIÁ ÐÁP ỨNG SỚM KHI DÙNG PEGYLATED INTERFERON TRONG ÐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI C MÃN TÍNH potx
... TRONG < /b> ÐIỀU TRỊ VI< /b> M GAN < /b> SIÊU VI < /b> C MÃN TÍNH Các < /b> phương < /b> thức điều < /b> trị < /b> có sử dụng interferon đều đạt hiệu quả điều < /b> trị < /b> cao đối với b nh nhiễm virus vi< /b> m < /b> gan < /b> C (HCV) mạn tính, phác đồ điều < /b> trị < /b> ... trong < /b> vi< /b> c điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> C mạn tính b ng các < /b> phác đồ có interferon. Phương < /b> pháp < /b> này cung cấp cho b nh nhân và người thầy thuốc điều < /b> trị < /b> một chiến lược sớm và thúc đẩy họ tuân thủ điều < /b> trị.< /b> ... Manns, áp dụng cùng cách xác định EVR cũng tối ưu hóa cho các < /b> b nh nhân được điều < /b> trị < /b> b ng ribavirin > 10.6 mg/kg/ngày và các < /b> b nh nhân điều < /b> trị < /b> b ng interferon chuẩn và ribavirin. ...
 • 10
 • 434
 • 2

NHỮNG HƯỚNG DẪN THỰC TẾ LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN pps

NHỮNG HƯỚNG DẪN THỰC TẾ LÂM SÀNG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN pps
... (B1 ) Điều trị < /b> chống virus cho vi< /b> c phòng ngừa vi< /b> m < /b> gan < /b> B tái diễn có thể yêu cầu vi< /b> c tiếp tục điều < /b> trị < /b> thời gian dài. (B1 )4.13. Điều trị < /b> ở những nhóm b nh nhân đặc biệt 4.13.1. Những b nh ... vi< /b> c nhiễm HBV như hiệu quả của kế hoạch chống virus.CHB có thể biểu hiện như một vi< /b> m < /b> gan < /b> B với kháng nguyên e (HBeAg) dương tính hay cũng như CHB với HBeAg âm tính. CHB với HBeAg dương tính ... HIVNhững b nh nhân HIV dương tính với CHB có một nguy cơ cao xơ gan < /b> . Vi< /b> c điều < /b> trị < /b> HIV có thể dẫn đến những đợt b ng phát của vi< /b> m < /b> gan < /b> B bởi sự phục hồi miễn dịch. Những chỉ định cho vi< /b> c điều < /b> trị...
 • 21
 • 431
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: điều trị viêm gan siêu vi b mãn tínhcách điều trị viêm gan siêu vi b mãn tínhđiều trị viêm gan siêu vi b cấp tínhđiều trị viêm gan siêu vi b mãncác phương pháp ra quyết định trong quản trị họcphương pháp điều trị viêm gan siêu vi bBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ