HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ISIS - PHẦN 2 pot

Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 2

Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 2
... Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 55 - ... Professional/ ISIS Professional. id5686 328 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần ... INDUCTOR HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 52 - Để lấy transistor 2N3904, hãy vào thư viện BIPOLAR ( hoặc FAIRCHLD ), chọn 2N3904 như...
 • 20
 • 399
 • 0

Hướng dẫn sử dụng ISIS-Phần 2 doc

Hướng dẫn sử dụng ISIS-Phần 2 doc
... Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 52 - ... Professional/ ISIS Professional. id5686 328 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần ... Đối xưùng ngang HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 49 - Bài 2: Mạch Schmitt biến đổi sin thành vuông dùng Transistor I-Giới thiệu. Sơ...
 • 20
 • 264
 • 0

Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 1

Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 1
... d8<@> G?4 Z23V5 CYH2 CY5 28 <=> CI95A CIT 52I O3>7 %23 qZ X3W? C23 52 C8<V>G<4 G<@ C28<qC M3=Z H3:HC2?V5A'O?q'0'S>W5A 28 <@5 C2[ ^3T5AO?:5A!"#$%&'()*%'+",'( ... H?5X<JA<5H<85'C2<'CJ35O8<5C'353MnO8O0HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 1: Cài Đặt Chương Trình SVTH: NGUYỄN QUANG ANH TÚ -Trang 11 - Để có thể sử dụng được chương trình , ta cần liên ... 13JC7'''';J?5A'C2I'X8<=5'H>F3'NK52a'/+/+'H283'C23W 52& apos;k'M?3T8'M8 52& apos;m8<=57'o8 52& apos;m8<=5'H2y'^>W5A'G<@'N?V'Z2?F5A'''''''l%?'1Up'13Hm3A<j0'o8 52& apos;m8<=5'm2?V5A'^>W5A'G<@'N?V'Z2?F5A'l%?'+8N>M3C?J'h?^<Mj0'o8 52& apos;m8<=5'H?:'G>F'H3:H'H2I:H'53z5A0'o8 52& apos;m8<=5'H2y'G<@'X<{'O9'G?4'5A>n<V5'Mn:0''''''(?'G?:'m28'C2ITH&apos ;28 <=5'N?V'Z2?F5A'C3'H345'H2>:'n:'M3qn'G>:5A'M?3T8'H>F3'M8 52& apos;m8<=50' %23 qZ H2?T5 M8 52 m8<=5a 523 qZ...
 • 30
 • 381
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng ISIS - Phần 1: Cài đặt chương trình pdf

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng ISIS - Phần 1: Cài đặt chương trình pdf
... <9=> ;23 52 ;JK 52 R95 ;23 52 ;3:H S>T ;23 52 U?V5AU>T'S>W5A M3WN X8<=H H2Y 52 U3:H 5>:C N?V Z2?F5AS>W5A 28 <@5 C2[\;?3T G?= H?5 CJ ]S>W5AH2?T5MIT3'id5 625 000 ... V'53*+NE9V;%Y;1 5-: ;-& quot;%@9j*+%+'4N%c;* ;-9 , 5-& quot;%&981%B98J%V'98,%,Z*%'4;6=N%HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 54 - Để ... /;F <(3 :=0*+N;2I X8<=55AI9W8'^>W5A'HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 52 - Để lấy transistor 2N3904, hãy vào thư...
 • 136
 • 564
 • 1

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Nero phần 2 pdf

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Nero phần 2 pdf
... Phần 2 : Chức năng Burn audio CD: Trong Nero có 2 kiểu đó là dùng với Express hay burning rom 1/Với express: -Giao diện mở ra bạn nhấp vào add để thêm ... vệ mắt ghi nên chọn tốc độ thấp nếu thấy không vôi lắm. ….Nhấn burn để tiến hành ghi đĩa 2/ Với Burning Rom : Đơn giản hơn là chỉ cần kéo và thả vào …bạn cũng có thể chọn ổ đĩa ghi như ... tốc độ ghi của mắt nhấn burn tiếp để bắt đầu ghi Tiếp tục nhấn next Chọn ổ đĩa cần ghi có 2 chế độ : >Image Recorder là nó sẽ tạo ra một file đuôi .iso khi nào muốn in thì mở nó với...
 • 4
 • 392
 • 0

Hướng dẫn sử dụng MySQL part 2 pot

Hướng dẫn sử dụng MySQL part 2 pot
... Title Author 0-4 4 6-6 7 42 4-9 L.A. Confidential James Ellroy 0 -2 0 1-5 423 9-X An Introduction to Database Systems C.J. Date 0-8 768 5-0 8 6-7 Post Office Charles Bukowski 0-9 41 42 3-3 8-7 The Man with ... try to explain them. Table 1-1 is an example of a table that might appear in a book database. Table 1 -2 : A Table of Books (continued) DRAFT, 8/17/01 Copyright  20 01 O’Reilly & Associates, ... Table 1-3 and Table 1-5 demonstrate two tables that might appear in an NBA database. Table 1-4 : A Table of NBA Teams (continued) Team # Name Coach 1 Sacramento Kings Rick Adelman 2 Minnesota...
 • 5
 • 311
 • 0

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker 2 (phần mềm tập huấn hè 2009)

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker 2 (phần mềm tập huấn hè 2009)
... Mục đích của bài thực hànhChúng ta sẽ tiếp tục sử dụng bài thực hành số 1 để thao tác cho bài thực hành số 2. Mục đích của bài thực hành số 2 nhằm giúp Thầy Cô và các bạn quen thuộc hơn ... theo giây), áp dụng cho tất cả các frame.4. Tùy chọn cho phép không áp dụng các thuộc tính của frame Master cho frame này. Hộp thoại có tên Import PDF File xuất hiện.Trong phần Type, ... mục Font. Trở lại frame số 2 (có tên vừa được đặt là: Thong tin them), vào menu Insert và chèn 2 textbox vào frame. Lần lượt điền các thông tin vào 2 textbox. Mở lại bài thực hành...
 • 21
 • 563
 • 5

hướng dẫn sử dụng máy phân ly- KYDH204, chương 2 ppsx

hướng dẫn sử dụng máy phân ly- KYDH204, chương 2 ppsx
... Gioăng chữ “O” 25 x l.8 22 . Lò xo 23 . Nhãn hiệu 24 . Tấm đệm 25 . Chốt trụ tròn A A4 x 28 26 . Vô lăng 27 . Vít chìm đầu xẻ rãnh M6 x 16 28 . Bu lông đầu lục giác M10 x 35, Cấp C 3 .2. Két chứa chất lỏng ... vào 12. Giáđỡ van 13.Đường ống hệ thống ra 14. Đai M16 x l 15. Tấm ø l5 x ø 8 x 2 16. Đầu nạp 17. Tấm đệm 18. Gioăng chữ “O” ø35.5 x 3.5519. Thâ n van 20 . Cuộn dây 21 . Gioăng chữ “O” 25 x ... vào 2. Đệm giấy 3. Chốt trụ tròn ø 3 x 84. Tấm đệm 5. Đĩa phân phối 6. Chốt trụ tròn 2. 5 x 8 7. Ống đồng8. Đai ốc trụ M45 x l.59. Gioăng chữ “O” 8 x 1 .810. Gioăng chữ “O” 21 .2 x 2 .6511....
 • 8
 • 581
 • 8

Hướng dẫn sử dụng Canopus Pro 2.0 trong Adobe Premier Pro 2.0

Hướng dẫn sử dụng Canopus Pro 2.0 trong Adobe Premier Pro 2.0
... letuanh_drt www.dohoavn.net Hướng dẫn sử dụng Canopus Pro 2. 0 trong Adobe Premier Pro 2. 0 (để nén file và ghi đĩa) Trước hết, yêu cầu là bạn phải cài đặt Canopus Pro 2. 0 vào chương trình AP ... nén lại sang dạng chuNn nào, AVI, MP3, DVD, VCD Đơn cử tôi sẽ hướng dẫn các bạn nén lại sang chuNn VCD, bạn chọn VCD – MPEG 1-VCD-PAL www.dohoavn.net – Vietnamese Graphics Sau đó sẽ hiện ... www.dohoavn.net – Vietnamese Graphics Trong bảng này ở ô : - Base name : là tên file tùy bạn đặt. - Path : Là đường dẫn mà bạn muốn lưu file Sau đó bạn nhấn nút Start để thực hiện...
 • 6
 • 1,584
 • 7

Hướng dẫn sử dụng SAP - Chương 2

Hướng dẫn sử dụng SAP - Chương 2
... ủ ủa phng ủc ủỏnh s th t l 1, 2, 3. Vi mu sc qui c: 1- , 2- trng, 3-xanh. ã H trc ta ủ ủa phng ca nỳt 123 thng cú phng ging h trc tng th XYZ (tng ng 1-X, 2- Y, 3-Z),tuõn theo qui tc bn tay phi ... quy ước: 1- ỏ, 2- trắng, 3-xanh. Hệ trục tọa ñộ ñịa phương của phần tử Frame X Y Z Trục 2 Trục 3 Trục 1 ðiểm j ðiểm i Mặt phẳng 1 -2 Mặt phẳng 1-3 BAèI GIANG HD Sặ DUNG PM SAP2000 CHặNG ... GV-LặU VN CAM Trang 17 CAO ểNG NG Aẽ Qui lut ủỏnh th t tờn nhón cho nỳt v phn t ca khung khụng gian 1 2 3 4 7 12 5 6 8 11 10 9 13 14 15 16 17 21 18 23 20 19 22 24 ...
 • 10
 • 1,423
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu hướng dẫn sử dụng htkk 3 2 0hướng dẫn sử dụng arcgis 9 2hướng dẫn sử dụng ghost mouse 2 0hướng dẫn sử dụng lightroom 5 2hướng dẫn sử dụng itunes 10 2 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM