Kết quả áp dụng địa vật lý phục vụ nghiên cứu đánh giá nguyên nhân, cơ chế nứt sụt đất ở khu vực huyện thanh ba, tỉnh phú thọ; đề xuất giải pháp phòng tránh

Kết quả áp dụng địa vật phục vụ nghiên cứu đánh giá nguyên nhân, chế nứt sụt đất khu vực huyện thanh ba, tỉnh phú thọ; đề xuất giải pháp phòng tránh

Kết quả áp dụng địa vật lý phục vụ nghiên cứu đánh giá nguyên nhân, cơ chế nứt sụt đất ở khu vực huyện thanh ba, tỉnh phú thọ; đề xuất giải pháp phòng tránh
... biến địa chất và nguyên nhân, chế hình thành tai biến nứt sụt đất. Chương 2: Các phương pháp nghiên cứu tai biến nứt sụt đất. Chương 3: Đặc điểm nứt sụt đất huyện Thanh Ba trên sở giải ... ĐIỂM NỨT SỤT ĐẤT HUYỆN THANH BA TRÊN CƠ SỞ GIẢI ĐOÁN ĐỊA VẬT LÝ VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH 3.1. Đặc điểm tự nhiên và điều kiện địa chất trong mối liên quan với hiện tƣợng nứt sụt đất ...    Nghiên cứu khoanh vùng dự báo sụt đất huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; đề xuất các giải pháp phòng tránh và quy hoạch phục vụ phát triển bền vững”, ...
 • 23
 • 305
 • 0

KẾT QUẢ ÁP DỤNG MÔ HÌNH SỐ TRỊ TRONG NGHIÊN CỨU LÀM MƯA NHÂN TẠO VIỆT NAM docx

KẾT QUẢ ÁP DỤNG MÔ HÌNH SỐ TRỊ TRONG NGHIÊN CỨU LÀM MƯA NHÂN TẠO Ở VIỆT NAM docx
... và vi vật mây trong quá trình tác động phục vụ nghiên cứu LMNT. Dưới đây sẽ trình bày một số các kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu trong khu n khổ của đề tài nghiên cứu LMNT Việt ... KẾT QUẢ ÁP DỤNG MÔ HÌNH SỐ TRỊ TRONG NGHIÊN CỨU LÀM MƯA NHÂN TẠO VIỆT NAM KẾT QUẢ ÁP DỤNG MÔ HÌNH SỐ TRỊ TRONG NGHIÊN CỨU LÀM MƯA NHÂN TẠO VIỆT NAM Vũ Thanh ... kết để tạo thành các hạt băng lớn. 1.2. Các đánh giá về các công nghệ LMNT hiện hành trên thế giới Trên sở tổng kết các kết quả nghiên cứu về các phương pháp thống kê để đánh giá hiệu quả...
 • 17
 • 382
 • 0

Luận văn đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện thanh ba tỉnh phú thọ giai đoạn 2006 2010

Luận văn đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện thanh ba tỉnh phú thọ giai đoạn 2006  2010
... của huyện Thanh Ba, Thanh Ba. 20. Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Ba (2010), Niên giám thống kê năm 2009, Thanh Ba. 21. Viện Điều tra Quy hoạch Đất đai, Tổng cục Địa chính (1998), sở luận ... cao hiệu quả quy hoạch sử dụng đất& quot;, Tạp chí Tài nguyên và Môi trờng, số 11 (37), Hà Nội. 11. Kao Madilenn (2001), Nghiên cứu một số phơng pháp quy hoạch sử dụng đất cấp sở của một ... đồ TrangBiểu đồ 1: cấu sử dụng đất huyện Thanh Ba năm 2005 46 Biểu đồ 2: Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006-2007 57 Biểu đồ 3: Kết quả thực hiện chỉ tiêu...
 • 123
 • 804
 • 2

Thiết kế mạng lưới tam giác phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 khu vực huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

Thiết kế mạng lưới tam giác phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 khu vực huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ
... Sơn-TĐA-K491Trờng Đại học Mỏ -Địa chất Khoa Trắc địa PHN CHNHChng I: GII THIU CHUNG V KHU VC1.1. iu kin t nhiờn.1.1.1. V trớ a v hnh chớnh khu o.+ V trớ a lý: khu o cú v trớ a nh sau:T 210 ... lới Bùi Quang Sơn-TĐA-K4955Trờng Đại học Mỏ -Địa chất Khoa Trắc địa Đồ án xây dựng lới Bùi Quang Sơn-TĐA-K4956Trờng Đại học Mỏ -Địa chất Khoa Trắc địa Chng II: THIT K MNG LI TAM GIC2.1. Tớnh ... Quang Sơn-TĐA-K496Trờng Đại học Mỏ -Địa chất Khoa Trắc địa PHN M UHuyn oan Hựng nm phớa Tõy ca tnh Phỳ Th, l mt huyn y tim nng ca tnh tuy nhiờn do nhiu do khỏc nhau m c bit l cha cú c...
 • 56
 • 1,092
 • 3

Nghiên cứu các mô hình liên kết giữa sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm chè trên địa bàn huyện thanh ba tỉnh phú thọ

Nghiên cứu các mô hình liên kết giữa sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm chè trên địa bàn huyện thanh ba tỉnh phú thọ
... Thọ. 36. Sở NN và PTNN tỉnh Phú Thọ (2005), Báo cáo tình hình nguyên liệu cho các sở chế biến chè tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ. 37. Sở NN và PTNN tỉnh Phú Thọ (2005), Báo cáo sơ kết 4 năm thực ... liên kết sở pháp của liên kết thiếu chặt chẽ do hộ nông dân không phải là một pháp nhân. 7. Còn gặp nhiều rủi ro trong sản xuất ảnh hởng đến sản xuất và tiêu thụ ảnh hởng đến ... để giải quyết. Vấn đề giá cả có ảnh hởng khá lớn trong việc thu mua nguyên liệu bấp 73chấp là có liên kết hay không. Hiện tại huyện khó khoanh vùng nguyên liệu vì rất khó quản nguyên...
 • 115
 • 612
 • 1

Luận văn tình hình nhiễm cẩu trùng (coccida) trên đàn lợn nuôi tại huyện thanh ba, tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trị

Luận văn tình hình nhiễm cẩu trùng (coccida) trên đàn lợn nuôi tại huyện thanh ba, tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trị
... như ảnh hưởng của nó tới chăn nuôi lợn, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: “Tình hình nhiễm cầu trùng (Coccida) trên ñàn lợn nuôi tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ và biện pháp phòng trị”. ... loài cầu trùng ký sinh trên ñàn lợn tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. - ðánh giá ñược tình hình nhiễm cầu trùng của ñàn lợn nuôi tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. - Làm rõ triệu chứng lâm sàng ... nhiễm vụ hè thu (53,72%) cao hơn so với vụ ñông xuân (48,53%). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với nghiên cứu của các tác giả trên, tỷ lệ và cường ñộ nhiễm cầu trùng khác nhau các...
 • 86
 • 509
 • 0

Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp huyện thanh ba, tỉnh phú thọ

Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp huyện thanh ba, tỉnh phú thọ
... nghiên cứu ñề tài: “ðánh giá thực trạng và ñề xuất sử dụng ñất nông nghiệp huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ” 1.2 Mục tiêu của ñề tài - ðánh giá thực trạng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Thanh Ba, ... cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp huyện Thanh Ba là: - Tăng quỹ cho vay giải quyết việc làm, xoá ñói giảm nghèo. - Nâng cấp sở hạ tầng phục vụ sản xuất, mở rộng mạng lưới dịch vụ - Xây ... thực trạng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn nghiên cứu - Việc phân tích xử số liệu phải trên sở khoa học, có ñịnh tính và ñịnh lượng bằng phương pháp nghiên cứu phù hợp ...
 • 114
 • 1,619
 • 14

Thực trạng sử dụng lao động và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện thanh ba, tỉnh phú thọ

Thực trạng sử dụng lao động và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện thanh ba, tỉnh phú thọ
... 3.2. Phạm vi nghiên cứu 3 Chƣơng 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4 1.1. sở khoa học về lao động và sử dụng lao động nông thôn 4 1.1.1. sở luận về ... 4 Chƣơng 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1. sở khoa học về lao động và sử dụng lao động nông thôn 1.1.1. sở luận về lao động trong ... thống nhất, không được pháp chế hóa. Vì vậy, giá trị công lao động thường được đánh giá theo thỏa thuận dân sự, trực tiếp, việc thanh toán kết hợp cả giá trị và hiện vật. Quan hệ thuê mướn...
 • 96
 • 1,116
 • 4

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp địa chất và địa vật hiện đại; nghiên cứu địa chất môi trường vùng đồng bằng sông hồng và sông cửu long

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp địa chất và địa vật lý hiện đại; nghiên cứu địa chất môi trường vùng đồng bằng sông hồng và sông cửu long
... phương pháp địa chấn phân giải cao đa kênh trong điều kiện vùng sông - Nghiên cứu phương pháp địa tầng phân tập và áp dụng có hiệu quả trong phân tích địa chấn địa tầng tài liệu địa chấn phân giải ... Phương pháp địa chấn phân giải cao nhiều mạch 27 2.4 Phân tích địa chấn địa tầng trên sở địa tầng phân tập 29 2.4.1 sở địa tầng phân tập 29 2.4.2 Quá trình phân tích Địa chấn địa tầng ... HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA VẬT LÝ HIỆN ĐẠI NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ CỬU LONG” quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Mỏ - Địa chất...
 • 213
 • 576
 • 0

Ứng dụng công nghệ GPS xây dựng lưới địa chính phục vụ công tác thành lập bản đồ địa chính cho cụm 07 xã miền núi thuộc huyện thanh sơn tỉnh phú thọ

Ứng dụng công nghệ GPS xây dựng lưới địa chính phục vụ công tác thành lập bản đồ địa chính cho cụm 07 xã miền núi thuộc huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
... trên ñịa bàn khu ño thuộc huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ. Phân tích, ñánh giá ñộ chính xác và khả năng ứng dụng công nghệ GPS xây dựng lưới ñịa chính khu vực huyện Thanh Sơn. 1.4 Tính khoa ... bàn huyện. ðể mở rộng khả năng sử dụng công nghệ GPS, góp phần ñưa công nghệ mới vào sản xuất, xây dựng hệ thống lưới ñịa chính huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ... “Ứng dụng công nghệ GPS xây dựng lưới ñịa chính phục vụ công tác thành lập bản ñồ ñịa chính cho cụm 07 xã miền núi thuộc huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ” 1.2 Mục ñích của ñề tài Thông qua việc nghiên...
 • 121
 • 1,148
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm phân bố khoáng sản độc hại khu vực thanh hóa quảng nam và đề xuất giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của chúng đến môi trườnghieu qua va ton tai cua viec ap dung dia vat ly lo khoan nc dia chat thuy van o vung dbnbứng dụng công nghệ gps xây dựng lưới địa chính phục vụ công tác thành lập bản đồ địa chính cho cụm 07 xã miền núi thuộc huyện thanh sơn tỉnh phú thọđánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn thành phố hạ long và đề xuất giải pháp quản lý theo mục tiêu phát triển bền vữngđánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất huyện thanh thuỷ tỉnh phú thọmột số biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện thanh thủy tỉnh phú thọcơ sở lý luận về nghiên cứu đánh giá hiện trạng biến động sử dụng đất phục vụ định hƣớng qui hoạch sử dụng đất cấp quậnvị trí địa lý huyện thanh sơn tỉnh phú thọđề xuất giải pháp phòng chống tham nhũngmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thanh sơn tỉnh phú thọnghiên cứu bệnh sán dây ở chó và biện pháp phòng trị tại một số huyện thành của tỉnh phú thọnghiên cứu bệnh sán dây ở chó tại một số huyện thành của tỉnh phú thọ và biện pháp phòng trịđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật viêm tụy cấp hoại tử không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện việt đứcđánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện thanh sơn tỉnh phú thọkết quả nghiên cứu dự báo xói bồi lòng dẫn và đề xuất giải pháp phòng tránh cho hệ thống sông ở đồng bằng sông cửu longBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM