Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 2

20 393 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 13:15

. một chiều, chọn BATTERY. HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 52 - Để lấy transistor 2N3904, hãy vào thư viện. trình lấy linh kiện, ta có thể sử dụng các công cụ: Quay phải Quay trái Đối xứng ngang Đối xứng dọc HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 2, Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 2, Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn