đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô - đề số 1

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế đề số 16

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô  đề số 16
... tăng thì nền kinh tế sẽ suy thoái và thất nghiệp tăng.PoYoYPSASoADoEoP 1 Y 1 E 1 SAS 1 LAS9.2. Các nguyên nhân gây ra lạm phát08 /15 /13 Vũ Thị Hải Anh 13 • Chỉ cần 1 đôla Mỹ, ... phát08 /15 /13 Vũ Thị Hải Anh 24Diễn biến giá dầu thế giới từ tháng Diễn biến giá dầu thế giới từ tháng 11 /2007 đến 06/2008 11 /2007 đến 06/2008Giá dầu thô lập kỷ lục mới, giá vượt qua 13 9 USD/thùng ... tệ08 /15 /13 Vũ Thị Hải Anh 49•AS ngắn hạn giảm–Chi phí đẩy–Lạm phát ỳ–Phá giá nội tệ•Đường AS ngắn hạn dịch lên trên và sang tráiPoYoYPASSRoADoEoAD 1 P 1 Y 1 E 1 ASSR 1 P2E2ASSR2P3AD2E3E49.2....
 • 77
 • 974
 • 0

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế đề số 5

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô  đề số 5
... trên đều sai. 8 ¤ Đáp án của đề thi: 5 1[ 1] b 2[ 1] b 3[ 1] d 4[ 1] b 5[ 1] c 6[ 1] a 7[ 1] a 8[ 1] d 9[ 1] b 10 [ 1] d 11 [ 1] b 12 [ 1] d 13 [ 1] a 14 [ 1] d 15 [ 1] b 16 [ 1] d 17 [ 1] b 18 [ ... 1] a 19 [ 1] b 20[ 1] b 21[ 1] c 22[ 1] b 23[ 1] c 24[ 1] a 25[ 1] d 26[ 1] d 27[ 1] c 28[ 1] c 29[ 1] a 30[ 1] a 31[ 1] d 32[ 1] b 33[ 1] b 34[ 1] c 35[ 1] c 36[ 1] c 37[ 1] b 38[ 1] c 39[ 1] a 40[ 1] c 41[ ... hậu mãi 1 ĐỀ 5 1/ Cách thức chi tiêu của người tiêu thụ để tối đa thỏa mãn.Vấn đề này thuộc về a Kinh tế mô, chuẩn tắc. b Kinh tế tế vi mô, thực chứng c Kinh tế mô, thực...
 • 8
 • 916
 • 17

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế đề số 16

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô  đề số 16
... của đề thi: 16 1[ 1] b 2[ 1] b 3[ 1] d 4[ 1] b 5[ 1] a 6[ 1] b 7[ 1] d 8[ 1] d 9[ 1] d 10 [ 1] d 11 [ 1] d 12 [ 1] d 13 [ 1] d 14 [ 1] c 15 [ 1] c 16 [ 1] a 17 [ 1] a 18 [ 1] b 19 [ 1] d 20[ 1] d 21[ 1] c 22[ 1] d 23[ 1] c ... 1] a 25[ 1] a 26[ 1] a 27[ 1] b 28[ 1] a 29[ 1] b 30[ 1] d 31[ 1] d 32[ 1] c 33[ 1] d 34[ 1] d 35[ 1] b 36[ 1] a 37[ 1] a 38[ 1] a 39[ 1] b 40[ 1] b 41[ 1] b 42[ 1] d 43[ 1] c 44[ 1] a 45[ 1] a 46[ 1] c 47[ 1] a ... 1 ĐỀ 16 1/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, ...
 • 8
 • 1,027
 • 14

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế mô- Đề 2

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô- Đề 2
... câu đều đúng ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ * ĐỀ SỐ 1 : Câu 1 : GDP danh nghóa năm 19 97 là 6000 tỷ. GDP danh nghóa năm 19 98 là 6500 tỷ. Chỉ số giá năm 19 97 là 12 0. Chỉ số giá năm 19 98 ... nghóa năm 19 97 là 6000 tỷ. GDP danh nghóa năm 19 98 là 6500 tỷ. Chỉ số giá năm 19 97 là 12 0. Chỉ số giá năm 19 98 là 12 5. Tỷ lệ tăng trưởng năm 19 98 là : a. 8,33% b. 4% c. 4,5% d. 10 % Câu 17 : Khi ... gia Tiêu dùng dự kiến Đầu tư dự kiến 10 0.000 11 0.000 20.000 12 0.000 12 0.000 20.000 14 0.000 13 0.000 20.000 16 0.000 14 0.000 20.000 18 0.000 15 0.000 20.000 Khuynh hướng tiêu dùng biên (MPC),...
 • 16
 • 524
 • 0

đề thi trắc nghiệm môn kinh tế - đề số 7

đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô - đề số 7
... của đề thi: 7 1[ 1] c 2[ 1] b 3[ 1] b 4[ 1] c 5[ 1] b 6[ 1] d 7[ 1] b 8[ 1] d 9[ 1] a 10 [ 1] b 11 [ 1] b 12 [ 1] a 13 [ 1] b 14 [ 1] a 15 [ 1] a 16 [ 1] c 17 [ 1] c 18 [ 1] d 19 [ 1] d 20[ 1] a 21[ 1] a 22[ 1] c 23[ 1] a ... 24[ 1] c 25[ 1] c 26[ 1] a 27[ 1] a 28[ 1] a 29[ 1] c 30[ 1] d 31[ 1] b 32[ 1] a 33[ 1] d 34[ 1] b 35[ 1] a 36[ 1] b 37[ 1] c 38[ 1] d 39[ 1] d 40[ 1] a 41[ 1] b 42[ 1] a 43[ 1] d 44[ 1] a 45[ 1] c 46[ 1] d ... Q: 0 10 12 14 16 18 20 TC: 80 11 5 13 0 14 6 16 8 200 250 a Q = 10 và Q = 14 b Q = 12 và Q = 14 c Q = 10 và Q = 12 d Không có câu nào đúng 27/ Trên thị trường của sản phẩm X có 10 0 người...
 • 9
 • 529
 • 0

đề thi trắc nghiệm môn kinh tế - đề số 8

đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô - đề số 8
... 8[ 1] d 9[ 1] c 10 [ 1] b 11 [ 1] a 12 [ 1] d 13 [ 1] c 14 [ 1] b 15 [ 1] c 16 [ 1] b 17 [ 1] b 18 [ 1] c 19 [ 1] a 20[ 1] c 21[ 1] d 22[ 1] c 23[ 1] a 24[ 1] c 25[ 1] c 26[ 1] b 27[ 1] a 28[ 1] c 29[ 1] d 30[ 1] a 31[ ... 1] a 31[ 1] a 32[ 1] b 33[ 1] d 34[ 1] c 35[ 1] b 36[ 1] c 37[ 1] d 38[ 1] b 39[ 1] c 40[ 1] b 41[ 1] b 42[ 1] a 43[ 1] c 44[ 1] b 45[ 1] d 46[ 1] d 47[ 1] d 48[ 1] b 49[ 1] a 50[ 1] b 1 ĐỀ 8 1/ Khái ... trường là 16 đ/sp, tổng lợi nhuận tối đa là Q: 0 10 12 14 16 18 20 TC: 80 11 5 13 0 14 6 16 8 200 250 a 17 0 b 12 0 c 88 d Các câu trên đều sai 4 24/ Một người tiêu thụ dành một số tiền...
 • 8
 • 373
 • 0

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô
... tỷ lệ thất nghiệp nhất định Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292 Đề thi trắc nghiệm môn KINH TẾ VĨ MÔ Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292d. là một chính sách do NHTW ... dụng 10 0 là : a. S = 10 b. S = 0 c. S = -1 0 d. không thể tính được 1. 56 Câu 16 : GDP danh nghĩa năm 19 97 là 6000 tỷ. GDP danh nghĩa năm 19 98 là 6500 tỷ. Chỉ số giá năm 19 97 là 12 0. Chỉ số ... quốc gia Tiêu dùng dự kiến Đầu tư dự kiến 10 0.000 11 0.000 20.000 12 0.000 12 0.000 20.000 14 0.000 13 0.000 20.000 16 0.000 14 0.000 20.000 18 0.000 15 0.000 20.000 Khuynh hướng tiêu dùng biên...
 • 19
 • 2,047
 • 35

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô
... toàn ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ * ĐỀ SỐ 1 : Câu 1 : GDP danh nghóa năm 19 97 là 6000 tỷ. GDP danh nghóa năm 19 98 là 6500 tỷ. Chỉ số giá năm 19 97 là 12 0. Chỉ số giá năm 19 98 là 12 5. ... quốc gia Tiêu dùng dự kiến Đầu tư dự kiến 10 0.000 11 0.000 20.000 12 0.000 12 0.000 20.000 14 0.000 13 0.000 20.000 16 0.000 14 0.000 20.000 18 0.000 15 0.000 20.000 Khuynh hướng tiêu dùng biên ... thể tính được Câu 16 : GDP danh nghóa năm 19 97 là 6000 tỷ. GDP danh nghóa năm 19 98 là 6500 tỷ. Chỉ số giá năm 19 97 là 12 0. Chỉ số giá năm 19 98 là 12 5. Tỷ lệ tăng trưởng năm 19 98 là : a. 8,33%...
 • 16
 • 531
 • 11

De thi trac nghiem mon kinh te vi mo

De thi trac nghiem mon kinh te vi mo
... Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292ĐỀ SỐ 1 1. 1 Câu 1: GDP danh nghĩa năm 19 97 là 6000 tỷ. GDP danh nghĩa năm 19 98 là 6500 tỷ. Chỉ số giá năm 19 97 là 12 0. Chỉ số giá năm 19 98 là 12 5. Tỷ ... mua các chứng khoán nhà nước Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292 Đề thi trắc nghiệm môn KINH TẾ VĨ MÔ Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292b. tăng xuất khẩu ròng c. ... dụng 10 0 là : a. S = 10 b. S = 0 c. S = -1 0 d. không thể tính được 1. 56 Câu 16 : GDP danh nghĩa năm 19 97 là 6000 tỷ. GDP danh nghĩa năm 19 98 là 6500 tỷ. Chỉ số giá năm 19 97 là 12 0. Chỉ số...
 • 19
 • 872
 • 2

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ
... #;_&.f$; ]-& amp;$?&[$ =-& quot; $-? G-;+ ?-$ X- #;_& $-) &$?&[$ =-& quot; $-? G-;+ ?-$ 18 3.X%+$H: m' (-$ & ,-- 1MU$:&[ $- +C - -1 R [- #-: [(bMd;3 7?&[$ =-$ " $-? G-;+?-M$g $-) " $-? G-;+ ?-$ -) 46 7?&[$ =-$ -) " $-? G-;+?-M$g $-) " $-? G-;+ ?-$ 47 ... #$;_&.f$; ]-? &[$ =-$ " $-? G-;+ ?- $-) 46 X- # $-) ;_&.f$; ]-? &[$ =-$ " $-? G-;+ ?- $-) 47 X- #$;_&$?&[$ =-$ " $-? G-;+ ?-$ -) 4 X- # $-) ;_& $-) ?&[$ =-$ " $-? G-;+ ?-$ -) 4 18 2.EH: m'BP>.T--P ;-: $(bN)0%O -- ... 7?&[$ =-$ -) " $-? G-;+?-M$g $-) " $-? G-;+ ?-$ 47 7?&[$ =-$ " $-? G-;+?-M$g$" $-? G-;+ ?-$ -) 4 7?&[$ =-$ " $-? G-;+?-M$g $-) " $-? G-;+ ?-$ 4!4! %-# Y 4 ! %-# Y4! %-# Y M4! %-# Y...
 • 42
 • 3,227
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô 2đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô 1các đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi môbộ đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi môđề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô 1đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô 2giải đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môđề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô có đáp ánbộ đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô chương 2 có lời giảitài liệu thi trắc nghiệm môn kinh tế vi môthi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môđề cương trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môđề trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môbộ đề trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môbộ đề thi trắc nghệm môn kinh tế vi mô chương 2chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP