Đề KT 1 tiết SỐ PHỨC

Đề KT 1 tiết Số học hkI- có ma trận

Đề KT 1 tiết Số học hkI- có ma trận
... 23.3ƯCLN (16 ;24) = 23 = 8⇒ ƯC (16 ;24) = Ư(8) = {1; 2;4;8}0,50,50,50,53. Gọi a là cố cây giống cần tìm, theo đề toán ta có:a∈BC (10 ;12 ;15 ) và 10 0 < a < 15 0Mà : 10 = 2.5 12 = 22.3 15 ... 5 10 : 5 10 là:A .1 B. 0 C. 5 10 D. 10 53. Số nào sao đây vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 9 ?A. 10 02 B. 600 C. 972 D. 32 31 4.Tổng (hiệu) nào sau đây chia hết cho 3?A. 10 +15 B. 72 +19 ... 2.5 12 = 22.3 15 = 3.5Nên: BCNN (10 ;12 ;15 ) = 22.3.5 = 60⇒ BC (10 ;12 ;15 ) = B(60) = {0;60 ;12 0 ;18 0;…}Do đó: a ∈ {12 0}Vậy : số cây giống cần tìm là 12 0 cây.0,250,250,50,50,5TỔ TRƯỞNG...
 • 3
 • 453
 • 2

Đề KT 1 tiết số 2- HKII

Đề KT 1 tiết số 2- HKII
... statue was completed in 18 84 in France, and then transported to America in 18 86. Tourists can visit the statue from 9.30 a.m to 5 p.m daily except Christmas Day.Mark 1. The Statue of Liberty ... in 18 84 in America.4. Tourists can not visit the statue on Christmas Day 1- . ……… 2- . ……… 3- . ……… 4- .………V- Each of the following sentences has a mistake. Circle and correct it: (2 pts) 1. ... in brackets: (2.5pts) 1. When I (open) the door, a friend ( stand ) there.2. He asked us (do) our homework at home.3. Radium ( discover) by Marie and Pierre Curie in 18 98.4. I didn’t know...
 • 4
 • 1,174
 • 9

Đề KT 1 tiết số 1- KHII

Đề KT 1 tiết số 1- KHII
... Full Name: Date: March 6th, 2007.Class: 9 §Ò 1 English T est Time: 45 minutesI- Supply the correct verb form: ( 2 pts) 1. Please tell Jane (wait) for me when she comes.2. A lot ... by ( catch) fish in the ocean everyday.II- Circle the best answer among A, B, C or D: ( 2 pts) 1. We are talking about the preservation of resources.A. nature B. natural C. naturally D. naturalize2. ... I suggest C. How about D. Let'sIII- Rewrite the following sentences as directed: ( 2 pts) 1. You can't speak to Tim at the moment because he is sleeping. ( So ) 2. I suggest giving...
 • 4
 • 359
 • 0

Đề KT 1 tiết số 2- HKII

Đề KT 1 tiết số 2- HKII
... trapped under the fallen walls, although there is no hope that anyone is still alive now.T F 1 The earthquake happened three days ago.2.The number of people who died could reach 3000.3. The...
 • 2
 • 796
 • 4

Đề KT 1 tiết số 2_Hot

Đề KT 1 tiết số 2_Hot
... 45 phót)I. Choose the best answer by circling the letter A, B,C or D. (2pts) 1. We have learnt English _______ 20 01. A. in B. during C. for D. since2. We ____ already ______ Huong Pagoda. ... A with one in B to make a complete sentece(3 pts) A B 1. She was late for school… a. I wish I had one2. He asked me … b. was built in 19 89.3.Lan said that… c. because she got up late.4. I ... one word in the box. (3pts) occurs, members, for, food, celebrations, clean “ There are many (1) ________ throughout the year in Vietnam but Tet or the LunarNew Year is the most important celebration...
 • 2
 • 273
 • 1

ĐỀ KT 1 TIÊT SỐ 1 HK II

ĐỀ KT 1 TIÊT SỐ 1 HK II
... đình? Gia đình có những chức năng gì *** ĐÁP ÁN:I. Trắc nghiệmCâu 1: Đạo đức: A B DPháp luật: CPhong tục tập quán:EMã đề: 43 21 ... cái.TRƯỜNG THPT TÂN HÀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: Giáo dục công dânHọ và tên: Lớp ĐỀ BÀII. Trắc nghiệm(4 điểm)Câu 1: Lựa chọn đáp án tương ứng với đạo đức, pháp luật và phong tục tạp quán trong ... người chung sống và gắn bó với nhau bới hai mối quan hệ là quan hệ vợ chồng và quan hệ huyết thống.-Chức năng của gia đình:+Duy trì nòi giống+Chức năng kinh tế+Chức năng tở chức đời sống gia...
 • 3
 • 301
 • 0

Đề kt 1 tiết số 4

Đề kt 1 tiết số 4
... Keys.I. 1. T 2.T 3.F 4.T 5.FII. 1. was waiting2. was reading- watched3. always4. to take5. to go6. didn’t play- was cancelledIII. 1. She asked the tourists if they ... than one hundred years ago.IV. 1. It is in New York State.2. Because it was founed by the Dutch.3. Its population is 26 million.4. c.5. Yes, it does.V. 1. I hope you are studying hard for ... attractions?………………………………………………………………………………………V. Complete the following letter using the words given.(2,5 ponts) April 16 th, 2009 Dear Hoa, 1. How are you? I / hope/ you/ study/ hard/ your/ exams/ nextweek.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2....
 • 3
 • 326
 • 2

đề kt 1 tiết (số 2) 10CB

đề kt 1 tiết (số 2) 10CB
... Câu 1: Một ô tô có khối lượng 1, 5 tấn chuyển động qua một cầu vượt có dạng là một cung tròn bán kính 50 m, tốc độ của ô tô là 36 km/h. Lấy g = 10 m/s2. Áp lực của ô ... điểm cao nhất là bao nhiêuCâu 2:Thiên Vương tinh có khối lượng lớn hơn khối lượng của Trái Đất 15 lần và đường kính thì lớn hơn 4 lần.Xác định gia tốc trọng trường trên bề mặt Thiên Vương tinhBA...
 • 2
 • 385
 • 0

ĐỀ KT 1 TIẾT SỐ HỌC 6 CHƯƠNG I

ĐỀ KT 1 TIẾT SỐ HỌC 6 CHƯƠNG I
... 35) – 12 0 = 0 x – 35 = 0 +12 0 x = 12 0 + 35 x = 15 5b/ 12 4 + (11 8 – x) = 217 11 8 – x = 217 12 4 11 8 – x = 93 x = 11 8 – 93 x = 11 5c/ 15 6 – (x + 61) = 82 x + 61 = 15 6 – 82 x + 61 = ... : 12 = (12 0 + 12 ) : 12 = (12 0 : 12 ) + (12 :12 ) = 10 + 1 = 11 96 : 8 = (80 + 16 ) : 8 = ( 80 : 8) + (16 : 8) = 10 + 2 = 12 Bài 53: Giải:a/ Tâm mua được 10 vở loại 1 vì: 210 00 : 2000 = 10 ... 22.4 18 .32 .16 18 : 932 2 30−= −= − =0.50.5c) 17 .85 15 .17 12 0 17 (85 15 ) 12 0 17 .10 0 12 0 17 00 12 0 15 80+ −= + −= −= − =}0.50.5d)( )[ ]2220 30 5 1 20 30 420 30 16 20 14 6 −...
 • 87
 • 471
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: de kt 1 tiet toan 11 hk2kiểm tra 1 tiết số phứcđề kt 1 tiết hóa 12 lần 1 hk1de kt 1 tiet hoa 12 co banđề kt 1 tiết hình lớp 7 chương 1đề kt 1 tiết hki hóa 8Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP