Tong hop cac de toan on he- Lop 5

Tổng hợp các bài toán ôn luyện thi học sinh giỏi lớp 5 (73 trang)

Tổng hợp các bài toán ôn luyện thi học sinh giỏi lớp 5 (73 trang)
... lớp 5A và lớp 5B trồng được nhiều hơn số cây của lớp 5B và5C là 3 cây nên số cây của lớp 5A hơn số cây của lớp 5C là 3 cây. Số cây của lớp 5B và5C trồng được nhiều hơn số cây của lớp 5A và 5C ... :Xét tích A = 1 x 2 x 3 x x 29 x 30, trong đó các thừa số chia hết cho 5 5, 10, 15, 20, 25, 30 ; mà 25 = 5 x 5 do đó có thể coi là có 7 thừa số chia hết cho 5. Mỗi thừasố này nhân với một số ... đầu xuân. Trong đó số câycủa lớp 5A và lớp 5B trồng được nhiều hơn số cây của 5B và 5C là 3 cây. Số câycủa lớp 5B và 5C trồng được nhiều hơn số cây của 5A và 5C là 1 cây. Tính số câytrồng được...
 • 73
 • 873
 • 2

TONG HOP CAC DE TOAN THI TS VAO 10 HANOI

TONG HOP CAC DE TOAN THI TS VAO 10 HANOI
... =-.Bài II (2 ,5 điểm)Giải bài toán bằng cách lập phơng trình hoặc hệ phơng trình: Hai tổ sản suất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả ... phút (không kể thời giaon giao đề)Bài I (2 ,5 điểm) Cho biểu thức1 142 2xAxx x= + +-- +, với x0; x41) Rút gọn biểu thức A.2) Tính giá trị của biểu thức A khi x= 25. 3) Tìm giá trị của ... giaon giao đề) Bài 1: (2 ,5 điểm) Cho biểu thức 3 2 1 1:1( 2)( 1) 1 1a a a aPaa a a a + + + = + ữ+ + 1/Rút gọn biểu thức P. 2/Tìm a để 1 118aP+ Bài 2: (2 ,5 điểm)...
 • 6
 • 301
 • 0

Tổng hợp các dạng toán thi vào lớp 10 có đáp án

Tổng hợp các dạng toán thi vào lớp 10 có đáp án
... 42 ; 50 = (3 + 2)2 + (1 + 4)2. Lời giải : Vẽ thêm các điểm D, H, E như trên hình 5. Ta tính được SADB = 1 ,5 ; SBHC = 4 ; SBDEH = 2 ; SAEC = 12 ,5. Do đó : SABC = 12 ,5 - 1 ,5 - 4 ... = 57 o b) Vì tam giác EAC cân nên Đ EAB = Đ ECB = 31o. Trong tam giác ABE : Đ AEB = 180o - 88o + 31o = 61o. Đ EDC = Đ AEB - 61o (hai góc đồng vị). c) Trong tam giác CDE : Đ DEC ... qua A song song với BC cắt BD tại M và đường thẳng đi qua B song song với AD cắt AC tại N. Chứng minh rằng : a) MN // AB ; b) AB2 = MN.CD ; c) d) AE = EB.38x2 + 4y2 + z2 = 4xy + 5x -...
 • 84
 • 6,725
 • 87

TONG HOP CAC DANG TOAN THI VAO LOP 10

TONG HOP CAC DANG TOAN THI VAO LOP 10
... 5 1 25 80 6 05 +;2) 10 2 10 8 5 2 1 5 +++ ;3) 15 216 33 12 6 + ;4) 2 8 12 5 2718 48 30 162 + +; 5) 2 3 2 32 3 2 3 +++ ;6) 16 1 42 3 63 27 75 ;7) 4 32 27 6 75 3 5 ... )3 5. 3 5 10 2 ++9) 8 3 2 25 12 4 192 +;10) ( )2 3 5 2 +;11) 3 5 3 5 + +;12) 4 10 2 5 4 10 2 5+ + + +;13) ( ) ( ) 5 2 6 49 20 6 5 2 6+ ;14) 1 12 2 3 2 2 3++ + ; 15) ... 25x - 25 = 0 1. x2 - 4x + 2 = 02.6x2 - 5x + 1 = 0 2. 9x2 - 6x + 1 = 03.7x2 - 13x + 2 = 0 3. -3x2 + 2x + 8 = 04.3x2 + 5x + 60 = 0 4. x2 - 6x + 5 = 0 5. 2x2 + 5x + 1 = 0 5. ...
 • 18
 • 4,515
 • 114

tong hop cac dang toan thi vao lop 10

tong hop cac dang toan thi vao lop 10
... ;3) 15 216 33 12 6 + ;4) 2 8 12 5 2718 48 30 162 + +; 5) 2 3 2 32 3 2 3 +++ ;6) 16 1 42 3 63 27 75 ;7) 4 32 27 6 75 3 5 +;8) ( )3 5. 3 5 10 2 ++9) 8 3 2 25 12 ... 3 5 2 +;11) 3 5 3 5 + +;12) 4 10 2 5 4 10 2 5+ + + +;13) ( ) ( ) 5 2 6 49 20 6 5 2 6+ ;14) 1 12 2 3 2 2 3++ + ; 15) 6 4 2 6 4 22 6 4 2 2 6 4 2+ ++ + ;16) ( )2 5 2 ... = ; 3( ) 5( ) 12 5( ) 2( ) 11x y x yx y x y+ + = + + = ; 1 1 4 5 1 1 1 5 x yx y+ = =; 1 22 5 43x y x yx y x y =+ =+ ; 1 5 52 3 3 83 5 32 3 3 8x...
 • 18
 • 2,301
 • 51

Tổng hợp các dạng toán thi vào lớp 10

Tổng hợp các dạng toán thi vào lớp 10
... =616+ tìm giá trị của ac) Chứng minh rằng P >32Bài 25: Cho biểu thức: P =++++3 5 53 152 25 :1 25 5xxxxxxxxxxa) Rút gọn Pb) Với giá trị nào của x ... để đưa về dạng như phần (*) đã hướng dẫn 25 «n thi vµo líp 10 m«n to¸n 2 3 2 5 2 6x yx y+ = −+ = 10 15 10 11 22 2 210 4 12 5 2 6 5 2.( 2 6) 2x y y y xx y x y x y+ = − = ... phng trỡnh: 122 5 11 30 06xx xx= + + = = Vy nu a = 5 thỡ b = 6 ; nu a =6 thỡ b = 5 *) Nu 11a b+ = v ab = 30 thỡ a, b l hai nghim ca phng trỡnh : 122 5 11 30 06xx...
 • 37
 • 1,244
 • 9

Tổng hợp các dạng toán thi vào lớp 10 THPT

Tổng hợp các dạng toán thi vào lớp 10 THPT
... 25x - 25 = 0 1. x2 - 4x + 2 = 02.6x2 - 5x + 1 = 0 2. 9x2 - 6x + 1 = 03.7x2 - 13x + 2 = 0 3. -3x2 + 2x + 8 = 04.3x2 + 5x + 60 = 0 4. x2 - 6x + 5 = 0 5. 2x2 + 5x + 1 = 0 5. ... = ; 3( ) 5( ) 12 5( ) 2( ) 11x y x yx y x y+ + = + + = ; 1 1 4 5 1 1 1 5 x yx y+ = =; 1 22 5 43x y x yx y x y =+ =+ ; 1 5 52 3 3 83 5 32 3 3 8x ... (đk x;y2 ) 3 5 1x yx y+ = + = ; 2 1 32 5 y xx y= += ; 6 6 5 4 31x y xyx y+ = =; ( )( 2 ) 0 5 3x y x yx y+ = = ; 2 3 5 2 2 3 3 5 x y =+ =...
 • 17
 • 1,145
 • 11

tổng hợp các dạng toán đại số lớp 11

tổng hợp các dạng toán đại số lớp 11
... + 5cosx = 5. Bài 3. Giải các phương trình:1) 2sin2x - cos2x - 4sinx + 2 = 0 3) 9cos2x - 5sin2x - 5cosx + 4 = 03) 5sinx(sinx - 1) - cos2x = 3 4) cos2x + sin2x + 2cosx + 1 = 0 5) ... − ÷  = 3 224) 23cos + 4sinx + = 33cos + 4sinx - 6xx 5) 2sin17x + 3cos5x + sin5x = 0 6) cos7x - sin5x = 3(cos5x - sin7x)7) 4sinx + 2 cosx = 2 + 3tanxBài 6. Giải các phương ... 3cos4x = 2 5) 5cos2x – 12cos2x = 13 6) 3sinx + 4cosx = 5 Bài 2. Giải các phương trình:1) 3cos3 sin3 2x x+ = 2) 33sin3 3cos9 1 4sin 3x x x− = + 3)cos7 cos5 3sin 2 1 sin 7 sin5x x x x x−...
 • 27
 • 2,444
 • 2

Tổng hợp các đề ôn tập toán lớp 9 thi vào 10 THPT hay

Tổng hợp các đề ôn tập toán lớp 9 thi vào 10 THPT hay
... tam giác EBD . b) Tứ giác ADEC và AFBC nội tiếp đợc trong một đờng tròn . c) AC song song với FG . d) Các đờng thẳng AC , DE và BF đồng quy . Đề số 101 Câu 1 ( 2 ,5 điểm ) Cho biểu thức : ... ? 46Đề số 57 (Đề thi của tỉnh Hải Dơng năm học 2001 2002)Câu I (3 ,5 )Giải các phơng trình sau :1) 2(x 1) 3 = 5x + 42) 3x x2 = 03) x 1 x 12x x 1 + =.Câu II (2 ,5 )Cho hàm số ... trình23 5 mx yx my =+ =a) Tìm giá trị của m để hệ có nghiệm x = 1, y = 3 1Bài 3: Giải toán bằng cách lập phơng trình Một máy bơm theo kế hoạch bơm đầy nớc vào một bể chứa 50 m3 trong...
 • 66
 • 855
 • 0

Tổng hợp 27 đề thi ôn tập toán lớp 5

Tổng hợp 27 đề thi ôn tập toán lớp 5
... sau:1. Ch÷ sè 5 trong sè 23,8 75 thc hµng:A. §¬n vÞ B. PhÇn chơc C. PhÇn tr¨m D. PhÇn ngh×n2. Sè thÝch hỵp ®iỊn vµo chç chÊm cđa 5km25m = …km.A. 0 ,52 5 B. 5, 25 C. 5, 0 25 D. 5, 00 25 3.phân số được ... vào chỗ chấm : 45 ha 50 dam2 = m2A. 455 0 m2 B. 455 000 m2 C. 450 000 m2 D. 455 0000 m2Bi 3( 0 ,5 ): Một đội trồng rừng 5 ngày trồng đợc 300 cây keo. Hỏi đội đó trồng trong 6 ngày đợc ... hành.6 27 Đề ơn tập Tốn lớp 5. a/ 3,1 5x 2,7 b/ 13,44 : 3,2c)467, 25 : 75 Bài 2( 2 ,5 ): Thùc hiƯn phÐp chia vµ nªu sè d trong mçi phÐp chia:a)784, 45 : 24 b)470, 15 : 12 c) 9 85, 37 : 32Bài 3( 1®): Viết...
 • 34
 • 7,042
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp các dạng toán ôn thi vào lớp 10tổng hợp các bài toán quỹ tích lớp 9tổng hợp các dạng toán ôn thi vào 10các đề toán ôn tập lớp 3tổng hợp các dạng toán thi vào lớp 10đề toán ôn hè lớp 4tổng hợp các dạng toán nâng cao lớp 3tổng hợp các dạng toán thi vào lớp 10 có đáp ántổng hợp các đề thi tốt nghiệp lớp 9các đề toán cơ bản lớp 5các đề toán nâng cao lớp 5dề toán on thap lop 5tổng hợp các đề ôn tập toán lớp 9 thi vào 10 thpt hà nộitổng hợp các đề thi vào lớp 10 môn toántổng hợp các đề thi toán vào lớp 10Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015