HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ISIS - PHẦN 1 docx

Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 1

Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 1
... E-;I*%7=L*+%H(09 %1& apos;50*%H4*'%24;6*W%*'9GV %1& apos;50*%f*V=,%/;F%+9S* %19 81% *+5U%79L5 %1& apos;5%B9 01& apos;N%P(=%J8%,9 %1& apos;Q %15 8%,';F%+9S* %19 81% *+5U%79L5%)3%'94%T;I*%,'9L*' %1= 39%B9 01& apos;N%%%%%%''?N%E()*+%,(0 %1& apos;5 %19 81% *+5U %-9 %K1'50*%x=,V=,M%'''^0 O9= 2'4 +9S* /=3 19 81 *+5U 1& apos;5 B9 01& apos;W T90* 15 8 ,';F ,'9J /5F4 H904 19 81 7i ,-Z B9 01& apos;W 7i ,-Z 1& apos;9I* ... $#"%l;F%,'9J%/5F4%,'9*+%/5 %1= 39 %19 81% _C%79L%eCW%T90*%*'9GV %1& apos;=56,%V'934"% ,-9 84%H;I*%*58W%T93*+%c^8C'U?NZ?5<5C%d=9G,%'4;6*W%,'9J%/5F4%,'9*+%/5% ,-5 *+%5I%(8OZM3n'g35A<>%%%l5G4%7)84%e5H,%2;G%W19 81% ,'9*+%/5%H9L>%e5H,N%C4H475H,N%C4 1- 5 75H,%%%%%%%_BV ;-; %2;G %15 8 %19 81% ,'9*+>%_BV ;-; NC4H49BV ;-; NC4 1- 5 9BV ;-; N%%%%@90*% 1= U*+% 15 8% ,';F% /4;A=% 1& apos;Q*'% ... 79L -9 8V B9 01& apos; 1& apos;5 B9 01& apos; V'=0W 1& apos;=8 J8*5G4 19 81 *+5U 79L5" ;-9 /=8*+ ,';5 *+=J;I* HJ8 B9 01& apos; 19 A* ,905N eZ :=0 B9 01& apos; <9=>HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. ...
 • 30
 • 383
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng ISIS - Phần 1: Cài đặt chương trình pdf

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng ISIS - Phần 1: Cài đặt chương trình pdf
... ,'9J /5F4,;I* B9 01& apos;W 1& apos;( 81 *9j*+ 79L 19 81 +'4 1& apos;=8 2'9 81 >E;I* B9 01 'E;I* 1& apos;( 81 *9j*+c'4 1& apos;=8HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương ... $#"%l;F%,'9J%/5F4%,'9*+%/5 %1= 39 %19 81% _C%79L%eCW%T90*%*'9GV %1& apos;=56,%V'934"% ,-9 84%H;I*%*58W%T93*+%c^8C'U?NZ?5<5C%d=9G,%'4;6*W%,'9J%/5F4%,'9*+%/5% ,-5 *+%5I%(8OZM3n'g35A<>%%%l5G4%7)84%e5H,%2;G%W19 81% ,'9*+%/5%H9L>%e5H,N%C4H475H,N%C4 1- 5 75H,%%%%%%%_BV ;-; %2;G %15 8 %19 81% ,'9*+>%_BV ;-; NC4H49BV ;-; NC4 1- 5 9BV ;-; N%%%%@90*% 1= U*+% 15 8% ,';F% /4;A=% 1& apos;Q*'% ... V'53*+NE9V;%Y ;1 5-: ;-& quot;%@9j*+%+'4N%c;* ;-9 , 5-& quot;%&9 81% B98J%V'98,%,Z*%'4;6=N%HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 54 - Để...
 • 136
 • 565
 • 1

Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 2

Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 2
... Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 55 - ... great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 51 - Để lấy ... HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 44 - Chú ý: để lấy nối đất cho mạch, hãy chọn nút: Inter-sheet Terminal ...
 • 20
 • 399
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Proteus 7.1 docx

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Proteus 7.1 docx
... kết quả sau. Hướng dẩn sử dụng Proteus 7 .1 Nhóm 4- Lớp 04DT2-Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng 3 Hướng dẩn sử dụng Proteus 7 .1 Nhóm 4- Lớp 04DT2-Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng 14 • 3 là nhóm ... 3.3uF 1 C3 10 0u 1 C4 12 00uF 2 C5, C6 33u 11 Transistors Quantity: References Value 1 Q1 2N3773 2 Q2, Q10 MJE340 1 Q3 2N6609 2 Q4, Q 11 MJE350 1 Q5 BC327 ... BC327 4 Q6-Q9 2N2 219 7 Diodes Quantity: References Value 6 D1-D3, D5-D7 1N 414 8 1 D4 LED-RED 5 Miscellaneous Quantity: References Value 4 RV1-RV4 10 0 1 RV5 50k...
 • 103
 • 1,354
 • 12

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Nero phần 1 pptx

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Nero phần 1 pptx
... Copy : Tác giả : Đại Phúc (Nick:854950) Tặng các member trong vn-zoom.com Khi đó ta sẽ dung công cụ này Bước 1 : tại Source drive bạn chọn ổ chứa CD audio Æ nó sẽ hiện ra các track ... khi ghi ra ví dụ file nhac mình là 5Mb khi ghi ra và là bạn s4 thấy tại sao file đó lại còn có 1 byte copy vào máy lại mở không được như hình ...
 • 5
 • 478
 • 0

Hướng dẫn sử dụng ISIS-Phần 2 doc

Hướng dẫn sử dụng ISIS-Phần 2 doc
... HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 47 - tiếp theo nhập L1 (1) (tên que đo ) vào ô Probe P1, rồi chọn ... Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 52 - ... PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 53 - Ta cũng...
 • 20
 • 264
 • 0

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker 1 (phần mềm tập huấn hè 2009)

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker 1 (phần mềm tập huấn hè 2009)
... LectureMaker.Bài thực hành đơn giản này sẽ hướng dẫn Thầy Cô và các bạn tạo một bài giới thiệu gồm 3 frame. Tiếp tục chèn frame thứ 3 theo như hướng dẫn phía trên.Tạo 1 textbox trong frame mới (frame ... nhập text, ta có thể nhấn Enter xuống hàng, thay đổi kích cỡ cả textbox,… Thực hành 1 Hướng dẫn sử dụng LectureMaker Ta đã hoàn thành bài thực hành đầu tiên. Để xem file hoạt động ra ... nhấn nút Run All Frame (hoặc bấm phím F5 trên bàn phím) Rê chuột tạo 1 hình chữ nhật trong frame 3:Ta sẽ thấy có 1 cửa sổ xuất hiện. Lúc này bài giới thiệu sẽ diễn ra như PowerPoint,...
 • 17
 • 658
 • 11

hướng dẫn sử dụng máy phân ly- KYDH204, chương 1 doc

hướng dẫn sử dụng máy phân ly- KYDH204, chương 1 doc
... phân ly6. Công năng danh định 12 0 vòng/phút 88607. Kiểu động cơ điệnY 112 M – 4B8. Công suất động cơ 54 kW9. Kích thước bao (D x R x C) 810 mm x 968 mm x 13 9mm 10 . Trọng lượng 580 kg Thiết ... mà ở máy phân ly có sử dụng phanh để giảm thời gian dừng máy cũng như giúp cho trục đứng của máy phân ly nhanh chóng vượt qua tốc độ nguy hiểm. Ngoài ra, phanh còn được sử dụng trong một số ... bộ máy phân ly, trục thẳng đứng có sử dụng kết cấu ổ đỡ (vòng bi) tự lựa. Nhằm kiểm tra xem máy phân ly có hoạt động bình thường hay không, trên máy có sử dụng một đồng hồ đo vòng tua với bảng...
 • 8
 • 698
 • 4

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SAMSUNG JSDK 1.0.doc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SAMSUNG JSDK 1.0.doc
... rằng cách nầy chỉ để chạy ứng dụng trên Samsung JSDK 1. 0. Khi muốn đưa ứng dụng vào ĐTDD thực, bạn cần phải sửa lại đường dẫn tương đối như lúc đầu.Samsung JSDK 1. 0 còn có thể chạy được file ... ứng dụng của Samsung: Samsung JSDK version 1. 0.Samsung JSDK 1. 0 là một công cụ phát triển ứng dụng Java (Java Software Development Kit) dành riêng cho các loại ĐTDD của Samsung, gồm SGH-X100, ... Workspace cũng là nơi chứa loại nào của điện ĐTDD bạn muốn sử dụng (SGH-X600, SGH-E700…). Bạn cần phải tạo workspace trước khi chạy một ứng dụng. Vào menu File > New Workspace. Chương trình...
 • 6
 • 502
 • 1

Hướng dẫn sử dụng SAP - Chương 1

Hướng dẫn sử dụng SAP - Chương 1
... 14 . 13 . 15 . 18 . 17 . 13 . Thu nhỏ màn hình từng bậc 14 . Di chuyển màn hình 15 . Hiển thị vật thể 3 chiều 16 . Hiển thị vật thể trong mặt phẳng XY, XZ hoặc YZ 16 . 19 . 20. ... 16 . 19 . 20. 22. 21. 17 . Xem phối cảnh 18 . Co phần tử lại 24. 23. 25. 28. 26. 27. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 19 . Hộp thoại hiển thị ñặc tính phần tử 20. Di chuyển ... 50. 51. 36. 36. Vẽ lại dạng của phần tử 37. Tạo một nút mới 38. Vẽ phần tử thanh 39. Vẽ phần tử tấm vỏ có dạng hình tứ giác bất kỳ 40. Vẽ phần tử tấm vỏ dạng chữ nhật 41. Vẽ...
 • 8
 • 961
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn sử dụng isishướng dẫn sử dụng eview 5 1hướng dẫn sử dụng eview 5 1 phùng thanh bìnhhướng dẫn sử dụng adobe audition 1 5hướng dẫn sử dụng arcgis 10 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ