Quán triệt tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Quán triệt tưởng quân sự Hồ Chí Minh vào nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Quán triệt tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
... triệt t tởng quân sự hồ chí minh Vào nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớcChủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của Đảng của dân tộc, chiến sĩcách ... triển trong đờng lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chỉđạo sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. (1) Hồ Chí Minh: Sđd, tập trang 307. Quán triệt t tởng quân sự hồ chí ... mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lợc xây dựng bảo vệ Tổ quốc hiện nay.II. Quán triệt t tởng hồ chí minh xây dựng pháttriển nghệ thuật quân sự Việt Nam trong tình hìnhmới...
 • 11
 • 890
 • 1

tưởng hồ chí minh về vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc

Tư tưởng hồ chí minh về vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
... nữ trong sự nghiệp xây dựng bảo Tổ Quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. 3.2.1.Vị trí của phụ nữ trong thời đại ngày nay Tình hình thế giới ngày nay nói chung địa vị ... đi sâu vào đề tài này.3. Mục đích nhiệm vụ của đề tài 3.1.Mục Đích: Khóa luận tìm hiểu nội dung t tởng Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc. Hiện nay ... Trờng đại học vinhkhoa giáo dục chính trị*** Võ thị kiều nga T tởng hồ chí minh về vai tròcủa phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc khoá luận tốt nghiệp đại học chuyên...
 • 50
 • 559
 • 3

TÌNH HÌNH CÔNG GIÁO CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ 1991 ĐẾN 2001

TÌNH HÌNH CÔNG GIÁO VÀ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ 1991 ĐẾN 2001
... nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội, văn hoá, quốc phòng an ninh ở địa phương, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. quân sự được xây dựng từ thời kỳ chiến ... rất quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Thực hiện nhất quán tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chính sách tự ... sắc toàn thể đồng bào giáo dân đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ công tác vận động đồng bào Công giáo là một bộ phận rất quan trọng trong công...
 • 24
 • 526
 • 0

Công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến nay

Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến nay
... Công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến nay đã thu được những thành tựu như thế nào? ý nghĩa lịch sử?Trả lời:Sau năm 1975, đất nước ta bước vào thời kỳ quá ... sang thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn. Trong 5 năm (1996-2001), thực hiện Nghị ... kém trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đại hội đại biểu toàn quốc...
 • 2
 • 1,595
 • 10

bài 14:công dân với sự nghiệp xây dựng bảo vể tồ quốc

bài 14:công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vể tồ quốc
... làm tổn hại lợi ích quốc gia, dân tộc. •B/ Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Hình ảnh người lính trên côn đảo để bảo vệ ĐN oàn viên thanh niên tham gia vào công cu cĐ ộ Xây d ng đ t n cự ấ ướ ... giặc 2/ Trách nhiệm xây dựng đất nước M t s hình nh v vi c xây d ng đ t n cộ ố ả ề ệ ự ấ ướ C p nhà tình ngh a tình thấ ĩ ương Công trình xây d ng ựnhà máy thu đi nỷ ệ Bảo vệ đời sống ... giải thích cho bố mẹ hiểu về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của thanh niên không nên xin ba mẹ cho anh ở lai, vì như vậy là trái với Luật nghĩa vụ quân sự. BU YCA UĐ O A N K Ê TGU N...
 • 27
 • 1,827
 • 10

Bài 14.Công dân với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc

Bài 14.Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
... hiểu lòng yêu nước là gì?•Lòng yêu nước là tình yêu quê hương đất nước tinh thần sẵn sàng đem hết tài năng trí tuệ phục vụ lợi ích của Tổ quốc. 1- Lòng yêu nước a- Lòng yêu nước là gì ... Em hãy cho biết cảnh chiến đấu vào đêm 19/12/1946(cuộc chiến ở các đô thò) này ở đâu ? Em hãy cho biết quân ta đánh chiếm vào nơi nào trong chiến dòch Hồ Chí Minh ÔÛ BUOÂN MA THUOÄC • ... ?•Lòng yêu nước là tình yêu quê hương đất nước tinh thần sẵn sàng đem hết tài năng trí tuệ phục vụ lợi ích của Tổ quốc. •Em có suy nghó gì khi xem tranh ảnh về truyền thống yêu nước của...
 • 53
 • 2,963
 • 6

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
... RÁCH NHIỆM XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC.VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC. Bản thân em phải làm gì thể hiện Bản thân em phải làm gì thể hiện trách nhiệm xây dựng tổ quốc? trách nhiệm xây dựng tổ quốc? ... thể hiện trách nhiệm HS cần làm gì thể hiện trách nhiệm bảo vệ tổ quốc. bảo vệ tổ quốc. b. b. Trách nhiệm bảo vệ tổ quốc: Trách nhiệm bảo vệ tổ quốc: - Trung thành với tổ quốc, với chế ... cần phát huy được truyền thống yêu nước, tiếp bước cha ông xây dựng bảo nước, tiếp bước cha ông xây dựng bảo vệ tổ quốc ngày càng giàu đẹp. vệ tổ quốc ngày càng giàu đẹp. Bài tập 1:Bài...
 • 28
 • 1,143
 • 3

Nho sĩ thanh hoá trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc thế kỉ XIX

Nho sĩ thanh hoá trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thế kỉ XIX
... hoành tráng trong cách mạng tháng Tám, trong kháng chiến chống Pháp chống Mỹ.Đinh Thị Hằng 13Khóa luận tốt nghiệp Trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, ngời dân xứ Thanh đã tạo dựng cho ... đóng góp của họ trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc. Từ đó thấy rõ vai trò quan trọng của họ trong việc lãnhđạo, tổ chức khai thác sức mạnh của quần chúng nhân dân. Đây chính lànhững ... mỗi cuộc chiến chống quân xâm lợc. Bớc vào thời kỳ Đại Việt, nhân dân Thanh Hóa vẫn không ngừng củng cố xây dựng cho đất nớc thêm hùng mạnh. Vào năm 981, Thập Đạo tớng quân Lê Hoàn, ngời con...
 • 65
 • 239
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay ở nước tabai luan van nhan thuc cua sinh vien ve moi quan he giua xay dung va bao ve to quoc trong tinh hinh hien nayanh chi hay viet mot ki niem sau sac cua ban than cua gia dinh que huong minh ve hinh anh bo doi cu ho trach nhiem cua ban than trong su nghiep xay dung va bao ve to quoc viet xa hoi chu nghiasau khi tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh các bạn hãy nêu lên suy nghĩ của mình về hòa bình độc lập dân tộc và trách nhiệm của thanh niên việt nam trong xây dựng và bảo vệ tổ quốcmác 1 quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về nguồn goocsvaf bản chất của ý thức tính năng động đó được biểu hiện như thế nào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở việt namnêu suy nghĩ của mình về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốcskkn giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh qua tiết 1 bài 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc giáo dục công dân lớp 10trách nhiệm bản thân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốclịch sử xây dựng và bảo vệ tổ quốcsự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốccam nha ve tuoi tre viet nam trong su nghiep xay dung va bao ve to quoc qua hai tac pham bai tho ve tieu doi xe khong kinh va lang le sapabài 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc tiet 2suy nghĩ về thế hệ thanh niên hiện nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc từ nhân vật việt trong tác phẩm những đứa con trong gia đình và nhân vật tnú trong tác phẩm rừng xà nugiáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh qua tiết 1 bài 14 công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc giáo dục công dân lớp 10phat huy vai tro cua nguoi cao tuoi trong su nghiep xay dung va bao ve to quocchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩ