Đánh giá kết quả điều trị ngoại khoa u nấm phổi

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... Đánh giá kết quả đi u trị Bệnh nhân Basedow bằng 131I. 2. Xác định một số y u tố liên quan tới kết quả đi u trị bệnh Basedow bằng 131I. Số hóa bởi Trung tâm Học li u – Đại học Thái Nguyên ... và đi u trị bệnh Basedow chúng tôi tiến hành đề tài nghiên c u: " ;Đánh giá kết quả đi u trị bệnh Basedow bằng 131I tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên” Với các mục ti u sau: ... li u – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 8 Bảng 3.24. Liên quan giữa li u đi u trị 131I với kết quả sau đi u trị .................... 46 Bảng 3.25. Liên quan...
 • 78
 • 646
 • 8

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... đèn và y u tố ảnh hưởng đến kết quả đi u trị tại khoa Nhi còn hạn chế. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên c u đề tài này nhằm mục ti u: 1. Đánh giá kết quả đi u trị vàng da tăng bilirubin tự do ... 3.7. Kết quả đi u trị theo vùng (mức độ) vàng da ................................. 34 Bảng 3.8. Kết quả đi u trị theo cân nặng của trẻ lúc vào viện ........................ 35 Bảng 3.9. Kết quả đi u ... bằng đi u trị chi u đèn. Nhưng việc nghiên c u, đánh giá một cách hệ thống và toàn diện về kết quả đi u trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng li u pháp ánh sáng do sử dụng nhi u loại...
 • 79
 • 1,577
 • 9

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... Đánh giá kết quả đi u trị Bệnh nhân Basedow bằng 131I. 2. Xác định một số y u tố liên quan tới kết quả đi u trị bệnh Basedow bằng 131I. Số hóa bởi Trung tâm Học li u – Đại học Thái Nguyên ... và đi u trị bệnh Basedow chúng tôi tiến hành đề tài nghiên c u: " ;Đánh giá kết quả đi u trị bệnh Basedow bằng 131I tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên” Với các mục ti u sau: ... li u – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 8 Bảng 3.24. Liên quan giữa li u đi u trị 131I với kết quả sau đi u trị .................... 46 Bảng 3.25. Liên quan...
 • 78
 • 712
 • 4

đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... Bảng 3.15 Liên quan các d u hi u lâm sàng với kết quả đi u trị ............ 41 Bảng 3.16 Liên quan các d u hi u lâm sàng với kết quả đi u trị ............ 42 Bảng 3.17 Kết quả bệnh nhân ... Trung tâm Học li u – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC HỨA THỊ THU HẰNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐI U TRỊ SUY ... 3.1. Đánh giá kết quả đi u trị của thở NCPAP ....................................................................................... 31 3.2. Các y u tố liên quan đến kết quả đi u trị. ...............................................................................................
 • 73
 • 1,769
 • 12

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf

đánh giá kết quả điều trị bệnh basedow bằng 131 i tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên .pdf
... Đánh giá kết quả đi u trị Bệnh nhân Basedow bằng 131I. 2. Xác định một số y u tố liên quan tới kết quả đi u trị bệnh Basedow bằng 131I. Số hóa bởi Trung tâm Học li u – Đại học Thái Nguyên ... và đi u trị bệnh Basedow chúng tôi tiến hành đề tài nghiên c u: " ;Đánh giá kết quả đi u trị bệnh Basedow bằng 131I tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên” Với các mục ti u sau: ... li u – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 8 Bảng 3.24. Liên quan giữa li u đi u trị 131I với kết quả sau đi u trị .................... 46 Bảng 3.25. Liên quan...
 • 78
 • 517
 • 1

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131 I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
... hành đề tài nghiên c u: " ;Đánh giá kết quả đi u trị bệnh Basedow bằng 131I tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên” Với các mục ti u sau: 1. Đánh giá kết quả đi u trị Bệnh nhân Basedow ... bởi Trung tâm Học li u – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 22 + Đi u trị bằng Iod phóng xạ. + Ph u thuật tuyến giáp. Sự lựa chọn phương pháp đi u trị phụ thuộc nhi u y u tố [56]. ... Trung tâm Học li u – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 28 kết quả đi u trị, tuy nhiên trong phạm vi nào đó tuỳ thuộc vào từng y u tố và từng cơ thể người bệnh. Li u 131I điều...
 • 78
 • 512
 • 0

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN
... đèn và y u tố ảnh hưởng đến kết quả đi u trị tại khoa Nhi còn hạn chế. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên c u đề tài này nhằm mục ti u: 1. Đánh giá kết quả đi u trị vàng da tăng bilirubin tự ... gây quá tải con đường thoái hóa bilirubin. Thường thấy trong u m u ở đ u, xuất huyết nội sọ và xuất huyết phổi, xuất huyết dưới bao gan, ban xuất huyết hoặc chấm xuất huyết dưới da nhi u, xuất ... xanh có hi u quả nhất trong chi u đèn để đi u trị bị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh [30]. Phạm Đỗ Ngọc Diệp (2003) đã có công trình nghiên c u về đánh giá hi u quả đi u trị vàng...
 • 79
 • 909
 • 0

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx
... đèn và y u tố ảnh hưởng đến kết quả đi u trị tại khoa Nhi còn hạn chế. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên c u đề tài này nhằm mục ti u: 1. Đánh giá kết quả đi u trị vàng da tăng bilirubin tự ... gây quá tải con đường thoái hóa bilirubin. Thường thấy trong u m u ở đ u, xuất huyết nội sọ và xuất huyết phổi, xuất huyết dưới bao gan, ban xuất huyết hoặc chấm xuất huyết dưới da nhi u, xuất ... xanh có hi u quả nhất trong chi u đèn để đi u trị bị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh [30]. Phạm Đỗ Ngọc Diệp (2003) đã có công trình nghiên c u về đánh giá hi u quả đi u trị vàng...
 • 79
 • 881
 • 2

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx
... bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên” Với các mục ti u sau: 1. Đánh giá kết quả đi u trị Bệnh nhân Basedow bằng 131I. 2. Xác định một số y u tố liên quan tới kết quả đi u trị bệnh Basedow ... xạ 131I. Để góp phần đánh giá kết quả, từng bước nâng cao chất lượng khám và đi u trị bệnh Basedow chúng tôi tiến hành đề tài nghiên c u: " ;Đánh giá kết quả đi u trị bệnh Basedow bằng ... bởi Trung tâm Học li u – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 22 + Đi u trị bằng Iod phóng xạ. + Ph u thuật tuyến giáp. Sự lựa chọn phương pháp đi u trị phụ thuộc nhi u y u tố [56]....
 • 78
 • 513
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênđánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubil tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa hà giangnghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầuđánh giá kết quả điều trị gãy hở thân xương đùiđánh giá kết quả điều trị đổ mồ hoi tay bằng phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soiđánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện việt đức trong 2 năm 2004 2005đánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân tai biến mạch máu não tại bệnh viện điều dưỡng và phcn tỉnh thái nguyênđánh giá kết quả điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát bằng phẫu thuật nội soi lồng ngựcđánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bvđk trung ương thái nguyênnghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoáxạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trịđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật viêm tụy cấp hoại tử không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản bằng laser holmium tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị hội chứng chèn ép khoang cẳng chân sau chấn thương tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị sỏi niệu quản bằng phương pháp tán sỏi nội soi ngược dòng trên máy lithoclast tại bệnh viện thanh nhànchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật