Phân phối chương trình môn toán THPT

CHI TIET PHAN PHOI CHUONG TRINH MON TOAN 10, 11, 12.doc

CHI TIET PHAN PHOI CHUONG TRINH MON TOAN 10, 11, 12.doc
... - Phơng trình vàhệ phơng trình (11tiết)Đ1. Đại cơng về phơng trình 17 & 18Đ2. Phơng trình quy về phơng trình bậc nhất, bậchai19 & 20 &21Đ3. Phơng trình và hệ phơng trình bậc ... TRèNHLP 10 11 12 ___________Bảng phân phối chơng trình môn Toán Lớp 10 Cả năm: 37 tuần (105 tiết)Học kì I: 19 tuần (54 tiết)Học kì II: 18 tuần(51 tiết)I. Phân chia theo nm hc, học kì và tuần ... Phơng trình vàhệ phơng trình (17 tiết)Đ1. Đại cơng về phơng trình 24& 25Đ2. Phơng trình bậc nhất và bậc hai 1 ẩn 26 & 27Luyện tập 28 & 29Đ3. Một số phơng trình quy về phơng trình...
 • 24
 • 2,498
 • 16

Phân phối Chương trình Môn Toán THCS - NH 2009 - 2010

Phân phối Chương trình Môn Toán THCS - NH 2009 - 2010
... xếp18 Luyện tập10 19,20 Ôn tập chương I1121 Kiểm tra 45’ Chương II: Phân thức đại số22 §1. Phân thức đại số1223 §2. Tính chất cơ bản của phân thức24 §3. Rút gọn phân thức1325 Luyện tập26 ... thước & compa. Dựng hình thang (tt)10 Luyện tập6 11 §6. Đối xứng trục10PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCSMÔN: TOÁN LỚP 6Cả năm140 tiếtSố học111 tiếtHình học29 tiếtHọc kì I18 tuần 72 ... và 1 tiết hình học)1920 Chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn41 §1. Mở đầu về phương trình 42 §2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải2143 §3. Phương trình đưa được về dạng ax +...
 • 16
 • 496
 • 10

Phân phối chương trình môn toán

Phân phối chương trình môn toán
... phương trình bằng máy tính CASIO 41§5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 42§6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình ( tiếp ) 43 Luyện tập 44Ôn tập chương III 45Kiểm tra chương ... chóp đều 65 Luyện tập §7, 8, 9 66 Ôn tập chương IV 67 Ôn tập cuối năm 68, 69 Trả bài kiểm tra cuối năm (phần Hình học) 70 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2008 - 2009LỚP ... II 27 Kiểm tra 45’ ( chương II ) 28 Trả bài kiểm tra cuối năm (phần hình học) 29PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN ÁP DỤNG TỪ NĂM 2008 - 2009LỚP 7Cả năm : 37 tuần ( 140 tiết)Học kỳ I : 19 tuần...
 • 16
 • 798
 • 1

Phan phoi Chuong trinh Mon Toan THCS - NH 2009 - 2010

Phan phoi Chuong trinh Mon Toan THCS - NH 2009 - 2010
... Ôn tập chương II66-67 Luyện tập2368 Kiểm tra 45’ Chương II: Phân số69 §1. Mở rộng khái niệm phân số70 §2. Phân số bằng nhau2471 §3. Tính chất cơ bản của phân số72 §4. Rút gọn phân số73 ... tam giác2951 Luyện tập52 §4. Tính chất ba đường trung tuyến của một tam giác7PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCSMÔN: TOÁN LỚP 6Cả năm140 tiếtSố học111 tiếtHình học29 tiếtHọc kì I18 tuần 72 ... xếp18 Luyện tập10 19,20 Ôn tập chương I1121 Kiểm tra 45’ Chương II: Phân thức đại số22 §1. Phân thức đại số1223 §2. Tính chất cơ bản của phân thức24 §3. Rút gọn phân thức1325 Luyện tập26...
 • 16
 • 354
 • 1

Phân phối chương trình môn Toán năm học 2009-2010

Phân phối chương trình môn Toán năm học 2009-2010
... đánh giá − Căn cứ theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn Toán. 6BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTài liệuPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCSMÔN TOÁN(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo ... của phân số. Rút gọn phân số, phân số tối giản. Quy đồng mẫu số nhiều phân số. So sánh phân số. Các phép tính về phân số. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm. Ba bài toán cơ bản về phân ... Phương trình bậc nhất một ẩn1. Khái niệm về phương trình, phương trình tương đương Phương trình một ẩn. Định nghĩa hai phương trình tương đương.2. Phương trình bậc nhất một ẩn Phương trình...
 • 15
 • 551
 • 0

Phân phối chương trình môn Toán THCS

Phân phối chương trình môn Toán THCS
... Ôn tập chương II66-67 Luyện tập2368 Kiểm tra 45’ Chương II: Phân số69 §1. Mở rộng khái niệm phân số70 §2. Phân số bằng nhau2471 §3. Tính chất cơ bản của phân số72 §4. Rút gọn phân số73 ... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCSMÔN: TOÁN LỚP 6Cả năm140 tiếtSố học111 tiếtHình học29 tiếtHọc kì I18 tuần 72 ... xếp18 Luyện tập10 19,20 Ôn tập chương I1121 Kiểm tra 45’ Chương II: Phân thức đại số22 §1. Phân thức đại số1223 §2. Tính chất cơ bản của phân thức24 §3. Rút gọn phân thức1325 Luyện tập26...
 • 16
 • 458
 • 2

Phân phối chương trình môn toán THCS

Phân phối chương trình môn toán THCS
... tập §7,8,967 Ôn tập chương IV68,69 Ôn tập cuối năm70 Trả bài kiểm tra học kỳ II (Đại số và hình học) PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 9PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 7(Ban hành ... dụng PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 8(Ban hành tháng 9 năm 2009)I. Khung phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT:a. Theo loại bài:HọckìSố tiết1học kìNội dungGhi chú(Số tiết theo môn ... hành tháng 9 năm 2009)I. Khung phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT:a. Theo loại bài:HọckìSố tiết1học kìNội dungGhi chú(Số tiết theo môn của chương trình bắt buộc)LíthuyếtLuyện...
 • 16
 • 529
 • 2

Phân phối chương trình môn Toán 1, 2, 3

Phân phối chương trình môn Toán 1, 2, 3
... tập về hình học- Ôn tập giải bài toán có lời văn- Ôn tập cuối năm- Kiểm tra cuối chương trình Cộng60 51 7 2 24 MÔN: TOÁN I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1Tổng số: 60 tiết Nội ... cuối chương trình, thời gian từ 35 phút đến 45 phút, trong đó bài kiểm tra cuối chương trình dùng đánh giá kết quả học hết chương trình của mỗi lớp. - Khi giảng dạy, giáo viên tăng cường kiểm tra miệng, ... địnhtrong chương trình. 3.Về kiểm tra đánh giá - Thực hiện theo Quyết định 79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của BộGiáo dục và Đào tạo, kiểm tra định kỳ được tổ chức hai lần vào giữa và cuối chương trình, ...
 • 9
 • 1,507
 • 3

phân phối chương trình môn lịch sử THPT

phân phối chương trình môn lịch sử THPT
... Tự do – Hạnh phúcSố 7299/BGDĐT–GDTrHV/v: Phân phối chương trình Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2008THCS, THPT năm học 2008-2009KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾTLỚP 10 (CƠ BẢN)Cả năm 37 tuần ... (1858-1918)35 Kiểm tra học kì II (1 tiết) Huế, ngày tháng năm BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔNHỌC KÌ II Chương IV. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 (7 tiết)36, 37 Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã ... Mĩ La-tinh (thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX) Chương II. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (2 tiết)7, 8 Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) Chương III. Những thành tựu văn hoá thời...
 • 7
 • 13,301
 • 56

Phân phối chương trình môn tin học lớp 10

Phân phối chương trình môn tin học lớp 10
... tập cuối chương I 1 Chương II : Chương trình đơn giản 6(3LT+ 1TH+2BT) 4 4 § 3. Cấu trúc chương trình § 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn. § 5. Khai báo biến 1 5 5 § 6. Phép toán, biểu ... TẬP Chương I : Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình 3(2LT+ 0TH + 1BT) 1 1 § 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình 1 2 2 § 2. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình ... 1 5 9 Bài t 1 10 § 4. Bài toán và thuật toán (Mục 1, 2) 1 6 11 + 12 § 4. Bài toán và thuật toán (Mục 3 - VD 1, 2) 2 7 13 § 4. Bài toán và thuật toán (Mục 3 - VD 3) 1 14 1 8...
 • 6
 • 1,543
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: phân phối chương trình môn toán 8phân phối chương trình môn toán lớp 10 cơ bảnphân phối chương trình môn toán lớp 8phân phối chương trình môn toán 10 cơ bảnphân phối chương trình môn toán 10 nâng caophân phối chương trình môn toán lớp 10 nâng caophân phối chương trình môn toán tiểu họcphân phối chương trình môn toán lớp 1phân phối chương trình môn toán lớp 11 nâng caophân phối chương trình môn toán lớp 12phân phối chương trình môn toán lớp 10phân phối chương trình môn toán lớp 11phân phối chương trình môn toán lớp 11 cơ bảnphân phối chương trình môn toán lớp 9phân phối chương trình môn toán 7Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP