ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 4 MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ ppsx

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 4 MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ ppsx

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 4 MÔN HÓA HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ ppsx
... thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là Trang 1/20 - Mã đề thi 48 5 TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC -HUẾ ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 4 - 2011 Môn: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: ... oxi hóa - khử xảy ra là A. 4. B. 6. C. 5. D. 3. Trang 15/20 - Mã đề thi 48 5 Câu 42 : Xà phòng hoá hoàn toàn 13 ,44 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần 120 ,0 64 kg dung dịch NaOH 15%. Khối lượng ... 9/20 - Mã đề thi 48 5 A. C3H 4 và CH 4 . B. C2H2 và C2H 4 . C. C2H2 và CH 4 . D. C3H 4 và C2H6. Câu 24: Trộn m gam Ba và 8,1 gam bột kim loại Al, rồi cho vào lượng H2O...
 • 20
 • 447
 • 3

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012- 2013 MÔN NGỮ VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN, ĐẠI HỌC VINH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012- 2013 MÔN NGỮ VĂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN, ĐẠI HỌC VINH
... đến điều.3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC: 2 012 - 2013 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 11 - THỜI GIAN: 120 'Câu I (3.0 điểm) Văn học Việt Nam ... Tuân? Hết TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC: 2 012 - 2013 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 11 - THỜI GIAN: 120 'Câu I (3.0 điểm) Văn học Việt Nam ... Điểm 1.0 : Có vài ý - Điểm 0.5 : Có đả động đến vấn đề. - Điểm 0.5 : Không có ý nào, hoặc lạc đề, sai đề. Câu II (7.0 điểm) : 1. Giới thi u chung:- Nguyễn Tuân là tác gia tiêu biểu có nhiều...
 • 5
 • 641
 • 2

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 môn vật lý docx

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 môn vật lý docx
... 30B31A 32B 33A 34D 35C 36A 37D 38A 39D 40 D 41 C 42 D 43 B 44 C 45 A 46 A 47 B 48 B 49 B 50D51C 52D 53B 54B 55A 56C 57A 58A 59B 60DMã đề thi 7771B 2D 3A 4A 5B 6A 7B 8C 9A 10A11C 12D 13D 14D 15C 16D 17B ... 39D 40 A 41 A 42 C 43 B 44 A 45 D 46 C 47 A 48 B 49 D 50A51C 52A 53A 54A 55D 56B 57D 58B 59C 60AMã đề thi 555.1C 2A 3B 4C 5D 6A 7B 8B 9C 10A11A 12B 13C 14A 15A 16D 17D 18B 19D 20C21B 22B 23C 24B 25C ... 20D21D 22B 23B 24C 25A 26C 27C 28A 29B 30A31C 32D 33D 34C 35A 36C 37A 38B 39D 40 C 41 C 42 A 43 D 44 B 45 D 46 A 47 C 48 B 49 C 50C51A 5C 53B 54B 55D 56C 57A 59A 59D 60AMã đề thi 999 1D 2C 3D 4D 5D 6B 7A...
 • 7
 • 360
 • 1

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG pdf

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG pdf
... 8/20 - Mã đề thi 48 5 A. C3H 4 và CH 4 . B. C2H2 và C2H 4 . C. C2H2 và CH 4 . D. C3H 4 và C2H6. Câu 24: Trộn m gam Ba và 8,1 gam bột kim loại Al, rồi cho vào lượng H2O ... H2SO 4 loãng. (2) Sục khí SO2 vào dung dịch HNO3 đặc. (3) Sục khí SO2 vào dung dịch Ca(OH)2. (4) Cho KMnO 4 vào dung dịch HCl đặc. Trang 14/ 20 - Mã đề thi 48 5 Câu 44 : Có 4 dung ... toàn 13 ,44 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần 120 ,0 64 kg dung dịch NaOH 15%. Khối lượng glixerol thu được là A. 13,755 84 kg. B. 13,8 045 kg. C. 13,8075 kg. D. 10,3558 kg. Câu 43 : Cho 0,3...
 • 20
 • 401
 • 1

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12LẦN 2, NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC
... VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊNĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2 012 Môn: HÓA HỌC(Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)Họ và tên Số báo danh Mã đề thi 132Cho khối lượng ... làA. C5H6O 4 . B. C 4 H8O2. C. C 4 H 4 O 4 . D. C3H6O2.Câu 9: Cho X (Z = 24) , Y (Z = 26). 3X+, 2Y+có cấu hình electron lần lượt làA. [Ne]3d 4 , [Ne]3d 4 4s2. B. [Ne]3d3, ... 46 ,6 gam kết tủa, còn khi cho Y tác dụng với dung dịch NH3 dư thì thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V làA. 16,80. B. 24, 64. C. 38,08. D. 11,20. Trang 2 /4 - Mã đề thi 132TRƯỜNG ĐẠI HỌC...
 • 4
 • 1,193
 • 17

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2-NĂM 2012 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2-NĂM 2012 MÔN TIẾNG ANH
... Trang 6/6 - Mã đề thi 1 34 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHTRƯỜNG THPT CHUYÊNĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2-NĂM 2 012 MÔN TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 1 34 Họ, tên thí sinh: ... counter-productiveQuestion 34: A. cheerful B. contented C. relaxed D. hopefulQuestion 35: A. bright B. thrilling C. energetic D. stimulating Trang 2/6 - Mã đề thi 1 34 first company in the United ... will do. Trang 1/6 - Mã đề thi 1 34 A. He was physically attractive. B. He was a talented speakerC. He was well-connected D. He was gifted in many fields of art.Question 47 : The word “apprenticed”...
 • 6
 • 1,275
 • 16

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2012 Môn: VẬT LÍ

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2012 Môn: VẬT LÍ
... ⇒==⇒==⇒==7 143 ,0 4, 11' 4, 1'''';λλλλλλAKAKAKAKUUeUhceUhcbước sóng giảm 28,6%. Đáp án B. Trang 5/7 - Mã đề thi 126 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHTRƯỜNG THPT CHUYÊNĐỀ THI ... THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2 012 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)Họ, tên thí sinh : Số báo danh Mã đề thi 126 A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 ... tanrt) = 0,0 146 cm. Đáp án C Trang 4/ 7 - Mã đề thi 126 Thầy Bình, chúc các em vui khỏe, làm bài tốt hơn vào những lần thi thử lần sau và thi thật những ngày tới. Trang 7/7 - Mã đề thi 126 Câu 32:...
 • 7
 • 720
 • 13

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 2013 Môn: TIẾNG ANH CHUYEN DH VINH 2013

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 2013 Môn: TIẾNG ANH CHUYEN DH VINH 2013
... 1/6 - Mã đề thi 135 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 2013 Môn: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút, 80 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 135 ... notes. Question 44 : The word "standard" is closest in meaning to _________. A. practical B. customary C. possible D. unusual Question 45 : "The King’s 24 Violins" ... WWW.VNMATH.COM Trang 6/6 - Mã đề thi 135 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence. Question 74: After Einstein’s...
 • 6
 • 1,283
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 thpt chuyên đh vinhđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 thpt chuyên đh vinhđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 thpt chuyên đh vinh 2013đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 – lần 3 năm 2013 môn hóa họcđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần i năm 2013 môn vật lý trường thpt chuyên đại học vinhđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 – lần 2 năm 2013 môn hóa học dh chuyên vinh lần 2 năm 2013đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần iii năm 2013 môn hóa học trường đại học vinh mã đề thi 132 pptđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 – lần i năm 2013 môn hóa học trường đại học le quy don mã đề thi 132đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 2012 môn vật líđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần i năm 2014 môn vật lý trường thpt chuyên đại học vinhđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 năm 2012 môn toánđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 thpt chuyên vinh lần 2 năm 2013 mã đề 133đáp án đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 năm 2013 mã dề 133 môn hóađáp án đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 năm 2013 đại học vinhtrường thpt đặng thai mai năm học 2012 – 2013 đề thi khảo sát chât lượng khối 12 lần 2 môn toán docBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ