Đề thi HSG tỉnh Bến Tre lớp 12 năm 2010 môn Hóa học pot

Đề thi HSG tỉnh Bến Tre lớp 12 năm 2010 môn Hóa học pot

Đề thi HSG tỉnh Bến Tre lớp 12 năm 2010 môn Hóa học pot
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Đề thi có 2 trang TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009 -2010 Môn: HOÁ HỌC Thời gian:180 phút (không kể phát đề) Câu 1: ... ____________HẾT_____________ 2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH Năm học 2009 -2010 Môn: HOÁ HỌC Câu Nội dung Điểm chi tiết ... 2,744 (lít) 0 ,125 0 ,125 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 6 MX : 12x + y + 16z = 3 x 30 12x + y = 90 - 16z z 1 2 3 4 5 12x + y 74 58 42...
 • 5
 • 576
 • 5

Đề thi HSG tỉnh Bến Tre lớp 12 năm 2010 môn Địa lý potx

Đề thi HSG tỉnh Bến Tre lớp 12 năm 2010 môn Địa lý potx
... TẠO BẾN TRE ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009 -2010 Môn: ĐỊA LÝ Thời gian: 180 phút (không kể phát đề) Câu 1: (4 điểm) Dựa vào kiến thức đã học ... lý Việt Nam – nhà xuất bản Giáo dục. SỞ GD&ĐT BẾN TRE HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009 -2010 Môn: ĐỊA LÝ Câu Nội dung Điểm 1. a) Trình bày chế ... nhiệt: diễn biến nhiệt trong năm; tháng có nhiệt độ cao nhất, thấp nhất; biên độ nhiệt năm; nhiệt độ trung bình năm. -Về chế độ mưa: diễn biến phân bố lượng mưa trong năm; các tháng mưa nhiều...
 • 4
 • 354
 • 0

Đề thi HSG tỉnh Bến Tre lớp 12 năm 2010 môn Sinh học ppt

Đề thi HSG tỉnh Bến Tre lớp 12 năm 2010 môn Sinh học ppt
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Đề thi có 2 trang TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009 -2010 Môn: SINH HỌC Thời gian:180 phút (không kể phát đề) Câu 1. ( ... 3 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH Năm học 2009 -2010 Môn: SINH HỌC Câu Phần Nội dung Điểm ... (A, U,G,X) - Sự khởi đầu và kết thúc phiên mã đều phụ thuộc vào các tín hiệu nằm ở vùng khởi đầu và vùng kết thúc của gen. Quá trình phiên mã đều gồm 3 giai đoạn: khởi đầu. kéo dài , kết thúc...
 • 6
 • 398
 • 0

Đề thi HSG tỉnh Bến Tre lớp 12 năm 2010 môn Tiếng Anh potx

Đề thi HSG tỉnh Bến Tre lớp 12 năm 2010 môn Tiếng Anh potx
... BẾN TRE _________________ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009 -2010 Môn: TIẾNG ANH Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Lưu ý: - Đề thi ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH BẾN TRE NĂM HỌC: 2009 -2010 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN ... - Đề thi gồm có 10 trang. -Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi. - Thí sinh viết câu trả lời vào đúng vị trí quy định trên bài thi. PART 1: LISTENING (3.5 pts) Task 1: Imagine that you...
 • 15
 • 332
 • 1

Đề thi HSG tỉnh Bến Tre lớp 12 năm 2010 môn Tin học doc

Đề thi HSG tỉnh Bến Tre lớp 12 năm 2010 môn Tin học doc
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE ĐỀ THI CHỌN HOC SINH GIỎI LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009 -2010 Môn: TIN HỌC. Thời gian: 180 phút (không kể phát đề) Bài 1 (10 điểm): Sắp...
 • 2
 • 320
 • 0

Đề thi HSG tỉnh Bạc Liêu lớp 12 năm 2012 môn vật lý doc

Đề thi HSG tỉnh Bạc Liêu lớp 12 năm 2012 môn vật lý doc
... BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 * Môn thi: VẬT LÝ (BẢNG A) * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1 ... GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 * Môn thi: VẬT LÝ (BẢNG A) * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN ... Ngày 1 121 2PPPPP′−′=−= hay 12 37PP =′ (4) (0,5 đ) Áp dụng phương trình trạng thái: 2122122TTVPTVP+′′= (5) (0.5 đ) Thay (1),(2),(3),(4) vào (5) KTTT 30047 112 =−=⇒...
 • 7
 • 459
 • 1

Đề thi HSG tỉnh Bạc Liêu lớp 12 năm 2012 môn vậy lý Bảng B doc

Đề thi HSG tỉnh Bạc Liêu lớp 12 năm 2012 môn vậy lý Bảng B doc
... BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 * Môn thi: VẬT LÝ (BẢNG B) * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1 ... GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 * Môn thi: VẬT LÝ (BẢNG B) * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN ... Pittông: 121 2PPPPP′−′=−= hay 12 37PP=′ (4) (0,5 đ) Áp dụng phương trình trạng thái: 2122122TTVPTVP+′′= (5) (0.5 đ) Thay (1),(2),(3),(4) vào (5) KTTT 30047 112 =−=⇒...
 • 7
 • 315
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg tỉnh nghệ an lớp 11 năm 2014đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 năm 2013 trường đại học vinh trường thpt chuyênđề thi hsg tỉnh nghệ an lớp 9de thi hsg tinh tieng anh lop 9đề thi hsg tỉnh tiếng anh lớp 11đề thi máy tính bỏ túi lớp 12đề thi hsg tỉnh quảng bình lớp 11 môn địa lí docxđề thi tốt nghiệp anh văn lớp 12 năm 2012đề thi tốt nghiệp tiếng anh lớp 12 năm 2013đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 trường khtn môn vật lý 2014đề thi tốt nghiệp tiếng anh lớp 12 năm 2012đề thi máy tính bỏ túi lớp 8 năm 2012đề thi máy tính bỏ túi lớp 9 năm 2011đề thi máy tính bỏ túi lớp 9 năm 2012đề thi tot nghiệp anh văn lớp 12 năm 2009Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ